Mensen, flora en fauna worden ongewild ‘bestraald’ met de kunstmatige elektromagnetische golven van alle draadloze toepassingen. De zendmasten met hun 5de generatie draadloos, alle smartphones en overal wifi. Mensen die daar niet, of moeilijk tegen kunnen, kunnen nergens zijn in dit land. Volgens de Nederlandse grondwet (hoofdstuk 1 art. 11) is dit verboden!

Hoofdstuk 1. Grondrechten
Want in hoofdstuk 1 van de Grondwet staan 23 grondrechten. Dit zijn rechten die burgers de vrijheid geven om zonder bemoeienis van de overheid te kunnen leven. Grondrechten op:
-vrijheid van meningsuiting;
-recht op privacy;
-kiesrecht;
-recht op gelijke behandeling.

Artikel 11 van de Nederlandse grondwet zegt:
-ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.

Een schending van Hoofdstuk 1, artikel 11, zegt dus dat ik dus recht heb op onaantastbaarheid van mijn lichaam. Mijn lichaam kan niet tegen de draadloze elektromagnetische velden! Normaal kunnen leven, heb ik niet door alle draadloze toepassingen en de straling hiervan en dat recht wordt dus geschonden. Want ik heb volgens de grondwet het recht om naar mijn werk te kunnen, het recht om net als iedereen uit te gaan, om te winkelen, om te fietsen, een vliegtuig te nemen of gewoon te gaan en staan waar ik wil. Dit kan ik niet meer sinds de draadloze telefonie er is gekomen. Ik word ziek van alle zendmasten, wifi en smartphones. Ik kan nergens meer naar toe want Nederland heeft een draadloze dekking van 100%. Geen enkel gebied is zonder straling, geen enkel gebied dat vrij is gebleven van zendmasten, van wifi en waar de mensen niet draadloos mogen bellen. Ik ben niet meer welkom in mijn eigen land, het land waar ik geboren ben!

De effecten van draadloos bellen (EMF-straling) op een lichaam
Want alle onzichtbare, niet te ruiken en te horen straling gaf me al bellend met mijn mobiel, een warm oor (want natuurlijk heb ik draadloos gebeld, net als iedereen). Deze opwarming van het weefsel door deze EMF-straling (Elektro-Magnetische-Velden= EMV) leidde tot een ongewenst resultaat, want: plots lukte het bellen niet meer zonder een snerpende hoofdpijn te krijgen. Naar wat ik nu pas begrijp: een Heat shock*?

*Hitteschokreactie (HSR) is een cellulair stressrespons. Een HSR is een breed scala aan moleculaire veranderingen die cellen ondergaan als reactie op de kunstmatige EMV van alle draadloze. Heat shock proteïnen (beschermers van het hart) komen dan vrij en zijn belangrijk voor het vouwen van eiwitten, die door de stressor (de EMV) echter beschadigd zijn geraakt. Er worden grote hoeveelheden heat shock proteins(HSP) geproduceerd om de misvormde eiwitten te hervouwen. Een goede vouwing van eiwitten is dus onontbeerlijk om de functies te kunnen uitoefenen. Om goed te kunnen leven dus.

Anders nog eerder uitgeschakeld?
Gelukkig was in onze tijd, toen wij een jong gezin hadden, gedraad bellen standaard. Anders was ik waarschijnlijk nog eerder uitgeschakeld wanneer draadloos bellen toen was gekomen. Nu weet ik dat ik niet tegen draadloos bellen kan en met zekerheid durf te zeggen dat ik een High Sensitive Person (HSP ‘er) ben. Of dit de reden is? Recentelijk hebben wetenschappers ook vastgesteld dat er fysiologische veranderingen kunnen plaatsvinden door deze EMV ‘den. Maar die EMV blijven onder de gestelde blootstellingsniveaus, die Nederland gebruikt en die dus als veilig worden gezien. Deze blootstellingsniveaus hebben een stil, fnuikend en vernietigend, effect op de gezondheid van velen en waarschijnlijk van iedereen op den duur!

Gewoon bekend
Bekend is wat de verschillende lichaamsdelen/organen gaan doen, die extra gevoelig zijn voor de kunstmatige elektro-magnetische-velden (EMV ‘den) van het draadloze. Ee extra gevoelig voor de kunstmatige elektromagnetische velden (straling) zijn:
-De hersenen
Als we draadloos bellen dan houden we de telefoon tegen ons hoofd en dus maar een paar centimeter van onze hersenen. Langdurige blootstelling echter aan 2,4 gigahertz (GHz) RF (radiofrequentie)* kan leiden tot nadelige effecten, zoals neurodegeneratieve ziekten die voortkomen uit de verandering van sommige miRNA**-expressie en er moeten meer studies worden gewijd aan de effecten van RF-straling op miRNA-expressieniveaus. miRNA’s zijn kleine en niet-eiwitcoderende RNA-moleculen (RNA=ribonucleïnezuur). Ze spelen een cruciale rol bij groei, differentiatie, proliferatie en celdood. miRNA ’s kunnen zich bevinden in de introns en exons (DNA regio’s) van eiwitcoderende genen of in intergene regio’s. 

