Zit er grafeen in de Corona vaccins en worden deze actief door de 5G frequenties? https://factchecknederland.afp.com/http%253A%252F%252Fdoc.afp.com%252F9F63FK-1 Dit wordt wel erg snel tegengesproken. Het spreekwoord is toch: waar rook is, is vuur (=waar geruchten over wangedrag zijn, zal er ook wel iets mis zijn)

Bronnen van ioniserende straling
Ioniserende straling is van nature aanwezig, maar kan ook van afkomstig zijn van kunstmatige bronnen. Straling van natuurlijke bronnen noemen we achtergrondstraling.

Straling van natuurlijke bronnen
-Kosmische straling uit het heelal. Kosmische straling is afkomstig van de zon en van bronnen buiten het zonnestelsel. Op grote hoogte wordt kosmische straling minder afgeschermd door de atmosfeer;
-Straling uit de bodem. Straling uit de bodem heet terrestrische straling. Het wordt uitgezonden door bepaalde mineralen in de bodem. Vanuit de bodem komt tevens een radioactief edelgas, radon, in de lucht dat wij inademen. De hoeveelheid straling vanuit de bodem en de hoeveelheid radon is in Nederland laag. Dit heeft te maken met het gunstige bodemtype in Nederland.

Straling van kunstmatige bronnen
-Medische zorg. Bij medische onderzoeken kunnen mensen kort worden blootgesteld aan straling. Bijvoorbeeld als de tandarts röntgenfoto’s maakt van het gebit. Zo’n lage dosis straling is niet gevaarlijk. Soms wordt straling bewust toegepast bijvoorbeeld bij radiotherapie met radioactieve isotopen bij borstkanker of prostaatkanker. De radioloog zorgt voor een optimale afweging van de voordelen en nadelen van het toepassen van straling;
-Industrie. De industrie maakt gebruik van straling, bijv. nucleaire installaties om energie op te wekken (kerncentrales) en nucleaire onderzoeksreactoren om isotopen te produceren voor industriële en medische toepassingen, gebruiken ook radioactiviteit.

Effecten op de mens
Ioniserende straling kan weefsel en DNA beschadigen https://www.autoriteitnvs.nl/onderwerpen/straling/ioniserende-straling-bronnen-en-effecten

De vijfde kolom
De vijfde kolom of LA QUINTA COLOMNA is een vrije gedachte beweging met als oprichter Ricardo Delgado Martin. Afgestudeerd in statistiek aan de Universiteit van Sevilla (Spanje). Metingen met analoge geigertellers* zijn terecht gekomen bij La Quinta en het blijkt dat er rondom 5G antennes, ioniserende straling gemeten is. Samen met Dr. José Luis Sevilla heeft Ricardo Delgado hier een gedachtengang over. Een 5G-antenne wordt namelijk  verondersteld niet-ioniserende straling uit te zenden, zoals de Telecomproviders vertellen en toch onthullen geigertellers dat deze antennes ioniserende straling geven. https://stralingsleed.nl/blog/maakt-5g-gebruik-van-ioniserende-straling/

*De geigerteller (ook geiger-müllerteller, geiger-müllertelbuis, GM-buis of GM-teller geheten) is een stralingsdetector, waarmee ioniserende straling gemeten kan worden.

Ioniserende straling van UV licht
Ultraviolet (afgekort UV, ook wel ultraviolette straling, black light of UV-licht genoemd) is elektromagnetische straling na het zichtbaar licht. De golflengte van na het zichtbaar licht wordt steeds korter en energierijker. In verband met de effecten van ultraviolet licht op mens en milieu wordt onderscheid gemaakt tussen;
-UV A. Uv A is ultraviolette straling met een golflengte tussen ca. 315 en 400 nm,
-UV B. Uv B heeft een golflengte tussen 280 en 315 nm
-UV C. Uv C heeft een golflengte tussen 100 en 280 nm (“kortgolvige straling”). Straling met een kortere golflengte (tussen 10 en 100 nm) valt niet in het UV-spectrum, maar behoort tot de zogenoemde zachte röntgenstraling. Hier begint (op papier) de ioniserende straling!

