De snelle ontwikkeling van de mobiele communicatie heeft ervoor gezorgd dat de zendmasten enorm zijn toegenomen. Zendmasten met hun woud aan antennes en versterkers, de vele wifinetwerken en de gateways voor het internet der dingen die kunstmatig elektromagnetische velden (radiogolven) via de lucht verder transporteren satellieten die draadloos 5G gaan verzorgen. De blootstelling aan deze kunstmatige elektromagnetische velden, gemaakt door mensen handen, is sinds de laatste vijfentwintig jaren dan ook enorm gestegen. Niet alleen voor mensen maar ook voor de flora en fauna. Voor alle insecten die een hoofdrol spelen in de kringloop van het leven. Het Eklipse rapport heeft als conclusie dat het mogelijk schadelijk is voor de flora en fauna en geeft handreikingen voor onderzoek.

Het gaat slecht met de insecten
Het gaat slecht met insecten blijkt uit onderzoek van Natuurmonumenten in mei 2018. Insecten zijn de afgelopen 27 jaar met meer dan 75 procent afgenomen blijkt na twee onderzoeken van acht insectengroepen. Onderzoeken in natuurgebieden bij Wijster (Drenthe) en natuurgebied Kaaistoep (Noord-Brabant) maken dit duidelijk. Het Eklipse rapport van de Eklipse foundation waarschuwt dat als mede oorzaak de effecten van de radiogolven op flora en fauna kunnen zijn. Radiogolven van zendmasten voor de mobiele communicatie en alle apparaten die gebruik maken van deze zendmasten.

Wat is de Eklipse foundation
Eklipse foundation is een door de EU gefinanciërde non-profit organisatie die opgericht is in 2004 in Ottawa (Canada). De Eklipse foundation is een kennis- en leercentrum voor de biodiversiteit binnen een ecosysteem. Biodiversiteit zoals de verscheidenheid aan levensvormen (soorten) binnen een ecosysteem (dieren, planten of de aarde). De biodiversiteit wordt vaak gebruikt als een indicator voor de gezondheid van een ecosysteem. Eklipse foundation onderzoekt op verzoek van beleidsmakers en andere maatschappelijke organisaties vragen en verzoeken die verband hebben met de biodiversiteit .

                                                               Sterven de zweefvliegen uit?

Het verzoek
In september 2016 wordt een verzoek door Buglife ingediend om te evalueren wat de effecten zijn van de kunstmatige elektromagnetische velden voor ongewervelden in de natuur. Ongewervelde dieren hebben geen ruggengraat of wervelkolom waarvan insecten de grootste groep zijn. Insecten die bloemen en bomen bestuiven, die organisch materiaal opruimen en zorgen voor een gezonde bodem, zodat planten en bomen kunnen groeien. Insecten die onmisbaar zijn als voedsel voor veel dieren. Insecten die in de 21ste eeuw sterk achteruit zijn gegaan en wat misschien met de sterke toename van radiogolven in het milieu heeft te maken. Radiogolven of elektromagnetische straling van al het draadloze gebruik wereldwijd. Draadloos gebruik waar zendmasten, gateways voor nodig zijn voor de vele smartphones en wifi-punten. Kan hier sprake zijn van een oorzaak of is het toeval? De activiteiten van Buglife met een hoofdkwartier in Peterborough (Engeland) vallen onder de volgende gebieden:
-studies en onderzoeken;
-behouden en bevordering van het leefgebied van ongewervelden. Insecten als vliegen, bijen, en muggen;
-het publiceren over ongewervelden.

Het onderzoek bestond in 2016 uit al bestaande 147 peer-reviewed artikelen. De artikelen of beoordelingen werden geanalyseerd door vier biologen/ecologen en twee fysici die gespecialiseerd zijn in elektromagnetische velden. Hier werden 97 onderzoeken grondig onderzocht met de nadruk op:
-planten;
-ongewervelde dieren (waaronder de insecten);
-gewervelde dieren (waaronder vogels en zoogdieren).

