“Massavaccinatie tegen SARS-CoV-2 volstrekt onverantwoordelijk en ABSOLUUT onnodig!”
Het begon in juni 2020 met ruim tachtig artsen, maar inmiddels zijn er volgens de initiatiefnemers ruim duizend artsen die de brandbrief over de coronamaatregelen hebben ondertekend. De kritische artsen willen een debat over de vraag of het huidige corona-beleid niet erger is dan de kwaal.

Artsen onder de stichting Artsen Covid Collectief
“Wij zijn een groep artsen en medisch professionals die zich zorgen maakt over de negatieve effecten en schade van het huidige coronabeleid in Nederland. We vinden dat gezondheid meer is dan alleen het bestrijden en voorkomen van een virusinfectie. Daarom dragen wij constructief bij aan verandering van het beleid”.

De zorgen van medische professionals
De medische professionals maken zich sterk voor een evenwichtig zorgbeleid voor álle Nederlanders vanuit vertrouwen in de eigen gezondheid en zelfregie dus ook de nu al elektrogevoelige mensen de EHS ‘ers, onder de bevolking. Dan krijgen de gezonde mensen hun vrijheid terug en worden kwetsbare mensen zo als mogelijk bescherming geboden dus ook gehoor geven aan de ongeveer officiële 10% elektrogevoeligen. Ze willen o.a. dat:
1: het virus moet worden geschrapt van lijst A van meldings-plichtige ziekten. Covid-19 blijkt niet dodelijker of gevaarlijker te zijn dan andere griepvirussen;
2: afschalen van de maatregelen zo snel mogelijk gebeurd en dat alles terug naar ‘normaal’ gaat. De huidige maatregelen veroorzaken meer schade dan zij proberen te voorkomen;
3: het overheidsbeleid vooral gericht moet zijn op gezondheidsbevordering. De huidige ‘angst voor het virus’, de ander-halve-meter-maatregel en de mondkapjes verlagen de weerstand onnodig, waardoor het risico op infecties en andere aandoeningen juist toenemen.

Ethisch conflict
De groeiende groep medisch professionals is gedurende de coronacrisis in een ethisch conflict geraakt door het zien van de schade die de coronamaatregelen aanricht en maken zich zorgen. Binnen de artseneed staat het bevorderen van gezondheid en het voorkomen van schade voorop. In de huidige crisis zien ze echter dat de gezondheid en de kwaliteit van leven van mensen in gevaar komt. Al langer hoor, door de toename van de kunstmatige elektromagnetische straling van alle draadloze. Waar waren jullie toen?

Vanuit een helder ethisch kompas willen zij een klimaat creëren met respect voor ieders mening en gevoel, op basis van gelijkheid, waarin de veerkracht van mensen, hun (keuze)vrijheid, zelfbeschikkingsrecht en eigen regie voorop staat met als motto: van angst naar vertrouwen. De artsen willen bijdragen aan een open debat over de mogelijkheden van een beleid, met maatregelen tegen corona met zo min mogelijk nevenschade en waarbij de gezondheid wordt gestimuleerd. Ze vragen een transparant en toetsbaar afwegingskader rondom de maatregelen, waarbij de voor- en nadelen in kaart gebracht worden en de maatregelen beoordeeld kunnen worden op proportionaliteit. Dus ook duidelijkheid waarom 5G wél gewoon wordt uitgerold terwijl alles en iedereen in lockdown moet en dit wél doorgaat.

Dingen die niet kloppen
Haken en ogen zitten aan de maatregelen die de overheid heeft getroffen tegen het coronavirus. Maatregelen als de:
1.Sneltest
De sneltest/PCR-test o.a. meet geen virussen, zeggen de artsen van het Corona Collectief. Deze testen kunnen alleen na beoordeling van gezondheidsklachten door een arts, een extra check zijn. Meer niet. Het testen van mensen zonder klachten is dan ook zeer onverstandig en niet nodig. Het Artsen Collectief pleit in het persbericht voor het overstappen op een beleid waarbij gezonde mensen hun vrijheid terugkrijgen en kwetsbare mensen op basis van vrijwilligheid zo goed mogelijk bescherming wordt geboden.

Het Regenboogteam
Artsen uit het Covid Collectief werken geregeld samen aan stukken met het ‘Regenboogteam’: een multidisciplinaire gelegenheidsformatie van hoogleraren,  artsen, ondernemers, advocaten, bedrijfskundigen en juristen. Het team wil de overheid en het publiek op verschillende thema’s van het coronabeleid gevraagd en ongevraagd van advies voorzien. Zij hebben de Minister van VWS en de Tweede Kamer op 24 december 2020 een brief gestuurd met 24 vragen over de coronavaccins en -vaccinatie. Gezien het grote maatschappelijke belang hebben ook de lokale – en provinciale volksvertegenwoordigers een kopie ontvangen. 

2.Het bevriezen van het normale sociale leven
Stichting Artsen Covid Collectief: “Het ontzeggen van toegang tot een normaal sociaal leven op basis van niet-gevaccineerd zijn, leidt tot medische apartheid. Dit zegt het Artsen Collectief naar aanleiding van de plannen van het kabinet om testbewijzen op grote schaal in te kunnen gaan zetten bij het heropenen van de samenleving’.  Het Artsen Collectief ziet ernstige medische en ethische bezwaren bij het gebruik van een ‘vaccinatiepaspoort’ en benadrukt dat het aangaan van een medische handeling, zoals vaccinatie, altijd een vrije en persoonlijke afweging is. Lichamelijke integriteit en zelfbeschikkingsrecht zijn grondrechten. Er mogen geen discriminatoire gevolgen aan worden verbonden”.