Grafeen of ‘nano kippengaas’
Onder de theorieën die naar voren zijn gebracht, is er de mogelijkheid dat het grafeen in het milieu  (verspreid door chemtrails) wordt gestimuleerd door de niet-ioniserende golven die door de 5G-antennes worden uitgezonden. Ook is het mogelijk dat de antennes zelf grafeenplaten of iets dergelijks in hun structuur hebben die het signaal vermenigvuldigen waardoor het binnen het ionisatiebereik komt. Grafeen is een laag koolstofatomen verpakt in de vorm van aaneengesloten zeshoeken, zoals een honinggraat Het materiaal is extreem dun, vrijwel transparant, enorm buigzaam en veel sterker dan bijvoorbeeld staal. Grafeen zou het internet honderd keer sneller kunnen maken en een camerasensor duizend keer zo gevoelig. Het uiterlijk wordt bepaald door de manier waarop de koolstofatomen zijn gerangschikt. Deze atomen vormen zeshoeken, waardoor grafeen er onder een zeer sterke microscoop uitziet als een honingraat of kippengaas. Grafeen wordt daarom ook wel eens gekscherend ‘nano-kippengaas’ genoemdhttps://www.nemokennislink.nl/publicaties/grafeen/

Grafeenoxide
Grafeenoxide (GO) is de geoxideerde vorm van grafsteen. Dat wil zeggen grafeen gefunctionaliseerd met groepen die zuurstof bevatten.

‘Grafeen nanobuisjes in Corona vaccins worden door 5G frequenties actief en veranderen hersenprocessen’
De nieuwste ontwikkelingen en ontdekkingen ten aanzien van grafeen(oxide), en de grote rol die deze stof lijkt te spelen bij de opbouw van het ‘besturingssysteem’ dat onder het mom van ‘Covid-19 vaccins’ stapsgewijs in mensen wordt geïnjecteerd, zodat iedereen nietsvermoedend zal worden geïntegreerd met een wereldomspannend Kunstmatige Intelligentie (KI) of Artificiële Intelligentie (AI) gecontroleerd 5G/6G netwerk.

* Kunstmatige intelligentie (AI) is de basis voor het nabootsen van de menselijke intelligentie, doordat hierbij algoritmen worden gemaakt en toegepast die zijn ingebouwd in een dynamische computingomgeving. Simpel gezegd wordt met AI geprobeerd computers te laten denken en reageren alsof ze mensen zijn.

De grote nieuwsmedia beweert nog steeds dat een link tussen grafeen(oxide) en Covid-19 een onbewezen ‘complottheorie’ is, maar niets is minder waar. Het Spaanse bedrijf Graphena produceert namelijk diverse materialen en chips die zijn gemaakt van grafeen en in maart 2020 bood het bedrijf gratis grafeen aan voor de ‘behandeling van Covid-19’.

De EU financiert met € 1 miljard de overkoepelende Graphene Flagship  https://graphene-flagship.eu/ , waar ook diverse Nederlandse universiteiten bij zijn aangesloten. En Graphene Flagship lanceerde een speciale ‘Covid-19 Task Force‘. Het onderzocht hoe het lichaam met grafeen ‘beschermd’ kon worden en hoe het materiaal toegepast kon worden om samenleving ‘Covid bestendig’ te maken.

Grafeenoxide ontdekt in Pfizer vaccins
In Spanje ontdekten universitaire researchers onlangs dat het Pfizer vaccin een zeer hoge concentratie grafeenoxide bevat (https://www.coronazwendel.nl/2021/07/05/spaanse-universitaire-wetenschappers-ontdekken-grafeenoxide-nanodeeltjes-in-pfizer-vaccin-xandernieuws/ en https://groningerkrant.nl/opinie/column-sars-cov-2-feitelijk-grafeenoxidevergiftiging/ ). In tenminste twee andere onderzoeken werd dit bevestigd.

Het is echter nog onduidelijk of Pfizer wereldwijd in alle batches grafeenoxide heeft toegevoegd. Aangezien de vaccinfabrikanten van de politici officieel volledig vrij spel hebben gekregen om deze medische genmanipulatie experimenten op de mensheid uit te voeren, is het theoretisch voorstelbaar dat in andere landen geen grafeenoxide in de injecties zit, maar wellicht iets anders is toegevoegd dat niet op de bijsluiters wordt vermeld. Nader onderzoek naar andere batches is dus dringend noodzakelijk.

(Medische experimenten zonder de ontvangers volledig te informeren en hen uitdrukkelijk om toestemming te vragen is volgens de na WO-2 afgesproken Nürnberg Code, een zeer ernstige misdaad tegen de menselijkheid waar militaire tribunalen de doodstraf voor mogen uitdelen.)

