Het National Toxicology Program (NTP) van het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid, maakt 14 november 2018, bekend dat het NTP onderzoek officieel afgerond is. Dat er bewijs is gevonden dat de elektromagnetische velden (radiofrequentie of straling) met modulaties, die worden gebruikt in 2G- en 3G- mobieltjes, kankergezwellen kunnen veroorzaken bij ratten. Ratten en muizen die in het NTP onderzoek meer dan tien jaar bewust zijn blootgesteld aan radiofrequente straling. Volgens John Bucher, Ph.D. NTP senior wetenschapper, geeft ”dit NTP onderzoek aan dat er een reëel verband bestaat tussen radiofrequentiestraling en tumoren”.

Het National Toxicology Program (NTP)

Het National Toxicology Program wordt beheerd door het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid en Human Services. Het NTP test, evalueert en rapporteert giftige stoffen voor overheidsinstanties. Het National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) is de thuisbasis van het National Toxicology Program.

De aanleiding voor het onderzoek

In 1999 vraagt de Food and Drug Administration (FDA), het agentschap van de federale overheid van de Verenigde Staten, aan het NTP om onderzoek te verrichten naar de effecten op de gezondheid van de radiofrequenties van alle draadloze apparaten, die de overheid sinds de jaren negentig van de vorige eeuw zo massaal in het milieu heeft toegelaten. Dit omdat er weinig bekend is over de mogelijke gezondheidseffecten van langdurige blootstelling aan het draadloos gebruik. Zijn er bijvoorbeeld naast een thermisch effect (opwarming van een lichaam) ook biologische effecten? Voor het thermisch effect zijn in 1989 normen met een maximale waarde om opwarming van de hersenen bij mobielgebruik te voorkomen. Deze normen, de SAR-limiet (Specific Absorption Rate) zijn met de toenmalige kennis als volgt gedefinieerd: het enige effect wat de radiofrequente golven opwekken is een thermisch effect. Als deze opwarming binnen bepaalde grenswaarden (SAR waarde) blijft wordt de uitgezonden straling veilig geacht. In Amerika wordt de limiet gehanteerd van 1,6 W/kg en in Europa en andere delen van de wereld 2 W/kg.

Het onderzoek

Het Amerikaanse Nationaal Toxicologie Programma (NTP) heeft vanaf 2005 duizenden mannetjes- en vrouwtjesratten en mannetjes- en vrouwtjesmuizen, blootgesteld aan elektromagnetische velden (straling) met modulaties die worden gebruikt in 2de en 3de generaties mobiele telefoons. Pathologen onderzochten 50 soorten weefsels van elk dier om naar tekenen te zoeken van kanker of andere veranderingen. De dieren werden in kamers gehouden die speciaal gebouwd waren voor deze studie. De ratten werden voor de geboorte (als foetus), tot aan de maximale levensduur van 106 weken, elke dag negen uur met tussenpozen van 10 minuten, blootgesteld aan radiostraling. De stralingsniveaus liepen uiteen van het (wettelijk) toelaatbare niveau bij mensen tot het viervoudige daarvan. De muizen werden 13 weken na de geboorte vijf dagen blootgesteld aan straling. Bij de mannelijke ratten werden tot 3,3 procent meer tumoren in de hersenen geconstateerd en tot 6,6 procent meer tumoren in het hart. Het ging om glioma’s (tumoren in de hersenen) en maligne schwannoma van het hart (tumoren vin het hart die zich ook op de gehoorzenuw kunnen ontwikkelen). In het vergelijkingsmateriaal, een groep ratten die niet werden blootgesteld aan de elektromagnetische velden, kwamen deze tumoren niet voor.

Resultaten onderzoek

Van het lopende NTP-onderzoek, werd in mei 2016 een gedeeltelijk resultaat vrijgegeven met de titel ‘rapport van gedeeltelijke bevindingen uit het nationale toxicologie programma’. De NTP-wetenschappers vonden namelijk een aantal gevallen van tumoren in de hersenen en harten van mannelijke ratten na de blootstelling.

Tumoren en DNA schade

De wetenschappers vonden bij de mannelijke ratten ook een duidelijk bewijs dat er:

 • in de harten kwaadaardige tumoren groeiden (schwannomas);
 • in de hersenen kwaadaardige tumoren (glioma’s) groeiden;
 • in de bijnieren goedaardige, kwaadaardige of complex gecombineerde pheochromocytomen (een zeldzame tumor) tumoren groeiden.

DNA-schade

Ook werd tijdens het langdurig onderzoek gezocht op DNA-schade in:

 • drie hersengebieden;
 • levercellen;
 • de bloedleukocyten.

Comet Assay methode
Het onderzoek naar DNA-schade vond plaats met behulp van de Comet Assay methode. Een methode die gebruikt wordt om DNA-schade in individuele cellen met minstens één celkern (eukaryote) te meten. Een significant verhoogd niveau van DNA-schade werd na 2016 gevonden:

 • bij mannetjesmuizen in het gedeelte (frontale cortex) dat in de buurt ligt bij de frontale kwab waar verschillende functies geregeld worden, zoals plannen, sociaal gedrag en impulsbeheersing;
 • bij de vrouwtjesmuizen in de vrij in de bloedbaan circulerende witte bloedcellen (leukocyten);
 • bij mannetjesratten in de hippocampus, een onderdeel van het limbisch systeem. Het limbisch systeem in de hersenen dat betrokken is bij emoties, geheugen, leren, motivatie, herinneringen en seksueel gedrag.

