24 mei 2019 zijn de eerste zestig satellieten voor draadloos internet in een baan om de aarde gebracht. De lancering van de volgeladen Falcon 9-raket van het ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft plaats gevonden in de nacht van 23 op 24 mei vanaf Space Launch Complex 40 (SLC-40) van Cape Canaveral in Florida. Als een trein in de donkere nacht waren de zestig satellieten te zien in Nederland. De eerste satellieten die gaan zorgen om het draadloos internet wereldwijd voor iedereen te maken.

Voor iedereen draadloos internet

Het project van de internet satellieten is van het bedrijf SpaceX met als eigenaar Elon Musk, en met de naam Starlink.

SpaceX (officieel Space Exploration Technologies Corp.) is een Amerikaans bedrijf voor ruimtetransport, gevestigd in Hawthorne, Californië.  Het bedrijf  ontwikkelde de Falcon-raketten, met het doel deze te gebruiken als herbruikbare lanceerraket. Lanceerraketten die gebruikt worden om satellieten om de aarde te brengen.

De Falcon 9-raket

De zestig satellieten zijn op een hoogte van ongeveer 440 kilometer boven de aarde losgelaten, waarna ze uiteindelijk naar 550 km klimmen door middel van eigen stuurraketten. Elke satelliet weegt 227 kg en het totale gewicht vormt volgens SpaceX de zwaarste lading die ooit met een Falcon 9-raket is gelanceerd. Het verlaten van de satellieten ging doordat de bovenste rakettrap van de Falcon 9 roteerde, zodat de satellieten door hun inertie in de ruimte zijn geplaatst. Inertie is het verschijnsel dat een voorwerp in dezelfde richting met dezelfde snelheid wil blijven bewegen en er een kracht nodig is om het voorwerp een andere richting of snelheid te geven.

Satellieten

Een satelliet is een door mensen gemaakt object dat opzettelijk in een baan om de aarde is gebracht. De door de mens gemaakte objecten zijn kunstmatige satellieten die zich onderscheiden van de natuurlijke satellieten zoals de maan is. In de 21ste eeuw zwerven er door de ruimte duizenden kunstmatige satellieten (of kunstmanen) en duizenden voorwerpen (ruimtepuin) zoals afgedankte satellieten of een door een astronaut kwijtgeraakte handschoen. Satellieten worden gebruikt als:

-aardeobservatie satellieten die de aarde observeren.  Bijvoorbeeld om de elektromagnetische straling uit de ruimte te detecteren, of zoeken naar zogeheten gravitatiegolven (zwaartekrachtsgolven). Een bekende ruimtetelescoop is de ruimtetelescoop Hubble. De Hubble Space Telescope (HST) bestaat uit een aantal precisie-instrumenten voor astronomische waarnemingen. De Hubble wordt gebruikt voor optische waarnemingen en maakt gebruik van een infraroodcamera en voor opnames in het röntgengolflengtegebied van de Chandra X-Ray Obervatoru, een satelliet  die astronomische waarnemingen doet in het röntgengebied.

-navigatie satellieten.  Om via Global positioning system (gps) de huidige positie op aarde nauwkeurig te bepalen. Vanaf 1967 is het Amerikaanse satellietplaatsbepalingssysteem  het meest gebruikte  maar ook Europa heeft haar eigen systeem (Galileo);

-de spionagesatellieten en verkenningssatellieten, waar weinig over bekend is. Dergelijke satellieten bestaan ​​uit infraroodsensoren die raketten opsporen en elektronische sensoren die afluisteren van vertrouwelijke gesprekken onder andere op militaire gebied. Bijna alle landen van betekenis hebben een of meerdere spionagesatellieten;

-weersatellieten of meteorologische satellieten. Deze satellieten  worden gebruikt om het klimaat en het weer op aarde te registreren. Weersatellieten zijn naast het detecteren van wolken zoals beginnende orkanen eveneens  in staat om zand- en stofstormen, aurora’s, sneeuwbedekking, energiestromen, branden, vulkanische activiteit, ijsbedekking, smogvorming en oceaanstromingen te detecteren.

12.000 satellieten

SpaceX heeft toestemming gekregen om gebruik te maken van de frequenties van 37,5 gigahertz (GHz) tot 42 GHz en 47,2 GHz tot 50,2 GHz. voor 4425 satellieten. Deze 4425 satellieten maken verder gebruik van de Ka-band* met frequenties tussen de 26,5 GHz en 40 GHz en de Ku-band*, beslaat frequenties tussen 12 tot 18 GHz.

-*Ka-band: Is het microgolfgedeelte van het elektromagnetische spectrum met frequenties in het bereik van 26,5GHz en 40 gigahertz (GHz) ;

-*Ku- band: is het microgolfgedeelte van het elektromagnetisch spectrum met frequenties van 12 GHz tot 18 GHz.

