Middernacht 7-11-2014 was deze zwarte gedaante te zien, omdat ik een foto wilde maken van de volle maan. Een duidelijk bewijs dat er meer is tussen Hemel en Aarde. En iedereen gaat hier anders mee om.

Mensen verschillen enorm als het gaat om wat ze waarnemen, voelen en verwerken als mens. Een oordeel over een ander is snel geveld en is de mens goed in, niet beseffend dat iemand echt anders in elkaar kan zitten en gewoon zo geboren is.

Hoogsensitief
Volgens Elaine N. Aron is één op de vijf mensen van de wereldbevolking hoogsensitief (HSP ‘er).* Hoogsensitiviteit heeft te maken met het zenuwstelsel en de hersenen en zo ben je geboren. De prikkel die binnenkomt vanuit de omgeving wordt verwerkt door de hersenen en deze route is bij hoogsensitief personen uitgebreider en preciezer dan bij de niet HSP ‘ers.  Iemand met HSP is dus gevoeliger voor indrukken dan de gemiddelde mens.

*De Verenigde Naties (VN) schatten dat de mondiale populatie eind 2022 de 8 miljard zal passeren.

Kenmerken voor de HSP ’er
Een HSP ’er;
-voelt onder mensen al snel aan of er sympathieën of antipathieën leven;
-voelt heel intens de eigen emoties, maar ook de emoties van anderen;
-knipt labeltjes bij nieuwe kleren weg (jeukt);
-is verontwaardigd over onechtheid en onrecht;
-kan zich goed in anderen inleven omdat hij/zij een ander snel begrijpen;
-wordt door schoonheid en kunst diep geroerd;
-houdt van stilte en rust op tijd;
-is erg gevoelig voor prikkels van buitenaf;
-doet de dingen intuïtief;
-ziet verbanden gauw.

Hoog-sensitieve mensen zitten anders in elkaar en voelen zich op den duur dan ook anders dan anderen. Niet begrepen voelen, terwijl het voor hun, zo duidelijk is. Het gevoel er niet bij te horen, groeit. Het anders voelen begint al in de kindertijd. Vaak is het moeilijk om (vooral op jonge leeftijd) te snappen voor een hoogsensitief iemand, waarom dit zo is. Je wilt het liefst in de massa opgaan, wat niet lukt. Het blijkt pas later dat dit ‘anders voelen’ en anders ‘ervaren’, vooral te maken heeft met het op een andere manier verwerken van prikkels. Het ‘weten’, het voelen en het antwoord geven is dan logischerwijs anders, dan wat het gros van de mensen als antwoord zou geven. Kortom: je bent hoogsensitief, je bent een High Sensitive Person (HSP ‘er).

Wat is hoogsensitief (HSP)?
Hoogsensitiviteit is geen aandoening maar een aangeboren gevoeligheid. Bij hoog-sensitieve personen (HSP ’s), heeft de thalamus, het schakelcentrum van de hersenen, een verlaagde drempel waardoor prikkels anders binnen komen. HSP ’ers worden de kanariepietjes van de steenkoolmijnen genoemd. Want vroeger namen de mijnwerkers namelijk kanariepietjes mee in de mijngangen. Kwamen er gevaarlijke gassen vrij dan stierven eerst de kanariepietjes en konden de mijnwerkers zich tijdig uit de voeten maken. Zo werkt het ook een beetje bij de HSP ‘er; ze merken in het leven dingen op die andere personen ontgaan en wat voor de 
HSP ‘er de normaalste zaak van de wereld is.

De frequenties/ het elektromagnetisch spectrum
De frequenties van alle draadloos worden  ook door de elektrogevoeligen ‘gevoeld’, dat wat vroeger de rol van de kanariepietjes in de kolenmijnen was, geld voor de elektrogevoeligen voor de frequentie golven van het draadloze. Alle frequentiegolven (van radiogolven, microgolfstraling, infraroodstraling, zichtbaar licht, ultraviolet licht, röntgenstraling en gammastraling) wat als verzamelnaam heeft; het elektromagnetisch spectrum.

Het verschil in de stralingen zit hem dus in de frequentie, de maat voor het aantal golfjes dat het elektromagnetische veld per seconde maakt. Hoe hoger die frequentie, hoe geconcentreerder de energie in de straling is en hoe meer flora, fauna en mensen (als eerste de HSP ‘er) hierop zullen reageren. De netwerken 2G en 3G die werkten met radiostraling, hebben een lagere frequentie die niet genoeg energie had om veel levend weefsel direct te beschadigen. Radiostraling kan niet meer dan weefsel verwarmen en kleine stroompjes laten lopen. Maar dat kan voor veel HSP ‘ers al genoeg zijn.

5G
De Europese Unie heeft drie specifieke frequentiebanden aangewezen voor de uitrol van 5G binnen Europa, namelijk de 700 megahertz, 3,5 gigahertz (GHz) en 26 gigahertz en 5G werkt met microgolven, infrarood en ultraviolet. Met 5G kunnen we snelheden halen die honderd keer hoger liggen dan 4G: zo’n 10 gigabyte per seconde

6G
6G, de zesde generatie zal het huidige 5G opvolgen met een snelheid dat naar verwachting nog 50 keer sneller zal zijn dan 5G. Dat van gigabits per seconde (Gbps of Gbit/s) naar terabits per seconde (Tbit/s) of Tbps) gaat. Bij 6G, liggen de frequenties boven 100 GHz en zal de beoogde pieksnelheid 1.000 Gbps (of 1 terabyte Tbps) zijn.

