Het 5G appeal is dat wetenschappers en artsen uit 36 landen waarschuwen voor het gevaar van 5G. 5G zal leiden tot een enorme toename van onvrijwillige blootstelling aan elektromagnetische straling en alle gevolgen daarbij horend.

5G zou het onder ander het corona-virus veroorzaken. Deze conclusie komt de wereld in door Dr.Cowan*. De Spaanse griep zou een gevolg zijn van de radarinstallaties die in gebruik genomen werd tijdens WO I en het huidige coronavirus wordt veroorzaakt door de ingebruikname van 5G.

* Thomas Cowan is een Amerikaanse beoefenaar van alternatieve geneeskunde, auteur en voormalig arts. Hij deed in 2020 afstand van zijn medische licentie. Hij zegt dat de draadloze (vooral 5G) communicatie verantwoordelijk is voor de COVID-19-pandemie.

Want virussen reageren op ElektroMagnetischeVelden (EMV)
Er bestaat iets dat mensen ziek maakt en dat noemen we een virus. Dat er een besmettelijke bron is, die we virus noemen (vergif in het Latijns) kan niet ontkend worden. Maar dat er een wisselwerking bestaat tussen virussen en elektromagnetische velden (EMV) kan ook niet ontkend worden. EMV dat eind 20ste eeuw draadloos een enorme toevlucht genomen heeft. EMV die begin 21ste eeuw bestaan uit 5G en waar 6G al van in voorbereiding is.

Onderzoek virus/ EMV
Een virus kan geactiveerd worden door een elektromagnetisch veld. In juli 2020 werd een internationale studie gepubliceerd waarin de mogelijkheid werd onderzocht of 5G corona-achtige DNA structuren veroorzaakte. De conclusie van het onderzoek luidde als volgt: “5G millimetergolven zijn goede kandidaten om toe te passen bij het construeren van virusachtige structuren zoals coronavirussen (COVID-19) in de lichaamscellen.”

Dit onderzoek bevestigd dus dat er een verband is tussen virussen en EMV. Als millimetergolven in staat zijn corona-achtige structuren te veroorzaken, dan is dat een reden tot grote zorg. De millimetergolven van 60 gigahertz (GHz) zijn namelijk vergunningsvrij te gebruiken in o.a. Nederland. In juli 2019 werd op een door de EU aangestuurde conferentie besloten dat er geen vergunning meer nodig is om de 57 tot 71 gigahertz (GHz)- band te gebruiken voor 5G services en dat maakte de weg vrij voor nog meer 5G uitrol in Europa en Nederland.

Radiofrequenties rond 60 GHz hebben een unieke eigenschap: de energie van het 60 GHz signaal wordt voor 98% direct geabsorbeerd door zuurstof. Hierdoor ontstaat in de bundel straling een zuurstoftekort en ontstaan er reacties van de straling met de zuurstof. Het introduceren van deze frequentie kan dus grote gevolgen hebben. Want als mensen of dieren zich in de bundel bevinden, kunnen deze dan last krijgen van zuurstoftekort? Een bundel niet zichtbaar, hoorbaar of te ruiken.

En de ontdekking dat een virus tot leven gewekt kan worden door straling, is niet nieuw. In de jaren 20 van de vorige eeuw ontdekte Dr. Raymond Rife dat bacteriën en virussen door straling worden beïnvloed. Wat Rife beweerde, is namelijk dat elke microbe zijn eigen resonantiefrequentie heeft. Is dat voor het gemak even vergeten met alle draadloze?

Kunnen corona-achtige structuren ontstaan door de 60 GHz?
In juli 2020 werd er zelfs een internationale studie gepubliceerd waarin de mogelijkheid werd onderzocht of 5G millimetergolven corona-achtige DNA structuren kunnen veroorzaken. De conclusie van het onderzoek luidt als volgt: “5G millimetergolven zijn goede kandidaten bij het construeren van virusachtige structuren zoals coronavirussen (COVID-19) in de cellen.”

Onderzoek 5G en corona
In dit onderzoek is te zien dat 5G millimetergolven worden geabsorbeerd door de dermatologische cellen (zoals bij eczeem, psoriasis, huidinfecties en huidtumoren)

die als antennes werken en dit overgedragen naar andere cellen. Dermatologie is een medisch specialisme dat vooral is gericht op aandoeningen van de huid, nagels en haar. De dermatoloog doet zowel de diagnostiek als de behandeling van huidziekten.

In het onderzoek spelen 5G frequenties de hoofdrol bij het produceren van coronavirussen in biologische cellen. Celbiologie (ook wel cytologie of celleer) is een onderdeel van de biologie waarin men de structuur, functie en levensverrichtingen van de cel bestudeert; de kleinste zelfstandig levende eenheid van een organisme. In de celbiologie richt men zich op de;
-fysiologische eigenschappen;
-stofwisseling;
-communicatieprocessen;
-levenscyclus;
-chemische samenstelling;
-interacties van de cel met zijn omgeving.

Bekend is dat Elektro Magnetische-straling het immuunsysteem kunnen verlagen. 

Millimetergolven en draadloos
Millimetergolven zijn in staat corona-achtige structuren te veroorzaken, wat reden is tot grote zorg. De millimetergolven van 60 GHz. zijn namelijk vergunningsvrij te gebruiken in Nederland. Voor straalverbindingen worden zelfs al hogere frequenties ingezet; tot wel 90 GHz.

