Het kabinet is sinds 27 april 2020, bezig met een spoedwet waarin de coronamaatregelen worden vastgelegd. De huidige maatregelen, zoals het verbod op samenscholing, zijn vastgelegd in noodverordeningen. Omdat dit niet voldoende is, zijn politici druk bezig met een spoedwet. Die wet zal NAAR VERWACHTING tot 30 september gelden.

Van noodverordeningen naar spoedwet
Noodverordeningen zijn bedoeld voor een tijdelijke, lokale crisis. Er worden bijvoorbeeld rellen bij een voetbalwedstrijd of demonstratie mee voorkomen. Nu in 2020 een anderhalvemetersamenleving voorlopig nodig lijkt, is daar een meer permanente wetgeving voor nodig zoals een spoedwet.

De corona-wet
De tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid (de corona-spoedwet), is 24 april 2020 gepubliceerd in het Staatsblad en daarmee in werking getreden. Sommige bepalingen gelden met terugwerkende kracht vanaf 16 maart. De wet is bedoeld om het wetgevingsproces, de rechtspraak en het openbaar bestuur zo goed mogelijk te laten functioneren onder de beperkende coronamaatregelen en geldt tot 1 september 2020, maar kan zo nodig met telkens 2 maanden worden verlengd. 

M.a.w. de nieuwe spoedwet moet het mogelijk maken om burgerrechten tijdelijk in te perken. Dat kan betekenen dat burgers makkelijker gestraft kunnen worden als ze coronamaatregelen niet opvolgen.

Europese unie
17 maart 2020 staat te lezen dat Denemarken verplichte corona vaccinaties invoert. De Denen lopen hiermee vooruit op het door de EU in voorbereiding zijnde vaccinatiepaspoort, dat in 2022 ingevoerd zal worden. Zonder dit paspoort is het onmogelijk om aan het maatschappelijke leven deel te nemen. Denk aan geen toegang tot publieke gebouwen, openbaar vervoer, scholen, dagverblijven, ziekenhuizen of werkkring.

Vaccinatiepaspoort?
Ook Nederland volgt langzaam de weg om een vaccinatiepaspoort te gaan verplichten aan haar burgers, door gebruik te maken van de angst bij burgers over het coronavirus. Overheden hebben het recht om tijdens een noodtoestand (de uitbraak van corona (Covid-19 wordt een pandemie genoemd) vrijheden die genoemd worden in de grondwet, in te perken. Veel landen hebben in de grondwet opgenomen dat wanneer de volksgezondheid gevaar loopt, de overheid bepaalde burgerrechten tijdelijk mag opschorten.

Tijdelijk
De maatregelen die horen bij een spoedwet moeten tijdelijk zijn. Het opschorten van rechten mag alleen zolang dat nodig is voor de veiligheid.

Burgerrechten aan flarden door de noodwet
In andere Europese landen waar de noodwet al van kracht is zijn mensen verplicht om verregaande noodmaatregelen te accepteren en de afwezigheid van burgerrechten te accepteren. In:
-Denemarken mogen gezondheidsautoriteiten mensen onder dwang testen, behandelen of in quarantaine plaatsen.  Ook verplichte vaccinatie behoort tot de mogelijkheden. Het parlement in het Scandinavische land keurde recent een noodwet goed doe de verplichte vaccinatie mogelijk maakt. De noodwet in Denemarken kent een zogeheten ”sunset clausule”, een bepaling die aangeeft wanneer een wet ophoudt van kracht te zijn. In Denemarken is dat maart 2021;
-Italië deelde de Italiaanse politie deelde al meer dan 90.000 boetes uit aan mensen die zich zonder geldige reden toch op straat begaven. Inwoners in een toenemend aantal landen mogen namelijk alleen nog voor de hoogstnoodzakelijke doeleinden hun huis verlaten. In Frankrijk moet je eerst online toestemming vragen om naar de winkels te gaan en kun je dat niet tonen bij aanhouding dan gelijk een boete;
-Groot-Brittannië mag de politie mensen die van besmetting met het coronavirus worden verdacht, opsluiten en mogen wanneer een test wordt geweigerd, een boete opleggen tot gevangenisstraf. In verschillende landen wanneer je positief test, of vanwege besmetting in quarantaine zit en tóch de straat op gaat, kan die straf zelfs oplopen tot twaalf jaar. Reden: onverantwoordelijk handelen tijdens een pandemie;
-Nederland. Er worden geen grote evenementen gehouden tot er een vaccin is.

