Mensen, flora en fauna worden ongewild ‘bestraald’ met kunstmatige elektromagnetische golven van alle draadloze toepassingen. Door o.a. de zendmasten met de 5de generatie draadloos, alle smartphones en overal wifi. Mensen die daar niet tegen kunnen, kunnen nergens zijn in dit land. Volgens de Nederlandse grondwet (hoofdstuk 1 art. 11) is dit verboden!

Hoofdstuk 1. Grondrechten
Want in hoofdstuk 1 van de Grondwet staan 23 grondrechten. Dit zijn rechten die burgers de vrijheid geven om zonder bemoeienis van de overheid te kunnen leven. Grondrechten op:
-vrijheid van meningsuiting;
-recht op privacy;
-kiesrecht;
-recht op gelijke behandeling.

Hoofdstuk 1, artikel 11 van de Nederlandse grondwet zegt:
-ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.

Hoofdstuk 1, artikel 11, zegt dus dat ik dus recht heb op onaantastbaarheid van mijn lichaam. Dit heb ik nu, met alle straling, niet. Ik heb dus volgens de grondwet recht op gelijke behandeling. Het recht om op mijn werk te kunnen zijn, het recht om net als iedereen uit te gaan, om te fietsen, om een vliegtuig te nemen, gewoon om te gaan en staan waar ik wil. Dit kan ik niet meer sinds de draadloze telefonie er is gekomen. Ik word ziek van alle zendmasten, wifi en smartphones. Ik kan nergens meer naar toe want overal is dat geïmplanteerd, 100% in Nederland. Geen enkel gebied is zonder straling, geen enkel gebied dat vrij is gebleven van zendmasten, van wifi en waar de mensen niet draadloos mogen bellen.

Ik ben niet meer welkom in mijn eigen land, het land waar ik geboren ben!

Effecten van draadloos bellen (EMF-straling) op een lichaam
Want alle onzichtbare, niet te ruiken en te horen straling gaf me al bellend met mijn mobiel, een warm oor (want natuurlijk heb ik draadloos bellen ook, net als iedereen, gedaan). Deze opwarming van het weefsel door deze EMF-straling (Elektro-Magnetische-Velden= EMV) gaf echter al snel een ongewenst resultaat, want: plots lukte het bellen niet meer zonder een snerpende hoofdpijn te krijgen. Naar wat ik nu pas begrijp: een Heat shock*?

*Hitteschokreactie (HSR) is een cellulair stressrespons. Een HSR is een breed scala aan moleculaire veranderingen die cellen ondergaan als reactie op de kunstmatige EMV van alle draadloze. Heat shock proteïnen komen dan vrij en zijn belangrijk voor het vouwen van eiwitten, die door de stressor (de EMV) echter beschadigd zijn geraakt. De drie-dimensionale structuur van een eiwit komt door de manier van vouwen tot stand en bepaalt daarmee de functionaliteit. Een goede vouwing van eiwitten is dus onontbeerlijk om hun functies te kunnen uitoefenen. Om goed te kunnen leven dus.

Anders nog eerder uitgeschakeld?
Gelukkig was in onze tijd, toen wij een jong gezin hadden, gedraad bellen standaard. Anders was ik waarschijnlijk nog eerder uitgeschakeld geweest, wanneer draadloos bellen er toen al was gekomen. Nu weet ik wat ik dat ik niet tegen draadloos bellen kan en met zekerheid durf te zeggen dat ik een High Sensitive Person (HSP ‘er) ben. Recentelijk hebben wetenschappers ook vastgesteld dat er fysiologische veranderingen kunnen plaatsvinden door deze EMV ‘den, die blijven onder de gestelde blootstellingsniveaus en die als veilig worden gezien. Deze blootstellingsniveaus echter hebben een stil en fnuikend effect op onze gezondheid! En gebeurd dit dan het eerst bij HSP ‘ers?

Gewoon bekend
Bekend is wat de verschillende lichaamsdelen/organen gaan doen, die extra gevoelig zijn voor de kunstmatige elektro-magnetische-velden (EMV ‘den) van het draadloze. Extra gevoelig voor de kunstmatige elektromagnetische velden (straling) zijn:

-Hart en borst
Onderzoek toont aan dat het delicate elektrische systeem van ons hart verstoord wordt door de elektromagnetische velden veroorzaakt van alle draadloze toepassingen. Ook bij niveaus die door de overheid nog steeds als veilig worden aangemerkt. Tijdens onderzoek, bij konijnen, werd aangetoond dat ze één uur naast een wifi-antenne, al een verhoogde hartslag (+22%) en arteriële (slagaderlijke) bloeddruk 14% verhoogd hadden;

-Voortplantingsorganen en vruchtbaarheid
“In 2015 toonde een onderzoek aan dat de spermafunctie verminderde bij een blootstelling aan 2,4 GHz wifi. De conclusie van de onderzoekers was dat er “grote bezorgdheid bestaat over de blootstelling aan wifi-netwerken in de buurt van onze leefomgeving”;

