Globaal worden de hersenen onder verdeeld in;
-de kleine hersenen, hoofdzakelijk verantwoordelijk voor de motoriek,
-de grote hersenen, verantwoordelijk voor het denken, voelen, zien, praten, proeven en ruiken. Daarnaast hebben de grote hersenen ook de functie om onze emoties, bewustzijn en gedrag te bepalen én sturen ze onze spieren aan;
-de hersenstam (de grote hersenen zijn verdeeld in twee helften, hemisferen genoemd, die met elkaar verbonden zijn door de hersenbalk. Dankzij deze verbinding kunnen de twee helften met elkaar communiceren.

De twee hersenhelften zijn opgebouwd rondom de vier hersenkamers (ventrikels). Deze kamers zijn gevuld met hersenvocht (liquor).

Neurologische stoornis
Bij een neurologische stoornis gaat er iets mis met de signalen van de hersenen naar delen van het lichaam (zoals de mond, benen, ogen, en oren). Onder neurologische aandoeningen verstaan we dan ook: niet-aangeboren aandoeningen en/of letsel aan de hersenen, zoals:
-hoofdpijn;
-oorsuizingen;
-krampen;
-geluid in ’t hoofd;
-chronische vermoeidheid;
-wazig zien (mouchesvolantes);
-slecht ruiken (door dichte neus);
-hoorproblemen (tinnitus: een geluid horen wat er in werkelijkheid  niet is);
-gezwollen slijmvliezen van neus en ogen (’s morgens verkoudheidsverschijnselen die in de loop van de dag verdijnen);
-jeukende huid;
-huiduitslag.

Neurologische aandoeningen
Er zijn ongeveer 600 neurologische aandoeningen. Een aantal van de bekendste neurologische aandoeningen zijn; multiple sclerose (MS), de ziekte van parkinson, hersentumor en epilepsie.

En…..de nog niet benoemde nieuwe ziekte, sinds het draadloos communiceren: ElektroHyperSensitiviteit (EHS): elektro-overgevoeligheid
Want in 1991 werd in Nieuwegein het IEEE 802.11 standaard voor draadloze netwerkcommunicatie uitgevonden. De basis voor alle draadloze communicatie tussen computers en dus ook de basis van wifi en ook het ontstaan van elektrogevoeligheid (EHS).

Want wat is ElektroHyperSensitiviteit (EHS)?
EHS is het verschijnsel dat mensen lichamelijk gaan reageren op de kunstmatig gemaakte elektromagnetische velden (EMV) van apparaten of installaties (zoals zendmasten, wifi en draadloze computers). Dat mensen gaan reageren op de straling die deze apparaten uitstralen en hiervan gezondheidsproblemen krijgen. Straling die onhoorbaar, onzichtbaar en niet te ruiken is.

Lichamelijke gevolgen voor de kunstmatige EMV
Men ontdekte dat;
-het C-reactief proteïne (CRP), een zogenaamd acutefase-eiwit (een snel stijgend of dalend eiwit) bij de elektrogevoelige mensen met 12 tot 15% verhoogd werd. Dat CRP wordt geproduceerd door de lever en afgegeven in de bloedbaan. Een verhogende CRP waarde brengt normaal gesproken (wat bekend is) de aanwezigheid van een ontsteking in beeld want na het ontstaan van een ontsteking neemt de hoeveelheid CRP in het lichaam toe. Bij EHS is de CRP dus eveneens verhoogd;

-de histamine, een stofje dat door het lichaam zelf wordt aangemaakt, een zogenaamde ‘biogene amine’ is. Biogene amine is een stof dat van nature in het menselijk lichaam voor komt. Histamine is een belangrijke stof die we nodig hebben voor:
-de aanmaak van het maagzuur;
-ons slaap-waakritme;
-het fungeren het als neurotransmitter (een soort hersenhormoon) in het centrale zenuwstelsel ;
-de werking van het immuunsysteem.

Maar het wordt een probleem wanneer er te veel histamine in het lichaam aanwezig is. Als deze drempelwaarde (die voor iedereen anders is) wordt overschreden kun je klachten krijgen door ‘histamine-intolerantie’.

 Wat verhoogt dan de histamine?
Wetenschappelijk gezien kan het histamine-gehalte in de darm stijgen door voedsel dat histamine vrijmaakt zoals rode wijn, chocolade, oude kaas en noten. 

