Straling, een beetje zichtbaar gemaakt. Straling is normaal gesproken: onzichtbaar, onhoorbaar en reukloos.

 Draadloze straling wordt o.a. gegenereerd door alle zendmasten, mobieltjes, iPads, DECT-telefoons, wifi en IoT(internet der dingen).  De onzichtbare, niet te horen en niet te ruiken straling, waar velen dagelijks in verblijven, menigeen zelfs 24/7,  kan nooit goed zijn voor mensen, flora en fauna.

Op 16 mei 2022 hebben Childeren Health Defense (CHD) en 50 andere non-profitorganisaties, dan ook opmerkingen ingediend voor een veilige technologie, dan nu het geval is met betrekking tot de gezondheid, bij de Federal Communications Commission (FCC)*. Dit als reactie op het verzoek van de FCC om commentaar te geven op hoe “digitale discriminatie voorkomen kan worden en geëlimineerd kan worden”. 

*De FCC is een onafhankelijke Amerikaanse overheidsinstantie die onder toezicht staat van het Congres, en is de belangrijkste autoriteit van de Verenigde Staten op het gebied van communicatiewetten, regelgeving en technologische innovatie. 

 Een opmerking van het CHD uit 2019 al:
“Onder degenen die nu alarm slaan over de ongekende verzadiging van onze planeet door 5G met draadloze straling, zijn degenen die erkennen dat de bestaande 2G-, 3G- en 4G-telecommunicatienetwerken verre van goedaardig zijn.”

 Een literatuuronderzoek van de Commissie uit 1971 identificeerde toen al meer dan 2.300 documenten die biologische gezondheidseffecten beschrijven die verband houden met de door mensenhanden veroorzaakte radiofrequente en microgolfstraling, waarvan sommige gebaseerd zijn op niveaus van blootstelling aan straling die ver onder de vermeende veiligheidsdrempel liggen De veiligheidsdrempel van de het Europese ICNIRP ( International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), een internationale commissie gespecialiseerd in niet-ioniserende stralingsbescherming. Tegenwoordig in 2022 zijn er meer dan duizend peer-reviewed onderzoeken gedaan door wetenschappers (niet in dienst van de telecom) die schade aan de gezondheid van mens, flora, fauna en het milieu aantonen. Nu 5G is uitgerold, komt er een nieuwe ’laag’ van straling bij, waarschuwen zij, en gaat misschien voor iedereen gelden.

Een groot onderzoek van het Amerikaanse National Toxicology Program (NTP) toonde in 2018 nog aan dat ratten en muizen kanker kregen bij blootstelling aan telefoonstraling. „Deze studie was baanbrekend”, laat de hoofdonderzoeker weten. „en gaf duidelijkheid dat radiofrequente straling in dit geval van alle draadloze toepassingen de nodige terughoudendheid eistte.”

Echter een andere groep wetenschappers (in dienst van de telecom) schuift deze conclusie echter terzijde. Deze wetenschappers zitten in organen (telecom) die wereldwijd bepalen hoeveel straling veilig is, en hoeveel niet. Zo stelt de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) dat straling alléén gevaarlijk is doordat het lichaam opwarmt (het thermisch effect). Het biologisch effect (daar waar elektrogevoeligen de klachten door krijgen) is nooit onderzocht. Ook niet voor de uitrol van 5G terwijl 5G anders werkt dan 2G en 3G.

De CHD roep in 2022 op tot acceptatie en erkenning van elektrogevoeligheid. Het betreft een groep mensen die met het in gebruik nemen van 5G steeds groter zal worden. Burgers die lichamelijk ongemak ondervinden van alle draadloze technieken, waaronder de 5G zendmasten, slimm cells, slimme meters, IoT (internet der dingen), wifi en alle draadloze telefoons. Burgers die totaal genegeerd worden en zelfs digitaal gediscrimineerd.

Want wat is digitale discriminatie door alle draadloos gebruik
De elektrogevoelige die niet tegen alle draadloos gebruik kan hoort er anno 21ste eeuw, niet meer bij, in deze digitale maatschappij.  Als elektrogevoelige moet je veel, zonder dit te willen, opgeven. Uit ervaring kan ik zeggen: je werk, je woning, veel familieleden en veel kennissen. Nog steeds zijn er plekjes in Nederland waar het nog een beetje ‘leefbaar’ is voor de elektrogevoelige (met afscherming). Maar of dat blijft? En of een elektrogevoelige dit betalen kan? Ondertussen holt de digitale draadloze maatschappij maar door, zonder rekening te houden met de mensen die nu al heel veel moeite hebben om te (over)leven. Die geen werk meer hebben, geen arts kunnen bezoeken, geen tandarts, geen winkelcentra, ziekenhuis of gewoon lekker een terras, kunnen pakken, zonder onpasselijk te worden (door de benen zakken). Overal smartphonende mensen, masten voor de telecommunicatie, wifi, draadloze TV ’s (in de wachtkamers) en slimm cells met hun onzichtbare, onhoorbare en reukloze frequentiegolven, waar de elektrogevoelige persoon helaas op reageert. Een reactie zoals in mijn geval, met krampende spieren in de benen en bij niet op tijd wegwezen (moet je ook leren) door de benen zakken, niet meer normaal kunnen praten, verlammingsverschijnselen, stekende hoofdpijn en oorpijn, alsof je gescalpeerd wordt. Pas weer in een schone omgeving, na een aantal dagen een soort griepgevoel te hebben gehad, weer langzaam bij de positieven komen.  Met het actief maken van 5G zal het in Nederland nóg beroerder worden voor de elektrogevoelige (EHS ‘er).  

