Een dier (binnen en buiten) kan gezondheidsklachten krijgen door de straling van draadloze toepassingen van o.a. zendmasten, small cells, wifi en mobieltjes. Net zo goed als bij mensen!

Uit onderzoek (peer-reviewed) is duidelijk dat: “bij alle onderzochte dier- én plantensoorten effecten zijn waargenomen van de kunstmatig gemaakte elektromagnetische velden ( EMV) van alle draadloze toepassingen. Onderzoeken die de wetenschap niet wil erkennen en die daarom peer-reviewed zijn. Effecten met veel gezondheidsproblemen en zelfs levensvatbaarheid. De onnatuurlijke elektromagnetische velden (EMV) van alle draadloze is dé nieuwe stressfactor van nu en het is noodzaak om zo veel mogelijk gedraad te werken, om de straling in de omgeving flink te verminderen.”

Het natuurlijke elektromagnetische velden
Natuurlijke vormen van straling zijn het zonlicht en de kosmische straling. Het magnetisch veld van de aarde geeft een natuurlijk elektromagnetisch veld, wat nodig is om te kunnen leven. Want ieder mens, ieder dier en alle flora hebben deze natuurlijk elektromagnetische velden nodig, om te kunnen leven. Duidelijk is dat ook dieren, net als mensen, planten en bomen, nadelige gevolgen ondervinden van de kunstmatige elektromagnetisch velden (de straling) van de toen 2G, 3G, 4G en nu dus van 5G. Nadelige gevolgen van de kunstmatige straling, straling gemaakt door mensenhanden. Duidelijk is dat ieder levend wezen een natuurlijk bio-magnetisch veld rondom zich heeft; de “aura” (een ander woord voor aura is: elektromagnetisch veld) en dat dit behoorlijk verstoord wordt door alle elektromagnetische velden gemaakt door mensenhanden; door de kunstmatig elektromagnetische velden (EMV).

Kunstmatige elektromagnetische velden (EMV) veroorzaken disbalans
Het natuurlijke elektromagnetische veld wordt beïnvloed door de kunstmatige straling, de kunstmatige draadloze toepassingen. Al onze zendmasten, mobieltjes, wifi en o.a. draadloos internet. Hierdoor treden er “storingen” op in de natuurlijke elektromagnetische velden, die disbalans veroorzaakt bij mens, flora en fauna. En als deze disbalans maar lang genoeg aanhoud worden mensen, dieren en fauna, langzaam ziek. De ene mens eerder dan de ander en het ene diersoort eerder dan de ander.

Een (huis) dier kan niet vluchten
Mensen kunnen zich aanpassen of vluchten van een foute plek met een hoog elektromagnetisch veld. Flora en dieren, met name huisdieren kunnen dit niet. Ze wonen bij het baasje in huis. Een huis met wifi, slimme verlichting, slimme thermostaat, slimme koelkast of slimme TV. Wonend in een kooi wordt het metaal van de kooi hoogfrequent van bovengenoemde apparaten en wat voor mensen niet goed is, is voor dieren ook niet goed. Ze zijn vaak nóg gevoeliger en kwetsbaarder en…. kunnen niet praten.

Straalzoekers; katten
Waar de meeste dieren straalvluchters zijn katten daar-en-tegen echte straalzoekers. Maar ook zij hebben te maken, met de kunstmatige straling waar ze niet tegen kunnen en die niet goed voor ze is. Toch gaan ze er midden in liggen als ze de kans krijgen omdat ze het verschil niet meer kunnen voelen tussen de natuurlijke straling die goed is en de onnatuurlijke straling door de mens veroorzaakt, die voor hun ziekmakend is.

Straalzoekers: bijen en wespen
Bijen en wespen zijn ook echte straalzoekers. Bijenkorven die op een plek met natuurlijke straling staan, hebben een hogere opbrengst. Korven die op een plek staan met onnatuurlijke straling bewijzen dat er een relatie is tussen de onnatuurlijke elektromagnetische velden en de “bijen verdwijnziekte”.  Ze verdwijnen naar een plek waar geen onnatuurlijke velden zijn; de “bijen-verdwijnziekte”. Het bewijs is overweldigend, zeggen onderzoekers van de Nature en Biodiversity Conservation Union (Nabu) op 27 november 2020. Ze ontdekten dat de onnatuurlijke straling, een schadelijke invloed heeft op insecten, vooral op bijen, wespen en vliegen. Het verstoort hun vermogen om te navigeren, (en ze verdwijnen), omdat dit interfereert met de magnetische velden waarop de insecten vertrouwen.