Peer-reviewed artikelen
Peer-reviewed artikelen zijn onderzoeken die op wetenschappelijke basis verricht zijn zoals het onderzoek naar:
-Bijen;
-roodborstjes;
-kikkers.

                                                                                de honingbij

Bijen
Dr. J. D. Le Favre, een Zwitsers bioloog ontdekte dat bijen een doordringende reactie geven bij een zendmast of smartphone in de buurt. In 2011 plaatste hij twee werkende mobiele telefoons in de buurt van bijen. De bijen gingen met elkaar communiceerden door pieptonen te versturen wat bij een verstoring altijd gebeurt. Onder natuurlijke omstandigheden zijn deze piepjes een signaal van: wegwezen hier!

Verdwaald
Een verklaring van de milieudeskundige Sainuddin Pattazhy is dat de navigatie van bijen, op zoek naar nectar, wordt verstoord op de weg terug naar de bijenkast of –korf door frequentiegolven van draadloze technieken en verdwalen. Vervolgens blijft de koningin alleen achter met de eitjes en stort de kolonie binnen tien dagen in, zo bleek uit onderzoek uit India eind augustus 2009.

Roodborstjes
Veel vogels (trekvogels) zijn afhankelijk van het aardmagnetisch veld. Dit orgaan wordt verstoord door de elektromagnetische velden die in de 21ste eeuw massaal in het luchtruim aan te treffen zijn. Onderzoek in 2014 door wetenschappers van de Duitse Universiteit van Oldenburg.

Het onderzoek
Roodborstjes werden in een vogelkooi (een omgekeerde kegel geplaatst), die wordt gebruikt om het gedrag van trekvogels te bestuderen (Emlen-trechter). Op de bodem een inktkussen en de kooi werd bedekt met dunne, geaarde metalen platen. Een andere kooi, met inktkussen, werd geplaatst in een houten vogelhok. Beide kooien werden vervolgens bestraald met radiogolven gegenereerd door zendmasten en smartphones. De roodborstjes in de geaarde kooi vertoonden een opvliegroute (door de pootafdrukken) waarbij ze landen in de natuurlijke migratieroute (van het aardmagnetisch veld) en de vogels in de houten kooi landen elke keer ergens anders.

Conclusie De conclusie van de onderzoekers is dat sommige vogels (waaronder roodborstjes) zich orïenteren op het magnetisch veld van de aarde. Het natuurlijke elektromagnetische veld wordt verstoord door de kunstmatige elektromagnetische velden van alle draadloze technieken en de vogels raken ‘verstoort’ waardoor het interne kompas niet meer werkt als de vogels aan radiogolven en lekstraling van elektronica (hoogspanningsmasten) worden blootgesteld.

Kikkers
De Spaanse bioloog Alfonso Balmori plaatste in 2011 een aantal zendmasten, 140 meter van een vijver, om te volgen wat er gebeurde met de jonge kikkervisjes die zich ontwikkelen uit de kikkerdril. Eén gedeelte van de vijver was afgeschermd tegen de elektromagnetische velden van de zendmast en eén gedeelte van de vijver niet. De kikkervisjes in het afgeschermde gedeelte ontwikkelden zich normaal en gelijkmatig, maar de kikkervisjes in het onbeschermde gedeelte groeiden onregelmatig en slechts 10 % overleefde.

Dringend onderzoek
De bioloog Balmori vindt de onzichtbare, reukloze en niet te horen elektromagnetische velden (de radio- en microgolven) van draadloze apparaten een vorm van milieuvervuiling die schadelijk kan zijn voor de flora en fauna. Het is heel goed mogelijk dat elektromagnetische velden een reactie uitlokken bij ratten, vleermuizen! en vogels. Dat de elektromagnetische velden een achteruitgang van de insecten veroorzaken en een verslechtering van de gezondheid op bomen en planten die in de buurt van telefoonmasten staan. Om deze effecten te meten zijn dringende specifieke studies nodig.