SpaceX heeft om toestemming gevraagd en gekregen om 1584 van deze 4425 satellieten op een hoogte van 550 kilometer te laten functioneren*. Een baan dichter bij de aarde geeft voordelen op het vlak van latency (snelheid) en de stroombehoefte voor het versturen van de signalen. Het netwerk zal uiteindelijk door zo’n 12.000 satellieten worden gevormd. SpaceX heeft de eerste zestig satellieten gelanceerd op 24 mei  op 440 km boven de aarde, waarna ze uiteindelijk naar 550 km klimmen door middel van stuurraketten die zij aan boord hebben.

*Er zijn een aantal bedrijven geweest met bezwaren tegen de plannen van SpaceX, omdat de Starlink-satellieten mogelijk zouden interfereerden met hun eigen satellieten.

Maar wat doet al deze ruimtestraling dan met het niet zichtbare zintuig van de mens om de natuurlijke straling op te vangen? De mens met magnetiet in de hersenen om de natuurlijke straling van de aarde op te vangen en daardoor leeft? Gaat de kunstmatige straling van de satellieten ook interfereren met de natuurlijke straling van de aarde en geeft het verstoringen in de werking van een menselijk lichaam met catastrofale gevolgen op den duur? Gaan organen anders werken en uitvallen?

En nog meer satellieten

Ook Amazon wil 3236 satellieten lanceren voor wereldwijde internetdekking en heeft aangekondigd tientallen miljoenen mensen van snel internet te willen voorzien. Dat wil het bedrijf van Jeff Bezos doen door satellieten de ruimte in te sturen. Het ambitieuze project krijgt de naam ‘Project Kuipers’. Dat Amazon aan het project werkt, ontdekte de website GeekWire op 4-4-2019 via een aanvraag bij de International Telecom Union (ITU). Daar werd de naam Kuiper Systems LLC. genoemd. Amazon bevestigde tegen de site, achter Kuiper Systems te zitten. De ITU beslist over telecommunicatiediensten van bedrijven.

En OneWeb LtD.

OneWeb LtD. is een in Londen gevestigd bedrijf dat werkt aan een internetsatellietnetwerk om snel internet op aarde te verzorgen. In eerste instantie moeten er 650 satellieten gelanceerd zijn in 2021 en moet dit op termijn oplopen naar ruim 900 satellieten of meer, afhankelijk van de behoefte. Eind vorige maand zijn de eerste zes satellieten succesvol gelanceerd.

En Telesat.com

Een beetje zichzelf respecterend technologiemagnaat heeft een eigen satellietbedrijf. Jeff Bezos heeft een eigen satellietensysteem, genaamd Blue Origin, op poten gezet. Hij heeft met zijn Blue Origin een overeenkomst getekend met het Canadese Telesat om wereldwijd een satellietconstellatie te lanceren die overheden en ondernemingen van supersnel internet voorziet. De onthulling van hun raket New Glenn staat gepland voor 2021. Telesat meldde in oktober 2018 dat het zijn eerste live breedbandtest via satelliet in een lage baan om de aarde tot een goed einde had gebracht. Het Canadese bedrijf mikt op 2022 voor het aanbieden van een constellatie van zo’n 300 satellieten.

Zelfs Nederland maakt gebruik van 5G uit de lucht

Het 5G-experiment in Groningen, de Economic Board Groningen gaat een samenwerking aan met de European Space Agency (ESA) om te zien hoe 5G en satellieten elkaar kunnen aanvullen. 5G Groningen ziet mogelijkheden voor satellietcommunicatie met drones op plekken waar geen verbinding is.

En project Loon

Project Loon is een project dat is opgezet in 2010  door Google en een dochteronderneming is van Alphabet Inc.(het moederbedrijf van Google). Project Loon bestaat uit een netwerk van heteluchtballonnen dat op de rand van de ruimte reist en een draadloze internetverbinding geeft  aan mensen in gemeenschappen over de hele wereld waar geen draadloos bereik is en op plekken die behoefte hebben aan draadloos internet zoals bij een ramp. Googles internetballonnen kunnen data versturen over een afstand van 1.000 kilometer en Google kan de ballonnen aan elkaar koppelen en de data van één grondstation via meerdere ballonnen verspreiden. Zo kunnen ze een groter gebied beslaan. Project Loon is de naam en is een afkorting van het Engelse woord balloon. Loon betekent ook gek en het project Loon is ook een gek idee als je bedenkt dat hele gebieden ‘onvrijwillig’ bestraald worden. Gewoonweg loonatic (lunatic).

Is wifi in de ruimte wel veilig?

