Een paperback (boek met een slappe kartonnen kaft) geschreven door Dr. Marc Arazi, met voorwoord van PhD, MPH Devra Davis* en vertaald door Mevrouw Regan Kramer met als titel: Phonegate Alert. Het boek is in 2020 geschreven in het Frans en 2 juni 2022 in het Engels uitgebracht.

*Debra Lee Davids Davis is de oprichter en voorzitter van de Environmental Health Trust, een non-profitorganisatie dat stelt dat mobiele apparaten, wifi, 5G en andere radiofrequentiesystemen, een gezondheidsrisico vormen voor mens, dier en milieu. Ze wordt dan ook wel een “kruisvaarder in de strijd om de veiligheid van mobiele telefoons” genoemd.

Dr. Marc Arazi
President en medeoprichter Dr. Marc Arazi over Alerte Phonegate (Phonegate Alert): “onze organisatie, “Alerte Phonegate”, is opgericht als een openbare onderwijsinstelling. Mensen hebben het recht om te weten hoe ze zo veilig mogelijk mobiele telefoons kunnen kopen en gebruiken. Maar ze liegen al jaren tegen je: de mobiele telefoon is namelijk gevaarlijk! Er zijn meer dan 5 miljard gebruikers van mobiele telefoons in de wereld en we houden deze telefoons permanent in contact met ons lichaam, in onze handen, in onze zakken of zelfs naast onze oren. En dit al op zeer jonge leeftijd! Sommigen van ons slapen er zelfs mee.“

Fabrikanten en overheden liegen
“De fabrikanten, Het ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) en overheden, liegen al jaren doordat ze zeggen dat de mobiele telefoon geen schade aan een lichaam geeft, want dat doet het namelijk wél: je mobiele telefoon is gewoon gevaarlijk.

Weinigen weten dat de makers van onze smartphones ons willens en wetens blootstellen aan de straling die deze draadloze telefoons uitstralen. Normen hierover en internationale voorschriften zijn afgestemd op de belangen van de telecom en worden goedgekeurd door overheden. Dit ondanks de protesten van wetenschappers die geen band hebben met de telecom industrie (dus niet in dienst van de telecom zijn). Het heeft veel overeenkomst met het Dieselgate* schandaal.  En dit nieuwe schandaal heeft de naam: PHONEGATE schandaal”.

* Het emissieschandaal, ook bekend als dieselgate, is de naam voor de ophef in media en politiek die ontstond rondom de manipulatie van het verbrandingsgedrag van dieselmotoren in september 2015.

Geschiedenis
Als arts lanceerde Marc Azari in juli 2016 een waarschuwing over de overmatige blootstelling van onze mobiele telefoons, die sindsdien het gezondheids- en industriële schandaal van Phonegate wordt genoemd.  

Oprichting “Phone Alert”
De laatste vijftien jaar houdt hij zich als arts vooral bezig met gezondheidsproblemen in verband met mobiele telefonie.  Hij heeft sinds maart 2018 “Phonegate Alert” opgericht en voorgezeten met als doel om de honderden miljoenen gebruikers van de mobiele telefoons correct te informeren, te beschermen en te verdedigen, met de steun van internationale organisaties, wetenschappers, gezondheidswerkers, advocaten en journalisten. In november 2020 publiceerde hij een boek met de titel “Phonegate – Tous surexposés, tous trompés, tous mis en danger par nos portables”.  

Sinds juni 2022 is de Engelse versie nu beschikbaar met als titel: Phonegate: overexposed and deceived. What the cell phone industry doesn ‘t want you to know.

Inhoud
In 2016 kreeg Dr. Marc Arazi bewijs dat hem in staat stelde dit gelieg aan de kaak te stellen. Met de hulp van artsen, advocaten, politici, wetenschappers, vrienden en toegewijde vrijwilligers uit alle lagen van de bevolking die overtuigd zijn van de schadelijke invloed van de draadloze mobiel, heeft hij sindsdien gevochten om de waarheid aan het licht te brengen. In 2018 is de NGO* Phonegate Alert opgericht. De kwestie kreeg enige bekendheid in de VS na de Chicago Tribune-rapporten van de Pulitzerprijswinnende journalist Sam Roe. Dr. Arazi heeft de Europese en Italiaanse parlementen, het Amerikaanse National Toxicology Program, de Environmental Health Trust en andere fora over deze kwestie toegesproken. In 2020 kwam het boek Phonegate – Tous surexposés, tous trompés, tous mis en danger par nos portables uit, uitgegeven door uitgever Massot éditions (12 november 2020). Sinds juni 2022 dus nu ook de Engelse versie.

