De dampkring of atmosfeer van de aarde is verdeeld in vier lagen of ‘sferen’.  De troposfeer, stratosfeer, mesosfeer en de ionosfeer.* De ionosfeer vormt de bovenste laag van de atmosfeer van de aarde. Ze wordt door ultraviolette zonnestraling geïoniseerd. Tussen het aardoppervlak en de bovenste laag van de atmosfeer, is een trilling aanwezig.  Het is de trilling van het natuurlijk elektromagnetisch veld (een basisvoorwaarde voor al het leven op aarde) en ook wel de hartfrequentie van moeder aarde genoemd of de Schumann resonantie. Het oppervlak van de aarde heeft namelijk een negatieve lading. De ionosfeer is daar-en-tegen positief geladen. Dus heerst er een natuurlijke elektrische spanning tussen de lagen van de aarde en de ionosfeer.

* De ionosfeer van de aarde is in feite plasma van een lage temperatuur, een mengsel van elektrisch geladen ionen en elektronen. De elektromagnetische golven van de Schumann- resonantie dwingen deze deeltjes om te trillen en dat er een subtiele energiestroom wordt uitgezonden dat de aardbol beïnvloedt en alles op zijn oppervlak.

De Schumannresonantie of “de hartslag van moeder aarde”
Tussen het aardoppervlak en de bovenste laag van de atmosfeer is dus continue een trilling aanwezig. Het is de trilling van een elektromagnetisch veld: de Schumann resonantie. Dit komt overeen met de frequentie van de aarde die 7,8 Hz is.

De frequentie van de trilling van de aarde
De elektrotechnicus en natuurkundige Nicola Tesla heeft rond 1900 ontdekt dat deze trilling of resonantiefrequentie van de aarde, tussen de 6 en 8 hertz (Hz) ligt. Dat de frequentie van de aarde gemiddeld 7,8 Hz is. De hertz wordt gebruikt bij periodieke verschijnselen en 1 Hz komt daarbij overeen met een periode van 1 seconde. Het natuurlijk elektromagnetisch veld wisselt van frequentie, maar de basisfrequentie is 7.83 Hertz. Dat betekent dat de golven met een snelheid van bijna 8 keer per seconde rond de aarde reizen. In 1952 ontdekte de natuurkundige Wilfried Otto Schumann dat de ruimte tussen de aarde en de 4 lagen waaruit de atmosfeer is opgebouwd, gevuld is met de elektromagnetische golven en vanaf 1952 heet dit dan ook: “de Schumann resonantie” of de hartslag van de moederaarde”.

 Groeiende Schumannresonanties
De trilling of resonantiefrequentie van moederaarde is sinds 31 Jan. 2017, verdubbeld. In 2014 was de Schumann resonantie al aan het groeien en tussen de 15 tot 25 hertz (Hz). Op 31 januari 2017 bereikte de Schumann resonantie voor het eerst in de geschiedenis, frequenties van hoger dan 36 Hz. In 2018 met pieken tot 40 Hz. en in 2022 slaat de Schumann resonantie soms uit naar frequenties van 60 Hertz.

Er is een verband tussen de Schumann frequenties en onze hersengolven
Onze hersenen produceren eveneens natuurlijk elektrische golven. Hersenactiviteit kan dan ook gemeten worden aan de hand van hersengolven. Dit zijn kleine elektrische stroompjes die meetbaar zijn via het aantal trillingen of golven per seconde en worden gemeten door middel van een EEG.  Hersengolven worden uitgedrukt in Hertz (Hz) en kunnen worden opgedeeld in vijf verschillende categorieën, gebaseerd op het aantal Hz;

-Gamma-golven: van 38 tot 80 Hz. Deze golven komen voor bij sterke mentale activiteiten zoals studeren en problemen oplossen;
-Bèta-golven: van 14 tot 38 Hz. Bèta-golven komen voor wanneer je actief bezig bent en zorgen ervoor dat je je kan concentreren. Wanneer er een teveel aan dit soort golven is, ervaar je stress. Tijdens slapen of mediteren neemt de hoeveelheid bèta-golven af;
-Alfa-golven: van 8 tot 14 Hz. Deze golven zijn actief wanneer je ontspannen bent, bijvoorbeeld tijdens het slapen;
-Thèta-golven: van 4 tot 8 Hz. Thèta-golven zijn aanwezig wanneer je creatief bezig bent. Ze komen ook vaak voor tijdens REM slaap, de fase tijdens de slaap waarin je droomt:
-Delta-golven: van 0.5 tot 4 Hz. Tijdens diepe slaap, een fase voor en na REM slaap zijn de delta-golven actief. Ze worden in verband gebracht met het herstelstadium van het lichaam waarin nieuwe cellen worden aangemaakt.

