De honingbij is een vliesvleugelig insect. Bekende vliesvleugeligen zijn o.a. wespachtigen en bijen. 

De uitsterving van iedere diersoort heeft invloed op ons ecosysteem, maar voor de bij is een speciale rol weggelegd. Tachtig procent van alle planten op aarde zijn voor de voortplanting of evolutie afhankelijk van de bestuiving van de bij. Zonder bijen geen groenten, geen noten, geen chocolade, geen koffie en geen fruit. We hebben de bij dus hard nodig.

Beperkte groei gewassen
Maar de bij wordt steeds minder. Een studie in de Verenigde Staten wijst uit dat de opbrengst van gewassen zoals kersen, appels en bosbessen in bepaalde landbouwgebieden een stuk minder is door een gebrek aan bijen, zo meldt Zembla, een TV programma van BNNVARA. Deze gewassen zijn namelijk voor een groot deel afhankelijk van bestuiving. De bijensterfte roept daarom de nodige bezorgdheid op bij onderzoekers. Voedselzekerheid is er niet meer als de bijensterfte voort duurt.

En ook tijdens de Nationale Bijentelling (De Nationale Bijentelling 2022, vond plaats in het weekend van 23 & 24 april 2022) is duidelijk dat de honingbij wel weer op de eerste plek staat, maar in verhouding veel  minder is waargenomen dan tijdens eerdere edities van de Nationale Bijentelling. Ook dit jaar is een flinke achteruitgang waar te nemen; 25% van de waargenomen bestuivers is een honingbij, terwijl dit vorig jaar (2021) nog  35% was!

De trilling is de oorzaak
Bijen ruiken, voelen, horen en zien anders dan de mens; bijen voelen de trilling. Ze praten met elkaar en navigeren op de trillingen in de natuur en voelen met de antennes, poten en de kop de trilling.

 Verstoring van de trilling door ons draadloos gebruik
Maar de trilling waar een bij op navigeert, wordt behoorlijk verstoord de laatste jaren. Verstoort door de elektromagnetische straling van o.a. 5G, wifi, en het mobiel gebruik van de mens. Het veroorzaakt elektromagnetische trillingen in de ruimte, de kunstmatig elektromagnetische velden (EMV). EMV van alle draadloze gebruik die mensen dus niet zien, niet horen en niet ruiken maar dieren wél voelen en zien! Het is het navigatiesysteem van o.a. onze bijen!

De 5G straling
Alle zendmasten (nu hoofdzakelijk 5G), wifi en alle mobieltjes maken gebruik van radiogolven en zenden kunstmatig gepulste elektromagnetische velden uit (EMV). De antennes van de mobiele telefonie voor 2G (bijna verdwenen in 2022), zonden uit bij frequenties van 900 megahertz (MHz) en 1800 MHz en 2100 MHz, van 3G (ook bijna verdwenen) zonden uit op 900 MHz en 2100 MHz en 2600 MHz en nu voor 5G met 700 megahertz (MHz), 3,5 gigahertz (GHz) en 26 GHz; microgolven, infrarood en ultraviolette straling!

Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat er daardoor allerlei biologische lichaamsprocessen verstoord raken bij de bijen. En onze wereld zit letterlijk vol van de onzichtbare, onhoorbare en reukloze straling!

De bij is een beschermde diersoort
Van de 360 soorten bijen in Nederland dreigt meer dan de helft te verdwijnen. De Rijksoverheid neemt dan maatregelen om verdere bijensterfte te voorkomen, door gebruik te maken van rode lijsten. Rode lijsten zijn lijsten waarop per land (of een deel daarvan) de in hun voortbestaan bedreigde dier-, planten- en schimmelsoorten staan.

Bijen staan dus op de rode lijst maar er worden gewoon onzichtbare prikkels gegenereerd die mensen niet zien maar de bijen wel. Zoiets als handen voor de ogen en ik ben er niet?

Stop 5G
Want Rijksoverheid als er dan geen maatregelen komen voor mensen ( er zijn mensen die ook niet tegen al het draadloos kunnen), doe het dan voor de beschermde bijen. Want straling is ook niet goed voor de bijen. Wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit van Koblenz-Landau zegt het volgende: “bijen zijn elektromagnetisch gevoelige dieren. Ze navigeren op elektromagnetische straling. Bij testen werd geconstateerd dat bijen niet meer terugkeerden naar hun bijenkast als hier een draadloze telefoon in geplaatst werd als test. Het is een mogelijke verklaring voor de ‘Bee colony collapse disorder’ (de bijen-verdwijn-ziekte).

De bijen-verdwijn-ziekte: februari 2022
Een zendmast in de nabije omgeving van een bijenkorf blijkt een dusdanige verstoring van de navigatie van werkbijen te vormen, dat zij niet meer naar de koningin kunnen terugkeren. Ulrich Warnke maakt in 2022 melding van een verstoorde navigatiecapaciteit van de bij maar, zo stelt hij, ook trekvogels en zeezoogdieren raken als gevolg van de zendmasten, de weg kwijt.

*Ulrich Warnke (geboren in 1945) is een Duitse bioloog met als aandachtsgebied de effecten van elektromagnetische trillingen en velden.

Heel erg krom
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is een agentschap van het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zegt;u mag met uw activiteiten geen dieren of planten beschadigen. Planten en dieren worden beschermd door de Wet natuurbescherming en de CITES-regelgeving*. U moet toestemming, ontheffing of een vergunning aanvragen voor activiteiten die gevolgen hebben voor beschermde planten en dieren”.

Het ministerie laat wel toe dat Nederland een mobiele dekking heeft van 100%!

*Afspraken over handel in beschermde planten en dieren (CITES)

Er zijn internationale regels voor handel in bedreigde plantensoorten en diersoorten. Ruim 180 landen (ook Nederland) hebben afspraken gemaakt. Deze afspraken staan in het CITES-verdrag.

CITES-verdrag
CITES staat voor Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Doel van het CITES-verdrag is voorkomen dat een soort in het wild uitsterft of sterk in aantal daalt door internationale handel. 

 

Van de 360 soorten bijen in Nederland dreigt meer dan de helft te verdwijnen!                                               

Niet te rijmen: ze laten wel 5G toe!

Bronnen;
https://beestjeskwijt.nl/blog/voorspelling-wespenseizoen-2022
https://nl.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetische_straling#:~:text=Elektromagnetische%20straling%20is%20de%20voortplanting,vacu%C3%BCm%20voort%20met%20de%20lichtsnelheid.

https://minlnv.nederlandsesoorten.nl/content/rode-lijsten
https://www.stopumts.nl/pdf/bijen_2007.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Colony_collapse_disorder
https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/studie-wijst-uit-bijensterfte-leidt-tot-beperkte-groei-gewassen
https://stralingsleed.nl/blog/bewijs-dat-straling-van-mobiele-telefoons-bijen-doodt/
https://www.landschappen.nl/nieuws/de-telresultaten-van-de-nationale-bijentelling-2022
https://bijenstichting.nl/uitslag-nationale-bijentelling-veel-wilde-bestuivers-tegenover-minder-honingbijen/?gclid=Cj0KCQjw2_OWBhDqARIsAAUNTTHo5OsTLHf0–ept8_m-y-iWYgM__MYTnB71Qe_B6jIq_Y2I4ceFaIaAuWBEALw_wcB