5G met 60 gigahertz (GHz)
De Europese Unie heeft drie frequenties voor 5G aangewezen: de 700 megahertz MHz), de 3,5 gigahertz (GHz) en de 26 GHz. In 2019 is op een door de EU aangestuurde conferentie, besloten dat er GEEN vergunning nodig is om de 57 tot 71 GHz-band (waaronder de 60 GHz) te gebruiken voor 5G. De 60 GHz kan daarom vergunningsvrij gebruikt worden voor 5G, zonder dat dit dus extra bekend gemaakt hoeft worden.

Zuurstof moleculen oscilleren (=trillen) bij 60GHz gebruik
De ionosfeer rond onze planeet is positief elektrisch geladen, terwijl het oppervlak van de aarde juist een negatieve lading heeft. Hieruit moeten we concluderen dat dit neerkomt op een heersende elektrische spanning tussen de lagen van de aarde en de ionosfeer. In 1952 (bevestigd in 1954) berekende prof. Schumann en König  de frequentie tussen de aarde en de ionosfeer aantoonden. De frequentie is 60 GHz waarmee zuurstofmoleculen oscilleren (oscilleren is het aantal trillingen binnen één seconde). De Schumann-resonantie is 7.83 Hertz en de Schumann-resonantie heeft invloed op alle levende organismen, in het bijzonder op de hersenen. De Schumann-resonantie komt zeer dicht in de buurt van de menselijke frequenties in de hersenen, namelijk van de alfagolven (7-14 hertz). 

De Schumannresonantie en de menselijke hersengolven
De Schumann resonantie – ook wel “de hartslag of trilling van de aarde” genoemd en onze hersengolven hebben een verrassende overeenkomst. Ze opereren beide op dezelfde frequenties. Nog verrassender is dat ze met elkaar interacteren. Wanneer de Schumann-resonantie stijgt of piekt, heeft dat een directe invloed op onze hersenactiviteit en dus op ons gedrag!

Hogere Schumann resonantie en klachten
De trilling van de aarde lag rond 1900 rond 6-8 Hertz (Nikola Tesla). Dit bleef gelijk tot de jaren ’90, waarna de frequentie begon te stijgen tot 7,83 hertz (Hz), de voornaamste en basisfrequentie van de Schumann resonantie.

De trilling van moeder aarde is in 2022; 36+ waar het dus altijd 7,83 Hz was! En omdat alles wat leeft, gevoelig is voor het elektromagnetisch energieveld van de aarde (dat aan het veranderen is door de kunstmatig toegevoegde elektromagnetische velden van al het draadloze!), veroorzaakt dit klachten. Klachten zoals:
-Neuropsychologisch: chronische vermoeidheid, slaap-, concentratie- en geheugenstoornissen, dufheid :
-Gedrag: irriteerbaar, agressief, depressief, autistisch, hyperactief, nerveus :
-Neurologisch: hoofdpijnen, oorsuizingen, krampen, druk in ‘t hoofd, ‘knellende band om hoofd’ ;
-Zintuigen: wazig zien (mouches volantes), slecht ruiken (dichte neus), hoorproblemen (fantoomgeluiden en zowel tinnitus als hyperacusis) ;
-Huid: droge huid, klam, eczeem, ontstekingen, puistjes, haarjeuk, pijnlijke wenkbrauwen;
-Immuunsysteem: gezwollen slijmvliezen van neus en ogen, jeuk, huiduitslag ;
-Hart- en vaatproblemen zoals hartfibrillatie, arythmie;
-hoge bloeddruk;
-Hormonaal: verhoogde stresshormoonspiegel, hypoglycaemie.

Helaas is door de explosieve groei van elektromagnetische golven die door mensen word gebruikt, de Schumann-resonantie dan ook flink gaan stijgen! Dr. Joel Moskowits, hoogleraar volksgezondheid, koppelt door onderzoek de draadloze elektromagnetische velden (EMV) dan ook aan de verscheidenheid van bovenstaande akelige aandoeningen die de verhoogde Schumann-resonantie hierdoor meebrengt. Hij dringt dan ook aan op een STOP MET 5G, totdat eerst niet-industrieel, onafhankelijk en een eerlijk onderzoek plaatsvind naar de onnatuurlijke elektromagnetische velden (EMV) van de laatste jaren, om de veiligheid van de mens te waarborgen.

