Zo lig je lekker in bed de krant te lezen en koffie te drinken, zo knalt er een duif keihard tegen het slaapkamer raam en vliegt met een oorverdovende knal het raam kapot. Maar goed dat er beschermend horrengaas* voor de onnatuurlijke elektromagnetische velden voorzit, anders waren de glasscherven tot op het bed gekomen. Oorzaak de mast die sinds 2018 verderop staat? De mast die sinds 11-6-2022 5G heeft?

*Roestvaststalen fijnmazig gaas voor hoog- en laagfrequente elektrische afscherming; YSHIELD met zeer hoge HF demping

Magnetische oriëntatie bij dieren
Sommige diersoorten, waaronder; bijen, fruitvliegjes, roodborstjes, zeeschildpadden, salamanders, vossen en walvissen maken ook duiven gebruik van magnetoreceptie.  Wat inhoudt dat duiven hun thuis terug kunnen vinden met behulp van het aardmagnetisch veld.

Het aardmagnetisch veld-de magnetosfeer
Het aardmagnetisch veld (ook wel aardmagneetveld genoemd) is het magnetisch veld dat de aarde omringt. Het aardmagnetisch veld ontstaat door een mengsel van vloeibaar ijzer en nikkel in de buitenkern van de aarde. Doordat de aarde draait, beweegt deze vloeistof om de vaste kern heen, waardoor er een magneetveld ontstaat. Het magneetveld beschermt de planeet tegen de ioniserende straling van de zonnewind. De invloedzone van het aardmagnetisch veld, die vele duizenden kilometers ver in de ruimte reikt, wordt de magnetosfeer genoemd.

De duif en het aardmagnetisch veld
Duiven hebben een heel goed richtingsgevoel en dat komt omdat ze gevoelig  zijn voor het magnetisch veld van de aarde. Duiven, vóelen het magnetisch veld. Wetenschappers weten nog niet precies hoe de dieren het magnetische veld voelen. Misschien wel doordat er kleine stukjes magnetiet in de organen zitten. Magnetiet is een mineraal dat sterk magnetisch is en deze stukjes magnetiet worden daarom aangetrokken door het magnetische veld van de aarde, net als de naald in ons kompas. 

Wat is magnetiet
Magnetiet is gevoelig voor de elektromagnetische velden (EMV) en veranderingen in het elektromagnetische veld kunnen ervoor zorgen dat de cellen met magnetiet een kettingreactie creëren waardoor celmembranen en de DNA structuur zich wijzigt. Ook de menselijke hersenen bevatten magnetiet.

Hoe verstoren de zendmasten met hun frequenties het richtingsgevoel?
Duiven navigeren dus op het natuurlijk magnetisme van de aarde, met behulp van een inwendig kompas dus. Volgens de analyse van Dr. Ulrich Warnke, kan ook worden aangenomen dat de gepulseerde hoogfrequente elektromagnetische velden, van alle draadloze communicatie in staat is om het magnetische kompas te “verstoren”. Om het magnetisch kompas te wijzigen en de vogels a.h.w.  voor de leeuwen te gooien. De “wetenschappelijke” vaststelling dat de verstoring van het aardmagnetisch veld geen invloed heeft op duiven, staat dan ook haaks op de uitkomsten van  de niet wetenschappelijke onderzoeken en de werkelijkheid.

Een studie van de International Commission for Electromagnetic Safety (ICEMS) heeft de gevaren aan het licht gebracht die schuilen in deze blootstelling aan elektromagnetische velden (EMV). De studie heeft aangetoond dat de grenswaarden die zijn vastgesteld, (te) hoog zijn 

Wel wetenschappelijk bekend is dat een magnetische zonnestorm het magnetisch veld van de aarde verstoord en  straling produceert met frequenties van 20 kilohertz (kHz) tot in het megahertz (MHz) bereik. Een bereik dat opvallend veel lijkt op de frequenties die de zendmasten produceren!  Draadloze frequenties van zendmasten die het magnetisch kompas van de duiven ook verstoren? En alle dieren die gebruik maken van magnetische oriëntatie? Het op magnetiet gebaseerde kompas van duiven is gevoelig hiervoor. Dan kan de duif dus totaal gedesoriënteerd zijn geweest door de zendmast die hier in 2018 is gekomen en waar sinds juni 2022 2x 5G op gemonteerd is!

Bronnen:
https://www.diagnose-funk.org/aktuelles/artikel-archiv/detail&newsid=1727
https://www.pipa.be/en/articles/19501/natuurlijk-magnetisme-lijkt-meer-en-meer-het-interne-kompas-voor-onze-duiven-19501
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-7-2011-000436_NL.html?redirect
http://www.stevenvanbreemen.nl/?Het_lossingsverhaal:Elektro_magnetische_%28ver%29storingen