De massale bijensterfte wordt volgens veel wetenschappers mogelijk veroorzaakt door de elektromagnetische velden (in de volksmond straling genoemd) welke nodig is voor de draadloze communicatie. Uit onderzoeken is gebleken dat deze straling het navigatiesysteem van de bijen beïnvloedt, waardoor ze de weg terug naar de korven niet meer kunnen vinden en de koningin onbevrucht blijft.

Niet alleen de bijen
Dat het aantal insecten in Nederland dramatisch daalt blijkt uit een wereldwijd onderzoek. Maar liefst 40 procent van alle insectensoorten loopt gevaar de komende decennia uit te sterven en op sommige plaatsen zelfs tot 80%. Het onderzoek, het eerste dat wereldwijd werd uitgevoerd op dit gebied, werd gepubliceerd in Biological Conservation*. Daarin schrijven de onderzoekers onder meer dat de intensieve landbouw een rol speelt in het verdwijnen van de insecten.

*Biological Conservation is een toonaangevend internationaal tijdschrift op het gebied van natuurwetenschappen. Het tijdschrift publiceert artikelen op verschillende gebieden die bijdragen aan de biologische, sociologische, ethische en economische dimensies van natuurbehoud.

Niet alleen de intensieve landbouw
Niet alleen de intensieve landbouw is de veroorzaker maar ook de:
-ziekteverwekkers, met als belangrijkste boosdoener de varroamijt. De varroamijt is een uitwendig parasiet die voorkomt op insecten. De parasiet plant zich alleen voort op het broed van honingbijen!
-pesticiden. De nieuwe generatie gewasbeschermingsmiddelen worden niet toegepast pas door bespuiting in het open veld, maar door het dompelen van zaden in een fabriek. Deze pesticiden (neonicotinoiden genoemd) zijn al in minieme concentraties giftig voor onze honingbijen o.a. Na het zaaien wordt de werkzame stof namelijk in de gehele plant opgenomen. Uit milieuoogpunt lijkt het een ideaal gewasbeschermingsmiddel. Je hebt er veel minder van nodig en het komt alleen daar terecht waar het werkzaam moet zijn. De adder onder het gras is dat het ook giftig is voor de nuttige insecten. De werkzame stof komt onverhoopt ook in stuifmeel en nectar terecht. En bijen eten stuifmeel en nectar!
-snel toegenomen straling in ons milieu.

Bijensterfte door de snel toegenomen straling in het milieu
De massale bijensterfte wordt volgens wetenschappers mogelijk veroorzaakt door elektromagnetische velden (of straling) die nodig is voor mobiele telefonie. Zendmasten, wifi, smartphones en alle draadloze verbindingen. Uit onderzoeken is gebleken dat elektromagnetische straling het navigatiesysteem van de bijen beïnvloedt, waardoor ze de weg terug naar hun korven niet meer weten te vinden en de koningin onbevrucht blijft.

Onderzoek Daniël Favre
De Zwitserse bioloog Daniël Favre, adviseur voor bijenteelt in Lausanne en voormalig wetenschappelijk medewerker bij het Zwitsers Nationaal Laboratorium voor Biotechnologie te Lausanne, heeft in 2009 een onderzoek verricht naar het gedrag van bijen en een opmerkelijke ontdekking gedaan die een mogelijke verklaring geeft voor de wereldwijde verdwijning van bijenvolken. De mobiele telefonie, iets wat de 21ste eeuw, enorm is toegenomen, geeft een vervuiling van het milieu, het veranderd het milieu. D. Favre plaatste twee mobiele telefoons boven een bijenkorf en na ongeveer 25 tot 40 minuten begonnen de werkbijen een reeks van hoge piepjes te geven, die hij heeft opgenomen. Voor bijen is dit een signaal van gevaar. Het signaal om weg te wezen! Gevaar! In een vervolgonderzoek (juli 2012) toont hij opnieuw aan dat bijen alarmsignalen uitzenden als de kast of korf onder invloed staat van straling van draadloze communicatie.