-De hersenen en neurotoxiciteit
Als we draadloos bellen dan houden we de telefoon tegen ons hoofd en dus maar een paar centimeter van onze hersenen. Langdurige blootstelling echter aan 2,4 GHz RF (radiofrequentie)* kan leiden tot nadelige effecten, zoals neurodegeneratieve ziekten die voortkomen uit de verandering van sommige miRNA**-expressie en er moeten meer studies worden gewijd aan de effecten van RF-straling op miRNA-expressieniveaus. miRNA’s zijn kleine en niet-eiwitcoderende RNA-moleculen (RNA=ribonucleïnezuur). Ze spelen een cruciale rol bij groei, differentiatie, proliferatie en celdood. miRNA ’s kunnen zich bevinden in de introns en exons (DNA regio’s) van eiwitcoderende genen of in intergene regio’s. 

*; Wifi producten zenden uit in de frequentiebanden 2,4 gigahertz (GHz)-band en/of 5 GHz-band.
**; De effecten op microRNA of miRNA’s, die w0rdt gevonden bij een wifi-blootstelling, zijn ver boven de wettelijke limieten. 

-Draadloos bellen en de schade
Wie elke dag minimaal een uur draadloos mobiel belt en dat over een periode van 10 jaar, heeft een vergrote kans op het krijgen van een hersentumor. Een bekende Japanse neuroloog, Dr. Vini Kurana, een expert op het gebied van hersentumoren, voorspelt dat de mobiele telefoon voor een grote toename van hersentumoren zal gaan zorgen.

-Een serieuze waarschuwing  wat betreft de bloed-hersenbarrière (BHB)
Bij dieren blijkt dat er bij bestraling met radiofrequente velden (EMV) lekkages ontstaan in de bloed-hersenbarrière. De hersenen zijn het enige orgaan met een ingebouwd beveiligingssysteem: de bloed-hersenbarrière. Dit systeem bestaat uit een netwerk van bloedvaten die belangrijke voedingsstoffen doorlaten, en schadelijke stoffen tegenhouden. Wanneer die barrière zijn werk door beschadiging (van door EMV o.a) niet goed meer doet, worden de neuronen, gliacellen en astrocyten stoffen blootgesteld en raken ontregeld. Bovendien kunnen er bacteriën en andere pathogenen in de cerebrospinale vloeistof van de ventrikels komen. Een soort griepgevoel is dan ook één van de eerste EHS symptoom die de mensen ervaren. Het dag-nachtritme wordt voornamelijk geregeld vanuit de pijnappelklier (epifyse) die zijn hormoon melatonine aan het bloed afgeeft wanneer het tijd is om te gaan slapen. Door de draadloze elektromagnetische velden wordt deze dagelijkse melatonine-uitgifte verstoord, met een slaapprobleem als gevolg.

Duidelijke, voelbare signalen
Moet je eens goed opletten tijdens het bellen met je telefoon aan je oor. Dan merk je dat het oor warmer wordt. Moderne smartphones maken gebruik van krachtige lithium-ion batterijen die hitte afgeven terwijl ze ‘aan staan’. Daarom is een beetje warmte normaal, vooral als de draadloze telefoon langdurig gebruikt wordt.

Tevens kun je soms merken dat de telefoon licht trilt. Een mobieltje trilt namelijk, omdat de vibratiemotor van mobiele telefoons het kernonderdeel van mobiele telefoons zijn. De meest gebruikte vibratiemotor voor mobiele telefoons op de markt is de ERM-motor (de Eccentric Rotating Mass vibration motor). Dit is gevaarlijk voor de stralingsgevoelige lichaamsdelen.

Bronnen;
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26356390/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26199911/
https://stralingsleed.nl/blog/de-wettelijke-benadering-van-elektrogevoeligheid-ehs-is-gewoon-discriminatie/
https://stralingsleed.nl/blog/hooggevoeligheid-hsp-en-elektrohypersensitiviteit-ehs/
https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/bitstream/handle/acd/700658/Onderzoek_straling_gezondheid_2021.pdf?sequence=1
https://kanker-actueel.nl/NL/hersentumoren-veel-bellen-zowel-gewoon-als-mobiel-geeft-verhoogd-risico-op-hersentumoren-vooral-bij-kinderen-en-jongeren-bewijst-nieuwe-langjarige-studie-onder-totaal-4400-deelnemers.html
https://weeksmd.com/2015/03/wifi-and-neurological-diseases/
https://stichtingehs.nl/blog/elektriciteit-en-elektrogevoeligheid-door-de-eeuwen-heen
https://stralingsleed.nl/blog/zet-niet-iedereen-in-ons-land-in-de-straling-er-zijn-mensen-die-dat-absoluut-niet-willen/