De overeenkomst Schumann-resonantie versus onze hersengolven
De Schumann resonantie (ook wel “de hartslag van moederaarde”) en onze hersengolven hebben een verrassende overeenkomst. Ze opereren beide op dezelfde frequenties. Nog verrassender is dat ze met elkaar interacteren. Wanneer de Schumann resonantie stijgt of piekt, heeft dat dus ook een directe invloed op onze hersenactiviteit. De gemiddelde Schumannresonantie die sinds de 21ste eeuw aan het stijgen is in pieken die voorkomen van 14.3, hertz, 20.8 hertz, 33.8 Hertz tot 60 hertz. Daar waar het rond 1900: 7.38 Hz was!

 De komst van de nieuwe draadloze technologie, in het bijzonder de microgolven gepulste frequenties (5G), die dicht bij de Schumann resonanties liggen, veroorzaken een nieuwe bedreiging. En we zijn letterlijk meer en meer een omgeving aan het creëren die helemaal `out of tune’ met de natuur zelf is.

De waarschuwers
De hoog sensitieve personen (HSP ‘ers) zijn extra gevoelig voor de verhoging van deze frequentie en waarschuwen: doe rustig met alle draadloze, wil niet teveel. Laat stukken Nederland vrij van zendmasten en mobiel gebruik. Laat mensen kunnen kiezen waar te gaan wonen. Want de hersengolven van hoog gevoeligen mensen trillen gemakkelijke mee met deze frequenties en hebben zo eerder kans om in een negatieve spiraal vast te lopen, maar ook om anderen te waarschuwen?

Spelen met natuurwetten
Want spelen we zo niet met natuurwetten? Niet alleen alle technieken reageren op de kunstmatige trillingen maar ook een lichaam dat voor de helft en meer uit water bestaat! Het vocht gaat mee trillen juist op de kunstmatige frequenties die veel en veel hoger zijn dan de natuurlijke trillingen. Het gevolg is een langzame toename van klachten en ziekten.

Piekende Schumannfrequenties door hoge frequentiegolven
De voornaamste en basisfrequentie van de Schumann resonantie bedraagt 7,83 Hz. 

Want bij de frequentie van 7,83 hertz ( alfagolf) voelen we ons ontspannen en stabiel. Maar op 21.02.2021 piekten de frequenties al naar 60-80Hz. Dat betekent dat het erg moeilijker is om te ontspannen, om te slapen en om je rustig en happy te voelen.

Stoorsignalen
Maar stoorsignalen van o.a. zendmasten, wifi, smartphone en andere draadloze bronnen, storen de natuurlijke elektromagnetische velden en maken een mensenlichaam langzaam ziek, zoals een High Sensitieve Person.

High Sensitieve Persons (HSP ‘ers) zijn gewoon extra gevoelig voor frequentiegolven en vooral de verhoging elke keer. De hersengolven van hoog gevoeligen trillen namelijk mee op de frequenties en de trilling van 5G is zoveel hoger. De Schumannfrequentie in 2022 is zelfs met pieken tot 60 hertz en nog hoger. De EHS ‘ers hebben dan ook verschillende klachten ontwikkeld in de afgelopen jaren zoals:
-slaapproblemen;
-enorme vermoeidheid;
-hoofdpijn;
-verkoudheid bij begin van de dag;
-concentratiegebrek;
-geheugenproblemen;
-piep in de oren (tinnitus);
-duizeligheid;
-kramp in de spieren;
-steeds moeilijker lopen;
-onwillekeurige lichaamsbewegingen.

 De vraag is of iedereen volgt met het krijgen van klachten door het toegenomen draadloos gebruik?

Bronnen
https://www.google.com/search?q=hoogst+opgelopen+Schumannresonantie&oq=hoogst+opgelopen+Schumannresonantie&aqs=chrome..69i57j33i10i160l2.22128j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.wetvanhartcoherentie.nl/schumann-resonantie-invloed-hersengolven-gedrag/
https://stralingsleed.nl/wp-admin/post.php?post=1502&action=edit
https://visionoflight-healing.nl/bewust-zijn/schumann-resonantie#:~:text=De%20Schumann%20resonantie%20is%20de,seconde%20rond%20de%20aarde%20reizen.
https://www.evenwichtigleven.nl/blog/hoogsensitieve-extra-gevoelig-voor-de-verhoging-van-de-resonantiefrequentie/#:~:text=De%20trilling%20of%20resonantiefrequentie%20van,en%20is%20deze%2036%2B%20hertz.
Foto: https://moniquevanproosdij.nl/2022/01/14/schumann-resonantie/
http://sosrff.tsu.ru/?page_id=9