HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program), is een phased array antenne en  bestaat HAARP uit 180 dipoolantennes die allemaal min of meer onafhankelijk kunnen werken.

HAARP doet onderzoek doet naar de ionosfeer*.  Het onderzoeksterrein van HAARP bevindt zich ten westen van het Wrangell-St. Elias nationaal park te Gakona in het zuiden van Alaska (VS).  De instrumenten van HAARP kunnen radiosignalen de ionosfeer in sturen en onderzoekers bestuderen vervolgens hoe de ionosfeer erop reageert.

*De ionosfeer
De ionosfeer is de buitenste laag van de atmosfeer van de aarde. Het begint op ongeveer 30 mijl (50 km) tot 600 mijl (1.000 km) boven het aardoppervlak waar de deeltjes door ultraviolette-röntgenstraling van de zon, worden geïoniseerd. Ionisatie is het proces waarbij een atoom of molecuul, uit de ongeladen toestand, een elektron kwijtraakt of er een bijkrijgt, waardoor het verandert in een geladen deeltje, ook wel ion genoemd.  De ionosfeer is van bijzonder belang omdat radiofrequenties worden gereflecteerd door de ionosfeer, waardoor er communicatie over lange afstanden mogelijk is. Bij hogere frequenties gaat de communicatie met satellieten door de ionosfeer. 

Aurora, poollicht of noorderlicht is een lichtverschijnsel dat vooral rond de polen van de aarde is waar te nemen. Het ontstaat doordat elektrisch geladen deeltjes met hoge snelheid tegen de atmosfeer botsten.

HAARP vanaf 2015
De exploitatie van de onderzoeksapparatuur van HAARP werd op 11 augustus 2015 overgedragen van de luchtmacht van de Verenigde Staten naar de University of Alaska Fairbanks (UAF), die een “kunstmatige aurora” opwekken met de 180 radioantennes die radiogolven met een hoge frequentie verzenden.  Bij HAARP verhitten ze met deze golven stukjes van de ionosfeer, om na te bootsen wat de zon doet. 

Verhitten met radiogolven
De nagebootste HAARP-uitzendingen vinden plaats binnen het gebied tussen 2,7 en 10 MHz (megahertz) en die zijn tot ver buiten Alaska hoorbaar met zelfs visuele effecten bínnen Alaska. Hoge frequentie golven (HF) of straling die ook komen van alle zendende draadloze apparatuur. Dus van alle zendmasten, small cells, radar, draadloos internet (wifi), tablet, smartphone, DECT-telefoon, slimme meter, draadloze thermostaat en o.a. de slimme thermostaat.

2022-IRI
HAARP is dus ’s werelds meest capabele high-power, hoogfrequente zender voor studie van de ionosfeer. Het HAARP-programma zet zich in voor de ontwikkeling van een ionospferisch onderzoeksfaciliteit van wereldklasse, bestaande uit het belangrijkste instrument: de Ionospheric Research Instrument (IRI), een reeks van de 180 radioantennes verspreid over een oppervlakte van 0,13 vierkante kilometer (33 acres).

IRI (Ionospheric Research Instrument)
Het Ionospheric Research Instrument  (IRI) is een zender met een hoog vermogen dat werkt in het hoge frequentiebereik. De IRI kan worden gebruikt om tijdelijk een beperkt deel van de ionosfeer te prikkelen voor wetenschappelijk onderzoek.

De IRI zendt dus uit op frequenties tussen 2,7 en 10 Megahertz (is 0.01 gigahertz) met een vermogen van 3,6 megawatt. Het zendt radiogolven omhoog de ionosfeer in, waar ze ervoor zorgen dat elektronen in golven bewegen. HAARP is een ionosferische verwarmer, zo genoemd omdat de excitatie van elektronen hun temperatuur verhogten en het is de krachtigste ionosferische verwarmer ter wereld. Door de dichtheid van elektronen in een specifiek gebied te veranderen, kunnen wetenschappers die HAARP gebruiken, bestuderen hoe de ionosfeer reageert op veranderende omstandigheden. Maar wat veroorzaken deze hoge frequentiegolven bij de mens? Bij de fauna en bij de flora?

Desastreuze gevolgen volgens de wetenschap
Volgens de originele HAARP-website is HAARP een wetenschappelijke onderneming gericht op het bestuderen van de eigenschappen en het gedrag van de ionosfeer, met bijzondere nadruk op het kunnen begrijpen en gebruiken om communicatie- en bewakingssystemen voor zowel civiele als defensiedoeleinden te verbeteren. De ionosfeer is de delicate bovenste laag van onze atmosfeer en de website van het HAARP-project erkent dat er experimenten worden uitgevoerd waarbij elektromagnetische frequenties gebruikt worden om gepulseerde, gerichte energiebundels af te vuren om “tijdelijk een beperkt deel van de ionosfeer te prikkelen”. Sommige wetenschappers  (niet in dienst van de telecom) stellen dat het doelbewust verstoren van deze gevoelige laag, grote en zelfs desastreuze gevolgen kan hebben voor mens (EHS), fauna en flora.

