Het rouleaux effect (of geldrol-effect)
Met het rouleaux-effect bedoel ik stapels van rode bloedcellen (RBC’s) die zich aan elkaar vormen met hun unieke schijfvorm van de cellen in gewervelde dieren, in dit geval de mens. Het platte oppervlak van de schijfvormige rode bloedcellen (RBC’s) geeft een groot oppervlak om contact mee te maken én om aan elkaar te kleven waardoor een rouleau wordt gevormd. De aanwezigheid van een rouleaux is dat de bloedstroom door het lichaam zal gaan minderen en staat bekend als “bloed klonteren”.

Bloedklonteren door straling
Dat is een fenomeen dat al bekend is sinds 1935 toen Linus Paling hier onderzoek naar deed. Rode bloedlichaampjes klonteren samen tot ze lijken op geldrollen en munten. Het heeft te maken met ladingverschuiving binnen rode bloedcellen. Rode bloedcellen kleven aan elkaar door tegengestelde ladingen. Door opname van bepaalde elektro-actieve stoffen zoals fluor, chloor, kwik, aluminiumoxide (vaccins) kan het rouleaux effect ook veroorzaakt worden door de uitwerking van straling (microgolven, GSM, UMTS, wifi en 5G). Want ook door de kunstmatig elektromagnetische velden van alle draadloos gebruik, klonteren rode bloedcellen als geldrolletjes aan elkaar. Heel logisch eigenlijk, want er zit ijzer in ons bloed.

Mondkapjes bemoeilijken extra de zuurstofopname
Het rouleaux effect is nadelig omdat het de zuurstofopname en het zuurstoftransport bemoeilijkt. Straling kan dus leiden tot zuurstoftekorten. In combinatie met de vaak verplichte ‘adembenemende’ mondkapjes kan dat leiden tot te veel koolstofmonoxide* in de opnieuw ingeademde gassen die in het mondkapje achterblijven, vanwege de slechte doorlaatbaarheid van een mondkapje. Bij het coronavirus zien we ook vaak dat de ontsteking door de hele long of in beide longen zit. Daardoor kan de long niet meer goed zuurstof uitwisselen. Met als gevolg dat het zuurstofgehalte in het bloed te laag wordt. Dat is een groot verschil met een ‘gewone’ longontsteking.

*Koolstofmonoxide of koolmonoxide (CO) is een gevaarlijk gas. Je kunt het niet ruiken, proeven of zien, waardoor het niet (of moeilijk) te herkennen is. Als er CO wordt ingeademd ontstaan klachten zoals hoofdpijn, misselijkheid en moeheid. Bij té veel CO inademing is bewusteloos raken mogelijk of zelfs overlijden.

5G en corona
De link met corona is dat de beperkende maatregelen, zoals de verplichte mondkapjes, in combinatie met de straling van 5G, elkaar versterken in het nadelig gezondheidseffect, namelijk door zuurstoftekorten in het lichaam: in de bloedsomloop, maar uiteindelijk ook in de cellen. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot chronische vermoeidheid of nog erger ontstekingen in de longen. Ook kan men zich gemakkelijk voorstellen dat wanneer straling zuurstoftekorten oplevert, dit een extra belemmering is voor mensen met Covid-19 wat in feite een luchtwegaandoening is, volgens het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).

Elektrosmog binnenshuis
Het Rouleaux effect wordt dus veroorzaakt door de (elektro)magnetische velden. Dat zijn velden die opgewekt worden door o.a. wifi, Dect-telefoons, mobiele telefoons en het (vooral gedwongen tijdens de corona pandemie), draadloos werken. Door de corona maatregelen die zijn ingevoerd, moeten mensen thuis blijven, thuis werken met zijn allen en ouderen moeten binnen blijven in het verzorgingshuis. Allemaal plekken waar het stikt van de onzichtbare elektromagnetische velden (elektrosmog)van alle draadloze. En moet je dan naar het ziekenhuis…..stikt het van de onzichtbare kunstmatige draadloze elektromagnetische velden…

Stikt van kunstmatige elektromagnetische velden
Overal staat tegenwoordig de wifi aan, thuis moeten mensen achter beeldschermen werken, kinderen huiswerk maken en zo met de buitenwereld communiceren. In ziekenhuizen staat een heleboel draadloze apparatuur die er allemaal voor zorgen dat het juist slechter met patiënten gaat in plaats van dat ze beter worden (de onzichtbare radiogolven). Zelfs de vaccinatie gebeurt op een plek dat vaak bol staat van de kunstmatige elektromagnetische velden en daar moet dan ook nog een kwartier gewacht worden….

Code van Neurenburg
Er wordt werkelijk een link gelegd naar de Code van Neurenburg, die gaat over een set ethische onderzoeks-principes met betrekking tot onderzoek en experimenten op en met mensen tijdens de Tweede Wereldoorlog, de Nazi-experimenten die onder meer zijn uitgevoerd door Josef Mengele. De uitrol van het ongevraagd en de onduidelijke uitleg van de draadloze communicatie, wordt hiermee vergeleken. Is nu bijna een eeuw verder, de wereld echt niet wijzer?

Als er op voorhand reden is om aan te nemen dat er bij een experiment doden zullen vallen of mensen beschadigd zullen raken, mag een experiment niet plaatsvinden (wettelijk geregeld). Meer dan 10.000 studies laten zien dat die redenen er wel zijn, en toch lijkt 5G gewoon door te gaan!

Bronnen:
https://en.wikipedia.org/wiki/Rouleaux
https://www.transitieweb.nl/straling/het-rouleaux-effect-de-echte-oorzaak-van-de-coronacrisis/
https://corona-nuchterheid.nl/bronnen/magda-havas-over-5g-en-rouleaux-effect/
https://stralingsleed.nl/blog/5g-en-rouleaux-effect-stapels-van-rode-bloedcellen/
https://stralingsleed.nl/blog/geldrol-effect-in-het-bloed-door-elektromagnetische-velden-of-het-rouleaux-effect/
https://stralingsbewustoldambt.nl/vorming-van-geldrollen-in-het-bloed-door-elektromagnetische-velden-de-geldrolvorming-het-rouleaux-effect/
https://gezondnu.nl/gezondheid/6-feiten-over-een-mondkapje-voor-je-gezondheid/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Code_van_Neurenberg
Foto: combi van https://hifi.nl/artikel/30172/Achtergrond-elektrosmog-voorkomen-en-verminderen-van-EMV-elektrostress.html