Eigen interpretatie
Het samenscholingsverbod laat niet toe dat grote groepen mensen samen zijn. Dit geeft verschillende interpretaties wereldwijd. Zo besliste het bestuur van de Pakistaanse provincie Punjab dat de moskeeën geopend mochten blijven, maar kerken dicht moesten in de strijd tegen het coronavirus, meldde nieuwsdienst UCA News. Critici zien dit als een schending van burgerrechten. Burgerrechten komen onder druk komen te staan wanneer een land deze bepalingen overboord gooit. Zo wil de Hongaarse premier Victor Orban de noodtoestand in Hongarije voor onbepaalde tijd uitroepen. Hij kan dan zonder tussenkomst van het parlement maatregelen nemen en zelfs al bestaande wetten voor zolang de noodtoestand geldt aan zijn laars lappen.

De regels van de grondwet
Het feit dat handhavers je huis mogen binnendringen, zij mogen straffen, zij verplicht mogen vaccineren en zij iemand mogen opsluiten wanneer er niet aan de regels wordt gehouden die gelden welke de overheid heeft
opgesteld is ondemocratisch en erg angstaanjagend. De overheid zaait paniek. Is dit waarom ze 2G, 3G, 4G en 5G toe hebben gelaten i.p.v. degelijk en eerlijk onderzoek te verrichten. Was het antwoord toen niet dat ze geen paniek wilden zaaien onder de bevolking? Dat ze de mensen die toen al klachten kregen omdat ze toevallig in de omgeving van een zendmast woonden, voor gek verklaarden? Wie zijn nu de échte gekkies?

Ongrondwettelijk en ondemocratisch
In Nederland denkt de overheid dat de spoedwet democratisch zal zijn omdat de Tweede Kamer ermee moet instemmen. Omdat de huidige coronamaatregelen niet voldoen wordt de grondwet overboord gegooid met een spoedwet.
Want de huidige noodverordeningen gaan in tegen onze grondwet* omdat onze grondwettelijke vrijheid en het recht op een persoonlijke levenssfeer wordt geschonden doordat de politie huizen binnen mag dringen.

* Grondwetartikelen
De volgende artikelen passen niet bij de noodverordening en worden door een eventuele noodwet van hun functie verheven:
-Artikel 10:1; Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer;
-Artikel 11; Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.

De grondwet is al langer uit zijn functie ontheven
Artikel 10;1 en 11 zijn echter al veel langer uit hun functie ontheven. Zowel door de overheid, Nationale Ombudsman en het College van de Mensenrechten geven niet thuis wanneer er sprake is dat een groep elektromagnetisch gevoelige mensen ongevraagd ‘bestraald’ worden door de elektromagnetische velden (straling) van alle zendmasten, wifi en smartphones.  Dit mag niet volgens artikel 11, hoofdstuk 1. Maar de grondwet is voor de overheid handig wanneer het hun uitkomt maar de burgers mogen het niet gebruiken. Want in 2016 geeft de Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen aan dat hij geen klachten mag behandelen over het algemene beleid van de Nederlandse overheid.
Ook het antwoord van het College van de rechten van de Mens is in 2016 heel teleurstellend: helaas is elektrogevoeligheid geen beschermde grond in de Algemene wet gelijke behandeling (AWGB) en ze verwijzen naar de Nationale Ombudsman!

Bronnen:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-124.html
https://nl.wikipedia.org/wiki/Noodwetgeving
https://wetgevingskalender.overheid.nl/Regeling/WGK011513?fbclid=IwAR1IIcqJnJAccUr43ZzpA6iOyILxXP4Oel6K1c1s-j7cf_DSf9iyhEECV_4
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/5103601/spoedwet-corona-grondwet-noodverordeningen-den-haag
https://www.rd.nl/vandaag/buitenland/noodmaatregelen-corona-schuren-met-burgerrechten-1.1645468
https://petities.nl/petitions/stop-de-noodwet-laat-u-uw-rechten-niet-afnemen?locale=nl
https://www.nu.nl/nucheckt/6047923/nucheckt-nepnieuws-over-verplichte-vaccinatie-in-nederland-verspreid.html