 Want over een lengte van zo ‘n 2 kilometer ligt het op de grond bezaaid met dode vogels. Dat heeft de Wild- en Viscommissie van Arkansas gemeld. Over de oorzaak is nog geen duidelijkheid. En honderden, mogelijk duizenden duiven zijn in het Italiaanse stadje Faenza dood uit de lucht gevallen. De dode vogels hingen in bomen, liggen in bloemperkjes, op daken en straten. In het Amerikaanse plaatsje Beebe vielen duizenden spreeuwen dood uit de lucht en in Lousiana honderden vogels dood uit de lucht. In het Zweedse stadje Falköping werden meer dan honderd vogels dood op straat gevonden.

En het bleef niet bij dode vogels: in rivier in Arkansas zijn duizenden dode vissen gevonden. En in Engeland spoelden duizenden dode krabben op het strand. 

 Oorzaak HAARP
En in de zoektocht naar een mogelijke verklaring voor het dood uit de lucht vallen van vogels én massale vissterfte wordt met de beschuldigende vinger naar HAARP gewezen!

 Beïnvloeding van het weer door HAARP
In 2022 wordt officieel bekend gemaakt dat HAARP-installaties officieel gebruikt worden voor ‘bestudering’ van de ionosfeer, maar inmiddels ook voor beïnvloeding van het weer en het detecteren en monitoren van elektromagnetische (‘plasma’) signalen die kunnen wijzen op aanstaande aardbevingen en tektonische verschuivingen. Dat de ionosfeer een atmosferische laag is die gevaarlijke kosmische (UVF) straling absorbeert. Zonder de ionosfeer zou er geen leven op aarde mogelijk zijn. Beïnvloeding en verstoring van de ionosfeer wat met HAARP kan worden gedaan, veroorzaakt onder meer weersveranderingen.

De beïnvloeding van het weer op evenementen met de huur van de mobiele HAARP Antenne
De eerste mobiele HAARP Antenne wordt in 2018, in gebruik genomen om het weer zó te beïnvloeden dat de regen geen ruimte krijgt. De mobiele HAARP antenne maakt gebruik van radiogolven op hoge frequenties die elektronen en ionen in de ionosfeer zo kunnen manipuleren, waardoor er plaatselijk in een straal van 5 km, geen regen kan vallen. De techniek is jarenlang uitgebreid getest en zal ingezet worden bij grote evenementen, zoals o.a. Pinkpop in Landgraaf in 2022 en o.a. de Zwarte Cross in 2022, in Lichtenvoorde.

Maar is er ook onderzocht wat deze extra prikkeling van de ionosfeer met een mensenlichaam doet? En met onze flora en fauna? Want: Planten laten bij blootstelling aan elektromagnetische velden een stressreactie zien
Naast het feit dat er mensen zijn die elektrogevoelig (EHS) zijn worden van al deze straling, zal het ook tot een stressreactie leiden bij bomen die gedoemd zijn om te sterven bij geen verandering van de vaste HAARP installaties. Een stressreactie mede als oorzaak dat, door alle de antennemasten die nodig zijn voor het groeiend gebruik van onze mobiele telefoons, van Internet der Dingen (IoT) en óns internet gebruik, de frequentiegolven met 5G dramatisch toenemen en veel kapot zal maken!

En is het daarom ook zo droog?
Volgens het HAARP rapport wordt er met behulp van HAARP, extreem droge lucht gecreëerd op plaatsen die normaal gesproken vochtig zijn. Alleen al uit beelden die in 2015 al zijn gemaakt, zou blijken dat de droge lucht blijft hangen en niet roteert waardoor de regen uitblijft. In 2015 was er enorme droogte in Californië en is in 2022 is daar de droogte in Nederland eveneens de oorzaak van? Dat er half augustus al herfstkleuren aan de bomen zitten en het blad verdroogt? Weten mensen dan echt niet dat alle onnatuurlijke elektromagnetische velden (EMV) schade geeft aan mens, flora en fauna, of….willen ze het niet weten?

                             Verkleurend gras en herfstbomen. Foto gemaakt; 18-8-2022 door Adri Joose Vlissingen; een herfstplaatje.

Bronnen:
https://haarp.gi.alaska.edu/
https://www.facebook.com/groups/590716098030720/user/100003732433413/
Foto HAARP: https://nl.wikipedia.org/wiki/High_Frequency_Active_Auroral_Research_Program#/media/Bestand:HAARP20l.jp
Foto aurora: https://al-ain.com/article/5-places-see-charm-aurora-lights
https://happyrent.nl/nl/goedweer
https://stralingsleed.nl/blog/bomen-lijden-onder-ons-draadloos-gebruik-en-gaan-dood-zonder-bomen-geen-leven-op-aarde/  https://www.ad.nl/buitenland/mysterieuze-massale-vissterfte-op-drie-plaatsen~addab1ae/  

https://groenkennisnet.nl/nieuwsitem/stressreactie-bij-planten-door-elektromagnetische-straling-1
https://www.inspirerendleven.nl/wifi-en-gsm-straling-schadelijk-voor-bomen-gewassen-en-bijen/
https://stralingsleed.nl/blog/waarom-ben-ik-elektrogevoelig-waarom-loopt-de-emmer-over/
https://www.gva.be/cnt/aid1006144
https://www.bnnvara.nl/joop/artikelen/dode-vogels-natuurfenomeen-of-het-einde-der-tijden