Grafeenoxide nanobuisjes hechten zich in ons brein
Riccardo Delgado (presentator van het online programma LA QUINTA COLOMNA) en dr. Jose Luis Sevillano (huisarts) analyseerden het inmiddels vastgestelde en niet langer te ontkennen elektromagnetisme dat in veel mensen ontstaat nadat ze zijn ingeënt. Dit effect wordt magnetofectie genoemd. Grafeen beschikt over (elektro-) magnetische eigenschappen, en in 2013 is aangetoond dat het magnetisme in grafeen ‘aan’ en ‘uit’ geschakeld kan worden. Delgado en Sevillano ontdekten dat grafeenoxide nanobuisjes in de injecties zich aan de synapsen in de hersenen hechten. In de door ScienceDirect gepubliceerde studie https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32082970/ (2019) werd reeds gewag gemaakt van ‘nanotubes’ waarmee medicijnen (en dus ook ‘vaccins’) in het lichaam kunnen worden gebracht, die tevens ‘een koppeling kunnen maken met neuronen en neuronale netwerken’ in de hersenen.

Riccardo Delgado: “de mogelijk is levensgroot aanwezig om van de koolstof nanobuisjes, antennes te creëren voor draadloze communicatie op gigahertz (GHz) en terahertz (THz) golflengte (5G) en van de mensen zo een willoos slachtoffer te maken. Een mens-robot! http://stralingsleed.nl/blog/de-mens-voor-de-helft-een-computer-is-dit-de-toekomst/

Grafeen nanodeeltjes assembleren zichzelf onder invloed van EM velden
Uit een studie van de Rice Universiteit (Houston) blijkt dat met Tesla spoelen opgewekte elektrische velden energie kunnen overdragen op grafeen-nanodeeltjes, waardoor ze als een miniatuur stroombron kunnen fungeren, maar bovenal zichzelf gaan assembleren in nieuwe, langere vormen. Het ‘gedrag’ van grafeennanodeeltjes is dus in principe op afstand middels elektrische velden beïnvloedbaar. (Bedenk in dit kader dat het de bedoeling is dat niet alleen iedere straat, maar vermoedelijk ook iedere woning zijn eigen 5G antenne krijgt).

Grafeennanodeeltjes zijn niet alleen gevoelig voor dit soort elektrische velden, maar kunnen ook als antenne dienen voor elektromagnetische velden in het 5G- en 6G-bereik. In een studie met menselijke fibroblasten (cellen die in ons bindweefsel voorkomen) waaraan grafeennanodeeltjes waren toegevoegd, bleek blootstelling aan elektromagnetische straling met frequenties van 900, 2400 of 7500 MHz (zeg maar 4G- en 5G-bereik) celdood te kunnen opwekken.

Mens/robot
De hersenen worden dan een ontvanger, maar van wat? Boodschappen en instructies die een bepaalde prikkel, reactie, gevoel of gedachte afgeven of veroorzaken? Die een beloning of juist straf uitdelen? Die mensen activeren iets te doen, of hen juist immobiel maken? Die mensen iets laten zien of horen wat er in werkelijkheid niet is? Die bestaande herinneringen en kennis wissen, en valse herinneringen en kennis implanteren? Met 5G / 6G is dit technisch mogelijk.

Totale permanente controle over alle mensen nu zeer nabij?
De mogelijkheden tot hersen- en gedragsmanipulatie zijn dus binnenkort letterlijk onbegrensd? Daarmee komt de grote droom van alle dictaturen eindelijk uit: TOTALE permanente controle over ALLE mensen, zelfs over hun gedrag, hun gedachten, hun wensen en hun verlangens? Hebben we als werkend persoon wel keus om de vaccinatie te weigeren?

https://herstelderepubliek.wordpress.com/2021/08/14/alarm-u-wordt-radioactief-bestraald-overal/#more-77668
https://www.mcbspecials.eu/nl/blog/grafeen
https://www.coronazwendel.nl/2021/08/13/grafeen-nanobuisjes-in-vaccins-worden-door-5g-frequenties-actief-en-veranderen-hersenprocessen-xandernieuws/
https://herstelderepubliek.wordpress.com/2021/07/17/covid-vaccin-het-inbrengen-van-ontvangst-antennes-eens-even-kijken-wat-er-in-uw-hersenen-gebeurt/
Foto grafeen AlexanderAlUS via CC BY-SA 3.0
Foto golflengten in nanometer: https://www.examenoverzicht.nl/natuurkunde/licht
Foto; https://www.icthealth.nl/blog/nano-vaccins-en-medicijnkoeriers-klein-maar-fijn/