Wees beschermend met de aarde, wees voorzichtig met nieuwe technieken.

Het voorzorgsprincipe
Het voorzorgsprincipe is een moreel en politiek principe dat stelt dat als er een ingreep plaatsvindt of plaats gaat vinden (het landelijk gebruik van 5G) waarvoor sterke aanwijzingen bestaan dat deze ernstige effecten heeft op de gezondheid van mens, dier en milieu, dan moet het voorzorgsprincipe moet dan in werking treden. Het voorzorgsprincipe is één van de uitgangspunten van de Europese milieuwetgeving. In het geval van de uitrol van 5G is er sprake van het gegeven dat het wetenschappelijk niet onderzocht is en er in de testgebieden nu al veel mensen (waaronder kinderen) op reageren met gezondheidsklachten. Een onderzoek dat normaal gesproken jaren duurt, is gewoon overgeslagen. Dit terwijl officieel al 5 tot 10% van de mensen elektrogevoelig zijn van de radiogolven van 2G en 3G terwijl bekend is dat 5G tevens gebruik gaat maken van microgolfstraling, infrarood- en waarschijnlijk ook ioniserende, ultraviolette straling.

 Het voorzorgsprincipe toepassen
In 2011 al krijgen alle lidstaten van de WHO (World Health Organization) een advies om:
-het voorzorgsprincipe toe te passen, wat betreft de steeds hoger wordende stralingsbelasting. Met name denkend aan de kwetsbare groepen;
-de stralingsbelasting voor de bevolking te verlagen;
-de blootstellingslimieten te verlagen;
-het toelaten van GSM’s, DECT-telefoons en wifi in klaslokalen niet toe te staan;
-het meer preventief te werk gaan bij het beoordelen van gezondheidsrisico’s.

Wat is het voorzorgsprincipe
Het voorzorgsprincipe is een internationale afspraak die is gemaakt tijdens de milieuconferenties in Rio de Janeiro, de zogeheten Rio Declaration (1992). Het voorzorgsprincipe wordt toegepast wanneer er wetenschappelijk geen consensus is over het gebruik van nieuwe technieken die worden geïmplanteerd in het dagelijks leven. Het is een soort van: voorzichtig zijn met nieuwe toepassingen. Bij de toepassing van de draadloze technieken had dit voorzorgsprincipe in werking moeten treden voordat er een totale implantatie van antennes en zendmasten in het dagelijks leven geïmplanteerd werd. Bij deze toepassing van de massaal toegenomen elektromagnetische velden (straling) in het milieu staan wetenschappers lijnrecht tegenover elkaar. De helft van de wetenschappers waarschuwt dat het de gezondheid van mensen ernstig aantast en de andere helft zegt dat er niets aan de hand is. Juist in deze situatie had het voorzorgsprincipe in werking moeten treden. Het voorzorgsprincipe in Rio de Janeiro is namelijk juist ontstaan uit het feit dat overheden in het verleden te laat ingrepen en uit het feit dat: een goede voorzorg geen nazorg nodig heeft voor later.

Maakt de Nederlandse overheid wéér een fout zoals in het verleden met 3G en 4G? Gaat het veel meer onnodige levens kosten? Ook na de activering van 3G zijn mensen uit het leven gestapt.

Veilige afstand
De elektromagnetische straling (EMS) van een zendmast geven een thermisch effect (opwarmingseffect) aan een mensenlichaam. Het niet-thermisch effect wordt niet genoemd in de wetgeving.  Elektromagnetische energie van de radio-en microgolven, die nodig zijn voor de draadloze communicatie, worden in een lichaam namelijk omgezet in warmte. Aangezien de antennemasten na 2015 steeds sterker worden (4G, 4G+ en 5G) zal dit ook steeds eerder het geval zijn. Om een veilige afstand voor mensen vast te stellen, beveelt de Gezondheidsraad in Nederland sinds 2015 aan de veilige afstand van de betreffende antennemast, op te zoeken in het Antenneregister, waarbij de gegevens van de antennes ook de veilige afstand wordt vermeld. https://www.antennebureau.nl/plaatsing-antennes/locaties-antennes-in-nederland . Buiten dit gebied is het veilig (denken ze) zegt de Gezondheidsraad. Het besluit van de Gezondheidsraad is gebaseerd op ( afhankelijke?) wetenschappers die zeggen dat de antennemasten veilig zijn en alleen een thermisch effect kunnen geven. Het niet-thermisch effect wordt niet over gerept en is niet meegenomen in de Nederlandse wetgeving.

