Mensen die elektrogevoelig zijn hebben gezondheidsklachten door blootstelling aan elektromagnetische velden (EMV), de elektro-Hyper-Sensitive persoon, de EHS ’ser. EMV die er altijd zijn en altijd al geweest zijn. De snelle uitrol van GSM, UMTS, LTE- en 5G zendmasten, nodig voor de draadloze communicatie, hebben er voor gezorgd dat het aantal elektrogevoeligen, schrikbarend is toegenomen. Elektrogevoeligen die met een beetje hulp van familie en werkgever nog aan de maatschappij kunnen deelnemen en ernstig elektrogevoeligen die er niet meer bij horen. Mensen in Nederland, die nergens meer naar toe kunnen omdat ze lichamelijke klachten krijgen van o.a. alle zendmasten, straalverbindingen (ook wel point-to-point-straalverbinding of vaste verbinding genoemd), C2000 masten, smartphones, wifipunten, slimme meters, tablets, omvormers van zonnepanelen en DECT-telefoons. Mensen met een lichte mate van elektrogevoeligheid en mensen met een ernstige mate van elektrogevoeligheid. Elektrogevoelig gemaakt door de veranderde ‘draadloze’ maatschappij.

De natuurlijke elektromagnetische velden (EMV) versus kunstmatige EMV
Natuurlijke elektromagnetische velden (trillingen) worden door elk lichaam geabsorbeerd. Dit is nodig om te kunnen leven. De kunstmatige elektromagnetische velden, gemaakt door mensenhanden (technische straling) kunnen deze natuurlijke EMV verstoren. De natuurlijke elektromagnetische velden zijn afkomstig van o.a. van het aardmagnetisme en zonne-energie. De kunstmatige elektromagnetische velden zijn afkomstig van o.a. de draadloze communicatie. Draadloze communicatie die een enorme toevlucht nam begin de 21ste eeuw met de zendmasten, op aarde en de satellieten voor 5G in de ruimte. En met de komst van de vijfde generatie netwerken (5G) zijn vele antennes (small cells) nodig in 2022 in de nabije omgeving van de mensen, zoals in bushokjes, op lantaarnpalen, onder putdeksels en op gebouwen. De testlocatie met de bedoelde 5G frequenties maken in de 21ste eeuw echter al dat veel mensen lichamelijk reageren op deze verhoogde frequenties (de biologische effecten). De ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) gaat wetenschappelijk echter alleen uit van een thermisch effect.

Wat is een biologisch effect?
Een biologisch effect treedt op bij een merkbare verandering in een biologisch systeem, als gevolg van een verandering in de omgeving of een activiteit. Een verandering van de kunstmatig elektromagnetische velden veroorzaakt door de steeds hogere frequenties voor alle draadloos gebruik. Voor de meeste mensen zijn deze frequenties niet te voelen maar wel voor de elektrogevoeligen onder ons. Want hoewel ons lichaam beschikt over een ingewikkelde mechanismen om zich aan te passen aan invloeden van buitenaf gaan hier wel tientallen jaren overheen om tot aanpassing te komen. Het compensatiemechanismen van ons lichaam heeft gewoon tijd nodig om zich aan te passen en ingrijpende veranderingen zetten vooreerst ons systeem onder druk en houden een gezondheidsrisico in. Waargenomen zijn onder meer:
-een toename van het aantal DNA-breuken;
-veranderingen in het immuunsysteem;
-permanente celstress;
-kanker;
-stress hormonen;
-de bloed-hersenbarrière wordt meer doorlatend voor toxische stoffen;
-effecten op het centraal zenuwstelsel;
-effecten op neuronale activiteit;
-effecten op het hartritme (ECG);
-effecten op de hersenfrequenties (EEG);
-effecten op de cerebrale bloeddoorstroming;
-effecten op de  werking van de hersenen;
-effecten op het cognitief functioneren.

Elke verandering heeft tijd nodig voor een lichaam om zich aan te passen (evolutieleer*). Het moeten aanpassen aan alle draadloze met hun frequenties gaat te snel voor veel mensen!

* Evolutie is het proces van het ontwikkelen van soorten in nieuwe soorten, over een periode van soms wel duizenden jaren. Dat proces wordt in gang gezet als de omgeving verandert. Als de omgeving verandert, moet alles wat in die omgeving leeft zich aanpassen. Lukt dat niet, dan kan het verhuizen naar een plek waar de omgeving nog hetzelfde is. Lukt ook dat niet, dan zal de soort uitsterven. De soorten die zich aanpassen aan hun nieuwe omgeving zullen overleven en zich ontwikkelen tot nieuwe soort.

