Burgers en gemeenten zijn rond de eeuwwisseling in het ongewis gelaten over een (geheime) deal tussen de landelijke overheid en de telecomproviders. Ik verwijs naar een uitzending van Zembla (‘Ziek door mobiel bellen’) van 16 december 2004, waarin uit een interview met R. van den Hoven van Genderen (oud Topman Telfort) en P. Smits (oud Topman KPN) blijkt dat, voorafgaande aan de uitrol van het UMTS-netwerk, achter gesloten deuren een commerciële deal werd gesloten tussen het Rijk en de telecomindustrie. Een deal die in strijd is met ons democratisch bestel en met de hiervoor genoemde onafhankelijkheid. Een deal waarin verteld wordt dat de overheid een deal gesloten heeft met de telecomproviders. De telecomproviders die zes miljard gulden betaald hebben voor de licentierechten en dat de overheid protesten en lastige vragen moet negeren of in het belachelijke trekken. Dat mensen niet verontrust worden over de gevaren voor de gezondheid en dat er geen aandacht voor mag komen. Dat waarschuwende mensen als het ware de grond in worden getrapt en maar zelfmoord moeten plegen. Dat de overheid vertelt de oud topman van de KPN, anders de zes miljard terug moet betalen. De bevolking bewust niet inlichten is toch crimineel?

Hieronder het ZEMBLA-fragment van de uitzending op 16 december door R. van den Hoven van Genderen, oud Top-man Telfort en P. Smits, oud Top-man KPN en de Zembla- verslaggever:
Vraag Zembla-verslaggever: “Een UMTS-mast straalt met een hogere frequentie dan een GSM-mast en er zijn twee keer zoveel masten nodig. De telecombedrijven hebben veel geld over voor de UMTS-frequenties. Maar daar moet wel wat tegenover staan. Bij de uitrol van het GSM-netwerk ondervonden ze al veel problemen van burgers en van gemeenten”.

Antwoord R. van den Hoven van Genderen en oud Topman Telfort:
“Wij voorzagen wel dat UMTS nog meer problemen zou gaan opleveren, dus we wilden in ieder geval dat het, voordat UMTS echt zou worden aangelegd, geregeld zou zijn. Het is al in de vorige eeuw begonnen dat we zeiden tegen de overheid: we moeten er wel voor zorgen met z’n allen dat er zonder al teveel problemen antennes kunnen worden gebouwd, want anders worden wij een stuk minder enthousiast.”

Vraag Zembla-verslaggever: ‘Maar was juist de insteek toen niet ervoor te zorgen dat burgers en gemeenten niet de uitrol van het netwerk zouden kunnen ophouden?”

Antwoord P. Smits: “Ja, dat klopt. We hadden in mijn KPN-tijd in België de extreme situatie dat meer als een jaar een soort totaal moratorium lag op uitbreiding, gegeven dit soort discussie. Nou, dat is uit commercieel opzicht natuurlijk bijna dodelijk. Dat was het ook.”
Vraag verslaggever: “Dus er is toen duidelijk gezegd van: Luister, we hebben veel geld voor die frequenties over, maar dan willen we niet teveel last van burgers en gemeenten”.

P. Smits: “Ja”.

Verslaggever: “En zo wordt het geregeld. Illegale masten worden gelegaliseerd en masten tot 5 meter hoog worden vergunningsvrij. In de zomer van 2000 organiseert de overheid een veilig van de UMTS-frequenties en veiling levert de overheid 6 miljard gulden op.”

Mijn reactie: gebeurt de aankomende frequentie weer met onderlinge afspraken?
Want het rare is dat in 2020 de telecomproviders al een landelijk 5G-netwerk kunnen bouwen met de lagere frequenties; op 700, 1.400 en 2.100 MHz. De frequentieveiling moet nog plaats vinden en het grotendeel van de bevolking weet nog steeds nergens van omdat er wéér geen eerlijkheid is geweest over 5G net zoals bij de te plaatsen UMTS antennes voor de mobiele communicatie in 2006 (het vieze spel gespeeld na het Zwitsers onderzoek). Zie ook http://stralingsleed.nl/blog/uitslag-van-het-cofam-ii-onderzoek-of-zwitsers-onderzoek/.