Niet wetenschappelijk is het feit dat door de toegenomen elektromagnetische velden (EMV) van alle draadloos de laatste jaren, de mestcellen hierdoor geprikkeld worden en actieve stoffen uitstoten waaronder histamine.
Veel mestcellen worden gevonden bij elektro-hypersensitieve personen. Als histamine vrijkomt, worden de bloedvaten op die plek wijder en gaan ze lekken. En als histamine in het lichaam komt dan wordt dat een ‘histamine-intolerantie’ genoemd.

De natuurlijke werking van het lichaam wordt ontregeld door de EMV
EMV-blootstellingen zijn ook in verband gebracht met een aantal logisch te verklaren klachten. Namelijk;
-dat het immunoglobuline E gehalte (IgE) bij de EHS ‘er hoger is;
Immunoglobulinen, ofwel antistoffen, zijn eiwitten die door de afweercellen worden geproduceerd om lichaamsvreemde stoffen op te ruimen en /of om infecties door virussen, bacteriën of parasieten te bestrijden. Volgens prof. Belpomme verstoren EMV de beschermende bloed-hersenbarrière die hersens moet beschermen, waardoor het hersenontstekingen veroorzaakt en oxidatieve stress. Bij oxidatieve stress wordt meer dan een normale fysiologische hoeveelheid reactieve zuurstofverbindingen (ROS) in de cel  gevormd.  Het IgE gehalte is bij EHS ‘ers 20% tot 25% hoger dan gemiddeld;
-het heat-shock proteïne Hsp 27 en Hsp 70;
Heat shock-eiwitten (Hsp) zijn een familie van eiwitten die door cellen worden geproduceerd als reactie op blootstelling aan stressvolle omstandigheden. Ze worden voor het eerst beschreven in verband hiermee maar het is nu bekend dat ze ook tot uiting komen tijdens andere stressmomenten, waaronder blootstelling aan UV-licht  (ultraviolette-licht*.) De Heat shock-eiwitten Hsp27 en Hsp70 worden tot expressie gebracht als reactie op een breed scala aan milieuvervuilingen, waaronder o.a. chemotherapie en dus ook vervuiling door elektromagnetische velden waarbij 5G gebruik maakt van ultraviolette straling (UV), waardoor de cel wel kan overleven maar onder erbarmelijke omstandigheden. 

* Inmiddels is duidelijk dat UVA-straling diep in de huid doordringt, waar het schadelijke chemische reacties opstart die weer tot DNA-schade kunnen leiden. Want:
-Uv a-stralen vormen het grootste deel van de ultraviolette straling. De Uv a-stralen kunnen diep in de huid doordringen en de lagere huidlagen beschadigen;
-Uv b-stralen vormen een klein gedeelte van de ultraviolette straling;
-Uv c-stralen worden tegengehouden door de ozonlaag (denken wetenschappers) en bereiken de aarde dus niet. Gelukkig dan maar, want ze zijn bijzonder gevaarlijk voor de huid en de ogen.

Elektro-overgevoeligheid (EHS) is in het nieuwe onderzoek geïdentificeerd en gekarakteriseerd als een neurologische stoornis.

 Bronnen:
https://emfscienceplatform.nl/wp-content/uploads/Onderzoek-Belpomme-EMF-overgevoeligheid-met-aansluitend-commentaar.pdf
www.mdpi.com/1422-0067/21/6/1915
https://www.stopumts.nl/doc.php/Onderzoeken/12540/emf-overgevoeligheid_%28ehs%29_ge%C3%AFdentificeerd_en_gekarakteriseerd_als_neurologische_stoornis_
https://stichtingehs.nl/blog/hoe-bepaalt-men-of-mensen-elektrogevoelig-zijn
Foto: https://www.mrchadd.nl/academy/vakken/biologie/opbouw-en-functie-hersenen 
https://www.umcg.nl/-/functionele-neurologische-stoornis-over-de-ziekte#:~:text=Bij%20een%20functionele%20neurologische%20stoornis,heette%20eerder%20ook%20wel%20conversiestoornis.
https://stralingsleed.nl/blog/oxidatieve-stress-door-draadloos-gebruik/
https://stralingsbewust.info/wp-content/uploads/Belpomme-EMF-overgevoeligheid.pdf
https://stralingsleed.nl/blog/hoe-emv-s-ons-immuunsysteem-verstoren/
https://stralingsleed.nl/blog/de-gevaren-van-de-onnatuurlijke-straling-voor-mens-flora-en-fauna/
https://histamine-intolerantie.nl/elektrische-straling-en-mestceldegranulatie/