Naar de wetenschappers die wél uitgaan van een niet-thermisch (biologisch) effect, wordt in 2021 nog steeds niét naar geluisterd. Moet dan eerst de helft van de wereldbevolking ziek worden en geen reden meer zien om nog langer te leven? Is dát de bedoeling?

Thermisch effect
In Nederland wordt het advies van de WHO* niet toegepast in het Nationaal Antennebeleid. De reden is dat alleen een thermisch effect bewezen is en dat hier maatregelen voor genomen zijn. Het menselijk lichaam kan sterk opwarmen waardoor er schade kan optreden aan het DNA en zo lichaamsfuncties kunnen ontregelen. Een maatregel is dat de ICNIRP (de Internationale Commissie voor stralingsbescherming) op basis van wetenschappelijke gegevens, heeft vastgesteld dat de thermische waarde bij mobiel gebruik, de lichaamstemperatuur niet méér dan een graad Celsius mag oplopen: de SAR waarde (specifieke absorptietempo of -ratio). Is de SAR waarde hoger dan kunnen er gezondheidsproblemen ontstaan. Er is volgens de Gezondheidsraad geen bewijs dat er een biologisch of niet-thermisch effect optreed.

*Er is wetenschappelijk vastgesteld dat er gezondheidseffecten kunnen optreden bij kortdurende blootstelling aan hoge ELF veldsterktes (ICNIRP, 2003). Beleidsmakers zouden de internationale blootstellingsrichtlijnen, die er op zijn gericht om werknemers en de algemene bevolking tegen deze effecten te beschermen, moeten overnemen. De aanbeveling van de Europese Unie voor blootstelling aan elektromagnetische velden (EMV) in 2005 is, dat EMV afdoende bescherming biedt tegen korte termijneffecten. Voor de lange termijn kan niet worden uitgesloten dat blootstelling beneden de referentieniveaus leidt tot veel gezondheidseffecten.  Op 31 mei 2011 heeft het IARC (International Agency on the Research of Cancer), een officieel agentschap en onderdeel van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO, na een week vergaderen door 31 wetenschappers uit 14 verschillende landen in een persbericht bekend gemaakt dat zij hoogfrequente elektromagnetische velden (waar de mobiele telefonie gebruik van maakt) in gaat delen in groep 2b, mogelijk kankerverwekkend. In 2021 wordt langzaam duidelijk dat kinderen en volwassenen in het testgebied  (Nederland) flinke, mensonterende klachten hebben. 5G werkt anders dan de 2G en 3G.

                                                                      Slimm cell

Anders dan de vorige netwerken
5G-antennes zullen waar mogelijk gebruikmaken van de bestaande antenne-installaties, maar daarnaast zullen er ook antennes bijkomen om overal in Nederland voor een goede dekking en voldoende capaciteit te zorgen. Ook zijn er kleine 5G-antennes bij onze directe omgeving nodig: de zogenaamde small cells (kleine antennes) die in elke straat komen te staan. Een operatie van  tienduizenden small-cells! Small cells hebben een bereik van enkele tientallen meters (binnen en buiten).  Voor gemeenten is er een verplichting om mee te werken aan de plaatsing van small cells op publieke infrastructuur. Een toestand zoals in 2006 met de uitrol van 3G willen ze zo voorkomen, denk ik.

Onrust gebaseerd op veel publicaties van schade aan de gezondheid
Veel wetenschappelijke onderzoek wijst niet alleen op een thermisch effect maar ook op een niet-thermisch- of biologisch effect, veroorzaakt door de elektromagnetische velden van alle draadloze apparaten. Het geeft onrust onder de bevolking. De burgers worden door de corona uitbraak bijna gedwongen om draadloos te werken. De wakkere mens gaat gedraad werken maar het wordt niet genoemd. De paniek is groot en bijna iedereen werkt draadloos. Thuiswerken en contacten onderhouden, draadloos.

Is de coronacrisis soms een ‘smoes’ om de moeilijke uitrol in 2006 van 3G (UMTS), te voorkomen en de uitrol van 5G, met zo min mogelijk tegenstand,  er door te willen drukken?

Veel gezondheidsklachten
Er zijn veel mensen in Nederland die de gezondheidsklachten toeschrijven aan straling. Met het testen van 5G komen er steeds meer mensen bij, waaronder ook kinderen. Mensen die in 2021 wonen in testgebieden en onder de ‘wettelijke’ blootstellingslimieten, al last van klachten hebben van de 5G straling. Zij kampen met symptomen als:
-oorsuizen;
-licht gevoel in het hoofd of hoofdpijn:
-druk op de trommelvliezen als gevolg van blootstelling aan de hoeveelheid elektromagnetische straling.

