Het oor bestaat uit het buitenoor, het middenoor en het binnenoor.
Het buitenoor bestaat uit de oorschelp, de gehoorgang en het trommelvlies. Het middenoor begint bij het trommelvlies en bestaat verder uit de gehoorbeentjes: de hamer, het aambeeld en de stijgbeugel. Geluidstrillingen komen het middenoor binnen via het trommelvlies. Aan dit vlies zit de hamer, die weer contact maakt met het aambeeld. Het aambeeld maakt weer contact met de stijgbeugel en die geeft de trilling via het ovale venster (een opening tussen het midden- en binnenoor waarin een dun vlies gespannen zit) door aan het binnenoor. Het binnenoor bestaat uit het slakkenhuis, de gehoorzenuw en het evenwichtsorgaan en het binnenoor zet geluiden om in elektrische pulsjes die door de gehoorzenuw naar de hersenen worden gestuurd.

Slakkenhuis (of cochlea)
In het binnenoor zit het slakkenhuis dat eigenlijk een opgerolde slang is gevuld met vloeistof. Het slakkenhuis in het oor, ook wel de cochlea genoemd, vormt ons gehoororgaan. Het zorgt voor de omzetting van de door geluid veroorzaakte mechanische trillingen in elektrische signalen. Dit proces heet transductie. Speciale sensorische cellen in het slakkenhuis zijn daar verantwoordelijk voor. In het slakkenhuis zitten haarcellen die de receptorcellen voor het gehoor zijn en de gehoorgang is zo in staat om geluiden (vooral hoge frequenties tussen 2000 en 5000 Hertz (Hz) te versterken. In het slakkenhuis zit het basilaire membraan, waarop ongeveer 20.000 haarcellen zitten. Tevens bevindt zich op het basilaire membraan het orgaan van Corti, het zintuigorgaan waar de omzetting van mechanische trillingen naar zenuwpulsen plaatsvind.

Het orgaan van Corti
Het orgaan van Corti zet de mechanische trilling om naar elektrische signalen die vervolgens naar de hersenen gaan via de gehoorzenuw. In het orgaan van Corti zitten haarcellen die we kunnen opdelen in buitenste en binnenste haarcellen. De buitenste haarcellen zijn verbonden met een membraan die de toonhoogte kan bepalen en binnenste haarcellen zijn verantwoordelijk voor de transport van deze signalen (toonhoogte) naar de zenuw.

Haarcellen van het slakkenhuis worden nu beschadigd door ons draadloos gebruik wat eind vorige eeuw zo enorm is toegenomen
Er bestaan 3 grote vormen van gehoorschade door de onnatuurlijke draadloze elektromagnetische velden (EMV) namelijk: gehoorverlies, oorsuizen (tinnitus) en een overgevoeligheid voor geluid (hyperacusis). Deze drie vormen van gehoorschade komen tot een beschadiging van de haarcellen (zenuwcellen) in ons binnenoor, in het slakkenhuis.

Het slakkenhuis in het binnenoor
Het slakkenhuis of de cochlea is een holle spiraalvormige buis en heeft een diameter van 2 mm en een lengte van ongeveer 35 mm en is gevuld met vloeistof. Het lijkt een beetje op het huisje van een slak en het Griekse woord voor slak is dan ook ‘cochlea’. In de cochlea bevinden zich ongeveer 20.000 haarcellen die geluidstrillingen verwerken in het orgaan van Corti. Wanneer deze haarcellen beschadigd raken, kan dit het gehoor beïnvloeden.

Het basilair membraan
Het feitelijke gehoororgaan, het orgaan van Corti dus met zijn 30.000 haarcellen rust op het basilaire membraan. Het orgaan van Corti is het eigenlijke receptororgaan van het binnenoor en ligt als een epitheellaag over de hele lengte van de basilaire membraan. Op het basilaire membraan zitten zintuigcellen met haartjes (haarcellen) die prikkels doorgeven aan de zenuwen die dat dan op hun beurt doorgeven aan de hersenen.