*Een niet-gouvernementele organisatie (NGO), ook wel non-gouvernementele organisatie genoemd, is een organisatie die onafhankelijk is van de overheid  en zich op een of andere manier richt op een verondersteld maatschappelijk belang. Over het algemeen gaat het om organisaties die werken aan het bevorderen van milieubescherming, gezondheid, ontwikkelingswerk of mensenrechten.

Samengevat
De Franse overheidsinstantie AFNR (Agence Nationale des Fréquences) test regelmatig smartphones. Een peer reviewed paper van Professor Gandhi gaf aan dat smartphones tot meer dan 11 x over de Amerikaanse FCC (Federal Communications Commission) limiet en 3 x over de Europese ICNIRP (International Commission on NonIonizing Radiation Protection) limiet ging in 9 van de 10 geteste toestellen die AFNR testte bij gebruik tegen de huid. AFNR haalt ook regelmatig toestellen van de markt die de normen (op onder meer afstand van het lichaam) overschrijden. Een hoeveelheid ontoelaatbare straling die in het hoofd wordt geabsorbeerd. Straling die niet hoorbaar, zichtbaar of te ruiken is. De Franse overheid gaat o.a. Europa vragen om mobiele toestellen te testen zoals ze in werkelijkheid gebruikt worden; namelijk tegen de huid. De meeste smartphones riskeren daarbij de normen te overschrijden. De Franse overheid zal zijn burgers ook beter informeren en overleggen met de producenten om straling van de toestellen te verminderen zodat ze aan de veiligheidsnormen voldoen. De controles zullen verscherpt worden. Ze herhalen de aanbeveling om handsfree kits te gebruiken, lange gesprekken te vermijden, meer tekstberichten te sturen, alleen te telefoneren wanneer er goede ontvangst is, een telefoon met lage SAR * te gebruiken en de telefoon niet tegen het oor houden tijdens verplaatsingen (trein, auto etc.) De huidige veiligheidsnormen zijn overigens enkel gebaseerd op korte-termijn thermische effecten (opwarming van het weefsel). Ze zijn niet relevant op lange termijn, en voor herhaaldelijke en cumulatieve blootstelling. Ze houden geen rekening met het feit dat in een wetenschappelijke studie is aangetoond dat de hersenen en ogen van kinderen ongeveer 10 maal meer straling absorberen dan een volwassen man.

*Sar( specific absorption rate ) geeft aan hoeveel energie het toestel maximaal kan afgeven aan het lichaam. 

Te weinig is in Nederland bekend dat de fabrikanten en providers van smartphones ons willens en wetens blootstellen aan de straling van onze draadloze telefoons, door normen vast te stellen die zijn afgestemd op hún belangen of door de software te manipuleren; het PHONEGATE schandaal. Nederland met momenteel een wettelijke  blootstellingslimiet van 61 volt per meter en teruggebracht moet worden tot 0,6 volt per meter voor buiten en 0,06 per meter voor binnen volgens de BioInitiative Working Group. Verder wordt aangeraden aan om geen zenders meer te plaatsen op of in de buurt van scholen, ziekenhuizen en grote appartementsgebouwen.

Bronnen:
https://phonegatealert.org/en/the-book-phonegate-in-english-is-released-today
https://ehtrust.org/comments-by-dr-marc-arazi-association-alerte-phonegate-to-the-national-toxicology-program-march-27-2018-peer-review-cell-phone-radiation-study/
https://www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/12847/PHONEGATE:%20Overbelicht%20en
https://www.amazon.com/PHONEGATE-Overexposed-deceived-What-industry-doesnt/dp/2958316904 papieren boek
Foto: https://www.route.nl/tips/mobiele-telefoon-fotografie-tips
Inkijkexemplaar: https://www.bol.com/nl/nl/p/phonegate-tous-surexposes-tous-trompes-tous-mis-en-danger-par-nos-portables/9300000016872387/ E-book
https://phonegatealert.org/
https://phonegatealert.org/en/board
https://stralingsleed.nl/blog/is-het-icnirp-wel-neutraal-heeft-het-banden-met-de-telecom-industrie/
https://stralingsleed.nl/blog/blootstellingsnormen-icnirp-ongepast-betere-bescherming-van-burgers-tegen-straling-gezocht/