*2,4 GHz: wifi producten zenden uit in de frequentiebanden 2,4 gigahertz (GHz)-band en/of 5 GHz-band;
**miRNA: de effecten op microRNA of miRNA’s, die w0rdt gevonden bij een wifi-blootstelling, zijn ver boven de wettelijke limieten.

-Het hart
Onderzoek toont aan dat het delicate elektrische systeem van ons hart verstoord wordt door de elektromagnetische velden veroorzaakt door alle draadloze toepassingen. Ook bij niveaus die door de overheid nog steeds als veilig worden aangemerkt. Tijdens dit onderzoek, bij konijnen, werd aangetoond dat ze één uur naast een wifi-antenne, al een verhoogde hartslag (+22%) en arteriële bloeddruk* (+14%) hadden.

*De term bloeddruk verwijst in het algemeen naar de arteriële druk: de druk in de grotere slagaders, de bloedvaten die stromen vanuit het hart.

-De voortplantingsorganen
In 2015 toonde een onderzoek aan dat de spermafunctie verminderde bij een blootstelling aan 2,4 GHz wifi. De conclusie van de onderzoekers was dat er “grote bezorgdheid bestaat over de blootstelling aan wifi-netwerken in de buurt van onze leefomgeving”.

 Draadloos bellen en de schade
Wie elke dag minimaal een uur draadloos mobiel belt en dat over een periode van 10 jaar, heeft een vergrote kans op het krijgen van een hersentumor. Een bekende Japanse neuroloog, Dr. Vini Kurana, een expert op het gebied van hersentumoren,  voorspelt dat de mobiele telefoon op termijn voor een grote toename van hersentumoren zal gaan zorgen.

Voor de mens; een serieuze waarschuwing
Bij dieren blijkt dat er bij bestraling met radiofrequente velden (EMV) lekkages ontstaan in de bloed-hersenbarrière. De hersenen zijn het enige orgaan met een ingebouwd beveiligingssysteem: de bloed-hersenbarrière. Dit systeem bestaat uit een netwerk van bloedvaten die belangrijke voedingsstoffen doorlaten, en schadelijke stoffen tegenhouden. Wanneer die barrière zijn werk door beschadiging (van EMV o.a) niet goed meer doet, worden de neuronen, gliacellen en astrocyten aan die stoffen blootgesteld en raken ontregeld. Bovendien kunnen er bacteriën en andere pathogenen in de cerebrospinale vloeistof van de ventrikels komen. Een soort griepgevoel is ook een van de EHS symptoom die de mensen ervaren. Het dag-nacht- en slaapritme wordt voornamelijk geregeld vanuit de pijnappelklier (epifyse) die zijn hormoon melatonine aan het bloed afgeeft wanneer het tijd is om te gaan slapen. Door de draadloze elektromagnetische velden wordt deze dagelijkse melatonine-uitgifte verstoord, met slaapproblemen als gevolg.

Duidelijke, voelbare signalen
Moet je eens goed opletten tijdens het bellen met je telefoon aan je oor. Dan merk je dat het oor warmer wordt. Moderne smartphones maken gebruik van krachtige lithium-ion batterijen die hitte afgeven terwijl ze ‘aan staan’. Tevens kun je dan merken dat de telefoon trilt. Een mobieltje trilt namelijk, omdat er in het mobieltje iets heel hard ronddraait; de processor-CPU. De processor is een belangrijk onderdeel van je telefoon of laptop. De processor bepaald hoe snel je besturingssysteem werkt en hoe goed games en apps werken. De snelheid van een processor wordt altijd uitgedrukt in MHz (megahertz) of GHz (gigahertz) en doorgaans hebben duurdere toestellen een nog snellere processor. 

Dit is vooral gevaarlijk voor de stralingsgevoelige lichaamsdelen; hart, hersenen en voortplantingsorganen.

Bronnen;
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26356390/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26199911/
https://stralingsleed.nl/blog/hooggevoeligheid-hsp-en-elektrohypersensitiviteit-ehs/
https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/bitstream/handle/acd/700658/Onderzoek_straling_gezondheid_2021.pdf?sequence=1
https://kanker-actueel.nl/NL/hersentumoren-veel-bellen-zowel-gewoon-als-mobiel-geeft-verhoogd-risico-op-hersentumoren-vooral-bij-kinderen-en-jongeren-bewijst-nieuwe-langjarige-studie-onder-totaal-4400-deelnemers.html
https://weeksmd.com/2015/03/wifi-and-neurological-diseases/
https://stichtingehs.nl/blog/elektriciteit-en-elektrogevoeligheid-door-de-eeuwen-heen
https://stralingsleed.nl/blog/zet-niet-iedereen-in-ons-land-in-de-straling-er-zijn-mensen-die-dat-absoluut-niet-willen/
https://computerkiezen.nl/computer-onderdelen/wat-is-een-processor/