Discriminatie betekent dat er verschil wordt gemaakt in de behandeling van mensen op basis van geslacht, huidskleur of godsdienst en in dit geval bij mensen die elektrogevoelig zijn. Eind 20ste eeuw en begin 21ste eeuw zijn er steeds meer mensen die niet tegen het draadloos gebruik kunnen. Mensen die elektrogevoelig (EHS) worden genoemd. Onze regering is van mening dat elektrogevoeligheid voor alle onzichtbare, onhoorbare en reukloze frequentiegolven van alle draadloze toepassingen, géén schade kan aanrichten aan een mens fauna en flora en heeft ervoor gezorgd dat Nederland dan ook 100% draadloos bereik heeft, wat betekent dat er geen plek is voor de elektrogevoelige. Maakt onze regering zich zo schuldig aan discriminatie? Elektrogevoeligen namelijk kunnen nergens meer naar toe, zonder afscherming. Afscherming die niet altijd meer werkt sinds de invoering van 5G. Mensen die er niet meer bij horen, bij de maatschappij. Want de economie gaat schijnbaar toch boven de gezondheid van mensen in Nederland en elektrogevoeligheid bestaat wettelijk gezien niet eens! Veel elektrogevoeligen plegen dan uit wanhoop maar zelfmoord.

Het digitale tijdperk
Elektrogevoeligheid bestaat sinds de invoering van het 2G netwerk (ingevoerd eind 20ste eeuw). De 21ste eeuw is gebombardeerd tot het digitale tijdperk. Ons kabinet zegt hierover: “het kabinet heeft bepaald dat draadloze communicatie gezien kan worden als een basisbehoefte.” Basisbehoeften zijn factoren die personen nodig hebben om gelukkig te kunnen leven. De al langer bestaande vijf basisbehoeften zijn de:
-lichamelijke behoeften: eten, drinken, beweging, slaap;
-behoefte aan waardering, affectie, liefde, warmte;
-behoefte aan veiligheid, duidelijkheid en continuïteit: de nood aan een min of meer voorspelbare omgeving;
-behoefte aan erkenning en bevestiging, het gevoel hebben dat je iets betekent voor iemand;
-behoefte aan zingeving en aan morele waarde. Waar nu de zesde basisbehoefte door het kabinet aan toegevoegd wordt:
-de draadloze communicatie. Want zegt ons kabinet: “zonder draadloos internet stagneert onze maatschappij.

Draadloze communicatie heeft zich in het afgelopen decennium ontwikkeld van een optie op je computer of telefoon tot een basisbehoefte. Zonder deze technologie stagneert onze economie. De behoefte van consumenten en bedrijven aan diensten via draadloze communicatie, zullen de komende jaren alsmaar toenemen. Daarom gaat het kabinet zorgen voor een efficiënter gebruik van de beschikbare frequenties voor draadloze communicatie zodat ook in de toekomst aan deze basisbehoefte kan worden voldaan.”

Alles mag
En alles is geoorloofd om dit te bereiken! Liegen, bedriegen en de wetten naar eigen voordeel maken en benaderen, is eigenlijk te vergelijken met het plunderen, en moorden in de vorige eeuwen. De totstandkoming en in werking zetten overal *van het 5G netwerk is gewoon het nieuwe discrimineren. De elektrogevoelige van al deze technieken, wordt gediscrimineerd!

*Het kennisplatform elektromagnetische velden zegt over de dekking; “5G-antennes zullen waar mogelijk gebruikmaken van de bestaande antenne-installaties, maar daarnaast zullen er ook antennes bijkomen om overal in Nederland voor een goede dekking en voldoende capaciteit te zorgen”.

Geen plaats dus voor een elektrogevoelige
De elektrogevoelige kan dus nergens meer heen in eigen land waar overal draadloze dekking is. Geen plek om te wonen (zonder aanpassingen) waar geen onhoorbare, onzichtbare en reukloze frequentiegolven komen, die zijn of haar lichaam aantasten. En dan nu 5G, dat heel anders gaat werken dan de vorige netwerken, namelijk met microgolven, infrarood- en ultraviolette golven. Het gaat voor de nu al elektrogevoeligen helemaal onleefbaar worden in ons land. Er is geen rekening gehouden met de elektrogevoeligen. Er is geen plek in Nederland meer veilig voor de elektrogevoelige omdat Nederland 100% draadloos bereik heeft. De elektrogevoelige mens wordt zo buitengesloten, de elektrogevoelige mens wordt gediscrimineerd ten opzichte van de (nog) niet elektrogevoelige mens.

