Elektromagnetische hypersensitiviteit (EHS)
De masten voor de draadloze communicatie staan bijna overal in Nederland. Want in bijna alle huishoudens in Europa hebben ze één smartphone of meer. Daarnaast zijn er miljoenen Wifi-Routers en DECT-telefoons in gebruik. Ze produceren allemaal elektro-magnetische-velden (EMV): hoogfrequent elektromagnetische straling.

Dagelijks stellen we ons bloot aan deze straling van vaak meerdere stralingsbronnen, aan de; ‘elektrosmog’. Mensen die gevoelig zijn voor deze straling zijn elektrohypersensitief (EHS*).

*Elektrohypersensitiviteit, ook wel EHS genoemd, is een aandoening waarbij men overgevoelig is voor de straling en de EHS’er voelt zich door deze straling ziek en heeft last van diverse klachten. Het is niet bekend hoeveel mensen er precies lijden aan elektrogevoeligheid maar naar schattingen heeft 1,5 tot 10 procent van de bevolking last van EHS.

Elektrostress
De lichamelijk reacties, die door tal van stralingsbelastingen tot uiting komen (elektrostress) hebben tal van reacties en klachten tot gevolg. Symptomen en/of klachten die bij elektrostress horen zijn o.a.:
-hoofdpijn,
-spier- en gewrichtspijn,
-oorsuizen,
-duizeligheid,
-slaapproblemen,
-concentratieproblemen,
-chronische vermoeidheid,
-slecht zien,
-druk op het hoofd,
-zenuwaandoeningen,
-hartkloppingen,
-rode vlekken,
-spijsverteringsproblemen en
-een brandende tintelende huid.

Ze verschillen van persoon tot persoon maar verlagen het persoonlijk welbevinden.

Bloedklontering door straling: het rouleaux-effect
Bloedklontering door straling is een fenomeen dat al bekend is sinds 1935 toen Linus Paling hier onderzoek naar deed. Rode bloedlichaampjes klonteren samen tot ze lijken op geldrollen en munten, het rouleaux- effect. Het heeft te maken met ladingverschuiving binnen de rode bloedcellen die aan elkaar gaan kleven door tegengestelde ladingen. Door de opname van bepaalde elektro-actieve stoffen zoals fluor, chloor, kwik, aluminiumoxide (vaccins). Nu, sinds de invoering van alle gsm masten, kan het rouleaux effect ook veroorzaakt worden door de uitwerking van straling (door de microgolven van o.a.de mobiel, wifi en alles wat draadloos is). Want door de kunstmatige elektromagnetische velden van alle draadloos gebruik, klonteren rode bloedcellen als geldrolletjes aan elkaar. Heel logisch eigenlijk, want er zit ijzer in ons bloed.

Het rouleaux-effect bemoeilijkt de zuurstofopname en het –transport
Met het rouleaux-effect wordt bedoeld het stapelen van rode bloedcellen (RBC’ s) die zich aan elkaar vormen met hun unieke schijfvorm van de cellen in gewervelde dieren en in dit geval, de mens. Het platte oppervlak van de schijfvormige rode bloedcellen (RBC’ s) geeft een groot oppervlak om contact mee te maken én om aan elkaar te kleven waardoor een rouleau wordt gevormd. De aanwezigheid van een rouleaux is dat de bloedstroom door het lichaam zal gaan minderen en staat bekend als “bloed klonteren”. Het rouleaux effect is nadelig omdat het de zuurstofopname en het zuurstoftransport bemoeilijkt. Straling kan dus leiden tot zuurstoftekorten. In combinatie met de vaak verplichte ‘adembenemende’ mondkapjes kan dat leiden tot te veel koolstofmonoxide* in de ingeademde gassen die in het mondkapje komen. Bij het coronavirus zien we ook vaak dat de ontsteking door de hele long of in beide longen zit. Daardoor kan de long niet goed meer zuurstof uitwisselen met als gevolg dat het zuurstofgehalte in het bloed te laag wordt.

*Koolstofmonoxide of koolmonoxide (CO) is een gevaarlijk gas. Je kunt het niet ruiken, proeven of zien, waardoor het niet (of moeilijk) te herkennen is. Als er CO wordt ingeademd ontstaan klachten zoals hoofdpijn, misselijkheid en moeheid. Bij té veel CO inademing is bewusteloos raken mogelijk of zelfs overlijden een gevolg.