Het National Toxicology Program is beoordeeld in 2018

De Amerikaans regering heeft op 26 tot en met 28 maart 2018 in Durham, North Carolina, een groep van elf internationale wetenschappers uitgenodigd om het National Toxicology Program te bestuderen en een eindrapport op te stellen. Elf wetenschappers bekeken de gegevens met wetenschappelijke en onafhankelijke ogen. Na drie dagen de studiegegevens beoordeeld te hebben is de conclusie dat de straling van de mobiele telefoon, blootgesteld aan ratten en muizen, gezondheidseffecten kunnen veroorzaken.

Conclusie

De uitslag van het eindrapport is officieel bekend gemaakt op 14 november 2018 door het National Toxicology Program. Er is een reëel bewijs gevonden van tumoren in de hersenen, hart en bijnieren van de blootgestelde mannelijke ratten, veroorzaakt door de blootstelling aan radiofrequente straling. Voor de vrouwelijke ratten en de mannelijke en vrouwelijke muizen was het bewijs te onduidelijk of de waargenomen kankers geassocieerd konden worden aan de blootstelling.

SAR-waarde boven de limiet

Bij de ratten en muizen uit het NTP onderzoek varieerden de blootstellingslimieten van 1,5 watt tot 6 watt per kilogram bij ratten en 2,5 watt tot 10 watt per kilogram bij muizen. De ratten en muizen zijn dus levenslang blootgesteld aan veel hogere niveaus dan bij mensen is toegestaan en dit vermogensniveau mag bij gebruik van de mobiele telefoon bij de mens, niet voorkomen. Het hoge blootstellingsniveau van 6 watt was vier maal hoger dan het toegestane maximale energieniveau! De dieren werden bovendien met het hele lijf blootgesteld aan de straling terwijl bij de mens alleen de handen en het oor worden blootgesteld bij mobiel bellen. De vastgestelde SAR-waarde maakt dat het opwarmingseffect bij de mens binnen de vastgestelde norm blijft en bij de mens nooit zal voorkomen. De reactie van de blootgestelde dieren in het NTP onderzoek zijn daarom mogelijk veel sterker opgewarmd, wat een rol zou kunnen spelen bij het ontstaan en ontwikkelen van tumoren.

Niet vergelijkbaar met mensen

Volgens Ph. D. John Bucher, een van de elf wetenschappers die NTP onderzoek in 2018 bestudeerd hebben, kan het onderzoek daarom niet vertaald worden naar mensen. De blootstellingsduur en de sterkte, gebruikt tijdens het onderzoek, zijn onvoldoende vergelijkbaar. De significante resultaten zijn gevonden ver boven de toegestane hoeveelheid straling bij mensen (SAR-waarde). Het is daarom niet duidelijk of de ontwikkeling van de tumoren en de DNA-beschadigingen door de blootstelling aan radiogolven zijn veroorzaakt of door de hogere lichaamstemperaturen (thermisch effect). Bovendien is er geen reden om aan te nemen dat dierlijk weefsel op dezelfde manier beïnvloed wordt door elektromagnetische straling, dan menselijk weefsel.

Wel vergelijkbaar met mensen

Ph. D. Ronald L. Melnick, senior adviseur van het Environmental Health Trust, weerlegt dit gegeven van J. Bucher en ziet juist veel overeenkomsten tussen de vele studies van de gebruiker van de mobiele telefoon en de knaagdieren uit het NTP onderzoek. Bij zowel menselijke studies als dierstudies zijn er verhoogde percentages gevonden van dezelfde tumortypen. Bovendien omvatten de niet-thermische effecten (biologische effecten) van radiofrequente o.a;

 • tumorontwikkeling;
 • hartbeschadiging’
 • DNA-schade;
 • beschadigingen aan de hersenen;
 • oxidatieve stress.

5G en Internet of Things (IoT)

De frequenties van het 2G en 3G netwerk worden in 2018 nog steeds toegepast en zullen ook gebruikt worden bij het 5G netwerk (de 5e generatie voor de mobiele telefonie), dat naar verwachting in 2020 wereldwijd moet gaan werken. 5G is ontworpen om snellere downloads mogelijk te maken en om met het IoT te werken. De eerste testperioden met 5G laten zien dat er veel hogere intensiteiten worden gebruikt. Bij 5G wordt o.a de 28, 37 en 39 gigahertz band gebruikt, ook wel het millimetergolf spectrum (MMW) genoemd en dit is niet beoordeeld bij het vaststellen van de SAR-limiet.

Vervolgonderzoek

Een vervolgonderzoek naar tumoren en DNA schade is nodig om een steviger conclusie te kunnen maken. Vervolgonderzoek of de elektromagnetische velden van de draadloze communicatie een bedreiging vormen voor de gezondheid van de mens. Vooral ook gezien de huidige netwerken van 4G, 4G+ en het toekomstige 5G netwerk en het IoT. De stralingsintensiteit in het milieu zal hierdoor alleen maar toenemen. Een reden voor het National Toxicology Program om verder onderzoek te verrichten. Onderzoek met andere onderzoeksmethoden en die op de korte termijn duidelijkheid kunnen geven.

Bronnen en referenties

 • https://ntp.niehs.nih.gov/results/areas/cellphones/
 • https://www.jrseco.com/nl/kan-straling-van-mobiele-telefoons-kanker-veroorzaken-ja-zegt-ntp-rattenstudie/
 • https://www.stichtingehs.nl/blog/187-ntp-acht-kanker-door-mobiele-telefonie-bewezen
 • https://www.phonegatealert.org/wp-content/uploads/2018/04/3-april-2018-NTP-Dutch.pdf
 • http://www.beperkdestraling.org/1306-grootste-dierstudie-ooit-bevestigt-link-tussen-straling-en-kanker-2
 • https://www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/11636/us_scientist_sets_the_record_straight_on_the_us_ntp_cell_phone_radiation_study?opsturen=1
 • https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118304973?via%3Dihub