Met de snelle ontwikkeling van de draadloze informatie voorzieningen van de afgelopen jaren, is het draadloze elektromagnetisme (EMV) op grote schaal in ieders leven gekomen. Zonder gedegen en waarschijnlijk eerlijk onderzoek wordt de mensheid gedwongen om hiermee te kunnen omgaan. Bijgevolg is dat deze draadloze elektromagnetische velden (EMV), deze radiofrequenties (RF), een nieuwe bron van vervuiling zijn in de moderne beschaving van de 21ste eeuw. Een belasting waar we onze jeugd mee op laten groeien en die;
-niet zichtbaar;
-niet ruikbaar;
-en niet hoorbaar is.  

Net als kleine kinderen: handen voor de ogen en dan is het er niet! Maar wél stilletjes verricht het vernietigend werk. Niet erg democratisch in een toch democratisch land als wat Nederland is.

Onderbelicht
Dat de interaktie van deze onzichtbare, reukloze en onhoorbare elektromagnetische velden (EMV) totaal onderbelicht is, wat deze met de menselijke organen kunnen doen, met o.a. de hersenen. Dat wetenschappers het niet met elkaar eens zijn over de effecten van deze draadloze technologie. Dat de besluitmakers luisteren naar de wetenschappers in dienst van de Telecom en de techniek gewoon verder (en meer en meer mensen gaan reageren) wordt uitgerold!

EMV niet goed voor de menselijke hersenen
En dit terwijl vele onderzoeken (de niet wetenschappelijke) aantonen dat ons zenuwstelsel, een belangrijk orgaan, juist erg gevoelig is voor deze draadloze elektromagnetische velden! Dat in de afgelopen jaren steeds meer onderzoeken zich gericht hebben op de neurobiologische effecten van deze EMV, waaronder het metabolisme (stofwisseling) en transport van de neurotransmitters*.

*Neurotransmitters zijn de signaalstofjes die zenuwimpulsen overdragen tussen zenuwcellen (neuronen) en/of kliercellen en spiercellen. Bekende neuro-transmitters zijn o.a. adrenaline, dopamine, GABA en serotonine. Deze hebben vooral invloed op je gemoedstoestand.

Niet genoemd als trigger is de draadloze straling(EMV)
Wel genoemd wordt wat je er allemaal mee kunt, met het draadloze.  Je kunt je huis bedienen met je telefoon en/of tablet. Je lichten, gordijnen en verwarming simpel bedienen met je smartphone. Voordeel, voordeel, voordeel toch? Halleluja, wat is het leven toch ideaal met;
-een slimme koelkast: want het komt nog wel eens voor dat je kind het laatste slokje uit een pak leegdrinkt en vergeet dit te melden. Met een slimme koelkast beheer je altijd en overal je voorraad. De koelkast is van binnen namelijk voorzien van een camera;
-een slim slot: waar je smartphone als sleutel te gebruiken is;
-de Fitbit; die je draagt als een horloge en die gekoppeld wordt aan je iPhone. Het slimme apparaatje houdt je activiteiten bij en laat weten hoe het met je gezondheid gesteld is. Het meet je hartslag, het aantal stappen, je slaappatroon en de hoeveelheid verbrande calorieën per dag;

-het automatisch water  geven via een drainage systeem. Je kunt dan meerdere dagen van huis gaan, zonder dat je planten opdrogen.

 Maar….wat niet genoemd wordt is dat draadloze apparaten en hun zendmasten,  bijdragen bij aan lichamelijke-, emotionele- en gedragsproblemen. Dat de niet zichtbare, reukloze en hoorbare frequentiegolven, de mens ziek maakt.

Lichamelijke problemen als;
-hoofdpijn;
-oorsuizingen;
-krampen;

-druk in ’t hoofd;
-wazig zien (mouches volantes);
-slecht ruiken (dichte neus)

-hoorproblemen (tinnitus);
-haarjeuk;
-gezwollen slijmvliezen;
-hart-ritmestoornis.