Het wordt wel heel erg druk in de ruimte met alle satellieten  die er al zijn en nog moeten komen. Kan het heelal dit wel aan? De vragen zijn:

1.verstoord dit niet de natuurlijke elektromagnetische velden waardoor een mensenlichaam mens kan zijn;

2.wordt de ozonlaag door het lanceren van de satellieten weer groter en warmt de aarde nog meer op;

3.neemt de milieuvervuiling schrikbarend toe door ruimtepuin en alle onzichtbare, reukloze en niet waar te nemen elektromagnetische velden?

1.Gezondsheidsschade

Al het draadloze is een gevaar voor de gezondheid volgens veel wetenschappers: https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal onder de: op de ruimte gebaseerde 5G.  Steven we af op de grootste pandemie ooit zoals de:

-pokkenepidemie met 300 tot 500 miljoen doden;

-de zwarte dood met circa 200 miljoen doden;

-de Spaanse griep waarbij het immuunsysteem op hol slaat en 50 tot 100 miljoen wereldburgers om het leven kwamen.

Wifi uit de ruimte betekent voor de nu (2019) al elektrogevoeligen dat er geen plek meer is om te wonen. Worden elektrogevoeligen zo gedwongen om maar zelfmoord te plegen? Is dit een manier om van de  mensen die nu al gevoelig zijn voor deze elektromagnetische velden, er vanaf te komen? Of krijgt de gehele wereldbevolking veel klachten en wordt het ergste pandemie ooit?

2.Wordt het gat in de ozonlaag weer groter?

De ozonlaag is een laag in de aardatmosfeer tussen ongeveer 18 tot 50 kilometer hoogte in de stratosfeer. De ozonlaag beschermt al het leven op aarde door de meest schadelijke UV straling van de zon, tegen te houden. Vanaf ongeveer 1980 is de dikte van de ozonlaag afgenomen, vooral tijdens de jaren tachtig en begin jaren negentig in de 20ste eeuw. De afname heeft de laatste jaren niet verder doorgezet, en stabiliseert dus nu min-of-meer op dit lagere niveau. Ook het ozongat boven Antartica met de grootste omvang in 2006 is in 2017 alweer kleiner (alleen in 2015 werd het weer even groter). Wordt door de veelvuldigheid van het gebruik van lanceerraketten het ozongat weer groter en de ozonlaag weer dunner? De verbranding van de brandstof van een raket geeft namelijk chloorgas, zoutzuur, stikstofoxyden, waterdamp (een broeikasgas) en aluminiumdeeltjes in de stratosfeer waar de ozonlaag mede dunner van wordt.

De Falcon lanceerraket

3.Meer ruimtepuin
Rond de aarde vliegen met grote snelheid (28.000 kilometer per uur) afgedankte satellieten en uitgebrande raketonderdelen: ruimtepuin. Ruimtepuin is te vinden op de hoogte van satellieten en ruimtestations. In 2009 knalde een satelliet uit elkaar toen deze op een afgedankte satelliet botste. Elke botsing maakt de hoeveelheid ruimteschroot alleen maar weer groter en gevaarlijker. Duizenden fragmenten van zo’n uiteenspattende satelliet geeft het en vliegen als dodelijke projectielen door de ruimte. Een specialist ruimtepuin, bij de ruimtevaartorganisatie ESA (European Space Agency), noemt deze situatie ‘ronduit gevaarlijk’. De elektromagnetische velden veroorzaken tevens elektrosmog. Elektrosmog van de satellieten die contact maken met alle draadloze apparaten. Draadloze toepassingen zoals 2G, 3G, 4g, 5G, IoT, gateways, sensoren, wifi en zelfrijdende auto’s. Deze elektrosmog waar we dagelijks aan blootgesteld worden. Door gebruik van alsmaar toenemende draadloze technieken wordt de smog in de lucht alleen maar dikker en is dag en nacht, jaar op jaar aanwezig en sinds de start van de nieuwe eeuw enorm toegenomen. Milieuvervuiling die niet genoemd mag worden.

Wat de toename van de kunstmatige of technische elektromagnetische velden doen? Ze weten het niet. Er is geen onderzoek naar gedaan en de overheid in Nederland kan niet zeggen: Wir haben es nicht gewusst.

https://tweakers.net/nieuws/153224/spacex-lanceert-eerste-zestig-starlink-satellieten-voor-snel-internet.html

https://tweakers.net/nieuws/150418/oneweb-haalt-nog-eens-1-komma-25-miljard-dollar-op-voor-internetsatellietnetwerk.html

https://www.smartbiz.be/article/177698/satellietbedrijf-jeff-bezos-gaat-samenwerking-aan-met-canadese-telesat/

https://www.nu.nl/gadgets/5458781/internetballonnen-google-communiceren-1000-kilometer-afstand.html