“De lucht valt! De hemel valt!”
En de lucht viel en niemand luisterde.

 Grote Sterns sterven
Op het Nederlandse eiland Texel, haalde een grote kolonie zeevogels Grote Sterns, het nieuws door te sterven. Van de 7.000 vogels die tot eind mei in natuurgebied De Petten nestelden, was er medio juni geen enkele meer over.  Zowel de broedende Sterns als hun jonge kuikentjes stierven.

Vogelgriep moeten we geloven
Te lezen valt op internet door de gemeente Texel: “dat er al enige maanden op Texel vogelgriep heerst. Momenteel (augustus) worden er op het strand veel dode meeuwen gevonden. De gemeente ruimt deze kadavers op”.

Maar……is er op Texel 5G niet geactiveerd?
Er sterven duizenden vogels maar niemand kijkt naar de grote 5G mast die op het eiland Texel in gebruik is genomen. Op 12 mei 2022 is in Den Hoorn een 5G mast geplaatst en op 26 mei 2022 in gebruik genomen. Bij de kolonie met grote sterns, in het natuurgebied De Petten nabij Den Hoorn op Texel, worden op 6 juni 2022 veel dode Grote Sterns gevonden. Niet alleen in de kolonie maar ook in de naastgelegen Mokbaai worden ze gevonden. Daar rusten de vogels altijd uit en staan altijd grote groepen grote sterns bij elkaar.

De 5G mast in Den Hoorn
In de media noemen ze de massale vogelsterfte “vogelgriep” en bijna niemand wil het verband leggen met de grote 5G mast die 12 mei 2022 is in Den Hoorn is geplaatst en op 26 mei 2022 in gebruik genomen. Hardnekkig wordt gewoon ontkend dat de oorzaak 5G kan zijn (en speculeren ze maar met vogelgriep). Vanaf 2020 is er in Nederland gestart met de uitrol van het 5G en 5G maakt gebruik van eveneens small cells*.

*Small cells zijn kleine basisstations voor mobiele communicatie. Ze hebben een klein bereik van 10 enkele honderden meters en worden zowel binnen als buiten gebruikt waar veel mensen op een relatief klein oppervlak aanwezig zijn. Ze ondersteunen de zendmasten, verlichten de druk op een mobiel netwerk en zorgen voor bereik en capaciteit op plekken waar zendmasten niet gepast zijn.

Verschillende small cells
Er zijn verschillende small cells, namelijk femtocells, picocells en microcells. De femtocell is compact en geschikt voor gebruik in huis. Picocells (tot 100 meter) en microcells zijn vaak iets groter (100 tot 500 meter) en worden aan gevels, straatlantaarns en bushokjes geplaatst.

Grote sterns op Texel en frequenties 5G
Waren de Texelse Grote Sterns al in slechte staat van alle straling waaraan ze de afgelopen jaren waren blootgesteld? Van 2G, 3G en 4G? En heeft de plotselinge toename van zowel het aantal antennes als het aantal frequenties van 5G, hen gedood? Is;
-de plotselinge toename van het aantal antennes én de frequenties, waarvan de bron zich binnen een broedkolonie of op de grens ervan bevindt, dodelijk omdat broedende vogels de straling niet kunnen ontvluchten; 
-het effect van antennes die op afstand op een broedkolonie zijn gericht, afhankelijk van de hoeveelheidgebruik? In een dunbevolkt gebied zenden de antennes minder straling uit omdat er weinig mensen gebruik van maken eb daarentegen worden zendmasten in grote havens intensief gebruikt en zenden dus de maximale straling uit;
-als er niets anders is dan water tussen de antenne en de vogelkolonie, reflecteert en versterkt het water het signaal;

Grote sterns in Zeeland
Een andere grote broedkolonie grote sterns kwam even later in het nieuws en om dezelfde reden als bij Den Hoorn: die in Waterdunen, in de provincie Zeeland. Net als De Petten ligt natuurgebied Waterdunen aan een drukke vaargeul bij de ingang van een drukke haven. Als grootste kolonie van deze vogels in Nederland, huisvestte Waterdunen 7.000 sternparen die dit voorjaar vanuit Afrika daar kwamen broeden. “De vogelgriep”, wordt er gezegd, “heeft ook de kolonie in Waterdunen bereikt. Medewerkers van de stichting Het Zeeuwse Landschap liepen met beschermende pakken door het gebied om de 4.600 dode volwassen en jonge sterns te verzamelen. Eind juni bestond deze kolonie dan ook niet meer.

