De draaischijfmeter (links) en de slimme energiemeter (rechts).

Per 1 juli 2021 zetten de netbeheerders landelijk het TF-signaal* (toonfrequent-signaal) uit. Dit signaal maakt dubbeltarief ( normaal tarief/daltarief) mogelijk, maar is een verouderde en kostbare techniek. Er zijn nieuwere en betere manieren om te schakelen tussen verschillende tarieven, zoals de slimme meter.

*TF (toonfrequent)-signaal is een verouderde kostbare techniek om dubbeltarief mogelijk te maken. Per 1 juli 2021 zetten de netbeheerders dan ook landelijk het TF-signaal uit. Er zijn namelijk nieuwere en volgens de netbeheerders betere manieren om te schakelen tussen de verschillende tarieven, namelijk de slimme meter.

Mogelijkheden tot 1 juli 2021 van het toonfrequent-signaal (TF-signaal)
Met het toonfrequent-signaal worden elektrische pulsen over de elektriciteitskabels gestuurd. Deze pulsen kun je zien als een ‘seintje’ en worden ontvangen door TF-ontvangers. Als de puls binnenkomt, krijgt de TF-ontvanger een seintje om te schakelen. Van aan naar uit of andersom. Van bijvoorbeeld van:
-normaal tarief naar daltarief (van dag- naar nachtstroom) en andersom;
-van inschakelen naar de elektrische boiler en andere o.a. tuinverlichting.

Wat is dubbeltarief?
Een elektriciteitsmeter met twee (lopende) telwerken (dubbele meter), kan gebruik maken van het dubbeltarief. Deze meter maakt namelijk onderscheid in de registratie tussen normaal- uren en dal-uren. Tijdens de dal-uren wordt er een ander tarief betaalt (daltarief) dan tijdens de normaal-uren (normaaltarief). Het daltarief is goedkoper dan het normaaltarief. Door je stroomverbruik zoveel mogelijk te verschuiven naar de daluren, kun je dus voordeel hebben. Daluren kunnen zijn:
-’s nachts;
-in het weekend;
-tijdens feestdagen.

TF-signaal uit
Door het uitzetten van het TF-signaal zullen traditionele en niet-slimme digitale meters na 1 juli 2021 niet meer schakelen tussen de twee tarieven. Naast het dubbeltarief wordt het TF-signaal ook gebruikt voor andere toepassingen zoals het in- en uitschakelen van boilers. Na 1 juli 2021 is gebruikmaken van het dubbeltarief alleen nog mogelijk met een slimme meter. De traditionele en niet-slimme digitale meters zullen namelijk geen signaal ontvangen om van tarief te wisselen.

Daarom gaan netbeheerders het TF-signaal stapsgewijs uitschakelen, met toestemming van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Niet-slimme meters kunnen hierdoor op een gegeven moment geen onderscheid meer maken tussen stroom die je verbruikt in daluren of piekuren.

De moeilijke geschiedenis van de slimme meter
In 2015 wordt er in Nederland officieel gestart met de uitrol van de slimme meter. Op grond van Europese afspraken moeten op 31 december 2020 bij minstens 80% van de Nederlandse huishoudens de gas- en stroommeters vervangen zijn door slimme meters. Ruim 5 miljoen huishoudens hebben in 2020 een slimme meter en bij drie op de tien huishoudens is de slimme meter (nog) niet aangeboden. Dit zijn omgerekend meer dan 2,3 miljoen huishoudens. In 2020 hebben meer dan 500.000 huishoudens de slimme meter geweigerd. Acht procent van de niet-bezitters twijfelt daarnaast nog of ze er überhaupt een willen. Dit blijkt uit de Smart Home Monitor, een grootschalig onderzoek van Multiscope in 2019 onder 4700 Nederlanders.

De reden voor de slimme meter weigeren is omdat de verouderde analoge meter geen rekening houdt met een schonere energiezuinige huishouding en de teruggave van energie door windparken en zonnepanelen. De slimme meter is voorzien van een communicatiemodule om op afstand draadloos de meterstand te lezen. Zogenaamd om besparing van elektriciteit en/of gas mogelijk te maken omdat de netbeheerder aan de bel kan trekken bij abnormale standen.

