HoogSensitivePersons (HSP‘er) zijn vaak gevoeliger voor draadloos gebruik en worden eerder, sneller en van de minste straling al ElektroHyperSensitief (EHS).

Wat ís hoogsensitiviteit?
Hoogsensitiviteit is geen ziekte of stoornis, maar een persoonlijkheidskenmerk met verschillende eigenschappen. Iemand die zeer gevoelig is noemen we ‘Hooggevoelig’ of ook wel afgekort HSP, een ‘Highly Sensitive Person’. Uit hersenonderzoek is gebleken, dat HSP’ers echt een andere “hardware” hebben dan de gemiddelde mens. Hun zenuwstelsel verwerkt signalen anders waardoor zij bijvoorbeeld veel scherper, en daardoor genuanceerder, waarnemen. Waar bij de gemiddelde mens bijvoorbeeld 3 zintuiglijke waarnemingen worden verwerkt en gecombineerd, zijn er dat bij sensitieve mensen veel meer. Ze worden zich daardoor bewust van dingen die anderen ontgaan. Kleine veranderingen of nuanceverschillen merken zij juist wel op. In de interactie met andere mensen, registreren HSP’ers meer informatie zoals: emoties, spanning, sfeer en stemming dan anderen, uit dat wat er gezegd wordt en uit de lichaamstaal van iemand.

Omgevingsprikkels opvangen
Hij of zij neemt subtielere nuances waar in de lichaamstaal en stemmingen van anderen en is gevoeliger voor geluiden, geuren, alles wat gezien wordt, gevoeld, gehoord, wat iemand doet en zelfs denkt, zijn prikkels die een hooggevoelige opvangt. 1 op de 5 mensen, z ’n 20% wereldwijd, heeft deze persoonlijkheidseigenschap en is dan ook hooggevoelig. Dat wil zeggen dat ze aangeboren gevoeligheid voor omgevingsprikkels, en een zenuwstelsel hebben dat anders werkt dan bij de gemiddelde mens.

Dr. Elaine Aron
Dr. Elaine Aron  is een Amerikaanse Psychotherapeute en universitaire docent. Zij heeft een wetenschappelijke visie en doet vanaf 1991onderzoek naar hoogsensitiviteit en hoogsensitieve personen (HSP ’ers). Volgens Aron hebben hoogsensitieve mensen juist vaak een belangrijke signaalfunctie. Maar wat goed is voor de wereld, blijkt vaak later pas. Want een prikkel voor de HSP ‘er in 2022 zijn de elektromagnetische velden van alle draadloze communicatie, in 2022 van 5G.

Elektromagnetische velden (EMV) als prikkel
Elektromagnetische velden is de voortplanting van straling door de ruimte van elektrische en magnetische oscillaties (trillingen). Elektromagnetische straling is er in lagere maar ook in hogere frequenties. (EMV).  Elektromagnetische straling van alle zendmasten de laatste jaren gebouwd, zijn nu een prikkel voor de HSP ‘er. Ik durf nu, met mijn 64 jaar te zeggen dat ik een HSP’ er ben en een EHS ‘er ben geworden vanaf 2003, door het wonen 3,5 jaar onder de kerktoren met 2G en 3G antennes.

Nederland 100% bedekt met EMV
Elektromagnetische velden en straling zijn gewoon nu overal in Nederland. Ze ontstaan niet alleen bij de zendmasten, maar ook in de buurt van draadloos internet (wifi), DECT-telefoon, slimm cell en als je belt/ en werkt met je mobiele iPad of iPhone.

Elektrogevoeligen mijden wifi en mobiel gebruik
Stralingsgevoeligheid of elektrohypersensitiviteit (afgekort EHS) is het verschijnsel dat mensen last hebben van de elektro- en elektromagnetische velden van de nu 4G en 5G zendmasten, de wifi, DECT-telefoons en alle mobiels. Deze straling kan gezondheidsproblemen opleveren voor met name de HSP ‘er, voor de elektrogevoeligen hiervoor  en kunnen overgevoeligheid worden van alle frequentiegolven van 4G, 5G, wifi en draadloze telefonie. Kan iedereen in onze samenleving overgevoelig worden voor de elektromagnetische velden, die nu wel erg dichtbij komen? Is het de taak van de HSP ‘er/EHS ‘er om ervoor te waarschuwen?

Want hoeveel mensen er precies lijden aan elektrogevoeligheid is niet bekend. Schattingen lopen uiteen van anderhalf tot tien procent van de bevolking. En misschien wel veel meer, denk ik. Want de corona uitbraak elke keer vertrouw ik ook niet. Wat heeft dit met de straling te maken? Met de frequentiegolven van 5G? Veel mensen die al langer last hebben van alle draadloze, hebben bewust geen wifi in huis en gebruiken geen mobiele telefoon. Alles om klachten te voorkomen. De beperkingen in het leven van mensen met elektrogevoeligheid gaat zelfs veel verder. ‘Sommige mensen moeten ontslag nemen omdat er wifi is op de werkplek of komen helemaal de deur niet meer uit omdat er overal stralingsbronnen zijn’, vertelt sociaal psycholoog Jarry Porsius. Hij deed bij het VUmc in Amsterdam onderzoek hierover. 

