Elektromagnetische velden (EMV) of straling, is een nieuwe bron van vervuiling geworden in de 21ste eeuw. Draadloos mobiel bellen, draadloos internet en wifi geven een interaktie van straling elektromagnetische velden-EMV) met het menselijke lijf, met o.a. de hersenen. Veel onderzoeken richtten zich dan ook op de neurobiologie (op de werking van het zenuwgestel). Dit wat betreft de effecten van de EMV van alle draadloze, op het metabolisme (stofwisseling) en transport van neurotransmitters*. 

* Neurotransmitters of overdrachtsstoffen zijn signaalstoffen die in synapsen (een punt waarop twee zenuwcellen (neuronen)met elkaar kunnen communiceren) zenuwimpulsen overdragen tussen neuronen in het zenuwstelsel of die impulsen overdragen van motorische zenuwcellen op spiercellen of van zenuwreceptoren op sensorisch zenuwcellen. Elke boodschap begint met een elektrisch signaal.

Cognitief en emotioneel gedrag
Neurotransmitters spelen dan ook een cruciale rol in het cognitief en emotioneel gedrag.  Bekende neurotransmitters zijn adrenaline, dopamine, GABA en serotonine. Onderzoeken hebben nu aangetoond dat;

draadloos gebruik, het metabolisme en het transport van de neurotransmitters beïnvloedt!

Dat de effecten van EMV op het lichaam kunnen afhangen van de frequentie, intensiteit en kracht van elektromagnetische velden (de straling)!

Draadloos gebruik en effecten op een mensenlichaam
Draadloze apparaten en zendmasten dragen onzichtbare frequentiegolven die lichamelijke- en emotionele klachtengeven. Lichamelijke klachten als;
-hoofdpijn;
-oorsuizingen;
-krampen;
-wazig zien (mouches volantes);
-slecht ruiken (dichte neus)
-hoorproblemen (tinnitus);
-haarjeuk;
-gezwollen slijmvliezen;
-hart-ritmestoornis;

Emotionele klachten als;
-chronische moe zijn;
-slaapstoornis;
-concentratieproblemen zoals vergeetachtigheid en chaotisch zijn;
-afwezig zijn.

Frequenties en het hersenvocht op
De frequentiegolven hebben de mogelijkheid om dingen op te warmen, net zoals bij de magnetron, en de frequentie maakt het mogelijk om onzichtbaar, materialen te penetreren. Dat is prima in een magnetron, maar zorgwekkend voor mensen met alle draadloze toepassingen. Draadloze toepassingen die het waterige weefsel van de hersenen (hersenvocht) onzichtbaar opwarmen door de onhoorbare, onzichtbare en reukloze frequenties!

De natuurlijk en kunstmatig gemaakte frequenties
Onze hersenen zenden een reeks natuurlijke elektrische impulsen uit. Op deze manier kunnen onze cellen communiceren en kunnen we leven. Nu beïnvloeden deze kunstmatig gemaakte elektromagnetische velden (EMV) van alle draadloze, deze processen. Onderzoekers hebben namelijk aangetoond dat dit kan resulterend in onomkeerbare biologische veranderingen. Dat deze door mensenhanden gemaakte elektromagnetische straling (EMV), de natuurlijke menselijke cellen verstoren is al onomstotelijk bewezen door het Havana-syndroom, waar de Amerikaanse inlichtingendienst in 2022 over meldt dat het mogelijk tóch veroorzaakt wordt door elektromagnetische energie. Elektromagnetische energie gegenereerd door draadloze apparaten, stelt het panel van technologische en medische experts. Draadloze apparaten die met 5G werken.

*In 2016 werden ambassademedewerkers voor het eerst ziek door het Havana-syndroom. Het ging om Amerikaanse ambassademedewerkers in Havana, de hoofdstad van Cuba. Sindsdien zijn de klachten, zoals misselijkheid, duizeligheid, migraine, geheugenverlies en slechter kunnen horen, in meer landen waargenomen.

Deze zogenoemde “gepulseerde elektromagnetische energie” zou door mobiele apparaten worden uitgezonden, stelt het panel van technologische en medische experts. Een van de eerder gehoorde theorieën is dat Rusland achter de klachten zit door aanvallen uit te voeren met microgolven. Daar is echter nooit bewijs voor gevonden.

3-2-2022 melden Amerikaanse inlichtingendiensten in een rapport dat het Havana-syndroom  tóch veroorzaakt wordt door ‘elektromagnetische energie’.  Hiermee gaan zij direct in tegen de CIA, die vorige maand nog stelde dat daar geen bewijs voor was.