De emmer raakt vol en loopt over
Want een elektrogevoelige krijgt een opeenstapeling te verwerken die de kunstmatige elektromagnetische velden veroorzaken. Ze zorgen ervoor dat de emmer langzaam vol raakt totdat het overloopt. De opstapeling van toxische stoffen, zal voor iedereen anders zijn en zorgen voor een verschil aan klachten met toch wel grotendeels een gemeenschappelijke deler; de onnatuurlijke elektromagnetische velden. Samen met de al opgebouwde toxische stoffen doen ze de emmer overlopen.

Opgebouwde toxische stoffen
Juist de opgebouwde verschillende toxische factoren maken dat iedere elektrogevoelige andere klachten krijgt. Een verschil van ernstig elektrogevoel tot licht elektrogevoelig. De licht elektrogevoelige die nog kan werken en enigszins sociaal kan zijn en de ernstig elektrogevoelige die niet meer kan werken en sociaal niet meer kan deelnemen aan de maatschappij. De licht elektrogevoelige die steeds meer gaat reageren op de vele vormen van de kunstmatige elektromagnetische velden en die van licht gevoelig naar ernstig gevoelig dreigt te raken in de loop van jaren, als er niets gebeurd.

Factoren die de emmer doen vullen zijn:
1.Zware metalen in een lichaam
Zware metalen is de verzamelnaam voor metalen zoals cadmium, kwik, lood, arseen en tin. Zware metalen die zich jaren en jaren ongemerkt in een lichaam ophopen. Zware metalen zoals:
-een gedeeltelijk of een geheel loden waterleiding in de woning;
-waterleidingen van asbestcement. Een asbestcement leiding bestaat uit een mengsel van 80 procent cement en 20 procent asbest;
-tin. Hoewel tin niet erg giftig is, kan een hoge dosis wel de maag irriteren bij het eten van veel voedsel uit blik.

2.Voedsel
Zware metalen hechten zich aan organische stoffen en kleideeltjes in de bodem. Planten nemen zware metalen op uit de bodem, de lucht en het water. Dieren krijgen zware metalen binnen via het water en voer.

3.Het milieu
Milieuvervuiling is de aantasting van het milieu door de mens waaronder luchtvervuiling. Luchtvervuiling door fijnstof en koolstofdioxide (CO2). CO2, is het meest bekende broeikasgas. Het ontstaat bij verbranding van koolstofhoudende materialen zoals hout, fossiele brandstoffen, maar ook bijvoorbeeld wanneer je uitademt. Het gas zelf is niet schadelijk voor de gezondheid, maar het zorgt er wel voor dat het zonlicht op aarde moeilijk weg kan. Bij teveel CO2 in de lucht raakt de aarde dus oververhit. Die oververhitting is tijdelijk, maar wanneer er teveel CO2 in de lucht komt, worden de gevolgen chronisch en warmt de aarde steeds meer op.

En is het sinds begin 21ste eeuw niet zo, dat het milieu vol raakt wordt met de reukloze, onzichtbare en onhoorbare elektromagnetische velden van alle zendmasten, wifi en smartphones? Wat doen deze elektromagnetische velden met onze gezondheid?

4.Vaccinatie
Een vaccin bestaat uit een verzwakt of dood virus van de oorspronkelijk ziekmakende stof of een klein onderdeel van een bacterie. Dit vaccin prikkelt ons afweersysteem zonder dat het ons ziek maakt en worden er afweerstoffen tegen verschillende ziekten worden aangemaakt. Om een werkzaam vaccin te kunnen maken worden er veel hulpstoffen aan toegevoegd zoals concentraties van o.a. het giftige:
-Kwik (zit in het losse tetanus en in het griepvaccin), Aluminimum (is eigenlijk net zo slecht als kwik), Formaldehyde en Fenoxyethanol (=antivries),
-Amfotericine B, (een zeer giftig anti schimmelmiddel),
-Phenol, (een zeer giftig ontsmettingsmiddel).

In één vaccin zitten vaak meerdere van deze verschillende stoffen. Volgens de algemene gifwijzer van de overheid is het zeer schadelijk voor de gezondheid om (te) veel van deze stoffen binnen te krijgen. De vaccinaties die een baby, peuter, kleuter, basisschoolkind en puber krijgen worden onschadelijk genoemd maar is hier wel rekening gehouden met de opstapeling van giftige stoffen opeen mensenleven voor de langere periode?

En de met de vaccinatie tegen het coronavirus, het SARS-Co -2, die sommige mensen zelfs twee maal moeten hebben?

5.Amalgaanvullingen
Nog niet zo lang geleden was amalgaan hét materiaal om gaatjes in kiezen mee te repareren en vullen. Gelukkig wordt dit niet meer gebruikt in tandartsenpraktijken want het gebruik van kwikamalgaam in tandvullingen is sinds 1 juli 2018 verboden. Vooral oudere mensen hebben nog amalgaanvullingen. Vullingen van amalgaan bevatten het zware metaal kwik. De amalgaanvulling geeft constant een kleine concentratie kwik af wat zich in het lichaam opstapelt. Gemiddeld krijgen mensen met amalgaanvullingen zo’ n 3 tot 7 microgram per dag in hun lichaam. Hoe ouder, hoe meer dus. Daarnaast kan het kwikgehalte in je lichaam oplopen door heet drinken, veel kauwgom gebruik en tandenknarsen.