Hoezo niet vreemd?
Blijkbaar vinden de natuurbeschermingsorganisaties het niet vreemd dat in 2022 de vogelgriep voor het eerst;
(a) de Grote Sterns doodt,
(b) tijdens hun broedseizoen optreedt. 

Want in alle jaren van toezicht op de Grote Sterns heeft vogelgriep nog nooit eerder, waar ook ter wereld, Grote Sterns getroffen! En het is normaal gesproken, altijd een seizoensgebonden ziekte geweest, die alleen in de herfst en de winter voorkomt, en het heeft tot 2022 nog nooit eerder soorten vogels in de lente en de zomer aangetast! Het heeft ook nog nooit zoveel verschillende soorten wilde vogels tegelijk getroffen want naast Grote Sterns ook: Meeuwen, Kluten, Jan-van-Genten, Zeekoeten, Papegaaiduikers, Scholeksters, Eenden, Ganzen, Grutto’s, Fazanten, Eksters, Ooievaars, Kraanvogels, pelikanen, reigers, zwanen, mussen, duiven, merels, uilen aalscholvers, futen, Strandlopers, Kraaien, Raven, Amerikaanse zeearenden, Haviken, Valken en Gieren. Zowel de vogelorganisaties als de autoriteiten reageren reflexief door maskers en hazmatpakken* te dragen wanneer ze deze kolonies bezoeken en dode vogels behandelen. Maar ze zouden de oorzaak van zo ‘n ongekende catastrofe in twijfel moeten trekken.

*Een hazematpak is beschermende  kleding tegen nucleaire straling.

Niet de vogelgriep dood de vogels, maar de bestraling van 5G
Niet de vogelgriep, maar de ongecontroleerde bestraling van onze wereld doodt dus vogels (en komt ook de mens aan de beurt als de uitrol van 5G maar doorgaat)? De 5G-antennes die nog sneller en nog massaler worden opgericht dan de voorgaande zendmasten (2G, 3G 4G) en niet alleen op het land, maar ook op de zee. Zeevogels zullen binnenkort geen plaats meer hebben om hun eieren te leggen en hun jongen groot te brengen, zonder bestraald te worden. Bovendien is het een ander soort straling dan de voorgaande zendmasten. 5G beslaat namelijk een nieuw frequentiebereik, te weten tussen de 30 – 300 Gigahertz. Bovendien is bij 5G het bereik op 1 punt gericht en met naar dat punt een enorm grote bandbreedte dat zorgt voor extreem hoge pulsaties, te vergelijken met een werkende magnetron.

Bronnen:
https://www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Nederland/12866/Birds%20on%20Texel%20Island
Foto: https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5315163/vogelsterfte-texel-3000-kadavers-grote-stern
https://stralingsleed.nl/blog/vogelgriep-wordt-er-gezegd-maar-is-het-dat-wel-is-het-niet-5g-stop-5g-zeggen-wetenschappers/
https://www.texel.nl/actueel/vogelgriep-blijf-uit-de-buurt-van-dode-vogels/ https://niburu.co/gezondheid/17503-ze-noemen-het-vogelgriep-het-is-5g
https://stralingsleed.nl/blog/is-de-vogelgriep-een-oorzaak-van-ons-draadloos-gebruik/ https://stralingsleed.nl/blog/zendmast-en-grote-vogelsterfte-komen-na-de-vogels-de-mensen-aan-de-beurt/