Al langer dan een jaar en het coronavirus is nog steeds niet uit het straatbeeld verdwenen. De derde coronagolf is bezig aan een opmars. Het virus houdt de wereld stevig in z’n greep want  een virus eigen, muteert het virus. Dit wil zeggen dat de genetische code van een virus steeds verandert.  Zo is er maart 2021 sprake van een derde coronagolf, de Britse coronavariant die besmettelijker is dan de variant die vorig jaar maart in Nederland de kop op stak.

Een onzichtbaar coronavirus
Deze “vijand” is onzichtbaar en niet te zien of te ruiken en daarom zo ongrijpbaar. Ondanks alle maatregelen is het virus er nog steeds. Hebben al de maatregelen dan wel zin met een Britse variant, een Zuid-Afrikaanse variant, een Braziliaanse variant of Indiaanse variant? En komt er nog een nieuwe Amerikaanse variant en misschien wel een Utrechtse variant?

Heeft vaccineren dan wel zin? Is dat niet mosterd na de maaltijd? Kortom steeds meer vragen en geen eerlijk antwoord waarom er gevaccineerd wordt. Eerst een vaccinatie met nanochip lijkt het wel. http://stralingsleed.nl/blog/doden-door-vaccinatie-gebeurt-vaccinatie-inclusief-een-nano-chip/

Wat ís een virus?
Virussen bestaan niet uit een cel of cellen (zoals bacteriën), maar uit DNA of RNA. Het Coronavirus is een RNA-virus. Daaromheen zit vaak een laagje vet en eiwitten. Zowel DNA als RNA zijn dragers van erfelijke informatie. Virussen hebben een beperkte hoeveelheid erfelijke informatie en kunnen van zichzelf niet bewegen, eten en dus leven. Ze hebben een gastheercel nodig om zichzelf te vermenigvuldigen. En die gastheercel is o.a. de mens! 

Hoe het virus je lichaam overneemt
Virussen maken zich vast aan een receptor op een lichaamscel, dringen binnen en nemen de cel over. In het geval van SARS-CoV-2 (het COVID-19 virus) gaat het om de ACE-receptor waar het virus zich aanbindt met het eiwit genaamd Spike. Daar zal het virus het DNA van de gastheer gebruiken voor eigen gebruik om zichzelf te vermenigvuldigen. Daarna barst de gastheercel open en vervolgens komt een enorme hoeveelheid virussen vrij die zich vervolgens binden aan nieuwe cellen. We zijn dan dus geïnfecteerd. 

Hoe zit dat met mutaties?
Volgens onderzoekers bleek uit laboratoriumonderzoek dat de mutatie (één enkele verandering in de ‘stekels´ (Spikes) van het eiwit waarmee de virusdeeltjes zijn bezaaid) het virus op een of andere manier zou helpen om in menselijke cellen door te dringen en zich daar te vermeerderen. Als een virus zich gaat delen, dan gebeurt dat eigenlijk iets heel slordig. De kopie is vaak niet identiek aan het origineel. Deze fouten, worden mutaties genoemd. Bij elke mutatie, bestaat de kans dat het in het voordeel van het virus uitpakt. Voor het virus zijn het dan dus geen ‘foutjes’, maar juist goede aanpassingen, maar voor de mens dus niet.

Een mutatie is vaak veel besmettelijker
Deze ‘mutanten’ zijn veel beter in staat om zich te binden aan onze cellen aangezien de mutatie in de bouw van het Spike-eiwit zit. Daardoor zijn ze veel effectiever als ze eenmaal in ons lichaam zijn. En deze mutanten vermenigvuldigen zich natuurlijk ook weer en komen dus steeds meer voor. Helaas voor ons mensen, maar eigenlijk zijn dit volkomen normale processen in de natuur. We kunnen daar niets aan doen, het gebeurt gewoon. 

Het coronavirus ontleed
Een virus, in tegenstelling tot een bacterie, is geen zelfstandige cel en waar een bacterie in staat is zichzelf te delen, is een virus altijd afhankelijk van een cel van een plant, dier of mens (de gastheercel) om zich te vermenigvuldigen. Een virus zit dan ook heel simpel in elkaar. Het is ­eigenlijk niet meer dan een stukje genetisch materiaal met eiwitten eromheen (de eiwitmantel).

Het belangrijkste onderdeel van een virus is het genetisch materiaal: DNA of RNA. Daarin bevinden zich alle ­instructies die nodig zijn om nieuwe viruseiwitten te ­produceren. Om van DNA eiwitten te kunnen maken is een tussenstap nodig. Die tussenstap is RNA. Corona- virussen zijn RNA-virussen en zijn dus in staat om hun ­genetisch materiaal direct om te zetten naar virus-eiwitten.

“Het coronavirus heeft een aantal heel grote uitsteeksels, S-eiwitten of spikes,” zegt Raoul de Groot, viroloog aan de Universiteit Utrecht. “Het virus tast ermee zijn omgeving af. Tot de spikes zich chemisch vastzuigen, aan een dopje op de buitenkant van menselijke luchtwegcellen dat ACE2 heet, een eiwit dat voorkomt op de cellen van de luchtwegen. Het S-eiwit van het coronavirus past precies op het ACE2-eiwit en kan deze ontgrendelen. De cel gaat daardoor open en het genetisch materiaal van het virus kan naar binnen. De productie van nieuwe ­viruseiwitten kan dan beginnen”. 