De elektrogevoeligen
Er zijn schijnbaar toch nog teveel weigeraars van de slimme meter om zo de afgesproken afspraak uit 2015 te halen. Een grote groep weigeraars van de slimme meter zijn de elektrogevoeligen (EHS ‘ers) die geen extra kunstmatige of technische elektromagnetische velden (straling) in de woning willen, omdat ze er lichamelijke klachten van krijgen. De Nederlandse netbeheerders gebruiken namelijk voor het op afstand uitlezen van slimme meters een mix van draadloze technologieën (op basis van GSM/GPRS en LTE). Dit zijn dezelfde technologieën als door de mobiele operators worden ingezet voor respectievelijk de 2G en 4G. De slimme meter werkt namelijk op de 450 -470 megahertz (MHz)-frequentieband. Dit betekend een techniek waarmee snel en draadloos mobiele data worden verzonden door de slimme meter die de meterstanden door geeft via de Telecomprovider aan de energieleverancier. De straling van de slimme meter is te vergelijken met die van een mobiele telefoon op een paar meter afstand van het lichaam en:
-die altijd aanstaat;
-waarmee niet gebeld wordt.

Bovendien wordt er maandelijks een sms’je of WhatsApp-bericht verstuurd. Ook laat de slimme meter aan het mobiele netwerk, een paar keer per dag,  weten dat hij er nog is! (Veel elektrogevoeligen hebben niet eens een mobiel of smartphone!)

Gepulst
De slimme meter genereert bovendien gepulste straling wat inhoudt dat de draaggolf (frequentiegolf) herhaaldelijk onderbroken wordt en er geen sprake meer is van een continue draaggolf. Onderzoek geeft aan dat de gepulste straling door het lichaam opgevat kan worden als een ‘kogelregen van een mitrailleur’ voor een lichaam. Na de verplichting, die er toch afgehaald is in Nederland, is dit wel een heel uitgekookte manier om mensen bijna te dwingen om toe te geven, niet beseffende door de energieleverancier dat de klachten van elektrogevoeligen kunnen leiden tot blijvende invaliditeit en zelfs tot de dood.

Keuze voor zonnepanelen? Dan wordt de slimme meter verplicht in 2023
Huishoudens die de slimme meter weigeren en zonnepanelen hebben, hebben pech (Er wordt gewoon geen rekening mee gehouden.) “Met ingang van 1 januari 2023 zal een verplichting voor alle kleinverbruikers gelden om een meter met minimaal twee aparte telwerken voor levering en terug levering te hebben”, staat er namelijk in het Klimaatakkoord.

Na 2020 is het verplicht om de analoge meter in te wisselen en weigering van de slimme meter
En vanaf eind 2020 is het definitief verplicht om de oude analoge meter te laten omwisselen. Biedt de netbeheerder een slimme meter aan? Dan mag er in 2020 nog steeds geweigerd worden want de verplichting om de slimme meter te accepteren is er in Nederland niet. Er blijven twee opties over om de elektriciteits- en/of gasmeter NIET op afstand te laten uitlezen:
-uitschakelen van de uitleesfunctie op de slimme meter. De meterkast is daarmee toekomst klaar als besloten wordt om wel gebruik te maken van de slimme meter maar niet het automatisch doorgeven van de meterstanden. De P1 poort* geeft zo de mogelijkheid om de uitleesfunctie op een later moment weer in te schakelen (na een verkoop van de woning bijv.) Bij een slimme meter kun je namelijk kiezen of deze ‘administratief ‘aan’ of ‘administratief ‘uit’ staat. In dat laatste geval leest de netbeheerder geen meterstanden uit. Je kunt het uitlezen op afstand dan ook later weer ‘aan’ laten zetten. Bij ‘administratief uit’ moeten de meterstandenzelf worden doorgeven en worden er geen maandelijks kosten- en verbruikersoverzicht van de energieleverancier gestuurd.

*De nieuwe Nederlandse slimme meters moeten voorzien worden van een zogenaamde P1 poort. De P1 poort kan verbonden worden met commercieel verkrijgbare hardware om de gegevens van de meter te verwerken (geen keus dus voor de elektrogevoelige).

-de slimme meter weigeren. De enige keus voor de elektrogevoelige is om de slimme meter te weigeren. Weiger je de slimme meter, dan krijg je een digitale meter zonder communicatiemodule. Deze is dus niet slim. En als de oude meter wordt afgekeurd en vervangen moet worden, kies dan ook de digitale meter die niet van afstand uit te lezen is en zonder communicatiefunctie is.