Wanneer deze blootstelling aanhoudt, kan dit leiden tot uiteenlopende klachten als:
-duizeligheid;
-concentratieproblemen;
-misselijkheid;
-allergieën;
-vermoeidheid;
-slaapproblemen;
-depressies.

Of, zoals bij mij na 16 jaar, waarvan maar 3,5 jaar onder de kerktoren met 2G: niet meer ergens kunnen zijn. Geen tandarts, huisarts, werk of familiebezoek meer. Totale isolatie na 17 jaar en ik kan niet meer lopen en ben heel bezorgt voor morgen. 

Hoewel er op wetenschappelijk gebied nog veel onduidelijk is over elektrohypersensitiviteit en of 5G schadelijk voor gezondheid is, is het voor mij zeker dat de klachten voortkomen omdat we onwetend te dicht onder een kerktoren woonden. En dat in een welvarend en ontwikkeld land.

Heb zorg voor alle kinderen die na ons komen
Reageren kinderen dan anders op de verhoogde straling van 5G dan op de straling van 2G of 3G?
Jazeker. De straling van 5G is veel hoger. Een kinderlichaam is klein en daarop heeft de straling nog meer impact, vooral de hogere straling.  En zoals Martin L. Pall zegt: de weefsels van kinderen hebben meer extracellulair vocht waardoor straling dieper in de cellen kan doordringen. Ook is de schedel van een pasgeborene nog heel zacht, waardoor de hersenen schade kunnen oplopen als er een baby monitor in de buurt staat, of als de moeder constant op de telefoon zit tijdens het voeden. De telefoon zit dan namelijk heel dicht bij het kinderhoofdje: https://www.youtube.com/watch?v=y31d10WNuGc .

Sinds de komst van 3G en 4G is er al een stijging te zien in de ontwikkeling van ADHD, autisme, Alzheimer en dementie. Ook een hormonale disbalans, onvruchtbaarheid, oogklachten zoals cataract en hartklachten nemen toe. Een reactie van een ouder in januari 2021: “inmiddels is het iets over 4 uur in de nacht. Alle drie kinderen hebben onwijs veel jeuk en liggen te draaien als gekken. Dit is een van de vele onrustige nachten die we sinds maanden hebben. Naast de jeuk hebben ze ineens alle drie nog een lijst aan andere klachten, ik weet dat mijn kinderen gevoelig zijn, maar dit is bizar. We wonen in Rotterdam centrum en de straatverlichting staat al een maand dag en nacht aan. Dit kan en mag toch niet. Heb nog nooit eerder zo ’n soort bericht geplaatst, maar nu ik m’n kindjes zo meemaak, ben ik toch wel ten einde raad”.

Kom een moeder niet aan haar kind (eren). Laten we met z ’n allen wijs zijn en zuinig zijn op onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Laten we zorgen voor een gezond leefmilieu zonder zoveel elektromagnetische velden voor de gekste dingen zoals:
-zelfrijdende auto’s;
-drones die pakketjes afleveren;
-connected car;
-elektronische deursloten;
-slimme voorzieningen voor ouderen;
-beveiliging rond en in huis;
-precisielandbouw;
-zorg op afstand,;
-robots;
-apparaten in huis die via internet verbonden worden (internet of things) en waarbij je ze van afstand kunt aansturen.

Wat ik me serieus afvraag en ik ben géén complotdenker:

“Is de coronacrisis een ‘smoes’ om de uitrol van 5G erdoor te drukken”?

 

Bronnen en referenties
Foto: https://pixabay.com/nl/photos/bescherming-beschermen-de-hand-442905/
https://www.electrohealth.nl/eu-rapport-jean-huss-commissie-voor-milieu-landbouw-en-regionale-zaken/?c=392e40eaa002
http://www.antenneregister.nl/Html5Viewer_Antenneregister/Index.html?viewer=antenneregister
https://stralingsleed.nl/blog/wat-doet-draadloos-gebruik-met-een-mensenlichaam/
https://www.kennisplatform.nl/over-het-kennisplatform-elektromagnetische-velden/#:~:text=Het%20Kennisplatform%20Elektromagnetische%20Velden%20en%20Gezondheid%20(Kennisplatform%20EMV)%20geeft%20bij,mogelijke%20gezondheidseffecten%20van%20elektromagnetische%20velden.
http://stralingsarmvlaanderen.org/resources/De-biologische-effecten-van-zwakke-elektromagnetische-velden-Dr.-Andrew-Goldsworthy-2012.pdf
https://www.antennebureau.nl/antennes-en-techniek/5g-en-antennes