Niet meer kunnen vertoeven in eigen land
De elektrogevoelige, (ik praat nu voor mezelf) word keihard buitengesloten. Want, ik kán niet meer werken, niet meer winkelen, niet meer op visite gaan, niet meer sporten en geen gebruik meer maken van de gezondheidszorg in Nederland. Gezondheidszorg zoals de tandarts, huisarts of naar het ziekenhuis. Dit verschil met de niet elektrogevoelige, is gewoon discriminatie.

Want wat is discriminatie?
Gelijke behandeling is in Nederland een groot goed. Iedereen moet naar de tandarts kunnen, naar school of werk, of naar de huisarts. Zijn of haar hobby kunnen uitoefenen en ter ontspanning op vakantie kunnen gaan.  Dit kan ik niet meer en velen met mij niet. Meer. Zijn wij de klokkenluiders en moeten de nu al elektrogevoeligen ervoor zorgen dat dit niet iedereen overkomt?

Loopt iedereen naar elektro-overgevoelig toe?
Want de werkplek in de 21ste eeuw is ingericht met veel draadloze apparatuur. Kantoren, scholen en winkels met wifi, mensen met mobiele telefoons altijd en overal (97% beschikt over een mobiele telefoon en de vaste telefoon is gewoon opgeheven net als alle telefooncels), draadloze printers, digibord in de klas,  slimme verlichting en slimme TV ‘s. De vele draadloze apparaten maken de stralingsbelasting hoog door de onzichtbare, reukloze en niet te horen kunstmatige elektromagnetische velden en steeds meer werknemers krijgen dan ook klachten en melden zich ziek.

Onleefbare maatschappij voor de elektrogevoelige
Want de zorg maakt, naast wifi, gebruik van draadloze oproepsystemen. In ziekenhuizen, tandartspraktijken of huisartspraktijken kan er worden gecommuniceerd vanuit de behandelkamer en vanuit de patiëntenafdeling, naar de assistente of balie. Een behandeling hoeft zo niet onderbroken te worden en de assistente kan snel ter plaatse zijn voor ondersteuning door op een knop te drukken zonder de behandeling te moeten onderbreken door een draadloze tekst-boodschap. De elektrogevoelige kan er niet zijn juist door al deze draadloze frequentiegolven die hem/haar juist ziek maken. Nare klachten geven als:
-huidproblemen krijgen als roodkleuring, jeuk, ontstekingen, vlekken, kriebelend en vet haar, droge huid;
-gesis, gefluit of gebrom horen, naast andere niet-bestaande geluiden (soms lijkt het wel opeenvolgende tonen);
-wazig zien en vlekken in het beeldveld, tranende ogen;
-pijn in spieren en gewrichten, ingewanden, verkrampingen, spasmofylie, onwillekeurige spiertrekkingen vooral in de onderbenen;
-evenwichtsstoornis en coördinatieverlies, waggelen, wankelen, door de knieën of benen zakken.

Discriminatie
Juist door het grenzeloze gebruik van de draadloze communicatie worden sommige mensen buiten de maatschappij gezet. Iemand kiest hier niet bewust voor, het overkomt je. Je word gediscrimineerd er is geen plek meer waar je wonen kunt in Nederland.

Melden?
Je voelt je gediscrimineerd. Wat kun je doen? Ga naar;
https://www.discriminatie.nl/#/home, want:

DISCRIMINATIE.NL IS DÉ LANDELIJKE PLEK

VOOR HET MELDEN VAN DISCRIMINATIE.

Bronnen:
https://stralingsleed.nl/blog/straling-op-de-werkplek-help-wat-kan-ik-doen/
Foto: https://www.discriminatie.nl/#/home
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/discriminatie-en-racisme/vraag-en-antwoord/wat-kan-ik-doen-als-ik-gediscrimineerd-word
https://melddiscriminatie.nu/