Emotionele problemen als;
-chronische vermoeidheid;
-slaapstoornis;
-concentratie- en geheugenstoornissen;
-dufheid.

Gedragsproblemen als;
-irriteerbaar;
-agressief;
-depressief;
-op autistisch lijkend gedrag.

Studies hebben aangetoond dat draadloze straling schadelijke effecten hebben op de hersenen en het zenuwstelsel. Het is gebleken dat het invloed heeft op de neurotransmitters die betrokken zijn bij psychiatrische stoornissen, stress, aandacht/concentratie, prikkelbaarheid, slaap, stemming, het reguleren van emoties en depressie.

Kinderen die worden blootgesteld aan de straling van mobiele telefoons lijken dan ook meer dan hun deel van bovengenoemde problemen te hebben. Uit een Koreaans onderzoek blijkt dat kinderen die de meeste telefoontjes plegen op hun mobiele telefoon of die de meeste tijd aan het spelen waren van games op hun mobiele telefoon, meer kans hebben om ADHD te ontwikkelen. Uit een Deens onderzoek bleek dat de kinderen, van wie de moeder voor en na de bevalling een mobiele telefoon gebruikte, 50 procent meer kans hebben op gedragsproblemen! Zelfs muizen die worden blootgesteld aan straling van mobiele telefoons, ontwikkelden gedrag dat consistent is met hyperactiviteit.

Interessant is dat een middelbare school in Sydney meldde dat, nadat het gebruik van mobiele telefoons door leerlingen op scholen was verboden, leraren “een dramatische afname van gedragsproblemen en een toename van fysieke activiteit”, constateerden.

Structurele veranderingen in de hersenen
Het zijn niet alleen mobiele telefoons die deze problemen veroorzaken. Dat geldt ook voor intensief draadloos internetgebruik. Onderzoek heeft aangetoond dat dit verband houdt met depressie, angst, impulsiviteit en vermindert het psychisch welbevinden. Bovendien is aangetoond dat het structurele veranderingen in de hersenen veroorzaakt in gebieden die verantwoordelijk zijn voor gedrag, persoonlijkheid en het reguleren van emoties, want frequenties van alle draadloze gebruik warmen het hersenenvocht op.

Frequenties warmen het hersenvocht op
Frequenties hebben de mogelijkheid namelijk om dingen op te warmen, zoals bij de magnetron, omdat frequenties het mogelijk maken om onzichtbaar, onhoorbaar en reukloos, materialen te penetreren. Dat is prima in een magnetron (daar heb je controle over), maar zorgwekkend bij een draadloos communicatie-apparaat, omdat hierbij ‘t waterige weefsel van de hersenen (het hersenvocht) op-ge-warmt wordt en in Nederland kun je hier, door de vele zendmasten, niet aan ontkomen! Op dit moment (31-10-2022) staan in Nederland 15.886 antenne-installaties voor de mobiele communicatie. Hersenvocht absorbeert de straling van microgolven goed (5G maakt gebruik van microgolven, ultrarood- en ultraviolette straling).

Wat radiofrequenties (RF) kunnen veroorzaken
De elektromagnetische golven van tv- en radiozenders, zendmasten, mobiele telefoons en draadloos internet, zenden met een frequentie van 100.000 Hz (Hertz) tot 300 GHz (GigaHertz): radiogolven of radiofrequente velden (RF).

De BBH
De bloed-hersenbarrière (BBH) van een lichaam, scheidt de bloedsomloop van het hersenenvocht. Het is echter bewezen dat radiofrequente straling (RF) de bloed-hersenbarrière verzwakt en zorgt dat schadelijke gifstoffen gemakkelijk bij de hersenen kunnen komen. Een onderzoek uit 2015, welke gepubliceerd is in het tijdschrift Electromagnetic Biology & Medicine, gaf toen al aan dat apparaten die RF-straling genereren, ernstige gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken, waaronder kanker. De wetenschappers vonden in verscheidene onderzoeken dat RF-straling een soort van oxidatieve stress* veroorzaakt, dat ervoor zorgt dat de antioxidant-verdedigingen van het lichaam overweldigd raken en in essentie ervoor zorgen dat vrije radicalen** vrij spel hebben.