Natuurlijke immuniteit
Een groot deel van de mensen heeft al contact gehad met het nieuwe
coronavirus en daardoor een natuurlijke immuniteit opgebouwd. Zij hebben geen noodzaak tot vaccinatie en veel mensen die niet gevaccineerd zijn, vormen dan ook geen gevaar. Massavaccinatie tegen het virus is daarom onverantwoordelijk en niet nodig.

Green Card
Demissionair minister de Jonge wil mensen met een ’vaccinatiepaspoort of Green Card, nog voor de zomervakantie ‘meer vrijheid geven’. Ze krijgen dan onder andere toegang tot evenementen, musea, horeca of sport. Ook is het plan via die weg fysiek onderwijs te kunnen laten volgen. Het Artsen Collectief heeft meerdere medische en ethische bezwaren bij een dergelijk ‘vaccinatiepaspoort’. Zo is er namelijk geen duidelijke medische onderbouwing en bovendien is dit pure discriminatie t.o.v. de mensen die geen vaccinatiepaspoort of Green Card willen.

3.Veiligheid vaccinatie
Er zijn nog veel te weinig echte wetenschappelijke gegevens over de mate waarin de huidige vaccins beschermen tegen infectie of virusoverdracht en is dus twijfelachtig.  Lidia Oostvogels, werkzaam bij de Duitse farmaceut CureVac zegt: ‘de ontwikkeling van een vaccin kost normaal 10 tot 15 jaar. Nu is er in januari 2020 begonnen met de ontwikkeling van een vaccin en een jaar later worden mensen al gevaccineerd, is het vaccin al goedgekeurd’! Daarnaast is er inmiddels een toenemend bewijs dat de huidige vaccins niet kunnen beschermen tegen alle mutaties van het coronavirus. Dit maakt dat er goede redenen zijn om te denken dat de huidige vaccins onvoldoende effectief zijn om groepsimmuniteit te kunnen bereiken.

Er zijn gewoon nog onvoldoende gegevens over de veiligheid van de vaccins. In hun beoordeling noemt het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) de risico’s die zich op termijn kunnen openbaren. Ze zijn gewoon niet genoeg onderzocht! Ook is nog weinig bekend over de veiligheid bij bepaalde populaties zoals zwangeren, vrouwen die borstvoeding geven, mensen die al eerder corona doormaakten en mensen met bepaalde onderliggende ziektes of een minder goed werkend afweersysteem.

Invoering vaccinatiepaspoort of Green Card is een schending van de mensenrechten
Bij invoeren van een ‘vaccinatiepaspoort’ worden mensen onder zware druk gezet een behandeling te ondergaan, waarvan nog niet zeker is dat de voordelen voor hun gezondheid opwegen, tegen de mogelijke medische risico’s. De druk dat je eigenlijk geen keuze hebt wanneer je wilt blijven werken. Dit gaat volgens het Artsen Collectief duidelijk een ethische grens over. Het invoeren van een paspoort of green card zal druk leggen bij mensen die het vaccin liever helemaal niet willen. Een groot deel van hun dagelijkse bezigheden zijn dan niet meer mogelijk. Hun vrijheid is er eveneens van afhankelijk. Ze worden beroofd van hun vrijheid! Dit is duidelijk in strijd met het individuele recht op zelfbeschikking, een grondslag van de mensenrechten.

Geen Green Card, geen deelname aan het normale leven
De Gezondheidsraad geeft in haar advies van 14 januari 2020, de ruimte om bedrijven mensen te laten weigeren op basis van een testuitslag of vaccinatiestatus. Hoewel de Tweede Kamer eerdere moties (25295, nr. 864 en 25295, nr. 676) heeft aangenomen om indirecte vaccinatieplicht niet toe te staan, zal de ruimte die dit advies geeft aan bedrijven wel tot indirecte vaccinatieplicht of testplicht leiden.

Ook hiermee ziet het Artsen Collectief een duidelijke ethische grens overschreden worden. De Tweede Kamer moet dan ook niet toestaan dat bedrijven en instellingen een vaccinatie als vereiste stellen. De richting waarin de coronamaatregelen nu gaan, scheppen een gevaarlijk precedent waar zelfbeschikking en recht op integriteit van het lichaam in het gedrang komen.

Vrijwillige vaccinatie en geen gezondheidsdiscriminatie
De vele medisch specialisten die zich al aansloten bij het Artsen Collectief vinden dat de beslissing om al dan niet te vaccineren tegen Covid-19 altijd vrijwillig moet zijn. Het nemen van een vaccin is een persoonlijke keuze, waarbij zowel de voor- als de mogelijke nadelen voor het individu is en niét voor de maatschappij. Het geeft zo wel stevig vermoeden dat verplichte vaccinatie een heel andere doelstelling heeft.

Ook de Raad van Europa heeft zich op 27 januari jl. met resolutie 2361 nadrukkelijk uitgesproken tegen het verplicht stellen van het coronavaccin. Discriminatie tussen mensen die zich wel en hen die zich niet laten vaccineren is volgens de Raad van Europa niet toegestaan. Gezondheidsdiscriminatie moet te allen tijde voorkomen worden.

En wat te denken van dit bericht:
Fabrikant Pfizer is vergeten om een nanochip in het vaccin te stoppen.

 

https://www.wanttoknow.nl/gezondheid/corona-kwestie/doe-jij-mee-discrimineren-via-vaccinatie-paspoort/
https://artsencollectief.nl/
https://coronee.info/over-ons/
https://nieuwspaal.nl/blunder-pfizer-vergeet-chip-in-coronavaccin/
https://www.ad.nl/binnenland/vaccin-ontwikkelen-duurt-normaal-10-tot-15-jaar-wij-zijn-in-januari-begonnen~aedef313/
https://www.wanttoknow.nl/overige/de-nano-chip-in-de-vaccinatie-naald/