Discriminatie is het ongelijk behandelen of achterstellen van een bepaalde groep mensen. Bij deze bepaalde groep mensen wordt onderscheid gemaakt op basis van zeer uiteenlopende kenmerken zoals ras, afkomst, geaardheid, sekse of religie.

Het maken van onderscheid is echter niet altijd discriminatie, valt te lezen op Ensie (De Eerste Nederlandse Systematisch Ingerichte Encyclopaedie). Als een persoon bij in de functie tot vrachtwagenchauffeur wordt afgewezen omdat hij of zij geen rijbewijs heeft, is dit geen discriminatie. Als die persoon echter wél over een rijbewijs beschikt maar wordt afgewezen op basis van een te donkere huidskleur dan is er wel sprake van discriminatie. Discriminatie heeft dus te maken met onderscheid dat mensen in hun vrijheid beperkt, zonder dat daar een goede reden voor is. En als deze persoon met rijbewijs dan ziek wordt in de vrachtwagen door de verplichte constant ingeschakelde draadloze On Board Unit (OBU) aan boord?

Is het niet zo dat veel elektrogevoeligen behoorlijk in hun vrijheid beperkt worden? Ik wel gezin het resultaat van nu zeventien jaren na het wonen onder een mast. Mijn man en ik hebben met onze twee kinderen in 2003, een woning gekocht onder een kerktoren met G2 masten. Hadden we dit laatste maar geweten dan hadden we de woning nooit gekocht. Ons oudste kind kon al snel niet meer naar school? Die een levensweg kreeg welke achteraf de schuld was van alle draadloze toepassingen op school, en waar de masten de trigger van zijn geweest? Wij weten het niet, maar hij reageerde ook op de elektromagnetische velden van de 2G 900 MHz masten (en later de 1800 MHz erbij)in huis. De masten stonden op afstand van 200 meter, richting tweede verdieping van onze woning waar de slaapkamers lagen. Na drie en een half jaar kreeg ik het ook. Pats, en plotseling zak je door de benen wanneer de emmer vol is, blijkt achteraf. Blauwe plekken verschenen op de bovenbenen, en we besloten te vluchten. Eindelijk wordt de woning verkocht in 2009. Ja, ik heb wel gezegd tegen de koper dat er masten op de kerktoren zitten, maar het antwoord was: Oh, dáár heb ík geen last van! Via derden hoor ik dat er ongrijpbare ziekten zijn geconstateerd bij de nieuwe bewoners(SOLK). Is het de kas spekken van de zorgverzekeraar die zogenaamd niet weten wat er werkelijk aan de hand is?

Met de zoon gaat het redelijk (waarschijnlijk een stuk minder toxische stoffen opgelopen dan mezelf), maar hij moet alert blijven voor een teveel aan elektromagnetische velden. Gelukkig. Toch het voornaamste voor een moeder. Met mezelf gaat het minder. Veel meer toxische stoffen opgelopen, in mijn leven, denk ik. Mijn werk moest ik opzeggen, mijn familie heeft genoeg van ons verhaal, maar heb veel pijn en kan niet meer lopen. Kortom ik kan me niet meer vertoeven in de digitale maatschappij. Ik voel me het uitschot van de maatschappij dat opgeruimd moet worden. Ik voel me gediscrimineerd. Onderscheid in het reageren op onzichtbare elektromagnetische velden of niet, wordt door de overheid ongelijk behandeld. Ze doen niets met ons verhaal. Ik kan niet meer protesteren door alle masten en mensen die het nodig vinden om de smartphone te gebruiken. Zelfs om te protesteren tegen 5G (09-09-2019) gebruikten mensen nog de smartphone! Het antwoord toen er wat van gezegd werd is: 5G is er nog niet! Ik wil erkenning en niet verder vluchten. Ik ben uitgevlucht. Waar naar toe nu de wifi straks gewoon uit de lucht komt van alle satellieten, maar ook uit de lantaarnpalen door Internet der dingen, waar de mastjes al massaal van geïmplanteerd zijn? Vluchten heeft geen zin meer.
En toch is dit niet de bedoeling van de samenleving op aarde. Mensen horen het SAMEN te doen in een democratisch land. Ik vind het discriminatie en het past wél in de wetteksten.

Zegt onze grondwet niet in artikel 10:1 dat ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer?

Overheid, interpreteer de wetten niet naar eigen inzicht maar luister naar de ervaringsdeskundigen. Luister naar de mens die al reageert op alle draadloze apparaten. Als de uitrol van 5G doorgaat zorg dan voor een plek waar alles nog analoog gaat en wij kunnen wonen. Europese rechten van de mens, geef niet als nietszeggend antwoord: “het gediscrimineerd voelen als elektrogevoelige ten opzichte van andere groepen mensen staat niet in de Algemene wet gelijke behandeling (AWGB) ”.