Het verschil met een slimme meter en een digitale meter
In een slimme elektriciteitsmeter zit een geheugen dat zowel de elektriciteitsstanden als gasstanden opslaat. Daarvoor is de elektriciteitsmeter verbonden met de gasmeter. Als daar toestemming voor is gegeven geeft de slimme meter de meterstanden door via een draadloos telefoonsignaal (op 450 – 470 MHz-frequentieband). Een digitale meter kan dit niet. In de digitale meter zit geen geheugen dat gas- en elektriciteitsstanden opslaat, de meter kan geen meterstanden doorsturen en is niet verbonden met de gasmeter.

Verhuisd
Op de vlucht voor de elektromagnetische velden van alle zendmasten en draadloos geweld? Zit er in de andere of nieuwe woning misschien al een slimme meter? De vraag: ‘Hoe ziet een digitale meter eruit’, is lastig te beantwoorden. Want het verschil tussen een digitale en een slimme meter is niet zo gemakkelijk aan de buitenkant te zien maar wel te meten met een hoog frequente meter. Ook is het ontvangen van een periodiek energierapport een teken dat er een slimme meter is. De vraag ‘heb ik een slimme meter’ is dus niet te beantwoorden door alleen naar de buitenkant te kijken. Dien een verzoek in bij de netbeheerder om de slimme meter te vervangen voor een digitale niet-slimme meter zonder communicatiefunctie. Hier moet wel voor betaald worden.

Slimme meters voor stroom en gas

Slimme meters stroom  Slimme meters gas
Actaris 1-fase, type GSMM

Actaris 3-fase, type GTMM

E Kaifa comlog

Iskra 1-fase type ME 371

Iskra 3-fase type ME 371

Iskra serie ME 382 MT 382

Iskra SMR 5.0 ED

Kaifa type MA 105

Kaifaserie

Kaifa slimme meter MA105 MA304

Landis+Gyr serie CF110_ZMF110_01

Landis Gyr comlog

Landis & Gy

Elster BK G4 ETB

Elster gasmeter BK-G4 ETB

Elster BK G10 G16 G25

Flonidan gasmeter uniflo

Flonidan gasmetertype Uniflo G4S G6S

Itron ACD G10 G16 G25

Itron G4 eV SW G4 RFI eV WL

Itron gasmeter type G4

Landi Gyr type E0674056

Landis Gyr G4 en G6

LG gasmeter

Verantwoording
De energiemeter in de meterkast is het eigendom en dus de verantwoordelijkheid van de netbeheerder schrijft een energieleverancier op haar website. Komt de netbeheerder de meter vervangen voor een slimme meter en is dit naar verloop van tijd, mede de oorzaak van de toenemende kunstmatig elektromagnetische velden in de woning en daaraan gerelateerde klachten dan is de netbeheerder dus ook verantwoordelijk voor de ontstane klachten na het plaatsen van de slimme meter, toch?

Bronnen:
Foto: https://thuiszonnepanelen.nl/wp-content/uploads/2015/04/slimme-meter-of-draaischijfmeter.jpg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Slimme_meter#Slimme_meter_niet_verplicht
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/energie-thuis/documenten/kamerstukken/2016/03/04/kamerbrief-over-tijdpad-uitrol-slimme-meter-en-dynamische-leveringstarieven
https://www.consuwijzer.nl/elektriciteit-en-gas/energiemeter-slimme-meter/ik-wil-geen-slimme-meter
https://www.enexis.nl/consument/aansluiting-en-meter/meter/slimme-meter/handleiding-en-uitleg/wilt-u-geen-slimme-meter
https://www.liander.nl/consument/slimme_meter/oude-meter-behouden
https://www.enexis.nl/consument/aansluiting-en-meter/meter/hoe-werkt-de-meter-in-uw-meterkast/u-heeft-een-digitale-meter
https://www.businessinsider.nl/slimme-meter-verplicht-2023-zonnepanelen/
https://thuiszonnepanelen.nl/slimme-meter-en-zonnepanelen/
https://www.eneco.nl/klantenservice/meters-meterstanden/slimme-meter/#:~:text=De%20energiemeter%20in%20je%20meterkast,de%20verantwoordelijkheid%20van%20de%20netbeheerder.&text=Samen%20met%20de%20netbeheerder%20zorgen,energie%20die%20je%20echt%20verbruikt.
http://www.multiscope.nl/persberichten/helft-nederland-overgestapt-naar-slimme-meter.html
https://www.vattenfall.nl/service/meterstanden/slimme-meter/heb-ik-een-slimme-meter/