Elektromagnetische overgevoeligheid (EHS) is een geïdentificeerde aandoening. Een Neurologische en Pathologische Disorder (wat op een ziekte wijst) dat voorkomen kan worden, gediagnosticeerd kan worden en behandeld kan worden. Dit alles als deze aandoening officieel wordt erkend. De nieuwe geïdentificeerde neurologische stoornis (EHS) is een stoornis in de hersenen, ruggenmerg en de zenuwen. Bij alles waar spanning op staat of stroom doorheen loopt bij het draadloos communiceren  ontstaan elektromagnetische velden (EMV), onnatuurlijke, verstoorde golven, die een lichaam niet nodig heeft en bij mensen  elektrische overgevoeligheid veroorzaken.

Ontstaan
Waar ontstaan elektromagnetische velden (EMV)? Er zijn verschillende soorten elektromagnetische velden, de natuurlijke en de kunstmatige. Die trillen met verschillende frequenties en we delen ze in, in hoog- en laagfrequente frequenties. Vooral de bronnen van de kunstmatig gemaakte EMV heeft een lichaam niet nodig en veroorzaakt disfunctioneren van een lichaam.  Hier noemen we de hoogfrequente bronnen van  EMV van draadloze technieken;
zendmasten (2G, 3G, 4G en 5G);
-draadloos internet (wifi);
-smartphone en tablet (en alles wat je daarmee kunt aansturen;
-radar;
-DECT-telefoon;
-slimme meter;
-draadloze thermostaat;
-draadloze oortjes;
-slimme thermostaat;
-small cells.

Dominique Belpomme
Prof. Dominique Belpomme staat bekend om zijn studies over elektro-overgevoeligheid (EHS). Dominique Belpomme, geboren op14 maart 1943 in Rouen (Fr.) , is arts oncologie,  hoogleraar oncologie aan het Necker-Enfants Malades University Hospital Centre en lid van verschillende internationale wetenschappelijke verenigingen. Hij is voorzitter van ARTAC, (Association for Therapeutic Anti-Cancer Research), die hij in 1984 oprichtte.

Prof. Dr Dominique Belpomme noemt de stralingstoename wereldwijd, een ‘ernstig probleem voor de volksgezondheid’.

Verklaring
Eén van de verklaringen voor het feit dat sommige mensen gevoeliger zijn voor kunstmatige elektromagnetische straling van alle draadloze toepassingen dan anderen, zou te maken hebben met het aantal ‘magnetieten’ die iemand heeft. De menselijke hersenen bevatten ongeveer vier nanogram magnetiet en het hersenvlies bevat 70 nanogram magnetiet (bijna 20 maal hoger). Elk magnetietkristal (Fe3O4), waarmee een beetje magnetiet (Fe2O3) geassocieerd is, wordt door een membraam beschermd: een ‘magnetosoom’ https://stralingsleed.nl/blog/zijn-magnetietkristallen-een-reden-waarom-iemand-elektrogevoelig-kan-worden/

Magnetosomen als ‘zintuigen’
Naast de 5 zichtbare zintuigen zijn de magnetosomen de ‘verborgen’ zintuigen die de stralingsverandering opmerken en erop reageren. De membranen van het magnetosoom bevatten ketens van ijzerhoudende magnetietkristallen die in staat zijn om veranderingen in het elektromagnetisch veld, waar te kunnen nemen. Professor J. Kirshvink, een Amerikaanse wetenschapper, heeft in 1992 al aangetoond dat er in de menselijke hersenen ongeveer 5 miljoen kleine magnetiet kristallen per gram weefsel aanwezig zijn. Het hersenvlies bevat 100 miljoen magnetietkristallen per gram weefsel. De magnetosomen zijn de ‘zintuigen’ bedoeld voor de natuurlijke elektromagnetische velden (nodig om te leven). Deze botsen echter meer en meer met de steeds grotere hoeveelheid kunstmatige elektromagnetische velden van alle draadloze toepassingen. De cellen met magnetiet laten zich namelijk gemakkelijk doordringen door de hoogfrequente kunstmatige straling en absorberen deze tot 30%. Het geeft veranderingen die ervoor kunnen zorgen dat de cellen met magnetiet een kettingreactie creëren waardoor celmembranen en de DNA structuur zich wijzigen. Bij de een sneller als bij de ander omdat niet iedereen hetzelfde aantal magnetosomen heeft.

Verschil in magnetosomen
Het verschil in aantal magnetosomen (en dus magnetieten) noemt de Franse kankerspecialist Prof. Dr Dominique Belpomme één van de verklaringen voor het feit dat sommige mensen gevoeliger zijn voor elektromagnetische straling dan andere mensen. Ook bij sommige diersoorten zijn magnetosomen te vinden. Het zijn de receptoren voor het natuurlijk elektromagnetische veld van de aarde, zodat dieren in staat zijn zich te oriënteren (trekvogels, duiven). Vooral eind 20ste eeuw en begin 21ste eeuw worden wordt het natuurlijk elektromagnetisch veld verstoort door alle kunstmatige elektromagnetische velden van draadloze technieken.

Waarschuwing 2009
Prof. Belpomme wordt beschouwd als de uitvinder van de encefaloscan, een echografisch onderzoek om elektrogevoeligheid op te sporen. Belpomme ondertekent, samen met Franz Adlkofer, Lennart Hardell en Olle Johanson, een verklaring op 23 maart 2009 waarin wordt gewaarschuwd voor de gevolgen voor de gezondheid door de steeds groter wordende draadloze maatschappij. Ze wijzen op de mogelijkheid dat kunstmatig elektromagnetische velden een grote impact kunnen hebben op alle levende wezens zoals mensen, trekvogels en bijen.

Waarschuwing 2019
Prof. Dr. Belpomme: “we hebben hier te maken met een ernstig probleem voor de volksgezondheid. Ik zie steeds meer ouders op consult komen met kinderen, peuters en zelfs al baby’s. Die kinderen hebben hoofdpijn, concentratie- en geheugenstoornissen, moeite om zich uit te drukken of dyslexiesymptomen. Symptomen die worden veroorzaakt door de kunstmatige elektromagnetische straling en/of door schadelijke chemicaliën.”

Waarschuwing 2021

In https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7139347/ waarschuwt Dr. Belpomme:

“omdat EHS een nieuwe verraderlijke wereldwijde plaag zal worden wordt bij miljoenen mensen, vragen we de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om EHS op te nemen als een neurologische aandoening in de internationale classificatie van ziekten”.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7139347/

 

https://hpathy.com/scientific-research/electrohypersensitivity-as-a-newly-identified-and-characterized-neurologic-pathological-disorder-how-to-diagnose-treat-and-prevent-it/?fbclid=IwAR0ifW1A-8AyNlAQwTznxADjjTQ47UhI9eVicCtAZMa9UkCOBlRs3PlxwYc

Foto: https://nickolaylamm.com/art-for-clients/what-if-could-see-your-cellular-network/

https://emfscienceplatform.nl/wp-content/uploads/Onderzoek-Belpomme-EMF-overgevoeligheid-met-aansluitend-commentaar.pdf