In 2003 zijn we verhuisd naar een klein dorp in de Achterhoek. De reden was dat ik elke nacht tot twee keer toe wakker werd wanneer de bus over de nieuwe drempel in de weg reed die voor onze woning was gekomen. Rechtop in bed, klaarwakker en alle spieren gespannen, werd ik elk uur wakker (24.00 uur reed de laatste bus). Omdat er niets veranderde (wat ik ook deed en wie ik ook benaderde) moesten we daar wegwezen. Het sloopte me. We kochten een prachtige woning in de buurt, onder een kerktoren. Alleen wat niemand verteld had en waar we na goed een half jaar wonen zelf achter moesten komen: er zaten drie GSM masten van 900 MHz (2G) en later nog drie UMTS (3G) masten erbij,  verstopt in dezelfde steenkleur als de kerk en torenspits. In het najaar van 2003 kwam de oudste zoon elke dag als een zombie thuis van school, heel vaak vroeger dan het lesrooster aangaf.  Warrig en met ogen waarbij het leek of hij niet op deze wereld verbleef. Op school kon hij:
-zich niet concentreren;
-waren de cijfers dalende;
-de pen niet meer vast houden;
-de trap van boven naar beneden (naar een ander lokaal) niet meer af.

’s Nachts thuis viel hij pas laat in slaap en de hoofdpijn werd steeds erger. Begin 2004 gaan we naar de huisarts waar we in oktober van dat jaar een CT-scan maken en in november een MRI-scan. 25 november krijgen we de uitslag te horen: ze hebben twee holtes aangetroffen onder beide oren, gevuld met vocht. Niets te betekenen, een aanlegstoornis volgens de neuroloog.

                                                                De kerktoren met 2G masten op onze woning gericht.
Geluid is trilling
Wat ik zelf combineer met elkaar is wat de wetenschap zegt en wij zelf moesten ervaren. Want wetenschappelijk staat vast staat dat de buis van Eustachius (de verbinding tussen neus en oor) een belangrijke rol speelt bij de ophoping van vocht achter het trommelvlies. Dat door onvoldoende werking er onderdruk in het middenoor ontstaat waardoor het slijmvlies in het middenoor geïrriteerd raakt en dan wordt er vocht afgescheiden. Ook een wetenschappelijke zekerheid is dat geluid een trilling is.

Door trilling horen wij
De oorschelp (het buitenoor) vangt de hele dag door geluidstrillingen op. Deze trillingen gaan via de gehoorgang naar het trommelvlies. Dit dunne vlies gaat nu ook trillen.  Het trommelvlies geeft de trilling door aan een keten van 3 gehoorbeentjes. Deze zeer kleine botjes heten de hamer, het aambeeld en de stijgbeugel. Ze bevinden zich in een ruimte achter het trommelvlies: het middenoor. De geluidstrilling wordt door de stijgbeugel doorgegeven aan het binnenoor of slakkenhuis. Dit is het eigenlijke gehoorzintuig. De signalen die in het slakkenhuis ontstaan, worden via een zenuw naar de hersenen getransporteerd, waar het als geluid ‘gehoord’ wordt.

Irritatie in het middenoor
Door onvoldoende werking echter ontstaat er onderdruk in het middenoor. Hierdoor raakt het slijmvlies in het middenoor geïrriteerd en wordt er vocht afgescheiden. Het middenoor raakt gevuld met vocht in plaats van lucht.

Wetenschappelijke oorzaak
De oorzaak van vocht achter het trommelvlies is volgens de medische wetenschap een infectie in de bovenste luchtwegen, bijvoorbeeld door een neusverkoudheid. Als de buis van Eustachius niet goed werkt, dan ontstaat er een onderdruk in je middenoor. Het slijmvlies in je middenoor zal hierdoor geïrriteerd raken en vocht gaan afscheiden. Als gevolg hiervan raakt je middenoor gevuld met vocht in plaats van met lucht. Het vocht raakt naar verloop van tijd dik en taai. En het vocht in het middenoor wordt na verloop van tijd dik en wat lijmachtig en noemen we een ‘lijmoor’. Een lijmoor kan een oorontsteking tot gevolg hebben.