Kunstmatige straling werkt in op de hersenen
Volgens Dr.ir. J.A.P.M. de Laat, klinisch fysicus aan het Leids Universitair Medisch Centrum, werkt de kunstmatige straling direct in op de hersenen. “Het is geen geluid dat via het oor komt, maar verstoort wel de elektrische stroompjes in de auditieve cortex (of gehoorschors) dát deel van de hersenen (de temporale kwab) waar geluidsprikkels worden verwerkt. Daar komen dan ook de klachten over vreemd horende geluiden, tinnitus of gehoorverlies vandaan. De psychologische klachten volgen dan vanzelf. Dat is logisch als je voortdurend wordt blootgesteld aan een onbekend verschijnsel en niemand neemt je serieus. Zulke straling heeft zeker potentie als wapen”, oordeelt De Laat. “Je maakt er mensen ziek mee”.

Want dit gebeurd er:
de frequenties warmen het hersenvocht op. Hersenvocht is een kleurloze heldere vloeistof in de hersenkamers, tussen de hersenvliezen. Het hersenvocht wordt gevormd door gespecialiseerde cellen in de ventrikels en wordt door het bloed afgevoerd. Het hersenvocht beschermt de hersenen en het ruggenmerg tegen schokken. Daarnaast voert het hersenvocht afvalstoffen af en is het behulpzaam bij het handhaven van een goede temperatuur.

Temperatuur
“Decennialang namen artsen aan dat een gezonde hersentemperatuur constant is en gelijk is aan de lichaamstemperatuur,” zo legt onderzoeker Nina Rzechorzek aan Scientias.nl uit. “Maar verschillende klinische studies hebben nu aangetoond dat metingen van de lichaamstemperatuur ons niet kunnen vertellen welke temperaturen in de hersenen voorkomen. Die hersentemperatuur moeten we dus ook meten.”

De hoogste temperatuur die gemeten is, tijdens het onderzoek op 14 juli 2022, was 40,9 graden Celsius. “Zulke hoge temperaturen zijn eerder wel gemeten in mensen met hersenschade, maar daarvan werd aangenomen dat ze voortkwamen uit die hersenbeschadiging. Er is nu geen bewijs dat een temperatuur van 40,9 graden Celsius abnormaal is het voor het menselijk brein of dat het weleens schadelijk kan zijn voor de mens,” zegt ze.

Ze weten het niet
Maar frequenties van 5G hebben dus wél de mogelijkheid om dingen op te warmen, zoals bij de magnetron. De frequenties van draadloze communicatie-apparaat, dat gebruik maakt van 5G, (en dus 5G masten) verwarmen dus ook het waterige weefsel van de hersenen (hersenvocht) op, want water (hersenvocht) absorbeert  straling goed. Ons energieveld is vergelijkbaar met die van de dampkring en onze dampkring absorbeert 70% van de straling van de zon en dat is gewoon wetenschap. De mobiele telefoon-industrie is er altijd vanuit gegaan (en nog) dat een kleine hoeveelheid straling (dat een mobiele telefoon uitstoot), niet schadelijk is. Maar ….is dit ook zo nu 5G gebruik maakt van microgolven, infrarood en waarschijnlijk zelfs ioniserende straling: ultraviolet! Daar waar 2G en 3G geen gebruik van hebben gemaakt?

En nergens een plek om stralingsvrij te wonen, voor wie dat wil! Dit mag wettelijk gezien niet!  Maak stukken Nederland geschikt voor de elektrogevoelige (de EHS ‘er).

Bronnen:
https://stralingsleed.nl/blog/wat-doen-de-elektromagnetische-velden-van-alle-draadloos-met-onze-hersenen/
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2021.691880/full?&utm_source=Email_to_rerev_&utm_medium=Email&utm_content=T1_11.5e4_reviewer&utm_campaign=Email_publication&journalName=Frontiers_in_Public_Health&id=691880
https://www.ad.nl/buitenland/mysterieus-havana-syndroom-mogelijk-toch-veroorzaakt-door-elektromagnetische-energie~a3730d04/
Foto; https://www.c-i-a.com/the-future-trends-in-wireless-technologies/
https://www.ad.nl/buitenland/mysterieus-havana-syndroom-mogelijk-toch-veroorzaakt-door-elektromagnetische-energie~a3730d04/
https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/achtergrond/energiebalans-van-de-aarde
https://scientias.nl/wetenschappers-meten-de-temperatuur-van-onze-hersenen-en-doen-een-opmerkelijke-ontdekking/