Al in 1935 stelde Nobelprijswinnaar Linus Pauling vast, dat de rode bloedlichaampjes (hemoglobine), magnetische eigenschappen hebben en dat deze eigenschappen – afhankelijk van het zuurstofgehalte – kunnen veranderen. Hemoglobine (Hb) is een gespecialiseerd eiwit dat het transport van zuurstof (O2) en koolstogdioxide (CO2) door het bloed van o.a. het menselijk lichaam verzorgt. Rode bloedcellen zijn voor 1/3 deel gevuld met hemoglobine. Hemoglobine bevat ijzer en is het pigment, dat het bloed rood maakt. Wanneer het bloed door de longen stroomt, absorbeert de hemoglobine in het bloed de zuurstof (O2). Het laat dit later weer los in de haarvaatjes en absorbeert dan koolstofdioxide (CO2) om dit gas via de longen uit het lichaam te verwijderen.

De karaktereigenschap van een rode bloedcel
Rode bloedcellen of erytrocyten zijn bloedcellen die, dankzij het transporteiwit hemoglobine, via het bloed zorgen voor het transport van zuurstof en koolstofdioxide, tussen de longen en de andere weefsels in het lichaam. Een rode bloedcel heeft een platte, ronde vorm met in het midden aan beide zijden een indeuking, een biconcaaf. Als gevolg van de biconcave vorm, ontstaat er extra oppervlak met betrekking tot de inhoud en die grotendeels de bijzonder flexibele eigenschap bepaalt waarover de rode bloedcellen beschikken om door te kunnen doordringen via de dunste haarvaten om de organen van ons lichaam te laten functioneren. De ongeveer 25.000 miljard rode bloedcellen in het menselijk bloed hebben een gezamenlijke oppervlakte van ongeveer 4.000 m² en de hemoglobine vormt circa 90% van de droge massa van de rode bloedcellen. In het menselijk bloed bevindt zich daarom ongeveer 4 gram ijzer.

IJzer trekt de elektromagnetische velden aan
De bekendste vorm van magnetisme is ferromagnetisme* dat zoals de naam al aangeeft kan worden opgewekt in ijzer, en daarnaast in een aantal andere metalen en in een groot aantal legeringen. M.a.w. ijzer trekt de elektromagnetische velden aan.

*Bij ferromagnetisme bestaat een wisselwerking die ertoe leidt dat de ondeelbare (atomaire) magnetische momenten zich evenwijdig aan elkaar richten. 

Kunstmatige elektromagnetische velden
De rode bloedcellen kunnen samenklonteren als gevolg van kunstmatige elektromagnetische straling van de mobiele telefoons, de zendmasten, draadloze computers, wifi, DECT-telefoons, slimme meters, en alle draadloze gadgets. Zelfs de naalden van de accupunctuur pakken de kunstmatige elektromagnetische velden op en geven dit aan het lichaam is mijn ervaring.

Geldrollen na tien minuten mobiel bellen

Het geldrol-effect
Het bloed wordt onder invloed van de technische elektromagnetische velden dikker en klonteren samen; het geldrol-effect, rouleaux-effect of bloedklontering. Als kwartjes in een geldrol worden de cellen bij bloed klontering keurig netjes gestapeld. Het bloedeiwit fibrinogeen houdt deze rollen bij elkaar. De krachten die de cellen bijeen houden zijn klein en de stapeling treedt dan ook alleen maar op in aderen met een lage bloedstroomsnelheid. Het gevolg is dat de bloedtoevoer naar de organen wordt verstoord of zelfs stagneert. De rode bloedcellen kunnen de weg door de haarvaten niet meer vervolgen. Het resultaat is dat de lichaamscellen geen zuurstof ontvangen en afvalstoffen niet getransporteerd kunnen worden.

Verandering in het elektromagnetisch veld
Bloed heeft een magnetische lading gecreëerd door het magnetisch veld van de aarde, het aardmagnetisme. Het verschijnsel dat de rode bloedcellen op elkaar zijn gestapeld, ontstaat door verandering in de elektromagnetische lading, onder andere als gevolg van elektromagnetische straling gemaakt door mensenhanden*. De rode bloedcellen die de natuurlijke elektromagnetische velden nodig hebben veranderen (interfereren) onder invloed van de technische of kunstmatige elektromagnetische velden met onder andere als resultaat het samen klonteren van de rode bloedcellen.

*Technische straling van alle zendmasten voor de mobiele telefonie, militaire- en civiele radar, C- en P2000 (netwerk politie en brandweer), wifi (draadloos internet), HAARP, CERN. Het blijft de vraag hoeveel technische straling wij, mensen, kunnen absorberen voordat er gezondheidsschade of gezondheidsrisico’s optreden. 