Eenzijdige benadering door de het ICNIRP en de overheid
Maar de regering, de wetenschap en de bevolking, is eenzijdig voorgelicht over de kunstmatig gemaakte elektromagnetische velden van alle draadloze technieken. De overheid in Nederland volgt de adviezen en instructies van het International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP). http://stralingsleed.nl/blog/grote-zorgen-om-de-kunstmatige-emv-van-alle-draadloze-technieken/ Deze adviezen zijn gebaseerd op onvolledigheid en de bevolking en wetenschap, wordt verkeerd voorgelicht. De wetenschappelijke medici verklaren in 2021 dat een infectie in de bovenste luchtwegen de oorzaak is. Maar is dit wel terecht? Is de prikkel die vocht in het middenoor veroorzaakt niet de onzichtbare, reukloze en geluidloos elektromagnetisch veld (trilling) van de draadloze techniek? De draadloze techniek die een enorme vlucht aan het maken is nu in 2021 de frequentiegolven alleen maar korter worden. Ook de ICNIRP weet de biologische oorzaak niet want dat is nooit onderzocht https://stralingsbewust.info/2020/06/01/icnirp-richtlijnen-bieden-geen-bescherming-tegen-schadelijke-effecten-voor-de-gezondheid/

Want ook de frequentiegolven van alle draadloze technieken geven trilling
Het aantal trillingen per seconde is de frequentie (of trillingsgetal). De geluidssnelheid is de snelheid waarmee geluidstrillingen of geluidsgolven zich voortbewegen. Deze trilling komt in de gehoorgang en wat gebeurd er dan? Wat is dan de rol van de ophoping van vocht achter het trommelvlies? Wat is dan de oorzaak? Electromagnetic hypersensitivity (EHS)? Wat heeft dit ermee te maken? Waarom is hier niet verder onderzoek naar gedaan, toen niet en nu nog niet? https://stralingsleed.nl/blog/trillingen-om-te-horen-en-trillingen-van-alle-draadloze-technieken/

Zo duidelijk
Mijn geschiedenis is dat ik in 2007 door de benen zakte en niet meer kon koken achter de inductie kookplaat. Slapen deed ik overal (zover mogelijk van de slaapkamer omdat de masten naar binnen schenen) en sleepte de matras overal mee naar toe totdat er weer kijkers kwamen want het huis hadden we te koop gezet. Want ik ben elektrogevoelig gemaakt door de 2G-masten op de kerktoren waar de ouderslaapkamer die op de hoogte van de antennes gelegen was (met 150 meter afstand). Net als de oudste zoon die een slaapkamer verderop sliep. Twee antennes die richting ons huis wezen (later nog een 3G mast erbij). Om een kort verhaal kort te maken: pas eind 2009 kochten we weer een woning in een toendertijd stralingsarme (de meetspecialist heeft gemeten) omgeving. Op mijn werk installeerde het bestuur in 2008 (zonder dat ik het wist) wifi en een DECT-telefoon (het bestuur wist van mijn problemen). Ik reageerde onmiddellijk en werd na een tweede keer (toen kwam ik er ook achter waarom ik zo onpasselijk werd) genoodzaakt werd om ontslag te nemen. Nadat het eerst goed ging in de nieuwe woning die stralingsvrij is, viel ik in 2015 tot twee maal toe van de fiets. Langzaam kwamen de bekende klachten terug en omdat er bijna overal nu draadloos is en alle huisgezinnen een smartphone hebben kan ik nergens meer op visite. Fietsen lukt niet meer en wandelen gaat niet meer. Wat mis ik de wandelingen in de natuur, de zonsopkomsten kijken en de natuur. In 2020 lukt het ook niet meer om naar de winkel te gaan en het lopen met de rollator gaat steeds moeilijker en pijnlijker http://stralingsleed.nl/blog/van-gespannen-spieren-naar-kramp-door-de-onnatuurlijke-emv-elektro-magnetische-velden/