De studies naar biologische en ecologische aspecten van ongewervelden (invertebrates)
De ecologie bestudeert de wisselwerking tussen populaties en de relatie van het niet biologische milieufactoren door de toegenomen elektromagnetische velden (stralingsbelasting). De onderzoeken zijn vaak gedaan in het labaratorium en goed gerepliceerd en gecontroleerd. De weinige veldstudies gaven gebrekkige wetenschappelijke effecten. Slotsom is dat er een groot gebrek is aan ecologische studies die het effect van kunstmatige elektromagnetische velden en de ongewervelden onderzoeken. Meer wetenschappelijk onderzoek naar biologische- en ecologische aspecten is nodig.

                                                    Magnetisch kompas bij trekvogels (kraanvogels)

De studies naar biologische en ecologische aspecten van gewervelde dieren
Bij gewervelde dieren als vogels en zoogdieren ontbreken ecologische studies. Het is daardoor moeilijk is om de invloed van de kunstmatig elektromagnetische velden aan te wijzen. Er zijn twee uitzonderingen, het:
-warmte-effecten. Wetenschappelijk is bewezen dat de kunstmatige elektromagnetische velden een thermisch effect geven. Een verhoging van de temperatuur in een lichaam. Bij gewervelde dieren is dit thermisch effect echter niet geconstateerd dus is het geen verhoging van de temperatuur maar een ander biologisch effect wat de oorzaak is.
-magnetisch kompas van vogels. Het magnetisch kompas bij (trek) vogels wordt voldoende bewezen en de invloed van de kunstmatige elektromagnetische velden kunnen worden afgeleid van 62,5% van de onderzoeken hierover.

                                Kankerknobbel bij de prunus met op de achtergrond (in de cirkel) zendmasten

De studies naar bloeiende planten
Bij angiospermen (bloeiende planten) is een eventuele link tussen de blootstelling aan de kunstmatig elektromagnetische velden en de biologische reactie belangrijk. De planten zijn erg gevoelig voor kleine veranderingen. Studies moeten zich verdelen in:
zaden of zaailingen, waarbij gezegd moet worden dat ze nog niet volgroeid zijn en bij een minimale dosis elektromagnetische velden (trilling) al kunnen reageren;
-volwassen planten. Een optimale en constante omgeving wordt echter alleen in een laboratorium gegarandeerd.

Conclusie
Het Eklipse rapport diende als basis voor een webconferentie aan het begin van 2018, georganiseerd door Eklipse. Tijdens een webconferentie werd via het internet contact gelegd en kon op eigen plek presentaties geven, presentaties kijken en disscuceren. Het is een stap geweest om te analyseren wat de momenteel beschikbare kennis is over het verdwijnen van de insecten en de toegenomen elektromagnetische velden. De moeilijkheid is het gegeven dat het lange termijneffect nog niet bereikt is, wat onderzoek moeilijk maakt. Het is echter wel een document geworden welke de hiaten laat zien waaraan anno 2018 een gedegen onderzoek aan moet voldoen. De auteurs van het onderzoek concluderen dan ook dat er dringend behoefte is aan wetenschappelijk onderzoek op basis van de kennis over de kunstmatige elektromagnetische velden en mogelijke effecten op de natuur. Kwalitatief hoogwaardig onderzoek zodat geloofwaardig en transparant bewijs een leidraad is voor beleidsmakers om een kader te hebben om gedegen beleid te maken.

Bronnen en referenties
https://www.buglife.org.uk/news-and-events/news/could-our-obsession-with-mobile-technology-destroy-wildlife
http://www.nature.com/articles/nature13290
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24805233
http://www.eklipse-mechanism.eu/documents/15803/0/EMR-KnowledgeOverviewReport_FINAL_27042018.pdf/1326791c-f39f-453c-8115-0d1c9d0ec942
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19264463
http://www.nature.com/articles/nature13290
https://www.natuurmonumenten.nl/nieuws/dramatische-afname-van-insecten
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13592-011-0016-x