5G en corona
De link met corona is dat de beperkende maatregelen, zoals de verplichte mondkapjes, in combinatie met de straling van 5G, elkaar versterken in het nadelig gezondheidseffect van zuurstoftekorten in het lichaam: in de bloedsomloop, maar uiteindelijk ook in de cellen. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot chronische vermoeidheid of nog erger ontstekingen in de longen. Ook kan men zich gemakkelijk voorstellen dat wanneer straling zuurstoftekorten oplevert, dit een extra belemmering is voor mensen met Covid-19 is wat in feite een luchtwegaandoening is, volgens het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).

Elektrosmog binnenshuis
Het Rouleaux effect wordt dus veroorzaakt door de (elektro)magnetische velden. Dat zijn velden die opgewekt worden door o.a. wifi, Dect-telefoons, mobiele telefoons en het (vooral gedwongen tijdens de corona pandemie), draadloos werken. Door de corona maatregelen die zijn ingevoerd, moeten mensen thuis blijven, thuis werken met zijn allen en ouderen moeten binnen blijven in het verzorgingshuis. Allemaal plekken waar het tegenwoordig stikt van de onzichtbare elektromagnetische velden (elektrosmog)van alle draadloze. En moet je dan naar het ziekenhuis…..stikt het van de onzichtbare kunstmatige draadloze elektromagnetische velden…

Stikt van de kunstmatige elektromagnetische velden
Overal staat tegenwoordig de wifi aan, thuis werken mensen achter draadloze beeldschermen, kinderen maken draadloos huiswerk maken en in de wachtkamer bij ziekenhuizen, artsen en tandartsen zitten mensen met de smartphone te wachten. De neuroloog in het ziekenhuis zat heel fijn gedraad achter PC, wat meteen ‘voelbaar’ is voor de EHS’ er. Zelfs de vaccinatie tegen Covid-19 gebeurt op een plek dat vaak bol staat van de kunstmatige elektromagnetische velden en daar moet dan ook nog een kwartier gewacht worden….

Code van Neurenburg
Er wordt werkelijk een link gelegd naar de Code van Neurenburg, die gaat over een set ethische onderzoeks-principes met betrekking tot onderzoek en experimenten op en met mensen tijdens de Tweede Wereldoorlog, de Nazi-experimenten die onder meer zijn uitgevoerd door Josef Mengele. De uitrol van het ongevraagd en de onduidelijke uitleg van de draadloze communicatie, wordt hiermee vergeleken. Is nu bijna een eeuw verder, de wereld echt niet wijzer?

Als er op voorhand reden is om aan te nemen dat er bij een experiment doden zullen vallen of mensen beschadigd zullen raken, mag een experiment niet plaatsvinden (wettelijk geregeld). Meer dan 10.000 studies laten zien dat die redenen er wel zijn, en toch lijkt 5G gewoon door te gaan!

Bronnen:
https://hifi.nl/artikel/30172/Achtergrond-elektrosmog-voorkomen-en-verminderen-van-EMV-elektrostress.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Rouleaux
https://www.transitieweb.nl/straling/het-rouleaux-effect-de-echte-oorzaak-van-de-coronacrisis/
https://corona-nuchterheid.nl/bronnen/magda-havas-over-5g-en-rouleaux-effect/
https://stralingsleed.nl/blog/5g-en-rouleaux-effect-stapels-van-rode-bloedcellen/
https://stralingsleed.nl/blog/geldrol-effect-in-het-bloed-door-elektromagnetische-velden-of-het-rouleaux-effect/
https://stralingsbewustoldambt.nl/vorming-van-geldrollen-in-het-bloed-door- elektromagnetische-velden-de-geldrolvorming-het-rouleaux-effect/
https://gezondnu.nl/gezondheid/6-feiten-over-een-mondkapje-voor-je-gezondheid/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Code_van_Neurenberg
Foto: combi van https://hifi.nl/artikel/30172/Achtergrond-elektrosmog-voorkomen-en-verminderen-van-EMV-elektrostress.html
https://stralingsleed.nl/blog/heeft-corona-met-de-uitrol-van-5g-te-maken/