De natuurlijke elektromagnetische straling van de zon zichtbaar in de nevel.

De rol van de zon
De zon zendt voortdurend twee soorten straling uit: elektromagnetische en corpusculaire straling*. Elektromagnetische straling zorgt voor licht en warmte, maar bestaat ook uit een aantal onzichtbare stralen die schadelijk kunnen zijn, zoals de ultraviolette stralen.

*Corpusculaire straling (deeltjesstraling) bestaat uit geladen deeltjes (ionen en elektronen) en komen vrij bij een zonne-uitbarsting.

Zonnevlekken na een zonne-uitbarsting

Het licht van de zon op aarde wordt gedragen door elektromagnetische velden. Radiogolven, microgolven, infraroodstraling, röntgenstraling en gammastraling zijn vormen van elektromagnetische straling. Alle soorten elektromagnetische straling planten zich in een ruimte zonder materie en zonder druk voort met de snelheid van het licht. Een verandering van het elektromagnetisch veld zoals de kunstmatige- en natuurlijke velden die interfereren, geven een verandering in de biologische processen in ons lichaam. Ons lichaam beschikt over een ingewikkelde mechanismen om zich aan te passen aan invloeden van buitenaf. Deze compensatiemechanismen zijn echter niet onbeperkt. Ingrijpende veranderingen zetten ons systeem onder druk en kunnen daarom een gezondheidsrisico inhouden. Het zijn de natuurlijke elektromagnetische velden die samen met de kunstmatige elektromagnetische velden van de zendmast (4G+) een grillig rood gekleurd patroon veroorzaakten in 2019 op mijn benen, nadat er eind 2018 een zendmast op 1,5 tot 2 kilometer afstand geplaatst is. Onder invloed van de zon verschenen er zichtbare vormen op de bovenbenen die gelijk waren aan het geldrol-effect. Heeft de zon hier wat mee te maken? (Een mobiel of ander draadloos heb ik niet dus moet het de nieuwe mast zijn).

 Grillige rode vormen op de bovenbenen.                                    

Samenklontering van de rode bloedcellen is te zien met donkerveld microscopie
Via de donkerveldmicroscopie zijn de samenklonteringingen van de rode bloedcellen(geldrol-vorming) goed vasttestellen. De rode bloedcellen klonteren aan elkaar en geven een warrig beeld na gebruik van de mobiele telefoon die gebruikt maakt van radiogolven en microgolven. 

Al deze symptomen zien we ook terug bij coronapatiënte
Het gevolg is dat de bloedtoevoer naar de organen wordt verstoord of zelfs stagneert. De rode bloedcellen kunnen de weg door de haarvaten niet meer vervolgen. Het resultaat is dat de lichaamscellen geen zuurstof ontvangen en afvalstoffen niet getransporteerd kunnen worden. De verstoorde bloedtoevoer geeft een laag zuurstofgehalte in het bloed en afvalstoffen die niet afgevoerd worden. Het vocht in de longen, hersenen en andere delen van het lichaam met zeer kleine haarvaten kan zo niet weg. Ook verliezen de witte bloedcellen hun scanfunctie. Door deze effecten wordt het immuunsysteem lamgelegd. Door de corona-maatregelen die zijn ingevoerd moeten mensen thuis blijven, moeten ouderen binnen blijven in het verzorgingshuis en worden patiënten opgenomen op ic’s. Allemaal plekken waar het stikt van de draadloze apparaten. Want overal staat de wifi-verbinding aan en werken mensen draadloos achter hun beeldscherm en communiceren draadloos met de buitenwereld. Geen wifi? Geen punt want de telecombedrijven bieden tegen een klein bedrag of zelfs gratis super-wifi punten aan. Staat er veel draadloze apparatuur dan zorgt dit er alleen maar voor dat er veel kunstmatige elektromagnetische velden zijn het juist slechter gaat met mensen. Ook op IC’s stikt het van de draadloze apparaten om patiënten heen.

Bronnen: 
https://www.allestegenstraling.nl/nl-nl/blog/dr-havas-straling-levend-bloed-analyse
https://stralingsbewustoldambt.nl/vorming-van-geldrollen-in-het-bloed-door-elektromagnetische-velden-de-geldrolvorming-het-rouleaux-effect/?fbclid=IwAR3c_Zv3FPcotVm4LC6haIk3bTMdnS1NOEu1IDpv-_twM80ettoRLUZyIxQ
https://www.transitieweb.nl/straling/het-rouleaux-effect-de-echte-oorzaak-van-de-coronacrisis/?fbclid=IwAR3k8LoLDQIiOa0ff5VekMmplaumlqn0Jr4yI36KQycISZ0rOGsTKdb1LuU
https://stralingsleed.nl/blog/begrippen-uitgelegd-bij-de-materie-elektrogevoeligheid/