Straalvluchters
Honden, paarden, koeien, konijnen en de meeste vogels zijn straalvluchters. In deze tijd brengen we helaas zelf veel straling in onze stallen waardoor de belasting hoog wordt (té hoog). Bijv. de: DECT telefoon *, wifi in de stallen en draadloze bewaking.

* DECT staat voor Digital Enhanced Cordless Telecommunication. Een DECT-telefoon bestaat uit een basisstation en een draadloze handset en door de draadloze technologie is iemand niet meer gebonden aan een snoer.

Honden
Honden gaan – als ze de keus hebben en hun instinct is niet weg gefokt – nooit op een slechte plaats liggen, tenzij ze gedwongen worden. Soms gaat een hond met z’n deken of mand slepen of gaat op de deurmat liggen. Dit zijn vaak honden die nog een natuurlijk instinct hebben. Ze willen zelf een plek zoeken waar ze rustig kunnen liggen. Andere honden gaan braaf op de plek liggen die hun baas aanwijst.

Papegaai
Een papegaai waarvan de kooi direct naast de DECT-telefoon stond, was bijna kaal en zat als een dood vogeltje op z ’n stok. De telefoon ging weg en de papegaai kreeg weer praatjes. Krijgen en de veren kwamen heel langzaam weer terug.

Paarden
Paarden zijn ook echte straalvluchters. Zij reageren vrij snel op een slechte plek. Ze worden allereerst onrustig, willen niet graag de stal in of ze rennen heel snel eruit zodra de box of stal open wordt gedaan. Het ene paard reageert door te hoesten en het andere paard reageert met kreupelheid, stijfheid en pijnlijke spieren. Paarden kunnen snel een doffe vacht krijgen, vooral op de achterhand (het deel van het paardenlichaam achter de lendenen), en dit kan op een nier-belasting wijzen welke weer door straling veroorzaakt kan worden.
De volbloed paarden zijn over het algemeen gevoeliger en hebben er sneller last van als ze op een verkeerde plek staan.

Wetenschappelijk
Er is geen wetenschappelijk bewijs dat….”, wordt altijd mee geschermd. Maar kijk dan naar de dieren! Zij zijn het bewijs dat de elektromagnetische straling van alle draadloze, invloed heeft. Een stal vol met koeien ging, vanaf de dag dat een mast vlakbij in gebruik werd genomen, met de kop onder de metalen voerbak staan. Paarden die stuk voor stuk ziek werden in een stal en honden die weigerden om op een bepaalde plek te gaan liggen en met de mand gingen slepen. Een grote loopstal waar een gedeelte altijd leeg blijft, omdat daar de dieren niet willen komen. Varkens die op elkaar gaan liggen en een gedeelte van de stal leeg laten. Al deze voorbeelden hebben te maken met slechte plekken wat betreft een teveel aan elektromagnetische velden van draadloze toepassingen. Dieren reageren op wat ze voelen en laten het duidelijk ZIEN!  Als ze zich ergens niet goed voelen, dan gaan ze daar zeker niet rusten en willen ze weg van die plek.

Bronnen:
https://letstalkabouttech.nl/wp-content/uploads/2020/03/20200306-LTAT-artikel_Het-5G-appeal-en-het-monopolie-op-de-wetenschap.pdf
https://wetenschap.infonu.nl/diversen/121026-natuurlijke-en-kunstmatige-elektromagnetische-velden.html
https://stralingsleed.nl/blog/het-bijen-seizoen-2022-wordt-verstoord-door-ons-draadloos-gebruik/
https://www.medischdossier.org/de-straling-van-mobiele-telefoons-doodt-bijen-aldus-nieuwe-studie/?fbclid=IwAR3eec6LlnoJbg1c54mwdbH7ZIgS6mzPkqNJeerxxczYLbHOjkzTe6w-zYQ
https://emfprotection.be/wat-is-het-effect-van-straling-bij-huisdieren/#:~:text=IS%20STRALING%20GEVAARLIJK%20VOOR%20DIEREN,veld%20verstoord%20wordt%20door%20straling.
https://www.tussendierenmens.nl/blog/straling-heeft-dit-invloed-op-onze-dieren
https://innersmile.org/2018/05/01/als-je-om-dieren-geeft/
Foto: https://www.trouw.nl/nieuws/dieren-heroveren-gebied-rond-tsjernobyl~b6dc3523/
file:///C:/Users/Gebruiker/Downloads/I%2012%20Let%20s%20talk%20about%20tech%20%20Stop%20UMTS%20en%20Stg%20%20EHS%20%20d%20d%20%2018%20december%202019%20%20over%20stralingslimieten%20van%20draadloze%20communicatie%20en%20gezondheidsprobleme.PDF