Want 5G verstoort de opname van zuurstof en veroorzaakt zuurstofgebrek in elke cel op het niveau van de mitochondriën (de energiefabriekjes van de cel.) Zonder zuurstof raakt de lever overbelast en beginnen het lichaam én de hersenen langzaam af ​​te breken.

De athermische-/biologische effecten
Want overheden houden alleen de thermische blootstelling in de gaten. Het thermisch effect, een opwarmingseffect waar rekening mee wordt gehouden. Ze houden zelfs geen rekening met het athermische effect: het biologisch effect. Het biologisch effect is wettelijk, zo lijkt wel niet belangrijk en ze plaatsen small cells dan ook op 10 tot 150 meter van de huizen; vergunningsvrij!

Small-cell
Small cells zijn kleine antennes die ontwikkeld zijn om, zowel outdoor als indoor, dekking te bieden. Outdoor worden small cells bij voorkeur aangesloten op de bedrade backhaul (glasvezel of andere breedband internet), maar deze apparaten hebben in voorkomende gevallen ook de mogelijkheid om te werken met een draadloze backhaul (point-to-point). De huidige draadloze backhauls gebruiken microgolven van 6-42 GHz en 70-80 GHz, ongelicenseerde millimeter wave 60 GHz, en sub 6GHz (point-to-point of point-to-multipoint). Small cells hebben een klein bereik van 10 meter tot enkele honderden meters en zijn vergunnings vrij.

60 gigahertz (GHz); de small cells, indoor
Wie een draadloos systeem in huis gebruikt, wordt blootgesteld aan straling.  Voorbeelden zijn: een draadloze router, kabelboxen, playstation,  of xbox 360, draadloze camera’s, auto’s zonder sleutel en draadloze telefoons. Deze apparaten zenden 24/7 radiosignalen uit en ontvangen deze ook. Aan alle metalen, van matrassen met springveren tot beugels in de mond, leiden de golven naar het lichaam.  Het vraagt anno 2022 steeds meer krachtige servers en werkstations die grote bestanden kunnen verplaatsen en die hoger zijn dan de 1 Gbps of Gbit/s (gigabit per seconde)-standaard tot 2,5 Gbps en zelfs 5 Gbps al!

Dr. Devra Davis, voorzitter van de Environmental Health Trust, hierover: “De meeste mensen zijn er zich niet van bewust dat deze frequentiegolven, miljarden keren per seconde ronddraaien. Alleen bij 75 GHz is dat al 75.000.000.000.000 cycli per seconde, “wat een onaangenaam branderig gevoel op de huid kan dat veroorzaken.” Want de menselijke huid fungeert als een antenne die wordt beïnvloed door millimetergolven om stress* te veroorzaken, zoals blijkt uit de polsslag en de systolische** bloeddruk. Bij de frequentie van 60 GHz beginnen de zuurstofmoleculen al te gaan trillen (oscilleren)”.

*Biologisch gezien zijn stressoren externe prikkels die op fysiek niveau een stressreactie veroorzaken. In de psychologie wordt een onderscheid gemaakt tussen exogene en endogene stressoren. Exogene stressoren zijn externe prikkels en omstandigheden die je in een staat van stress brengen. Bijvoorbeeld een deadline, harde geluiden of hectische collega’s. Endogene stressoren zijn factoren die van binnenuit komen. Dit kunnen bijvoorbeeld specifieke of bijzonder hoge verwachtingen van jezelf zijn.

Hoe dat proces gaat?
Verschillende studies hebben laten zien dat de straling dit doet door de reactieve zuurstofsoorten (ROS/ Reactive oxygen species) te genereren wanneer ze de cel binnen gaan. De ROS zijn niet altijd slecht en spelen bij veel cellulaire functies ook een grote rol. Echter, teveel ROS kan toxisch worden door veranderen en deze verandering is gerelateerd aan vele aandoeningen en niet meer sociaal kunnen.

