De rechter bepaalde in Gelderland dat een zendmast voor mobiele communicatie zoals 4G en 5G niet zomaar mag worden geplaatst zonder te kijken naar bezwaren over gezondheidsrisico’s. Hoewel de overgrote meerderheid van Nederland er niet bij stil staat omdat het niet zichtbaar is, beweert een steeds groter wordende groep mensen, ernstige klachten te krijgen van elektromagnetische velden.

Zo ook een vrouw in het Gelderse Haarlo een kerkdorp tussen Borculo en Eibergen in de Achterhoekse  gemeente Berkelland, Gelderland. Daar wil de gemeente in 2017, een nieuwe zendmast plaatsen. 24 december 2020, heeft de rechter besloten dat de gemeente Berkelland moet meewegen, dat ook ver onder de stralingsnormen ’niet uitgesloten’ is dat er gezondheidsrisico’s zijn. „Geweldig nieuws”, reageert Wilma de Jong, die de rechtszaak heeft aangespannen.   Zij stelt onder meer dat ze” hoofdpijn krijgt, duizeligheid wordt, slaapproblemen krijgt en afasie-achtige klachten” te krijgen bij voor haar hoge blootstelling. „Ik kreeg woordvindproblemen. Wilde het ene woord zeggen, en het andere kwam eruit. Mensen proberen al tientallen jaren aandacht te vragen voor de gezondheidsklachten onder de huidige limieten, maar dat wordt steeds weggewuifd. Dit is een doorbraak aan het begin van 2021”.

Wilma is in 2012 de randstad ontvlucht om te ontsnappen aan stralingsbelasting en kwam in het stralingsarme Haarlo terecht, een klein dorpje in de Achterhoek. In 2017 werd duidelijk dat er een mast in Haarlo gepland was.

Drie hoogleraren
De auteur van het artikel in de Telegraaf, Jannes van Roermund, heeft drie hoogleraren bestuursrecht en omgevingsrecht geraadpleegd om te horen hoe zij naar deze uitspraak kijken. De drie hoogleraren zien in de uitspraak een koerswijziging.

Professor Chris Backes van de Universiteit Utrecht stelt: “Dat komt vooral door nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen. Waar voorheen werd gezegd dat er geen gezondheidsrisico’s lijken te zijn, zegt men nu: je kunt het niet helemaal uitsluiten.”

Professor Hanna Tolsma van de Rijksuniversiteit Groningen voegt daar het volgende aan toe: “Zo werd het criterium ’gevolgen van enige betekenis’ geïntroduceerd. Je moet dus echt iets in de melk te brokkelen hebben. Voor zover mij bekend is dit de eerste uitspraak waarin een rechtbank tot dit oordeel komt bij iemand op 650 meter van een zendmast.”

Hoogleraar bestuursrecht Herman Bröring van de Rijksuniversiteit Groningen stelt vervolgens: “Er zijn nieuwe ontwikkelingen en inzichten, en hoewel er nog geen causaal verband aannemelijk is gemaakt tussen straling en allerlei aandoeningen, is er in toenemende mate twijfel. Ik vind de redenering van de rechter overtuigend. Als je al niet belanghebbende bent, kan ik me trouwens voorstellen dat je daar moedeloos van wordt.”

Betekenis uitspraak toekomst
Volgens de professoren is het een kwestie van afwachten hoe dit zich verder gaat ontwikkelen. Professor Bröring zegt daarover het volgende: “Verwacht kan worden dat rechtbanken nu vaker iets van de inhoud gaan vinden en daar kritischer naar gaan kijken. Voor telecombedrijven, financiers en overheden heeft dit meer impact dan je denkt. Die zitten hier niet op te wachten.”

Eindelijk gerechtigheid
De gerechtelijke uitspraak geeft tegenstanders van zendmasten weer nieuwe hoop. Tegenstanders die er fysieke klachten door krijgen en ongewild hun leven zien veranderen tot bijna niets meer kunnen. Binnen de gemeenschap van ’elektrohypersensitieven’ wordt het besluit van de rechter bejubeld. Er gaan stemmen op voor nieuwe en gezamenlijke rechtszaken. Zien we hier een koerswijziging in de rechtspraak? Ja, zeggen drie hoogleraren bestuursrecht en omgevingsrecht. „Dat komt vooral door nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen. Waar voorheen werd gezegd dat er geen gezondheidsrisico’s leek te zijn, zegt men nu in 2021: “je kunt het niet helemaal uitsluiten.” Op basis van ’voortschrijdend wetenschappelijk inzicht’ veegde de rechter een belangrijk advies uit 2009 van tafel. Of de zendmast in Gelderland er wel of niet komt, moet nog blijken. De zaak moet nog inhoudelijk worden bekeken. Maar daarbij is Wilma de Jong nu officieel ’belanghebbende’.

Juridisch kans
Hoewel de redenering van de rechtbank begrijpelijk is, is die juridisch niet dwingend. Pas als de Afdeling bestuursrechtspraak deze nieuwe lijn bevestigt, kunnen andere rechtbanken er ook niet omheen”, zegt professor Backes. „Maar de veel belangrijkere tweede vraag is: wat zijn de normen voor zendmasten? Kijken rechters daar ook kritischer naar dan voorheen?” Dat inhoudelijke besluit kan alle kanten op, zeggen de professoren. De rechtbank heeft alleen gezegd hoe het zit met de belanghebbendheid en is aan de inhoud niet toegekomen. Maar verwacht kan worden dat rechtbanken nu vaker iets van de inhoud gaan vinden en daar kritischer naar gaan kijken, stelt prof. Bröring. „Voor telecombedrijven, financiers en overheden heeft dit meer impact dan je denkt. Die zitten hier niet op te wachten.” Financierde KPN en de gemeente Berkelland zeggen het vonnis te bestuderen. De gemeente beraadt zich.

Laat dit het begin zijn van de eerlijke keus zijn voor iedereen om wél of géén draadloos gebruik te moeten gebruiken. Om plekken in Nederland te vrijwaren van masten en draadloos gebruik. Stop de massale uitrol van 5G. Doe eerst gedegen onderzoek. Laat ook bij geen 5G plekken vrij (staat in de grondwet, hoofdstuk 1) waar mensen kunnen leven zonder draadloos gebruik. Wie draadloos wil werken mag dat zelf weten maar zorg dat de mensen hierin vrij zijn. Veel mensen  reageren hierop en worden er ziek van, zo ziek dat ze niet meer kunnen deelnemen aan het leven of heel moeilijk. Geef deze mensen ook een kans op een fijn leven. Weiger om automatisch aan nemen dat het “nieuwe leven” draadloos is. Niet iedereen kan hierin mee!

De grondwet hoofdstuk 1:
1.artikel 10:1, ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.
2.artikel 11, ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam (dus ook niet van de kunstmatige elektromagnetische velden van alle draadloze);
3.artikel 20:1, de bestaanszekerheid der bevolking en spreiding van welvaart zijn voorwerp van zorg der overheid (overheid de elektrogevoeligen onder ons kunnen niet mee);
4.artikel 21, de zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu (alles draadloos is geen verbetering want iedereen kan daar niet tegen).

https://www.facebook.com/beperkdestraling/
https://stralingsbewust.info/wp-content/uploads/Artikel-Telegraaf-Gezondheid-boven-mast-31-12-2020.pdf
Foto: https://techpulse.be/nieuws/277274/brandstichting-bij-5g-masten-complottheorie/