De hersenen zijn onder te delen in:
1. kleine hersenen, 2. pijnappelklier, 3.ventrikels, 4. achterhoofdskwab, 5. gyrus cinguli of gordelwinding, 6. pariëtaalkwab of wandbeenkwab, 7. hersenbalk, 8. schedel, 9. hersenvliezen, 10. hippocampus (ook wel zeepaardje), 11. fornix (een gebogen bundel zenuwuitlopers), 12. frontaalkwab, 13. gebied van Broca, 14. thalamus, 15. hypothalamus, 16. hypofyse (de hypothalamus en de hypofyse zijn met elkaar verbonden door de hypofysesteel), 17. hersenstam, 18. Pons, 19. middenhersenen, 20. verlengde merg, 21. ruggenmerg.

En globaal zijn de hersenen in te delen in;
-de kleine hersenen (onderdeel van de hersenen) en hoofdzakelijk verantwoordelijk voor de motoriek,
-de grote hersenen (omvatten het grootste deel van de hersenen,
-de hersenstam (de grote hersenen zijn verdeeld in twee helften, hemisferen genoemd, die met elkaar verbonden zijn door de hersenbalk (7). Dankzij deze verbinding kunnen de twee helften met elkaar communiceren.
-de twee hersenhelften zijn opgebouwd rondom de vier hersenkamers (ventrikels). Deze kamers zijn gevuld met hersenvocht (liquor).

Neurologische stoornisBij een neurologische stoornis gaat er iets mis met de signalen van de hersenen naar delen van het lichaam. (mond, benen, ogen, oren).  Onder neurologische aandoeningen verstaan we dan ook: niet-aangeboren aandoeningen en/of letsel aan de hersenen. Waar ik tegenaan loop met mijn elektrogevoeligheid is;
-hoofdpijn;
-oorsuizingen;
-krampen;
-druk met geluid in ’t hoofd;
-chronische vermoeidheid;
-wazig zien (mouchesvolantes);
-moeilijk lopen;
-slecht ruiken;
-hoorproblemen (tinnitus: een geluid horen wat er in werkelijkheid  niet is);
-gezwollen slijmvliezen van neus en ogen (’s morgens verkoudheidsverschijnselen die in de loop van de dag verdwijnen);
-jeukende huid.

Neurologische aandoeningen
Er zijn ongeveer 600 neurologische aandoeningen. Een aantal van de bekendste neurologische aandoeningen zijn o.a.; multiple sclerose (MS), de ziekte van parkinson, hersentumor en epilepsie. En de nog niet benoemde nieuwe ziekte, die bestaat sinds het draadloos communiceren*: ElektroHyperSensitiviteit (EHS): elektro-overgevoeligheid

* In 1991 werd in Nieuwegein het IEEE 802.11 uitgevonden: de standaard voor draadloze netwerkcommunicatie. De basis voor alle draadloze communicatie tussen computers, wifi en…… tevens het ontstaan van elektrogevoeligheid (EHS*).

*EHS is het verschijnsel dat mensen ziek worden van de kunstmatige (door mensenhanden gemaakte) elektromagnetische velden (EMV) van apparaten of installaties (zoals zendmasten) waarbij er gezondheidsproblemen ontstaan die kenmerkend zijn voor EHS. In het algemeen geldt dan ook: draadloze stralingsbelasting weg, klachten weg.

Lichamelijke gevolgen voor de kunstmatige EMV
Men ontdekte dat bij EHS-overgevoeligheid;
1; de C-reactief proteïne (hs-CRP) in 12-15% van de gevallen is verhoogd;
2; de histamine 30% tot 40% hoger is;
3; het immunoglobuline E gehalte (IgE) 20% tot 25% (3) hoger is;
4; het heat-shock proteïne 27 ( Hsp 27) en Hsp 70 in 12% tot 30% van de gevallen, hoger is.

Ad; 1. Het C-reactief proteïne (CRP), is een zogenaamd acutefase-eiwit (een snel stijgend of dalend eiwit), en wordt gemaakt in de lever. Een verhogend CRP waarde brengt de aanwezigheid van een ontsteking in beeld. De gemiddelde CRP waarde is 1 tot 3 mg/1 en een verhogende waarde; 10 mg/1.

Ad; 2. Hoog histamine-gehalte
Histamine is een stofje dat door het lichaam zelf wordt aangemaakt. Het is belangrijk bij verschillende processen in ons lichaam, zoals;
-de aanmaak van het maagzuur;
-ons slaap-waakritme;
-de werking van het immuunsysteem;
-het fungeren het als neurotransmitter (een soort hersenhormoon) in het centrale zenuwstelsel.