Kenmerken voor de HSP ’er
Niet bij elke HSP ’er komen alle kenmerken voor maar een HSP ’er kan:
-neemt gedetailleerd waar, intens en subtiel;
-voelt onder mensen al snel aan of er sympathieën of antipathieën leven;
-voelt heel intens de eigen emoties, maar ook de emoties van anderen;
-droomt, fantaseert, en overweegt veel;
-knipt labeltjes bij nieuwe kleren weg (jeukt);
-is zorgzaam en bewust;
-is verontwaardigd over onechtheid en onrecht;
-kan zich goed in anderen inleven omdat ze een ander snel begrijpen;
-kan over veel onderwerpen mee praten, door een brede belangstelling voor alles;
-wordt door schoonheid en kunst diep geroerd;
-houdt van stilte en rust op tijd;
-is erg gevoelig voor prikkels van buitenaf;
-is plichtsgetrouw, tot het perfectionistische toe;
-kan vaak verlegen overkomen, maar is niet verlegen;
-heeft vaak het gevoel dat hij/zij als het ware wordt leeggezogen door sommige mensen;
-doet de dingen intuïtief;
-ziet verbanden gauw (denkt als een geheel);
-heeft sneller dan anderen in de gaten hebben waar problemen liggen én ‘ziet’ de oplossing ;
-ervaart de wereld als eenheid.

De prikkel 5G
5G heeft veel slim cells nodig om te kunnen werken. Slim cells zijn een verlengstuk van de grote zendmast, in de vorm van een kleine antenne met een bereik van tien tot honderd vijftig meter en komen dan ook dicht bij de huizen te staan. Dus nu komt iedereen dicht bij een mast(je) te wonen. Wordt nu iedereen elektrogevoelig? Blijven we zeggen: corona? Want EHS & HSP zijn als eigenschappen nog steeds niet algemeen bekend en erkend in de reguliere zorg. Verbanden tussen symptomen en stralingsgevoeligheid en hooggevoeligheid zijn aantoonbaar maar door onwetendheid van de reguliere zorg resulteert het regelmatig in een verkeerde diagnoses.  

Normen uit de vorige eeuw voor EHS
Normen die in 2022 gelden voor de elektromagnetische straling, zijn in de vorige eeuw (1998) aanbevolen door de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP). De leden van deze organisatie hebben banden met de private industrie, vooral met de telecomsector.

Het probleem met deze normen is dat ze uitsluitend rekening houden met thermische effecten die tijdens of kort na een kortdurende (6 of 30 minuten) durende bestraling optraden. Ook in 2022 nog! In werkelijkheid treedt gezondheidsschade al op na bestraling die voor velen niet te vermijden valt(de biologische schade).

Al in de zeventiger jaren van de vorige eeuw waren de Russische normen wat stralingsintensiteit betreft al een factor 100 strenger dan de latere ICNIRP normen, dit vanwege de toen al bekende wetenschappelijk vastgestelde gezondheidseffecten veroorzaakt door de, niet-thermische, biologische effecten van deze straling! Ook in 2022 worden er met de biologische effecten GEEN rekening gehouden in ons land! In het 5G Appeal2 stellen 265 wetenschappers uit meer dan 40 landen dat de huidige ICNIRP “veiligheidsrichtlijnen” achterhaald zijn en dat deze alleen de industrie beschermen en niet de gezondheid. Er zijn nieuwe veiligheidsnormen nodig en die moeten gebaseerd zijn op biologische- en gezondheidseffecten.

Onwetendheid of liegen?
Er wordt door overheden verondersteld dat er geen aanwijzingen zijn dat de EMV (straling) van de draadloze communicatie gezondheidsschade veroorzaakt. Dit is een flagrante ontkenning van de werkelijkheid. Er zijn namelijk duizenden peer-reviewed wetenschappelijke publicaties waarin schadelijke en mogelijk schadelijke van de biologische effecten zijn aangetoond. Bovendien zijn er talloze ervaringsverhalen van slachtoffers van de stralingsbelasting.

Wees eerlijk en STOP 5G!

Bronnen:
https://www.hspvlaanderen.be/nl/wat-is-hsp
https://stralendsensitief.nl/hoogsensitief/elektrogevoelig-mogelijk-heb-je-dan-ook-een-gevoelig-zenuwstelsel/
https://www.ookzogevoelig.nl/index.php/gevoelig-zenuwstelsel/
Foto: https://www.quest.nl/tech/technologie/a29032023/wat-is-elektrogevoeligheid-gevoelig-voor-elektromagnetische-straling/
https://stralingsleed.nl/blog/de-heurne-heeft-5g-heeft-nu-nog-vluchten-zin/
https://stralingsleed.nl/blog/milieugevoeligheid-ehs-alleen-voor-gevoelige-personen-of-op-den-duur-iedereen/
https://femkedegrijs.com/elaine-aron-over-hoogsensitieve-personen/
https://www.victorr.nl/posts/je-anders-voelen-als-hsp-er
https://stralingsleed.nl/blog/wordt-van-een-hooggevoelig-iemand-geen-elektrogevoelig-iemand/
https://veenendaal.raadsinformatie.nl/document/8348772/1/LIS2020_3%20Let’s%20talk%20about%20tech%20en%20Stichting%20EHS%20-%20Informatiemap%205G%20en%20gezondheid
https://stralingsleed.nl/blog/is-het-icnirp-wel-neutraal-heeft-het-banden-met-de-telecom-industrie/
https://stralingsleed.nl/blog/kinderen-en-brandweermensen-worden-ziek-na-het-plaatsen-van-een-5g-antenne-voor-de-deur/