Zijn de frequenties van een gemaakt elektromagnetisch veld van de draadloze techniek, de oorzaak van het buitensluiten?
Zijn het alle draadloze technieken met zijn elektromagnetische velden ontstaan door menselijk ingrijpen waar een mens (iedereen op den duur?) niet tegen kan? De frequenties van een draadloos elektromagnetisch veld die steeds korter worden? De elektromagnetische velden van alle draadloze die bestaan uit frequenties uitgedrukt in hertz (Hz) en waar we dagelijks mee te maken hebben? De:

Elektromagnetisch veld Frequentie uitgedrukt in hertz Lengte van de golflengte
Radiostraling, Extremely high frequency (EHF) Van 3 hertz (Hz) tot
300 gigahertz (GHz)
1 cm
1 mm
Satelliettelevisie 4 GHz
13 GHz
7 cm
2,3 cm
Microgolfstraling 0,3 GHz
300 GHz
1000 mm
1 mm
Kosmische achtergrondstraling 160,2 GHz 1,873 mm
Infraroodstraling (warmtestraling) 0,3 terahertz (THz)
394 THz
1 mm
761 nm
Zichtbaar, de zichtbare spectrale kleuren  394 THz
789 THz
761 nm
380 nm
Ultraviolet (ook wel “black light” genoemd omdat het niet zichtbaar is met het oog) 789 THz
30 petahertz (PHz)
380 nm
10 nm

Straling waar we niet dagelijks mee te maken hebben
Bij nog hogere frequenties spreken we over ioniserende straling of kortweg gezegd straling. Het gaat dan bijvoorbeeld om een gedeelte van de ultraviolette straling, röntgenstraling of gammastraling, van Petahertz, Exahertz (EHz) en Zettahertz (ZHz). Deze straling wordt ioniserend genoemd omdat de straling zoveel energie bevat dat ze een elektron uit atomen kan wegslaan. Hierdoor krijgt het atoom een positieve lading en wordt het een ion. Op deze wijze kan ioniserende straling het DNA van lichaamscellen beschadigen. Schade aan het DNA kan kanker veroorzaken. Heeft de wetenschap dit wel goed nu met 4G+ en 5G? Of is het de machtige Telecomwetenschap die ons voor de gek houden? https://stralingsleed.nl/blog/misbruiken-de-vier-techreuzen-hun-macht/

Langzaamaan hoor ik er niet meer bij
Mijn werk moest ik opzeggen en na eerst ons verhaal in boekvorm te hebben geschreven (https://www.bol.com/nl/nl/p/help-de-kerktoren-geeft-straling/1001004006824236/) en hoop ik dat ik altijd wel werk zal terugvinden, val ik in 2015 tot twee maal toe van de fiets. Zelf naar de huisarts gaan lukt niet meer, na het geprobeerd te hebben; teveel draadloos, ik werd er erg onpasselijk na minuten wachten. De huisarts komt dan thuis, maar kan niets met mijn verhaal. De tandarts eveneens niet en ook hier is teveel aan draadloos en sinds 2020 lukt het wekelijkse boodschappen ook niet meer door alle draadloze in de winkel. Maar door de coronacrisis valt het lekker niemand op. Ik kan alleen niets meer. Is het mijn schuld omdat ik genetisch zo in elkaar zit? De maatschappij heeft ervoor gezorgd dat ik er niet meer thuis hoor. Geldt dat straks voor iedereen?

https://www.amc.nl/web/specialismen/keel-neus-en-oorheelkunde-1/keel-neus-en-oorheelkunde/vocht-achter-het-trommelvlies-otitis-media-met-effusie-ometrommelvliesbuisjes.htm
https://www.amc.nl/web/specialismen/keel-neus-en-oorheelkunde-1/keel-neus-en-oorheelkunde/vocht-achter-het-trommelvlies-otitis-media-met-effusie-ometrommelvliesbuisjes.htm
Front foto: https://hartalchemist.nl/waarom-je-het-gevoel-hebt-dat-je-er-niet-bijhoort/
Foto oor; https://knomc.nl/aandoening/vocht-achter-het-trommelvlies/
https://stralingsleed.nl/blog/trillingen-om-te-horen-en-trillingen-van-alle-draadloze-technieken/