Kwaadaardige boodschap
Eenmaal in de cel gedraagt een virus zich als een computervirus. “Het erfelijk materiaal van het virus werkt als een kwaadaardige boodschap die de cel herprogrammeert. Normale activiteiten gaan op een laag pitje en de cel is ­vervolgens vooral bezig met de productie van nieuwe virus­-eiwitten en het kopiëren van het erfelijk materiaal van het virus,” zegt De Groot. Losse onderdelen worden ­samengevoegd tot nieuwe virusdeeltjes. De aanmaak van nieuwe virusdeeltjes kan heel snel gaan. “Er zijn virussen waarbij een geïnfecteerde cel binnen zes tot acht uur tienduizend virusdeeltjes maakt.”

Nieuwe virusdeeltjes verlaten de oorspronkelijke cel om op zoek te gaan naar een eigen gastheercel. De oorspronkelijke cel sterft en dat zorgt voor schade. Cellen in de luchtwegen delen zich en dus kunnen nieuwe cellen de functie van de gedode cellen overnemen.

Zijn de kunstmatig elektromagnetische velden een oorzaak
De elektromagnetische velden gegenereerd door o.a. de smartphone, 4G en het nieuwe 5G openen calciumkanalen* in de celmembranen en vergroten de concentratie van vrije radicalen. Vrije radicalen zijn bijproducten in ons lichaam.

*Een calciumkanaal is een ionkanaal dat een eiwit bevat dat zorgt voor het passieve transport van ionen door het celmembraan van een cel. Door de opening van deze calciumkanalen ontstaat een omgeving waarin virussen zich uitermate goed kunnen ontwikkelen en vermenigvuldigen. Sommige virussen openen zelf calciumkanalen om zich te kunnen vermenigvuldigen.

Vragen aan het Europees Parlement
Op 24 april 2020 is het wetenschappelijk bewezen dat bestraling van korte duur met radiogolven het immuunsysteem versterkt, maar dat bestraling van lange duur het omgekeerde effect heeft. Het mechanisme van dit effect is heel duidelijk, en al in talrijke studies (door onafhankelijke wetenschappers) bewezen dat radiogolven de calciumkanalen openen in celmembranen en de concentratie vergroten van vrije radicalen. Door de opening van deze calciumkanalen ontstaat een omgeving waarin virussen zich uitermate goed kunnen ontwikkelen. Sommige virussen openen zelf calciumkanalen om zich te kunnen vermenigvuldigen. Dit is onder meer vastgesteld bij het porciene deltacoronavirus. De verspreiding van virale infecties wordt waarschijnlijk versneld door straling afkomstig van radiogolven. Net als andere bevorderende factoren zoals luchtvervuiling en tabaksgebruik moet deze factor bij de analyse van de huidige pandemie in aanmerking worden genomen.
Vraag 1. Heeft de Commissie zich gebogen over het immunosuppressieve effect van langdurige blootstelling aan elektromagnetische radiogolven voordat zij de invoering van het 5G-systeem, dat het stralingsniveau aanzienlijk verhoogd, goedkeurde?
Vraag 2. Heeft zij er rekening mee gehouden dat virussen zich mogelijk beter kunnen vermenigvuldigen in een omgeving die is blootgesteld aan elektromagnetische radiogolven?
Vraag 3. Welke adviesraad verstrekt de Commissie de nodige feiten over de impact van elektromagnetische straling op de gezondheid?

Het antwoord 10 juli 2020 van de Europese Commissie:
De Commissie heeft haar onafhankelijke Wetenschappelijke Comité inzake gezondheids-, milieu‐ en opkomende risico’s, opdracht gegeven de mogelijke gezondheidsrisico’s in verband met blootstelling aan elektromagnetische velden te beoordelen. Het Comité heeft vijf adviezen uitgebracht die geen van allen een herziening van de in Aanbeveling 1999/519/EG van de Raad vastgestelde limieten rechtvaardigen.

Verwacht wordt dat 5G-netwerken kleinere cellen met lagere vermogensniveaus en dus lagere blootstellingsniveaus zullen gebruiken dan de bestaande (grote) cellen in 4G-netwerken (zeker geen last ondervonden van de vorige netwerken, anders piepen jullie wel anders). De totale blootstelling door de uitrol van 5G-netwerken moet vergelijkbaar zijn met de bestaande niveaus en ver onder de veilige gezondheidsgrenswaarden voor de blootstelling van de bevolking blijven die op internationaal niveau zijn vastgesteld en op EU-niveau zijn aanbevolen. Ook zal 5G over het algemeen gebruikmaken van lagere zendvermogens in frequentiebanden die reeds sinds lange tijd voor andere toepassingen worden gebruikt.

Wat ik ervan begrijp is dat dit laatste een leugen is, Europese Commissie! 5G, dat gebruikt wordt voor de draadloze communicatie, gaat juist met hogere frequenties werken, dus met kortere golflengten. Radiogolven in het microgolfstralingsgebied en in het gebied van de infraroodstraling! Bijna tegen ioniserende straling aan. Voor veel mensen is dit een grote stap te ver en als 5G doorgaat (6G is al aan het testen), voor iedereen?

Foto; https://www.rug.nl/aletta/blog/van-angst-voor-het-virus-naar-angst-voor-de-vaccinatie-07-12-2020
https://www.voedingbewustzijn.nl/antioxidanten-en-vrije-radicalen/
https://www.mariannebleumink.nl/blog/hoe-en-waarom-muteert-een-virus
https://www.voedingbewustzijn.nl/antioxidanten-en-vrije-radicalen/
https://www.parool.nl/nieuws/biologieles-zo-verloopt-een-virusinfectie~b203e486/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2020-002498_NL.html#:~:text=Sommige%20virussen%20openen%20zelf%20calciumkanalen,door%20straling%20afkomstig%20van%20radiogolven.
https://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPrfgdl2020.pdf