Functionele magnetische resonantie beeldvorming (fMRI)-scans geven afwijkingen aan de hersenen weer van een High Sensitieve Person (HSP ‘er)
HSP wordt gekenmerkt door een gevoelig zenuwstelsel en de hoog-sensitieve mensen beleven geur, smaak, gevoel en geluid, veel intenser. HSP ‘ers voelen en merken tevens meer abstracte dingen op, zoals een bepaalde sfeer of stemming.

HSP kenmerkt zich door een verhoogde prikkelgevoeligheid
Professor Elke van Hoof (Vrije Universiteit Brussel) heeft op basis van wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat hooggevoelige personen de wereld op een andere manier ervaren dan de niet hooggevoelige personen en in 2017 is hooggevoeligheid ook officieel erkend door wetenschap.

Prof. Dr. Elke Van Hoof, presenteerde op het eerste Internationale Congres voor Hooggevoeligheid in Brussel dat:
-scans  bewijzen dat: HSP ‘ers anders dénken;
-en onderzoek aantoont dat mensen met hooggevoeligheid (HSP), de wereld op een andere manier beleven dan mensen die deze eigenschap níet hebben.

Een nieuwe prikkel voor de hooggevoelige (HSP ‘er)
Geluid, licht, geur of spanning in de lucht waren al wetenschappelijk bekend dat bij een HSP ’er die prikkel extra hard binnen komt. Prikkels die algemeen bekend zijn. De nieuwste prikkel voor de HSP ‘er zijn de; ElektroMagnetischeVelden (EMV ‘den) die onze mobiels, draadloze computers en hun zendmasten genereren. Het bewegen van deze elektro- en magnetische trillingen door de ruimte, die niet te zien zijn, niet  te horen en niet te ruiken, maar…. wél te voelen door een elektrogevoelig iemand die een High Sensitief Person (HSP) is. Die van een HSP ‘er langzaam ook een EHS ‘er wordt, want:

HSP geeft EHS
De Stichting Elektrohypersensitiviteit (EHS) schat dat nu nog 3% van de bevolking overgevoelig is voor deze elektromagnetische velden (vooral het draadloze). Dr. Elaine Aron (expert hooggevoeligheid) schat dat 10 tot 15% van de bevolking hooggevoelig of hoogsensitief is. Hoog-sensitieve mensen die (onbewust) open staan voor de prikkels van de  straling dus,  de ElektroMagnetischeVelden (EMV). Een prikkel voor de HSP ‘er, waar het langzaam het elektrohypersensitieve persoon (EHS ‘er) uit ontstaat. Echter niet alle hoog-sensitieve personen (HSP ‘ers) zijn even gevoelig voor deze elektromagnetische straling. 

Wel bekend maar nog niet wetenschappelijk
De gevaren voor de draadloze elektromagnetische straling is recentelijk bekend gemaakt door wetenschappers, maar nog niet wetenschappelijk bekend. Dit betekent dat mensen die hier een aantal jaren geleden al last van hadden, niet werden begrepen door de omgeving en niet correct gediagnostiseerd zijn, door de huisarts en nu nog steeds moeten wachten (als ze er al kunnen zijn met alle wifi, mobieltjes en zendmasten) om geholpen te worden. Wordt de echte oorzaak vooral gemist doordat de telecom-industrie een boel in de melk te brokkelen heeft?? Ook speelt daarnaast mee een zekere stigmatisering, wat mens eigen is; als je aan iets lijdt wat mensen nog niet kennen, omdat het nieuw is, ze dat ook niet willen geloven en het jaaaaaren zal duren. Gelukkig zien wel steeds meer mensen de waarheid in van wat deze draadloze elektromagnetische velden betreft en zien dat sommige mensen wel veel, heel veel ellende erdoor hebben. Zien dat er zelfs geen plek in Nederland is om te wonen voor de EHS ‘er, met zo goed als bijna 100% draadloos bereik.

Afwijking in de hersenen bij EHS-personen uit studie aangetoont
Al in 2017 is er een studie geweest die elektrogevoeligheid (EHS) gewoon heeft kunnen bevestigen. Deze studie laat zien dat er bij mensen met EHS, verschillen zijn ten opzichte van mensen met géén EHS.

