Door 5G en het Internet of Things zal de blootstelling aan straling voor alle mensen substantieel verhoogd worden. Het komt bovenop de straling van 2G, 3G, 4G en wifi die momenteel al actief is. Het ICNIRP ( International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) heeft normen bepaald die alleen gebaseerd zijn op een thermisch effect. Veel landen gaan echter ook uit van een biologisch effect want elektrische en magnetische velden kunnen kracht uitoefenen op de elektrisch geladen deeltjes in het menselijk lichaam (ionen, polaire moleculen). Het gevolg daarvan verschilt naargelang de frequenties van het wisselende elektromagnetische veld maar kunnen mensen ziek maken. De invoering van 5G geeft een nog veel hoger frequentiegebruik op het land en in de ruimte door alle satellieten.

Invoering van 5G
Als het gaat om het omarmen van 5G, is Finland in februari 2021, een van de koplopers binnen Europa. Daar is de 5G-dekking als percentage van de bevolking de 50% al overschreden. Andere landen die vooroplopen in de uitrol van 5G zijn Oostenrijk, Italië, Nederland, Roemenië, Ierland, Zweden, Duitsland en Spanje. In deze landen schommelt de dekking tussen de 20% en 40%. Het EU-gemiddelde ligt op ongeveer 20%.

Toename kunstmatige stralingsbelasting
De toename van mobiele communicatie (meer datagebruik) zorgt voor meer blootstelling zegt het Kennisplatform voor elektromagnetische velden in Nederland*. Zo duidelijk geeft 5G een nog hogere belasting dan de vorige netwerken:

Generatie telefonie netwerk Frequentie
2G 1800 megahertz MHz), 900 MHz.
3G 2100 MHz, 800 of 900 MHz, 1800 MHz.
4G 800 MHz of 700 MHz (4G+), 900MHz, 1800MHz, 2100MHz en 2600 MHz (4.
5G 700 MHz, 3,5 gigahertz (GHz), 26 GHz.
6G Van 70 GHz tot 120 GHz. Nog hoger en sneller dan 5G.

 

*Het Kennisplatform is een samenwerkingsverband van:
-het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu);
-TNO (Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek);
-DNV GL (DNV GL is in 2013 ontstaan uit een fusie tussen Det Norske Veritas (DNV) en Germanischer Lloyd (GL) en is een onafhankelijke expert voor met name de energie, maritieme, olie & gas-industrie);
-GGD GHOR Nederland (een overkoepelende brancheorganisatie van de 25 Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD’en) en Geneeskundige Hulpverleningsorganisaties in de Regio (GHOR) en dé belangenbehartiger voor de publieke gezondheid en veiligheid in Nederland);
-Agentschap Telecom (Agentschap Telecom werkt aan een veilig verbonden NederlandEen Nederland dat kan rekenen op goede telecommunicatie- en IT-netwerken, die bovendien veilig en betrouwbaar zijn);

– ZonMW. De Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie.

Nieuwe technieken
Nieuwe technologieën, zoals 5G met AI, nanotechnologie (Artificial Intelligence/ kunstmatige intelligentie), autonome auto’s en gen-bewerking, staan op het punt om met hun elektromagnetische velden, geïntroduceerd te worden, bovenop de al aanwezige elektromagnetische velden. Wanneer echter het vermoeden bestaat dat een nieuwe technologie of stof ernstige schade aan de gezondheid of het milieu kan toebrengen, moeten volgens Europees recht voorzorgsmaatregelen worden genomen. Wanneer er geen consensus of wetenschappelijke zekerheid bestaat over de waarschijnlijkheid van deze effecten, dient het “voorzorgsprincipe” als basis voor het nemen van maatregelen om onze veiligheid, flora en fauna en die van het milieu te waarborgen. 

Voorzorgsprincipe
Wanneer er wetenschappelijke onzekerheid bestaat over de risico’s van een nieuwe ontwikkeling, biedt het voorzorgsprincipe de beleidsmakers de mogelijkheid om het milieu en de volksgezondheid voorrang te geven boven andere (economische) belangen: ze stellen een moratorium in.