Verstoring histamine aanmaak
De onnatuurlijke straling van buitenaf (door zendmasten en alle draadloos) wordt niet door de huid tegengehouden, waardoor deze inwerkt op het lichaam. Het activeert de mestcellen (of mastocyten) waardoor er histamine vrijkomt.  Mestcellen of mastocyten zijn witte bloedcellen en komen normaal in het lichaam voor en spelen een rol bij het immuunsysteem. Ze zitten in het beenmerg als dieppaarse cellen die vol korrels zitten, korrels met onder ander histamine of heparine. Bij een stijging van histamine, in het lichaam (men spreekt dan van een histamine-intolerantie) ontstaan klachten als:
-buikpijn en diarree;
-misselijkheid’
-vermoeidheid;
-jeuk en uitslag;
-veranderingen in het immuunsysteem;
-EMV-blootstellingen zijn ook in verband gebracht met een aantal specifieke effecten tot veranderingen op het immuunsysteem van:

Van overreactie van de immuuncellen, Tot verandering van de immuuncellen.
door sterke toename van mestcellen in de bovenste lagen van de huid door veel mestcellen bij elektrohypersensitieve personen
Onderdrukte of verminderde immuun-functie Verminderd aantal natuurlijke killercellen (immuuncellen die helpen bij het doden van met virussen geïnfecteerde cellen en het onder controle houden van vroege tekenen van kanker ).

 Ad; 3. Het immunoglobuline E gehalte (IgE)
De hoeveelheid immunoglobuline E (IgE) in bloed wordt onderzocht of deze hoger is dan gemiddeld. Immunoglobulinen, ofwel antistoffen, zijn eiwitten die door de afweercellen worden geproduceerd om lichaamsvreemde stoffen op te ruimen en /of om infecties door virussen, bacteriën of parasieten te bestrijden. Volgens prof. Belpomme verstoren EMV de beschermende bloed-hersenbarrière die hersens moet beschermen, waardoor er hersenontstekingen ontstaan en er oxidatieve stress* ontstaat.

*Oxidatieve stress is een stofwisselingstoestand, waarbij meer dan een normale fysiologische hoeveelheid reactieve zuurstofverbindingen (ROS – reactive oxygen species) in de cel gevormd wordt of aanwezig is. De reactieve zuurstofverbindingen beschadigen alle delen van de cel, inclusief proteïnen, lipiden en DNA.

Ad; 4. Heat-shock proteïne 27 ( Hsp 27) en Hsp 70
Heat shock-eiwitten (HSP) zijn een familie van eiwitten die door cellen worden geproduceerd als reactie op blootstelling aan stressvolle omstandigheden. Ze werden voor het eerst beschreven in verband hiermee maar het is nu bekend dat ze ook tot uiting komen tijdens andere stress, waaronder blootstelling aan Uv – licht (ultraviolet*).  De Heat shock-eiwitten HSP27 en HSP70 worden tot expressie gebracht als reactie op een breed scala aan milieuvervuilingen, waaronder o.a. chemotherapie en nu dus ook de vervuiling door elektromagnetische velden (waarbij 5G gebruik maakt van o.a. ultraviolette straling), waardoor de cel wel kan overleven maar onder erbarmelijke omstandigheden. 

* Inmiddels is duidelijk dat Uv-straling schadelijke chemische reacties opstart die weer tot DNA-schade kunnen leiden. Dat Uv-straling bestaat uit:
-Uv a-stralen vormen het grootste deel van de ultraviolette straling (95%) en kunnen diep in de huid doordringen en de lagere huidlagen beschadigen;
-Uv b-stralen vormen een klein gedeelte van de ultraviolette straling (5%).  Uv b- stralen zijn krachtiger dan Uv a-stralen, maar hebben een kortere golf, waardoor ze minder diep in de huid dringen dan Uv a-stralen (voornamelijk tot in de epidermis). Uv b-stralen veroorzaken DNA-schade en zonverbranding en daarom staat de B ook wel voor Burning;
-Uv c-stralen worden tegengehouden door de ozonlaag (denken wetenschappers) en bereiken de aarde dus niet. Gelukkig maar, want ze zijn bijzonder gevaarlijk voor de huid en de ogen.

-dat elektro-overgevoeligheid (EHS) in het nieuwe onderzoek geïdentificeerd en gekarakteriseerd is als een neurologische stoornis.

 Bronnen:
https://emfscienceplatform.nl/wp-content/uploads/Onderzoek-Belpomme-EMF-overgevoeligheid-met-aansluitend-commentaar.pdf
www.mdpi.com/1422-0067/21/6/1915
https://www.stopumts.nl/doc.php/Onderzoeken/12540/emf-overgevoeligheid_%28ehs%29_ge%C3%AFdentificeerd_en_gekarakteriseerd_als_neurologische_stoornis_
https://stichtingehs.nl/blog/hoe-bepaalt-men-of-mensen-elektrogevoelig-zijn
Foto: https://www.hersenstichting.nl/dit-doen-wij/voorlichting/de-hersenen/anatomie/
https://www.umcg.nl/-/functionele-neurologische-stoornis-over-de-ziekte#:~:text=Bij%20een%20functionele%20neurologische%20stoornis,heette%20eerder%20ook%20wel%20conversiestoornis.
https://stralingsleed.nl/blog/oxidatieve-stress-door-draadloos-gebruik/
https://stralingsbewust.info/wp-content/uploads/Belpomme-EMF-overgevoeligheid.pdf
https://stralingsleed.nl/blog/hoe-emv-s-ons-immuunsysteem-verstoren/
Foto functies hersenen: https://www.hersenstichting.nl/dit-doen-wij/voorlichting/de-hersenen/functies/
https://stralingsleed.nl/blog/de-gevaren-van-de-onnatuurlijke-straling-voor-mens-flora-en-fauna/