Magnetiet als verklaring
In het achterlijf van bijen zitten minuscuul kleine magnetieten (natuurlijke magneten), nodig voor de navigatie. Magnetiet is een materiaal dat een zeer goede geleider is voor de elektriciteit van elektromagnetische velden.
Door de natuurlijke elektromagnetische velden van o.a.de aardmagnetische velden kunnen bijen zich oriënteren net zoals o.a. regenboogforellen, zeeschildpadden, vleermuizen, haaien, dolfijnen en trekvogels.

Onderzoek professor Warnke
Elektronische smog veroorzaakt door mobiele telefoons, zendmasten en wifi-systemen verstoren de natuur, zegt professor U. Warnke in 2008. De wetenschapper stelt dat vooral vogels en bijen onder de kunstmatige elektrosmog te lijden hebben. Hun gedrag verandert hierdoor; ze kunnen zich niet meer voortplanten en kunnen zelfs als gevolg van de stralingen sterven. Een van de aandachtspunten van professor Warnke is het effect van de elektromagnetische trillingen van het draadloze op elk organisme. De natuurlijke elektromagnetische velden (o.a. het aardmagnetisme en de stralen van de zon) zijn van groot belang voor het voort bestaan van flora, fauna en mensen. Organismen die de natuurlijke elektromagnetische velden nodig hebben om te leven en als deze natuurlijke velden verstoord worden door menselijke elektromagnetische velden (kunstmatige of technische), zal de oriëntatie en navigatie verward raken, aldus professor Warnke. Onderzoek toont aan dat bijen die hebben blootgestaan aan kunstmatige elektrische velden eerder geneigd zijn hun soortgenoten en hun kroost aan te vallen. Ook konden de bijen hun korf niet meer terugvinden. Trekvogels – die onderweg naar het zuiden waren, raakten elkaar kwijt in de nabijheid van zendmasten en zeezoogdieren bevinden zich in wateren waar ze niet thuishoren met alle gevolgen van dien.

Het nieuwe 5G netwerk
Door het 5G netwerk zal de elektrosmog in het milieu nog verder groeien. Radiofrequenties in het megahertz (MHz) bereik verstoren nu al de oriëntatie van vogels, vissen en zeezoogdieren. 5G zal gaan werken in de hoogste regionen van de radiofrequenties, met microgolven en infrarode frequenties. Radiofrequentieruis interfereert met het primaire proces van de magnetoreceptie en de huidige richtlijnen en normen beschermen dieren (flora en mensen) onvoldoende. Hier is geen onderzoek naar verricht en is wel wenselijk omdat wetenschappelijke simulaties een toename tonen in opgenomen vermogen tussen de 3% en 370% wanneer insecten worden blootgesteld aan de frequenties nodig voor 5G. Dit kan leiden tot veranderingen in het insectengedrag, fysiologie en morfologie.

Uitspraak van de theologieprofessor Dr Werner Thiede:”de nieuwste mobiele telefonie generatie (5G) zal een compleet nieuwe stralingsomgeving creëren voor flora en fauna. De straling zal intenser en meer kortere golflengtes geven, met het effect van een stralingswapen”.

Wat imkers kunnen doen om de bijen te helpen
Zo min mogelijk gebruik maken van een mobiel bij de korven of kasten. Mobiel, smartphone, draadloos internetgebruik, wifi, en Bluetooth vermijden. Zet geen bijenkasten of korven met antennemasten in de directe omgeving. Bedenk dat bomen straling absorberen, dus wees blij met bomen in de buurt en kap ze niet bij de gedachte dat bomen de aanvliegroute van de bijen belemmeren.

Vogels navigeren op het oog en niet de snavel


http://www.bienenarchiv.de/forschung/2002_hf-felder/hf_felder.htm