                                                     Haarcellen in V-vorm
Normaal gesproken liggen deze haarcellen netjes gerangschikt in V-vormen. Rond de haarcellen zitten steuncellen. Het basilair membraan is aan het uiteinde breder dan aan de basis. De stijfheid is groter in het begin dan op het einde. Daardoor zijn de haarcellen aan het begin van het basilair membraan gevoeliger voor hogere frequenties  hertz (hz) dan verder weg. Met andere woorden de hoge tonen worden gedetecteerd aan het begin van het slakkenhuis en de lage tonen aan het einde. Het geheel is gevuld met een vloeistof dat perilymphe heet.

Steeds dover door de EMV
Wanneer deze haarcellen nu beschadigd raken, door de elektromagnetische velden (EMV) kan dit het gehoor beïnvloeden en zorgen dat iemand steeds dover worden.

Beschadiging trilhaartjes
Want beschadigde trilhaartjes geven verkeerde signalen door aan de hersenen: dat is die piep die je hoort. Als er steeds meer trilhaartjes sneuvelen blijven er niet genoeg over om geluiden door te geven en word je langzaam slechthorend. Het continu horen van een piep of ruis heet tinnitus.

Tinnitus
Een vorm van gehoorschade is dus tinnitus. Tinnitus is een verzamelnaam voor allerlei gesuis, gepiep, gefluit of bromgeluiden, die alleen voor de persoon zelf hoorbaar zijn. Het gaat om ‘schijngeluiden’, die ontstaan als de oren of gehoorzenuw uit zichzelf, signalen gaat doorgeven en er fantoomgeluiden (schijngeluiden) ontstaan.

Slechthorend tot doof
En als er maar genoeg trilhaartjes gesneuveld zijn, blijven er té weinig over, om geluiden door te geven en ga je langzaam slechthorend worden tot doof!

 Onderzoek tinnitus met als oorzaak gebruik draadloos (5G)
Het onderzoek is uitgevoerd door dr. Hans-Peter Hutter aan de universiteit van Vienna en zegt dat intensief en lang gebruik van mobiele telefoons wellicht tinnitus kan veroorzaken (ook alleen al de straling van andere mobiels en van de zendmasten). Zijn team heeft 100 mensen met chronische tinnitus onderzocht met een vragenlijst over het mobiele telefoon gebruik. Volgens de onderzoeker is er een link tussen hoge hoeveelheden microstraling  van, met name 5G, waardoor er tinnitus ontstaat en veel erger kan worden zelfs tot doofheid kan leidden.

 Maar de relatie tussen elektromagnetische golven en tinnitus is wetenschappelijk nog steeds niet onomstotelijk bewezen en mensen kunnen nog steeds nergens terecht, die het overkomt. Mensen die zeker weten dat hun tinnitus ontstaan is, en verergerd is door draadloze toepassing zoals de mobiel, wifi, draadloos computeren en door de antenne-installaties.

Bronnen:
https://www.bergmanclinics.nl/kno/oor/trommelvliessluiting/oorzaken-en-symptomen
https://www.doof.nl/hoorbibliotheek/gehoor/binnenoor/
https://neus-keel-oor.be/nl/nko/oor/anatomie_fysiologie/#binnenoor
https://www.oorcheck.nl/gehoorschade/hoe-ontstaat-schade/
https://www.optimalegezondheid.com/oorsuizen-door-mobiele-telefoons/
www.stichtingehs.nl.
https://stralingsleed.nl/blog/wat-doen-de-elektromagnetische-velden-van-alle-draadloos-met-onze-hersenen/
https://stralingsleed.nl/blog/slechthorendheid-tot-doofheid-met-als-oorzaak-alle-draadloze-communicatiemiddelen-en-hun-masten/
Foto: http://dewereldvanhetoor.blogspot.com/p/het-binnenoor.html