Wat is biologische oorlogsvoering eigenlijk?
Biologische oorlogvoering is oorlog voeren met biologische wapens *of giftige stoffen die door levensvormen worden geproduceerd. Biologische wapens zoals van;
-schimmels;
-insecten;
-virussen:
-planten;
-bacteriën.

De materialen om bovenstaande organismen te produceren zijn relatief goedkoop en gemakkelijk verkrijgbaar. Ze zijn vaak zelf te produceren. De kennis die men ervoor nodig heeft is wereldwijd beschikbaar en dat betekent dat biologische wapenproductie eenvoudig is.

*De term ‘biologische wapens’ is een verzamelnaam voor microbiologische en toxine wapens. Microbiologische wapens zijn virussen, bacteriën of schimmels die zich kunnen vermenigvuldigen in mens, dier of plant. Toxinen zijn giftige stoffen geproduceerd door levende organismen zoals o.a. in planten (bijvoorbeeld paddenstoelen), dieren (bijvoorbeeld slangen) en micro‑organismen (bacteriën).

Verdrag biologische wapens
Dat dit een gevaarlijke en stiekeme ontwikkeling is, was al heel snel duidelijk. Op 10 april 1972 is dan ook het verdrag biologische wapens ontstaan (Biological and Toxin Weapons Conventionis) en in 1975 van kracht gegaan wat in 1981 ook Nederland ondertekend heeft.

Het verdrag Biological and Toxin Weapons Convention is (BTWC of BWC)
Het verdrag Biological and Toxin Weapens Conventions (BTWC) is een ontwapeningsverdrag dat én biologische- én toxinewapens verbiedt te ontwikkelen, te produceren, opslaan en te gebruiken.  183 landen hebben dat ondertekend en maar tien staten hebben het verdrag niet ondertekend of goedgekeurd: Tsjaad (Afrika), de Comoren (Oost-Afrika), Djibouti (oost-Afrika), Eritrea (oost-Afrika), Israël (Midden-Oosten), Kiribati (Oceanië), Micronesia (een deelgebied van Oceanië), Namibië (Afrika), Zuid-Soedan (Afrika) en Tuvalu (Oceanië).

Gezamenlijk streven
De 183 BTWC-staten streven ernaar dat het verdrag relevant en effectief blijft, ondanks de veranderingen in de wetenschap, technologie en politiek. De staten die lid zijn, streven ernaar om elke vijf jaar bijeen te komen en om de werking van het BTWC te evalueren. Tussen deze toetsingsconferenties door hebben de staten die partij zijn, verschillende activiteiten en initiatieven ontplooit om de doeltreffendheid van de uitvoering van het verdrag te verbeteren. 

Want biologische wapens verspreiden ziekteverwekkende organismen of toxines om mensen, dieren of planten te schaden of te doden
Ze kunnen dodelijk en zeer besmettelijk zijn. Ziekten die door dergelijke wapens worden veroorzaakt, beperken zich niet tot de nationale grens en verspreiden zich wereldwijd. De gevolgen van het opzettelijk vrijgeven van biologische stoffen of toxines, kunnen dan ook dramatisch zijn. Naast het tragische verlies van levens, kunnen dergelijke gebeurtenissen leiden tot voedseltekorten, milieurampen, verwoestende economische verliezen, wijdverbreide ziekten, angst en wantrouwen bij de mensheid.

Biologische wapens
Een flink aantal micro-organismen, virussen en toxinen komen hier eventueel voor in aanmerking. Het Amerikaanse Centers for Disease Control an Prevention (CDC) wees zes ziekteverwekkers aan als bio-wapen namelijk;
-miltvuur (antrax);
-botuline toxisme;
-Yersinia pestis (pest of zwarte dood);
-ebolavirus;
-pokkenvirus

En nu het nieuwe bio-wapen: Covad-19 (het SARS-CoV-2-virus)?
Want voordat de COVID-19 pandemie de wereld zou treffen in 2020 (met uitzondering van Antarctica), hebben Chinese wetenschappers die mogelijkheid al besproken; coronavirussen als wapen in zetten! Volgens The Weekend Australian is het document geschreven door Chinese wetenschappers, volksgezondheidsfunctionarissen en wapenexperts. Waar Chinese wetenschappers voorspellen dat; “een derde wereldoorlog met biologische wapens uitgevochten zal worden”.