Hersenen bij mensen met een EHS                                                          Hersenen bij mensen met géén EHS    

Afwijkingen in de hersenen door blootstelling aan straling aangetoond met een fMRI (functionele Magnetic Resonance Imaging)-scan
Uit de vergelijking van beide scans hierboven, van een níet EHS ‘er en een EHS ‘er, blijkt dat de elektrogevoelige persoon (de EHS ‘er) veel grotere witte vlekken in de frontale schors heeft, dan de niet elektrogevoelige persoon.

Neuronen
De suggestie hiervoor is dat in de hersendelen van de HSP ‘er, een groot aandeel actieve neuronen (zenuwcellen) voor hun activiteit, meer zuurstof gebruiken dan de minder actieve delen. De graad van zuurstofverzadiging van het bloed in die regio wordt door de fMRI techniek gemeten en vergeleken met die in andere gebieden. Het zijn dus geen verschillen in een microscopische structuur, maar verschillen in bloedkwaliteit die hier zichtbaar gemaakt worden. Die gebieden vertonen relatief grote neuronen-activiteit.

Een HSP ‘er heeft meer spiegelneuronen
De hersenen liggen in de schedel en zijn opgebouwd uit zo’n honderd miljard zenuwcellen (neuronen). Elke zenuwcel heeft veel uitlopers (axonen) die in verbinding staan met een groot aantal andere zenuwcellen. Hierdoor zijn er ontelbaar veel verbindingen in de hersenen. Bundels zenuwuitlopers vormen samen de zenuwbanen. Een HSP ‘er heeft meer spiegelneuronen dan iemand die geen HSP ‘er is. 

Wat is een spiegelneuron?
Spiegelneuronen zijn onmisbaar in het sociale verkeer. Spiegelneuronen zijn speciale zenuwcellen die in 1996 per toeval werden ontdekt. Spiegelneuronen spelen een belangrijke rol bij;
-het sociale begrip en interpersoonlijke relaties;
-te helpen begrijpen wat de ander voelt, denkt of doet;
-imitatiegedrag;
-het overbrengen van informatie naar andere zenuwcellen, naar spiercellen en kliercellen.

De conclusie is dat de verschillen tussen de fMRI-scans van de EHS’ er en de controlepersoon, groot en duidelijk zijn. Dat het de arts/neuroloog, een extra criterium kan geven om de conditie van de patiënt in het juiste perspectief te plaatsen. Want na verloop van jaren heeft de EHS’er eveneens neurologische verschijnselen erbij zoals;
-vergeetachtigheid, bijv. vergeten welke dag het is;
-niet op de woorden kunnen komen;
-het huishouden niet meer kunnen verzorgen en moeten stoppen met werken;
-hoofdpijn, krampen en trillen.

Personen met HSP hebben dus anders functionerende hersenen dan niet-HSP ‘ers. Hoogsensitief is niet iets wat je kunt krijgen; je bént het, je wordt zo geboren.

 Bronnen;
https://stichtingehs.nl/blog/fmri-studie-aan-hersenen-voor-diagnose-elektrohypersensitiviteit-ehs
https://www.hspondernemerscoach.nl/2017/03/Hooggevoeligheid-eindelijk-erkend-door-wetenschap
https://www.duopraktijkdecocon.be/HSP_wetenschappelijk_aangetoond.php#:~:text=In%20haar%20onderzoek%20keken%20de,hebben%20en%20minder%20fouten%20maken.
https://www.androidplanet.nl/nieuws/dekking-mobiele-netwerken
Foto:https://www.bol.com/nl/nl/p/het-hoogsensitieve-brein/9200000113956492/?bltgh=sihs5GXyrczBHapvN-lLww.2_37.43.ProductImag
Foto: https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/mri-brain-showed-hydrocephalus-clinical-normal-1155841663 en
https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/brain-mri-scan-magnetic-resonance-high-1268774581
https://www.sterrenhemel.info/2017/03/08/hoogsensitiviteit-modegril-of-wetenschappelijk-bewezen-feit/
https://stralingsleed.nl/blog/wordt-van-een-hsp-er-geen-ehs-er-want-de-hersenen-van-een-hsp-er-werken-nu-eenmaal-anders/
https://femkedegrijs.com/elektromagnetische-straling/