6.composiet
Het standaardvulmateriaal bij tandartspraktijken is sinds 2018 op kunsthars gebaseerd: composiet.  Een gaatje in de kies of tand wordt gevuld met een wit en tandkleurig materiaal dat ook gebruikt wordt voor het sealen van kiezen: het aanbrengen van composiet in de groeven van het kauw-vlak van kiezen. Composiet is een mengsel van verschillende bestanddelen en één van die bestanddelen kan giftig bisfenol-A (of bisphenol-A, afgekort tot BPA) zijn. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat composiet met bisfenol-A schadelijk is voor de gezondheid. Uit composietvullingen kan namelijk de giftige stof bisfenol-A lekken en zo in het lichaam terecht komen. Vraag de tandarts om composiet te gebruiken zonder het bestanddeel BPA.

7.Chemische bestrijdingsmiddelen of pesticiden
Middelen om ‘plaagdieren’ op landbouwgewassen te doden. Tuinders en kwekers die ermee werken en de consument die het binnenkrijgt via het voedsel door overgebleven resten gif (residu). Niet alle stoffen stapelen zich op in een lichaam maar van DDT is bekend dat het zich wél opstapelt in een lichaam.

8.Medicijnen
Hoeveel medicijnen krijgt een jong iemand wel niet binnen naast de vaccinaties op jonge leeftijd? Hoeveel krijgt de foetus daarvan mee via de placenta van een vaccinatie van de moeder? Peuters en kleuters met oorontstekingen, vijfde en zesde kinderziekte, rode hond, valse kroep, bronchitis en zoveel andere kinderziekten, waar het ‘nodig’ van is om medicijnen te gebruiken, zoals antibiotica.

9.Trauma’s
Op jeugdige leeftijd is de kans al aanwezig om een trauma op te lopen. Het overlijden van één van de ouders, een scheiding van de ouders, pestobject, seksueel misbruik, verwaarlozing of andere vervelende onbegrijpelijke gebeurtenissen voor een jong kind.

10.Elektromagnetische belasting
Zendmasten hebben een plek nodig. De plaatsing van de eerste GSM antennes overviel mensen. Plotseling stond er een mast in de achtertuin of op het dak van een huurwoning in een flatgebouw. Mensen werden en worden niet goed ingelicht over de invloed van de elektromagnetische straling van de antennes op een mensenlichaam, want dit zal de economie enorm schaden! De overheid kiest voor wat de Telecomproviders willen en om de burger dom te houden. De belasting van de elektromagnetische velden voor mensen met een zendmast of C-2000 in de directe omgeving is gewoon veel groter dan bij mensen waar geen mast in de buurt staat en deze mensen hebben eerder kans om elektrogevoelig te worden.

11.Hooggevoeligheid
Veel elektrogevoeligen geven kenmerken van een hoog gevoelig iemand een Highly Sensitive Person (HSP) of hoogsensitief persoon. Een term die in 1996 geïntroduceerd is door de Amerikaanse psycholoog Elaine N. Aron. Volgens haar is 15 tot 20% van de wereldbevolking een HSP ‘er. Ook hooggevoeligheid is eveneens wetenschappelijk niet te bewijzen, net als elektrogevoeligheid in 2021. Het is een ‘weten’ dat ook wetenschappelijk niet uit te leggen valt. Een ander woord voor HSP ‘er zou kunnen zijn, opmerkingsbegaafd. Mensen met een hooggevoelige aard hebben een intense en bezielde relatie met alles en iedereen om hen heen. Hun zintuigen en hersenen werken gemiddeld uitgebreider en dieper dan bij de gemiddelde mens.

Andere ziektes
Onderliggende andere ziektes worden getriggerd door de frequentiegolven van elektromagnetische velden. Bijvoorbeeld fibromyalgie, chronisch vermoeidheidssyndroom, stofwisselingsziekte, allergieën, MCS (geurovergevoelig), ALS en erfelijke ziekten.

                                                                                                                                                        https://scriptiebank.be/scriptie/2015/composietvullingen-kunnen-de-gezondheid-schaden-de-waarheid-over-lekkend-bisfenol
https://stralingsleed.nl/blog/wat-wetenschappers-zeggen-over-de-kunstmatige-elektromagnetische-velden-emv-en-een-link-met-het-covad-19-virus/
http://stralingsleed.nl/blog/emv-elektromagnetische-velden-en-het-verband-met-de-dodelijke-spierziekte-als-amyotrofische-laterale-sclerose