Straling vermindert de gezondheid
Een rapport van onafhankelijke wetenschappers en gezondheidsexperts van over de hele wereld over mogelijke risico’s van draadloze technologieën en elektromagnetische velden is; het BioInitiative 2012-rapport.

In de tien jaar nu, sinds het BioInitiative 2012-rapport werd gepubliceerd, zijn honderden nieuwe peer-reviewed onderzoeken gepubliceerd. Een duidelijke meerderheid van de onderzoeken rapporteert ‘biologische effecten’ in plaats van ‘geen effect’ wat het ICNIRP* beweert.

* Het ICNIRP staat voor ‘International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection’. Deze onafhankelijke commissie van internationale wetenschappers stelt onder andere blootstellingslimieten op voor de elektromagnetische velden waar onze mobiele communicatie mee werkt.

Wél effect
Alle draadloze toepassingen hebben wél effect. Door wifi gaan schimmels harder groeien en geven meer toxines af. Bij 1800 megahertz (MHz)-frequenties kan longschade ontstaan. Elektromagnetische straling wordt geabsorbeerd door moleculen. 2.4 gigahertz (GHz) o.a. wifi, draadloze laptop, smart tv en alle smart home apparaten, verminderen het aantal watermoleculen. 60 GHz vermindert het aantal zuurstofmoleculen.

Omdat het immuunsysteem door 5G behoorlijk onder vuur komt te liggen, was dit voor veel overheden reden om de veiling van 5G uit te stellen. Omdat in honderden wetenschappelijke studies aangetoond is dat gepulste elektromagnetische straling (of ‘microgolfstraling’, van o.a. 4G, 5G, wifi, bluetooth) schade veroorzaakt aan alle leven. 5G betekent nog méér straling én het gebruik van nieuwe frequenties. Ook wordt er verwacht dat het energieverbruik enorm zal stijgen door alle extra toepassingen en dat zeldzame mineralen uitgeput raken. Verder zal onze privacy nog meer ondermijnd worden.

Is corona eigenlijk elektrogevoeligheid?
Voor stralingsgevoelige mensen is het lastig om de klachten goed in te schatten. Veel van de klachten van straling komen ook voor bij corona: benauwdheid, prikkeling van de huid, vermoeidheid, hartkloppingen, hoofdpijn, keelpijn en slecht kunnen slapen. Dit zorgt voor verwarring: is straling de oorzaak of is het corona?

Correlatie tussen vaccinatie & straling?
Sinds het vaccineren is begonnen, testen vele verzorgingstehuizen ineens positief op corona. De vraag dringt zich op: is de positieve test juist veroorzaakt door het vaccin? Worden zwakkeren meer ontvankelijk voor andere stressfactoren zoals straling? Op veel daken van die verzorgingstehuizen staan immers zendmasten. Vormt de vaccinatie tegen corona, samen met deze straling, een gevaarlijke cocktail waardoor het immuunsysteem systeem overbelast raakt?

Enkele krantenkoppen: corona uitbraak na vaccinatie. Verontrustende berichten van zieken en doden in verzorgingstehuizen door heel het land. In Amersfoort zijn inmiddels al 22 van de 106 bewoners overleden na de vaccinatie tegen COVID-19. Ook uit andere landen komen verontrustende sterfgevallen na vaccinatie, waar zomaar 20% sterft (o.a. uit Noorwegen, België, Israël, Duitsland en Spanje). Dit kan zijn door bijwerkingen van het vaccin, door besmetting met corona, maar wellicht speelt er ook overbelasting door straling van zendmasten en alle draadloze apparaten mee.

Het voorzorgsprincipe
Latent aanwezige virussen kunnen geactiveerd worden door EMV, dit is wetenschappelijk bewezen. Verder lijkt het mogelijk om virus-achtige structuren met 5G millimetergolven te creëren. Dit onderzoek is teruggetrokken, wat juist alleen maar meer vragen opwerpt. Wat wel duidelijk is, is dat de kunstmatige EMV, de straling dus, ernstige klachten kunnen geven die voor een deel overeenkomen met de klachten van corona.

Het is zaak dat de correlatie tussen straling en corona/vaccinatie onderzocht wordt. Er zijn teveel voorbeelden van uitbraken direct rond zendmasten om dit als toeval weg te wuiven. Verder zou het toegepast moeten worden ten aanzien van straling & 5G, dat een land nóóit 100% draadloos mag worden gemaakt!

Bronnen;
https://5gisnietoke.nl/bronnen/corona.html
https://calmatters.org/health/2021/02/conspiracy-theory-doctor-surrenders-medical-license/
https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Cowan_(alternative_medicine_practitioner)
http://web.archive.org/web/20200724033639/https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32668870/
https://stralingsleed.nl/blog/5g-60-gigahertz-ghz-is-niet-zomaar-een-frequentie-en-vooral-niet-onschuldig/#:~:text=60%20gigahertz%20(GHz)%20en%20absorptie,op%205G(4G%2B)%20netwerkniveau.
https://bioinitiative.org/media/spread-the-word/
https://bioinitiative.org/
https://reportersonline.nl/confirmation-bias-waarom-sommige-mensen-geloven-dat-we-corona-aan-5g-te-danken-hebben/
https://web.archive.org/web/20200724033639/https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32668870/
https://www.bitchute.com/video/XV4nqpXf4s71/
https://5gisnietoke.nl/feiten/BioInitiative.html
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9276003/
https://5gisnietoke.nl/bronnen/stralingsklachten.html
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-spain-5g/spain-postpones-5g-spectrum-auction-due-to-coronavirus-idUSKBN21H2KH