Landen die een moratorium hebben ingesteld
Verschillende landen, wereldwijd hebben de introductie van 5G stopgezet of uitgesteld middels een moratorium ingesteld. ‘Morari’ in moratorium betekent ‘uitstellen’. Eerst zeker weten dat een menselijk lichaam, de flora en fauna geen schade zullen ondervinden van deze draadloze techniek. Landen en gemeenten die de eventuele gevolgen voor mens, flora en fauna, niet vertrouwen. Die wijzen op een afspraak die gemaakt is in 2017;

Zwitserland
Zwitserland heeft een moratorium, met onbepaalde looptijd, ingesteld op de uitrol van telecomtechnologie 5G. De reden voor deze stop op 5G zijn de zorgen over het ‘mogelijke’ risico’s van straling. Het milieuagentschap van de Zwitserse overheid wil eerst uitgebreid onderzoek doen.

België
De Brusselse regering is niet van plan om in te stemmen met een proefproject voor het aanbieden van het supersnel draadloos internet 5G. “Brusselaars zijn geen proefkonijnen”, stelt minister van Milieu Céline Fremault (CDH)

Hawaii
In Hawaï is een resolutie om de uitrol van 5G te staken, vrijwel unaniem door de County-regering aangenomen. Deze heeft de bevoegdheid om wetten aan te nemen, te wijzigen en in te trekken.

Bermuda
De minister van Binnenlandse Zaken, minister Roban verklaart op 24 augustus 2020 dat er in Bermuda geen 5G wordt uitgerold vanwege mogelijke gezondheidsrisico’s en dat er een onderzoek is gestart naar de veiligheid van de blootstellingslimieten.

Nigeria
De senaat vraagt om uitstel van 5G totdat uit onderzoek is gebleken dat dit niet schadelijk is voor de volksgezondheid.

Gemeenten en actiegroepen
Gemeenten vertrouwen de uitrol van 5G niet. Ze kunnen echter geen kant op nu het ministerie van Economische Zaken met een aangepaste wetgeving komt, en NIET het ministerie van Volksgezondheid (VWS). In 2020 moeten gemeenten, ondanks zorgen van gemeenteraden en burgers ‘redelijke verzoeken’ voor de plaatsing van small cells voor 5g-netwerken accepteren, zo zegt staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken. De verplichting om in te stemmen met redelijke verzoeken komt uit de Europese Telecomcode. Hieruit blijkt dat het kabinet heeft erkend dat mobiele communicatie als basisbehoefte wordt gezien die ‘altijd en overal’ beschikbaar moet zijn. Zij zijn voornemens om een dekkingsverplichting op te nemen van zeker 98% van het oppervlak van elke gemeente. Daarnaast willen zij een minimaal voorgeschreven datasnelheid eisen, waar ook gemeenten zich verplicht aan moeten houden. Dit betekent dat gemeenten geen zeggenschap meer hebben over het lokale antennebeleid. Over de plaats waar de masten, small cells (antennes op 150 meter van woningen) komen en gemeenten niet mogen luisteren naar mensen die smeken om 5G niet te introduceren. Gemeenten en bevolkingsgroepen die protesteren zijn:

Duitsland
Op 6 april 2020 heeft een groep artsen en psychotherapeuten een open brief naar Angela Merkel gestuurd met het verzoek om de uitrol van 5G te stoppen. Ze zien een verband tussen de blootstelling aan straling, immuundeficiëntie en een wereldwijde epidemie (die er ook kwam). Ze roepen op om de wereldwijde blootstelling aan hoogfrequente straling drastisch te verminderen!

Bulgarije
Baltsjik of Balchik, een stad en een gemeente aan de Bulgaarse Zwarte Zeekust heeft de aanleg van een 5G-netwerk heeft verboden.

Chili
135 artsen in Chili roepen op tot een moratorium op 5G totdat zeker is dat het geen risico vormt voor gezondheid en milieu.