*Oxidatieve stress is een stofwisselingstoestand, waarbij meer dan een normale fysiologische hoeveelheid reactieve zuurstofverbindingen (reactive oxygen species ROS) in de cel gevormd wordt of aanwezig is. De reactieve zuurstofverbindingen beschadigen alle delen van de cel, inclusief proteïnen (of eiwitten), lipiden (vetachtige substanties, zoals cholesterol, in het bloed) en DNA.

**Vrije radicalen zijn agressieve stoffen die schade kunnen veroorzaken aan cellen en weefsels. Wanneer ze schade veroorzaken, noemen we dat oxidatieve stress.

Peer-reviewed onderzoek: stop met 5G!
De wetenschappers van peer-reviewed onderzoeken roepen dan ook in 2022 op tot een moratorium op 5G, nadat blijkt dat regelgevers gezondheidsrisico’s van straling negeren. Regelgevers zoals de Federal Communications Commission (FCC) en de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) die eind 20ste eeuw, grenswaarden voor blootstelling aan radiofrequente straling (RF) hebben gemaakt om het publiek en de werknemers te beschermen tegen de nadelige effecten van deze radiofrequenties (RF). Deze normen beschermen echter NIET!  Deze limieten zijn gebaseerd op resultaten van studies die in de jaren tachtig, van de vorige eeuw, werden uitgevoerd bij blootstelling van 40-60 minuten bij 5 apen en 8 ratten!

Afgelopen 25 jaar heeft uitgebreid onderzoek naar RF aangetoond dat de veronderstellingen die ten grondslag liggen aan de blootstellingslimieten van de FCC en ICNIRP schadelijk zijn voor de volksgezondheid!

Bijwerkingen worden waargenomen bij blootstellingen onder de gehanteerde normen zoals DNA-schade, cardiomyopathie, carcinogeniteit, spermaschade en neurologische effecten, waaronder elektromagnetische overgevoeligheid (EHS). Ook hebben meerdere onderzoeken bij mensen statistisch significante verbanden gevonden tussen blootstelling aan RF en een verhoogd risico op hersen- en schildklierkanker. Toch hebben de FCC en ICNIRP in 2020, dezelfde limieten bevestigd die in de vorige eeuw zijn vastgesteld. Bijgevolg is dat deze blootstellingslimieten, werknemers, kinderen, overgevoelige personen (EHS ‘ers) en de algemene bevolking onvoldoende beschermen tegen blootstelling aan RF op korte of lange termijn. Daarom zijn er dringend nieuwe gezondheids-beschermende blootstellingslimieten voor mens en milieu nodig. Deze limieten moeten gebaseerd zijn op eerlijk en wetenschappelijk bewijs. En in een land moet altijd plek zijn waar je kiezen kunt om te wonen en dat kan nu niet!

Bronnen;
www.emraustralia.com.au
https://stralingsleed.nl/blog/wat-doen-de-elektromagnetische-velden-van-alle-draadloos-met-onze-hersenen/
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2021.691880/full?&utm_source=Email_to_rerev_&utm_medium=Email&utm_content=T1_11.5e4_reviewer&utm_campaign=Email_publication&journalName=Frontiers_in_Public_Health&id=691880
https://stralingsleed.nl/blog/elektro-overgevoeligheid-ehs-geidentificeerd-en-gekarakteriseerd-als-een-neurologische-stoornis/
https://stralingsleed.nl/blog/5g-is-niet-veilig-voor-onze-gezondheid/
Foto: http://magdalenakrawiec.com/blog/fale_na_ktorych_warto_plynac/
https://prodemos.nl/kennis-en-debat/publicaties/informatie-over-politiek/wat-is-een-rechtsstaat/grondrechten/
https://www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/12884/Scientists%20Call%20for%20Morat