Het gehoororgaan, het slakkenhuis.

Wat is tinnitus?
Tinnitus of fantoomgeluid, ook oorsuizen genoemd, is het waarnemen van een brom, piep, fluit, suis of ander geluid in het hoofd zonder dat er een externe geluidsbron aanwezig is. Tinnitus wordt ook wel oorsuizen genoemd. Het is een geluid dat alleen in je eigen hersenen bestaat. Niemand anders hoort het. Ruim 2 miljoen mensen in Nederland hebben hiermee te maken. De oorzaak ligt in het binnenoor.

Het binnenoor
Het binnenoor is het meest ingewikkelde deel van het oor. Het omvat het evenwichtsorgaan (halfcirkelvormige kanalen) en het gehoororgaan (het slakkenhuis), een met vloeistof gevulde ruimte in het rotsbeen. Het slakkenhuis is het eigenlijke orgaan van het oor dat het geluid (moet) waarnemen.

Het slakkenhuis (Cochlea) is een opgerolde buis en is ongeveer 3,5 cm lang en heeft een diameter van 1 cm. Hierin kunnen 3 kanalen onderscheiden worden. De scala media, de scala vestibuli en de scala tympani.

De scala vestibuli en scala tympani zijn beide gevuld met een vloeistof, namelijk perilymfe. Deze twee kanalen lopen in elkaar over. Lage geluiden worden gedetecteerd aan het einde van het slakkenhuis. Hoge geluiden aan het begin van het slakkenhuis.

Oorzaak
Meestal ontstaat tinnitus doordat er sprake is van een verminderd functioneren van het gehoororgaan (slakkenhuis). Het signaal van het slakkenhuis naar de hersenen neemt hierdoor af. Als gevolg daarvan proberen de hersenzenuwen dit signaal te versterken en gaan ze harder werken dan de bedoeling is. Tinnitus ontstaat dus eigenlijk in de hersenen.

Tinnitus, Microwave Hearing of het Frey effect
En daar ligt de nog niet benoemde relatie met de straling die in de 21ste eeuw zo gigantisch is toegenomen door alle zendmasten, wifi, IoT en de mobiel: er ontstaan overactieve hersen- en zenuwcellen door langdurige blootstelling aan de elektromagnetische velden (of straling) hiervan. De elektromagnetische golven van o.a. zendmasten die zenden met een frequentie van 100.000 Hz (Hertz) tot 300 GHz (GigaHertz) en langdurige blootstelling aan deze frequentiegolven* veroorzaken,  geven zo een overprikkeling aan de hersen- en zenuwcellen.  Door de overmatige prikkeling van het zenuwstelsel door deze straling gedurende lange tijd kunnen er o.a. oorsuizingen ontstaan die doen denken aan tinnitus maar waar oorzaak ligt in het draadloos gebruik, in de enorme toename van de onzichtbare, niet te ruiken en niet te horen frequentiegolven. Dit wordt Microwave Hearing* genoemd (of ook wel; het nieuwe asbest van de toekomst). 

*Microwave Hearing, ook bekent als het microgolf-hoor-effect of het Frey-effect, bestaat uit het menselijke waarnemen van hoorbare klikken, geruis, getik, schrille tonen (met soms zelfs tot een melodieus deuntje), veroorzaakt door de gepulseerde of gemoduleerde1 radiofrequenties van alle draadloze toepassingen. Dit fenomeen bestaat in grote lijnen uit een effect geproduceerd door de geluiden)die worden veroorzaakt door verschillende microgolffrequenties en worden in ons hoofd gegenereerd. Deze geluiden van het microgolf-hooreffect worden alleen door de persoon zelf gehoord, niet door mensen om hen heen. Het microgolf-auditeffect, ook bekend als het microgolf-hooreffect of het Frey effect wordt dus veroorzaakt door de radiofrequenties van alle draadloze toepassingen. Het effect werd voor het eerst al gemeld in de vorige eeuw, door personen die werkzaam waren in de nabijheid van radar transponders tijdens WO II. Men denkt dat de oorzaak thermo-elastische uitzetting van delen van het gehoorapparaat zijn en het algemeen aanvaarde mechanisme is een snelle (maar minuscule, in het bereik van 10 tot 5 C°C) verwarming van de hersenen door elke puls, en de resulterende drukgolf die door de schedel naar het slakkenhuis gaat.

1Dit houdt in dat het signaal op een zodanige manier gecodeerd wordt in de draaggolf dat het met de hoge frequentie van de draaggolf verzonden kan worden.

Gevolgen van overprikkeling
Als gevolg van overprikkeling kun je lichamelijke klachten krijgen zoals hoofdpijn, vermoeidheid, spierpijn, geluid in je oren, een verhoogde hartslag, enorme spierkrampen, elke morgen een griepgevoel, slaapproblemen of evenwichtsproblemen. Je kunt ook emotionele klachten krijgen, zoals sneller geïrriteerd raken, ongeduldig of boos worden of sneller gaan huilen. Cognitieve gevolgen zijn bijvoorbeeld moeite om op de juiste woorden te komen, traagheid in denken, minder concentratie of vergeetachtiger zijn.

Het was al bekend in de vorige eeuw; het horen van de straling
In 1961 bestudeerde de Amerikaanse neurowetenschapper Allan H. Frey dit fenomeen al en ontdekt Frey dat de proefpersonen in staat waren om gepulseerde microgolfstraling te horen, van een afstand van enkele centimeters tot honderden meters van de antenne-installatie. Er zijn auditieve reacties op uitgezonden frequenties van ongeveer 200 megahertz (MHz) tot 3 gigahertz (GHz) gerapporteerd. 

Zijn er al onderzoeken naar elektromagnetische straling (elektrosmog) als veroorzaker van het Fry effect?
De relatie tussen elektromagnetische golven en het Fry effect is wetenschappelijk nog steeds niet onderzocht. Dit terwijl we in 2022 toch al gebruik maken van 5G, na 2G, 3G en 4G. Of zijn alle mensen proefkonijnen in dezen? Kijken waar het schip strandt? Is het dan tóch waar dat de economie boven de gezondheid gaat?

Bronnen:
https://www.google.com/search?q=fantoomgeluid+in+de+oren&oq=fantoomgeluid+in+de+oren&aqs=chrome..69i57j33i160.14559j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://dewereldvanhetoor.blogspot.com/p/het-binnenoor.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Microwave_auditory_effect
https://stringfixer.com/nl/Microwave_auditory_effect
https://stralingsleed.nl/blog/milieugevoeligheid-ehs-alleen-voor-gevoelige-personen-of-op-den-duur-iedereen/
https://nl.frwiki.wiki/wiki/Effet_de_Frey