Gedachte van de VN over biologische wapens
De Verenigde Naties (VN) hebben een belangrijke taak; het voorkomen van grote conflicten en oorlogen. De VN gedachte over biologische wapens is: “biologische wapens verspreiden ziekteverwekkende organismen of toxines om mens, dier en plant te schaden of te doden.  Ziekten die door dergelijke wapens worden veroorzaakt, zouden zich niet beperken tot nationale grenzen en zouden zich snel over de hele wereld kunnen verspreiden. De gevolgen van het opzettelijk vrijgeven van biologische factoren of toxines kunnen dramatisch zijn. Naast het tragische verlies van levens, kunnen dergelijke gebeurtenissen leiden tot voedseltekorten, milieurampen, verwoestende economische verliezen en wijdverbreide ziekten, angst en wantrouwen bij het publiek”.

Het verdrag (resolutie1540*wat betreft biologische wapens (BTWC) verbiedt dan ook de ontwikkeling, productie, opslag en het gebruik van biologische- en toxinewapens. 

*Resolutie 1540 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties werd unaniem door de VN-Veiligheidsraad aangenomen op 28 april 2004. De groei van nucleaire, chemische en biologische wapens, alsook de raketten en dergelijke om ze in te zetten, waren een bedreiging van de internationale vrede en veiligheid.

Belangrijke artikelen in het verdrag biologische en toxinewapens (BTWC)
Artikel 1;
Artikel I is de kern van het BTWC en vereist dat elke staat “nooit, onder geen enkele omstandigheid, ontwikkelt, produceert, voorraden aanmaakt of anderszins biologische wapens, verwerft of behoudt;
Artikel 2;
Om biologische wapens en bijbehorende hulpbronnen te vernietigen of voor vreedzame doeleinden te gebruiken;
Artikel 3;
Het is niet toegestaan ​​om biologische wapens over te dragen of op enigerlei wijze te helpen of aan te moedigen;
Artikel 4:
Het nemen van alle nationale maatregelen die nodig zijn om de bepalingen van het BTWC in eigen land uit te voeren;
Artikel 5:
De verplichting van BTWC-staten om de bepalingen van het verdrag in eigen land uit te voeren. Dit is van essentieel belang om de nationale autoriteiten de kans te geven om te voldoen aan het ontwapeningsverdrag om biologische- en toxinewapens te verbieden.  

Wuhang/China en corona
De coronapandemie is zo goed als zeker begonnen op een dierenmarkt in de Chinese stad Wuhan. Een internationale groep onderzoekers, concludeert dat; eind 2019 in Wuhan een nieuwe, onbekende ziekte opdook. Tientallen mensen kregen last van zware longontsteking en uit onderzoek bleek dat ze een nieuw virus hadden opgelopen, dat de wetenschappelijke naam SARS-CoV-2 kreeg, in de volksmond; corona.

Is 5G daarom nodig?
Is 5G een onderdeel van een bio-wapen? Is het de bedoeling dat mensen een vaccinatie krijgen, zogenaamd tegen corona, maar dat er in het vaccin iets zit wat je een bestuurbare marionet maakt door middel van je eigen smartphone, verbonden met het 5G-netwerk en kunstmatige intelligentie (IT) en kan iedere gevaccineerde zo gevolgd worden? Wordt iedereen die gevaccineerd is een mens-machine? Is dít de bedoeling en mag niet gezegd worden?

Want is het SARS-CoV-2 (corona) dan een biologisch wapen?
Er duiken berichten op als zou het coronavirus ontwikkeld zijn in een laboratorium om in te zetten als biologisch wapen. Het verhaal wordt algemeen beschouwd als vals maar roept wel andere vragen op als: beschermt Resolutie 1540 ons wel voldoende?

Wordt de democratie nu geweld aangedaan?

Democratie (letterlijk “volksheerschappij”) is een bestuursvorm waarin de wil van het volk de bron is van legitieme machtsuitoefening.

Wat nodig is
Nodig én democratisch is; dat er woon- en werkplekken gecreëerd worden voor mensen, die niet ongevraagd bestraald willen worden! Die onwel worden van de ongevraagde elektromagnetische straling! Dit is ook het meest logische in een democratisch land!

Bronnen:
https://spectator.clingendael.org/nl/publicatie/het-belang-van-het-biologisch-wapenverdrag-coronacrisis
https://www.un.org/disarmament/biological-weapons/
Verdrag biologische wapens: https://treaties.unoda.org/t/bwc
https://en.wikipedia.org/wiki/Biological_Weapons_Convention
https://stralingsleed.nl/blog/covid-virus-door-mensenhanden-gemaakt/
https://www.hln.be/buitenland/chinese-klokkenluidster-beweert-dat-coronavirus-ontstaan-is-in-lab-en-kan-daar-wetenschappelijk-bewijs-voor-leveren~a76ef055/
Foto: https://pixabay.com/nl/illustrations/wapens-oorlog-bio-wapens-aanval-5241880/
https://www.metronieuws.nl/lezerscolumn/2020/03/corona-en-5g-wat-is-waar/