Het kabinet is bezig met een spoedwet waarin de coronamaatregelen worden vastgelegd. De huidige maatregelen, zoals het verbod op samenscholing, zijn vastgelegd in noodverordeningen.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is belast met de leiding van de bestrijding van het coronavirus en sinds 2017 is dat minister Hugo de Jong. Door de minister zijn al verschillende keren overheidsmaatregelen in de vorm van noodverordeningen aangekondigd en ingegaan.

Groepsimmuniteit
Gezien de omvang van de massale vaccinatiecampagne tegen COVID-19, zoud de wereld onderhand virus vrij moeten zijn
https://stralingsleed.nl/blog/gegevens-tonen-aan-dat-de-vaccinaties-geen-invloed-hebben-op-immuniteit/.

Het tegenovergestelde is echter de waarheid, iets wat het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) half augustus 2021 al voorspelde! Dit terwijl het op een persconferentie van 14 september 2021 juist een versoepeling van de coronaregels (vanaf 25 september 2021) aankondigde. Voeg daarbij het feit dat er een wereldwijde vaccinatiecampagne plaats vindt (en al helemaal in Nederland) en heeft gevonden, dan had er allang een natuurlijke immuniteit moeten zijn (ongeacht de niet-gevaccineerden).

De maatregelen versoepeld
Vanaf 25 september komt er ook eerst een einde aan de maatregelen. Een einde aan:
-de anderhalve metersamenleving;
-de horeca kan weer met maximale capaciteit open;
-alle evenementen zijn weer toegestaan;
-het nieuwe thuiswerkadvies luidt: werk thuis als het kan en ga naar kantoor als het nodig is;
-de mondkapjes kunnen weer in de prullenbak;
-de groepsgrootte voor festivals, optredens, feesten en sportwedstrijden. Er gelden geen maximum aantal bezoekers en sluitingstijden meer.

Wel zijn op sommige plekken, personen van 13 jaar en ouder verplicht een recent coronatoegangsbewijs te laten zien.

Niet coronavrij
Maar goed drie weken (12-11-2021) later neemt kabinet alweer strengere maatregelen aan om de sterke stijging van het aantal coronabesmettingen terug te dringen en wordt er gekeken door het Kabinet of een vaccinatieplicht in Nederland mogelijk is.

Moet iedereen soms een nano-chip?
https://de-ware-wereld.nl/2020/09/09/schokkend-implanteerbare-5g-nanotech-biosensor-al-vanaf-2021-in-covid-19-vaccins/ . Het RIVM (Rijksinstituut voor Volkgezondheid en Milieu) zegt over deze de nanotechnologie dat in medische toepassingen, op dit moment al toegepast wordt en in de toekomst een aanzienlijke invloed zal hebben op de medische technologie. Dat in de stand der wetenschap het een uitermate krachtige en opkomende technologie is, die innovatieve toepassingen kunnen de hebben en de gezondheidszorg op fundamentele wijze kan veranderen, omdat er nieuwe mogelijkheden beschikbaar komen voor diagnose, behandeling en preventie van ziekten. Maar….. (en dat zeggen ze niet)…. ook om de mens overal en altijd te volgen.

Grondwet en verplichte vaccinatie
Verplichte vaccinatie hebben ze het over. Maar verplichte vaccinatie botst met de grondwet, het recht op onaantastbaarheid van het lichaam, hoofdstuk 1 artikel 11 van de Grondwet;
-Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.

Een verplichte vaccinatie mag dus niet volgens de grondwet. Dan maar de grondwet veranderen net als een klein kind die zijn zin niet krijgt? Terwijl de dekkingsgraad in Nederland is meer is dan ¾ en hard op weg is naar nog hoger?

De dekkingsgraad in Nederland
De gevaccineerden in Nederland tot 7 november 2021 zijn 84,4% van alle 18 jarigen en ouder (geboren in 2003 of eerder) volledig gevaccineerd. Van alle 12-plussers is 82,4% volledig gevaccineerd.

Groepsimmuniteit
Door grote groepen te vaccineren (kan niet anders wanneer je werkt) komt een ziekte minder voor en is iedereen beschermd tegen de ziekte zegt het RIVM https://rijksvaccinatieprogramma.nl/infectieziekten/groepsimmuniteit. Mensen en kinderen zijn dan beschermd door de immuniteit van de groep. We noemen dit groepsimmuniteit of kudde-immuniteit. Als een coronavaccin bijvoorbeeld 60% of 95% werkzaam is betekent dit dat mensen die dat vaccin hebben gekregen 60% of 95% minder kans hebben om (ernstig) ziek te worden door COVID-19 dan mensen die geen prik hebben gehad. Alle vaccins die in Nederland worden gebruikt, beschermen zeer goed tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname. 

En de vaccinatieplicht corona?
Een verplichte vaccinatie botst met het recht op onaantastbaarheid van het lichaam (de Grondwet) en het recht om zelfstandig te bepalen over medische ingrepen (artikel 8 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Bovendien het bovenstaand aantal gevaccineerden is het dus niet de oorzaak van elkaar besmetten. Dan is er wat anders aan de hand: https://stralingsleed.nl/blog/vaccinatieplicht-tegen-het-coronavirus-met-een-doelstelling/

De Nederlandse grondwet
Een aanpassing van de Grondwet is alleen toegestaan als voor een democratische samenleving noodzaak is. Noodzaak wanneer:
-de nationale veiligheid in het geding is;
-de openbare veiligheid in het geding is;
-het economisch welzijn van het land in gevaar komt. Het economisch welzijn (verdienvermogen) van Nederlandse bedrijven kan worden ondermijnd door juíst een verplichte vaccinatie te eisen;
-aanpassing noodzakelijk is door wanordelijkheden en strafbare feiten. Door een verplichte vaccinatie te eisen is het juist vrágen om wanordelijkheden en onvrede onder mensen;
-de bescherming van de gezondheid in gevaar is. Maar dit is in gevaar juist mét een vaccinatie https://stralingsleed.nl/blog/vaccinatieplicht-tegen-het-coronavirus-met-een-doelstelling/ .

Een strenge toetsingsmaatstaf dus, die het erg lastig maakt, zo niet onmogelijk, om een vaccinatieplicht te introduceren.

En volgens de Nederlandse Koning mag de overheid ons niet dwingen tot het laten vaccineren! Koning Willem Alexander zegt namelijk: “allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. Iedereen is baas over zijn eigen lichaam. De overheid mag niets met je lichaam doen, als je dat niet wilt.”

Dit staat in de grondwet om onze vrijheid te beschermen. Deze vrijheid vinden wij normaal in democratisch land. En dit moet ook normaal zijn en normaal blijven. In de oorlog is dit recht geschonden, laat het niet zover komen https://stralingsleed.nl/blog/zijn-we-in-oorlog/ .

Bronnen:
https://www.vanveen.com/kennis-delen/vaccinatieplicht
https://www.metronieuws.nl/in-het-nieuws/binnenland/2021/10/corona-besmettingen-najaarsstijging-coronatests/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/10/28/225-dagen-na-de-verkiezingen-heeft-nederland-nog-altijd-geen-reg/
Foto: https://www.gemeentemaasgouw.nl/wonen-leven/nieuws_42315/item/stemmen-voor-de-tweede-kamerverkiezing_53926.html
https://stralingsleed.nl/blog/doden-door-vaccinatie-gebeurt-vaccinatie-inclusief-een-nano-chip/