Al miljoenen meldingen
Er werden in 2015 al miljoenen meldingen gemaakt door het Nederlandse volk over acute koortsen, griepen, gevoel van uit elkaar spatten van de hersenen, acute slaapproblemen en kinderen die ineens ‘erg ziek zijn’. Dit zijn geen griepgolven, het gehele volk heeft stralingsklachten. Ze hebben wifi en hotspots geopend (sterke straling in een omtrek van 30-60 soms 100 meter) met miljoenen tegelijk. Plus de plaatsing van 4G (in 2022 5G) in enkele maanden tijd. Sinds deze gebeurtenissen, zijn mensen door heel Nederland intens ‘ziek’. Het begint met hersenklachten, griep en huilende kinderen. Over enkele maanden tot een jaar (2022-2023) zal half Nederland zeer ernstige klachten ervaren, nog erger dan in 2015.

Stralingsklachten heten coronaklachten?
5G is de opvolger van 4G, dat al snel 4G+ werd en 5G is sinds 2020 ook in Nederland beschikbaar.  In 2020 valt de uitrol van 5G samen met  klachten die coronaklachten genoemd worden! Bij de eerste lockdown worden mensen opgeroepen om thuis te blijven. Niemand vertoont zich op straat en juist dan worden op heel veel plaatsen in maart 2020 5G installaties geplaatst. Een uitgelezen moment voor degenen die 5G zonder onderzoek naar de gezondheid hebben gedaan en niet luisteren naar de massale protesten van burgers en die processen niet af willen wachten( bang om te verliezen?) De winkels, onderwijsinstellingen, kantoren, wijkcentra, bibliotheken zijn tijdens de eerste lockdown leeg, er is niemand. De stroom kan er zo gemakkelijk geruime tijd af en niemand loopt de monteurs voor de voeten of kan protesteren. Geen mensen op straat (alleen de glasvezelleggers die wel gewoon doorwerken)> Mensen die dus ook niet zien wat er gebeurd en dus niet kunnen protesteren en/of vragen stellen. De verontwaardiging van omwonenden die het zien gebeuren achter de ramen, is groot en foto’s worden dan ook massaal op facebook geplaatst.

We krijgen te maken met in;
-maart 2020: maatregelen die genomen worden tegen de verspreiding van het coronavirus: de intelligente lockdown;
-juli 2020: een anderhalvemeterzomer’ volgt en weer oplopende besmettingen;
-oktober 2020: tweede golf volgt en een gedeeltelijke lockdown
-november 2020 een verzwaring en verlenging van de gedeeltelijke lockdown volgt
-december 2020 is er tijdens de feestdagen een lockdown is en een mutatie van het virus duikt op in het Verenigd Koninkrijk.

Is het de burger zand in de ogen strooien?
Net zo vreemd, zo stiekem en met heel veel vragen is in 2015 bijna heel Nederland bedekt met 4G en bieden de drie providers, KPN, T-Mobile en Vodafone, eigenlijk al meteen 4G+ aan.  Hierover zijn meldingen gemaakt toen door o.a. de gemeente Haarlem. Brieven van families die melden dat in hun achtertuin in één enkele nacht een 4G mast is gekomen, en dat ze zelfs amper kunnen lopen in eigen huis toen de mast ging werken (stralen). Niet alleen de gemeente Haarlem, maar ook de gemeente Hilversum heeft acute klachten gekregen, gemeente Bussum en gemeente Alphen aan de Rijn. Het gaat om actieve ‘ letselschade’ na plaatsing van de mast. Mensen maken meldingen over dat ze bijna bewusteloos vallen sinds de mast in de buurt staat, providers worden gebeld door omwonenden, “haal dat ding uit mijn tuin, nu”. Deze wensen worden NIET gehonoreerd, terwijl deze personen gewoon niet in de buurt van een mast, wifipunt of small-cell kunnen zijn, omdat ze er onpasselijk (ziek) van worden.

Waar het bij de invoering van 4G al vreemd aan toe ging gaat het bij de invoering van 5G dus nog vreemder (geraffineerd) aan toe.

Bronnen;
https://www.businesswire.com/news/home/20220518006009/en/CHD-Files-Comments-with-FCC-Urging-Accommodation-of-Millions-of-People-Sickened-by-Wireless-Radiation?fbclid=IwAR1zUoZWkd4kGHViUvuOgSZ16tjL9dbY6UwaTG_4o6V-q-3CmhRGCalvLVQ
https://childrenshealthdefense.org/news/sounding-the-alarm-about-wireless-radiation-and-5g/
https://stralingsleed.nl/blog/elektrogevoeligen-worden-buitengesloten/
Foto: http://www.bouwbiologischadvies.nl/straling/
file:///C:/Users/Gebruiker/Downloads/Humanitaire%20ramp%20door%20straling%20(4).pdf
https://www.ad.nl/binnenland/straling-maakt-joyce-ziek-medische-wereld-blijft-sceptisch~a8d6f96b/
file:///C:/Users/Gebruiker/Downloads/Humanitaire%20ramp%20door%20straling%20(5).pdf
file:///C:/Users/Gebruiker/Downloads/2.a.%20bijlagen%20(10).pdf
https://decorrespondent.nl/11340/waarom-is-5g-zon-gevoelig-onderwerp-en-29-andere-dingen-die-je-over-5g-moet-weten/967728928320-67863aca#technologie
https://stralingsleed.nl/blog/5g-is-wel-wat-anders-dan-de-vorige-netwerken/
https://stralingsleed.nl/blog/wetenschappers-waarschuwen-voor-mogelijk-ernstige-gezondheidseffecten-bij-5g-gebruik/