Steun het volgend initiatief https://eci.ec.europa.eu/021/public/#/screen/home

Het betreft:
Stop (((5G))) – Stay Connected but Protected” (Stop (((5G))) – Blijf verbonden, maar beschermd). https://stralingsleed.nl/blog/microgolfstraling-voor-5g-al-in-gebruik/

Doelstellingen
De uitrol van 5G brengt onze rechten op een gezond milieu, vrijheid en privacy in gevaar. Wij roepen de Commissie op wetgeving voor te stellen die burgers en het milieu tegen deze gevaren beschermt:

1. Mensen, fauna en flora ondervinden schade van straling. De huidige blootstellingslimieten bieden onvoldoende bescherming, vooral voor mensen, dieren, bestuivende insecten en planten.
Maak regelgeving om al het leven te beschermen tegen radiofrequente en microgolfstraling ;

2. Met 5G zal het aantal aangesloten elektronische apparaten, antennes en satellieten explosief toenemen. Dit zal leiden tot een onhoudbaar energieverbruik, stralingsemissies en milieuvervuiling, hetgeen de biodiversiteit en natuurlijke habitats (denk aan de bijen)  in gevaar  brengen.
Maak strengere regelgeving om het milieu te beschermen tegen de impact van 5G en digitalisering.