Waarom gebeurt dat proces
De frequentie van 60 GHz is namelijk de frequentie waarop zuurstofmoleculen gaan oscilleren (schommelen). 5G zal daarom de oorzaak zijn dat de opname van zuurstof opname verstoord wordt want juist door het gebruik vanaf 60 GHz kan dizuurstof ( O) of moleculaire zuurstof (een belangrijke enkelvoudige stof van het element zuurstof), een verzwakking veroorzaken doordat waterdamp absorbeert! Naarmate de elektromagnetische velden van de 60 GHz (of hoger van 24 GHz tot 184 GHz, in de atmosfeer komen, zal 98% van de uitgezonden 5G-energie, worden geabsorbeerd door de zuurstof in de atmosfeer (atmosferische zuurstof) en waardoor elektronen de zuurstofmoleculen wijzigen. Het zijn juist deze elektronen die zich moeten binden aan de hemoglobine en myoglobine (zuurstofdragende moleculen) in ons mensenbloed en daardoor zijn de rode bloedcellen niet in staat om zuurstof te vervoeren naar de lichaamscellen. Zonder zuurstof raakt de lever verstopt, het lichaam en de hersenen beginnen langzaam af te breken door langzame verstikking (wat het benauwende gevoel veroorzaakt).

Zuurstofgebrek coronapatiënt (COVID-19 patiënt) én zuurstof absorptie door 5G
En heeft corona niet als veel voorkomende klacht: benauwdheid? Een volgend ervaringsverhaal van een patiënt die in coma op de IC lag, is; “Toen medici het zuurstofgehalte in mijn bloed maten, vielen ze zowat van hun stoel. Dat percentage lag rond de 70 mmHg (eenheid voor het aangeven van de mate van bloeddruk), terwijl het bij een gezond mens minimaal 94 of 95 is.”

Het is een raadsel voor medische professionals waarom COVID-19 patiënten vaak lijden aan een ernstig tot levensbedreigend zuurstoftekort en dat er bloeddrukniveaus voorkomen die zelfs nog lager zijn dan 50 mmHg.

Hoezo een raadsel?
5G verstoort dus de opname van zuurstof én bij de Schumannresonantie wordt het zuurstofgehalte eveneens aangetast. Hoezo is corona dan een raadsel in Nederland? Worden we zo niet wetend gehouden van de a-thermische effecten van 5G? Dat juist corona de oorzaak is van 5G gebruik?????

Bronnen;
https://bureaustralingmeten.nl/wat-is-de-schumann-resonantie/
https://stichtingehs.nl/downloads/folders-en-brochures/brochure-elektrohypersensitiviteit-pgm-2008/download
https://www.dialogic.nl/wp-content/uploads/2021/05/Dialogic-De-ontwikkeling-van-het-aantal-antenne-opstelpunten.pdf
https://stralingsleed.nl/blog/zuurstoftekort-voor-de-coronapatient-maar-ook-voor-de-ehs-er/
https://mreengenharia.com.br/pathfisology/Pathophysiology-2009_M_Blank.pd
foto ‘s: https://humansbefree.com/2018/11/the-planned-obsolescence-of-health-under-the-5g-grid.html?fbclid=IwAR2Nja6XGuTNn0PJTrYF9JE2N-OQuOYGeyEISKPx74kSnOU1qjJdlPjJZz4&m=0
https://ohmpunctuur.nl/schumann-resonantie/
https://humansbefree.com/2018/11/the-planned-obsolescence-of-health-under-the-5g-grid.html?fbclid=IwAR2Nja6XGuTNn0PJTrYF9JE2N-OQuOYGeyEISKPx74kSnOU1qjJdlPjJZz4&m=0
https://www.dialogic.nl/wp-content/uploads/2021/05/Dialogic-De-ontwikkeling-van-het-aantal-antenne-opstelpunten.pdf
https://www.merem.nl/nieuws/hersenschade-na-covid-19.htm
https://stralingsleed.nl/blog/meer-zendmasten-en-nog-hogere-frequentiegolven-geeft-schade-aan-iedereen/
https://www.techtarget.com/searchnetworking/definition/small-cell
Small-cell indoor: https://www.nxp.com/assets/images/en/high-resolution/NW-NXP-POWERS-COMPALS-NEW-INTEGRATED-SMALL-IMG-HRE.jpg