Deze frequenties hebben invloed op onze hersenen
Onze hersenen zenden een reeks natuurlijke elektrische impulsen uit (het wonder van het leven). Op deze manier kunnen onze cellen communiceren door middel van zenuwuiteinden, synapsen en andere verbindingen; het LEVEN. Nu beïnvloeden echter deze kunstmatig gemaakte elektromagnetische velden (van alle draadloos) deze natuurlijke automatische processen. De natuurlijke voortplanting door de ruimte van de elektrische en magnetische trillingen heeft door deze storing van buitenaf (de kunstmatig gemaakte elektromagnetische velden van alle draadloze) grote gevolgen, voor de hersenen envoor het lichaam; nu of later.

Zoals;
-het Havanasydroom
Tussen 2016 en 2018 werden tientallen Amerikaanse diplomaten in het buitenland ziek, om onverklaarbare reden. In het rapport van de inlichtingendiensten staat nu, in 2022, dat hun klachten mogelijk veroorzaakt zijn door “gerichte elektromagnetische golven;
-en volgens de Duitse vakvereniging Kompetenzinitiative, zijn er sterke aanwijzingen dat elektromagnetische velden (EMV) een schadelijk effect op de hersenen hebben, met name op die van kinderen, de beweeglijkheid van sperma vermindert, celstress geeft en kankerverwekkend is bij een blootstelling die duidelijk lager ligt dan de norm die de Nederlandse overheid veilig noemt;
-en volgens Prof. Martin Pall (VS), zijn er veel bewijzen van diverse schadelijke effecten door EMV, zoals onvruchtbaarheid, DNA-schade, oxidatieve stress en beschadiging van de bloed-hersen-barrière, wat onder anderen kan leiden tot Alzheimer;
of volgens Prof Karl Hecht (Duitsland), die geen wezenlijk verschil ziet in schadelijkheid tussen ioniserende- en niet ioniserende straling. Hecht concludeert eigenlijk dat het vooral de pulserende (en modulerende) eigenschappen zijn van de radiofrequente (RF)-straling is, die schadelijk is en het lichaam uit balans haalt;
-0f Dr. Marinelli (Italië), die met een studie aan het Ramazzini-instituut de uitkomsten van het National Toxicology Program (NTP)-studie kan bevestigen. Daaruit blijkt dat RF straling bij ratten kankerverwekkend is en dat dit niet veroorzaakt kan worden door opwarming, zoals de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) concludeert, maar van de frequentie van de straling. 

Aangeboren
Hoogsensitiviteit is dus aangeboren, je hebt het voor het leven, net zoals de kleur van je ogen of je huidtype. Je kunt niet op een bepaald moment hoogsensitief worden als je het voorheen niet was. Het verdwijnt ook niet. Je kunt je wel bewust worden van je hoogsensitiviteit en jou ‘handleiding’ leren kennen (echter gebeurd dat vaak pas na vele jaren). Een handleiding is nodig omdat de HSP ‘ers in de minderheid zijn en niet altijd even serieus genomen worden.

Er gebeuren vreemde dingen zoals; een zwarte gedaante te zien
Want HSP ‘ers ‘zien’ en horen vaak dingen die niet te verklaren zijn in aardse begrippen, zoals; door het fototoestel een zwarte gedaante ‘zien’ na het fotograferen van de maan, waar je alleen buiten bent (zie foto boven). Iets wat met het blote oog niet te zien is. Of denken dat iemand iets zegt en daar antwoord op geven en na verloop van tijd blijkt dat die ander niets gezegd heeft maar je wel een groot geheim ‘gehoord’ hebt én achteraf  blijkt het correct te zijn. Dan in 2003 komen te wonen onder een kerktoren (als gezin), waar achteraf 2G antennes op verstopt zaten ter hoogte van de slaapkamers en niet naar dat stemmetje geluisterd te hebben, bij de bezichtiging, om het niét te kopen! 2G antennes met onzichtbare, onhoorbare en niet te ruiken frequentie-golven, die de helft van het gezin langzaam ziek hebben gemaakt!

De boodschap is:
na zoveel jaren zeker ‘weten’ dat wat de maatschappij doet met 5G en 6G, niet goed is! Dat de vele zendmasten niet goed zijn. Dat er om de ongeveer 150 meter, slimm cells komen om te zorgen voor draadloze verbindingen, niet goed zijn! Dat de vele satellieten die voor de draadloze verbindingen zorgen, niet goed zijn! Dat 5G en 6G nog weer anders gaat werken dan de vorige netwerken en dat ieder verstandelijk mens, toch op de klompen moet aanvoelen, dat de radiogolven (voor 2G en 3G) van een geheel andere orde zijn dan de microgolven, infrarood licht en ultraviolet licht voor 5G en 6G? Dat hier echt mee gestopt moet worden omdat de mens anders massaal ziek zal worden, wereldwijd! En niet alleen de mens maar ook de flora en de fauna. Het zal de wereld vernietigen.

Kanariepietjes
Zijn de HSP ‘ers de kanariepietjes van nu? De waarschuwers dat 5G en 6G niét door moet gaan?

Bronnen:
https://stralingsleed.nl/blog/wordt-van-een-hooggevoelig-iemand-geen-elektrogevoelig-iemand/
https://stralingsleed.nl/blog/hooggevoeligheid-hsp-en-elektrohypersensitiviteit-ehs/
https://stralingsleed.nl/blog/elektro-overgevoeligheid-ehs-geidentificeerd-en-gekarakteriseerd-als-een-neurologische-stoornis/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/02/03/amerikaanse-inlichtingendienst-onderzocht-havanna-syndroom-di/
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1423013068/mogelijk-oorzaak-gevonden-voor-mysterieus-havana-syndroom
https://www.ednasia.com/top-five-questions-about-6g-technology/