Cyprus
De gemeenteraad van Ormidhia, een dorp in het district Larnaca in het Zuidoosten van Cypres verklaart hun stad unaniem tot 5G-vrije stad.

Engeland
De actiegroep tegen 5G heeft via crowdfunding £105.000 ontvangen om een advocaat in te huren en start rechtszaak tegen de Britse overheid over de invoering van 5G.

Frankrijk
De gemeenteraad van Lille heeft een moratorium op 5G aangenomen vanwege gezondheidsrisico’s en milieueffecten. De burgemeester van Straatsburg pleit voor een moratorium, een democratisch debat en uitstel.

Griekenland
Burgers uit bijna elk deel van Griekenland hebben op 23 oktober 2020 een petitie ingediend bij de Raad van State met het verzoek om 5G op te schorten.

Italië
In Italië hebben meer dan 600 gemeenten een moratorium uitgebracht op 5G. In de
gemeente Pitenza Pocena is zelfs het testen van 5G verboden en de gemeente Ardesio verbiedt middels een verordening 4G en 5G totdat de veiligheid is verzekerd.

Kroatië
De gemeenteraad van de stad Hvar besloot unaniem om de introductie van 5G-technologie op te schorten totdat een onafhankelijke studie aantoont dat dergelijke technologie geen negatieve impact heeft op mens en milieu.

Verenigde Staten
Santa Barbara is een stad in Californië (Verenigde Staten) en houdt de uitrol van 5G tegen. Ook de stad Dearborn Heights in Michigan stopt tijdelijk met 5G. Een groep wetenschappers start een rechtszaak tegen het Federal Communications Commission (FCC) omdat deze er in meer dan twee decennia niet in is geslaagd de stralingslimieten voor mobiele telefoons en draadloze radiofrequentie (RF) en testmethoden voor mobiele telefoons bij te werken.

Papoea Nieuw Guinea
Het testen van 5G is stopgezet.

Portugal, Oostenrijk, Spanje en Tsjechië
Frequentieveiling 5G uitgesteld vanwege het coronavirus.

Nederland
In Nederland komt het protest tegen 5G amper in het nieuws. Maar er is protest:

-op 13 maart 2020 heeft de Stichting Stop5GNL, een kort geding tegen de Nederlandse staat aangespannen om de uitrol van 5G te stoppen. De rechter heeft op 25 mei de uitspraak gedaan dat doorgegaan mag worden met de uitrol van 5G;
-op maandag 16 november werd het kort geding van de Nationale Bond tegen Overheidszaken tegen als eerste KPN-topman Joost Farwerck behandeld in de rechtbank in Den Haag. Daarna volgden de rechtszaken tegen de andere actieve providers in Nederland (Vodafone en T-Mobile);
-op 17 juli 2018 heeft de gemeente Berkelland een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een antennemast van bijna 40 meter hoog. Een inwoner van Haarlo gaat hiertegen in beroep. De uitspraak van rechtbank Gelderland op 31 december 2020 is dat een zendmast voor mobiele communicatie zoals 4G+ en 5G niet zomaar mag worden geplaatst zonder te kijken naar de bezwaren over gezondheidsrisico’s.

Het lijkt me toch duidelijk genoeg; stop de uitrol van 5G, meteen.

https://stralingsbewust.info/uitrol-5g-stopgezet-in-deze-landen-en-gemeenten/
http://5gobservatory.eu/some-european-5g-spectrum-auctions-postponed-due-to-covid-19/
https://stralingsbewust.info/uitrol-5g-stopgezet-in-deze-landen-en-gemeenten/
https://stralingsbewust.info/5g-en-smart-cities/
https://stichtingehs.nl/blog/moratorium-gevraagd-op-5g
https://www.rathenau.nl/nl/kennisgedreven-democratie/belanghebbenden-bij-het-voorzorgsprincipe#:~:text=Het%20voorzorgsprincipe%20is%20een%20leidend,met%20allerlei%20risico’s%20wordt%20omgegaan.&text=In%20de%20EU%20is%20het,in%20het%20Verdrag%20van%20Maastricht.