Vanaf het begin van de crisis rondom ‘corona’ in Nederland, maart 2020, wordt de gedachte verspreid dat er een oorzakelijk verband kan zijn met de introductie van 5G. Dit wordt door gezondheidsautoriteiten en de media met verdacht veel kracht van de hand gewezen. Wie deze mogelijkheid toch benoemt, stelt zich zeer kwetsbaarheid op en bloot aan verbale agressie en sociale uitsluiting. Wordt hiermee de echte waarheid verdoezeld? Is de corona-uitbraak mede te danken aan het gebruik van de digitale apparaten?

 Verbale agressie, uitsluiting en een totale lockdown
De woorden complotdenkers en gekkies worden veel gebruik voor mensen die de officiële uitleg over de oorzaak van de uitbraak van het cornona-virus in twijfel trekken. Het zijn vaak ervaringsdeskundigen die in één adem genoemd worden met relschoppers die niet eens weten waar het werkelijk om gaat, de zogeheten complotdenkers. Ervaringsdeskundigen die een ander leven hebben door het zogenaamde ‘inzicht’ van instanties in Nederland die menen te weten dat de kunstmatige elektromagnetische velden geen schade geven aan mens, flora en fauna. Kunstmatige elektromagnetische velden van alle draadloos gebruik dat sinds de eeuwwisseling zo enorm is toegenomen. Het zijn de elektrogevoeligen onder ons die tegen de uitrol van 3G en 4G waren. En omdat het maar doorgaat tegen de uitrol van het 5G-netwerk. De netwerken voor de draadloze communicatie maken ze ziek en niemand luistert! De overheid, Gezondheidsraad en GGD ’en niet. Mensen die hun gedachtengang op You Tube zetten of Facebook en tot hun verbazing merken dat dit op deze kanalen verwijderd wordt door factcheckers. Een handeling volkomen in strijd met normen, waarden, fatsoen en de rechten van een mens. Rechten die met voeten getreden worden terwijl veel elektrogevoeligen zeker weten dat de uitrol van 5G en 6G veel biologische klachten gaat geven aan mens, flora en fauna. Klachten die wereldwijd enorm zijn toegenomen door de uitrol van 5G. Mensen die waarschuwen omdat ze het zelf ervaren en zeker weten dat de zendmasten met hun antennes de oorzaak zijn. Elektrogevoeligen die nergens meer naar toe kunnen omdat draadloos gebruik overal is. Elektrogevoeligen die in een totale lockdown zitten en wachten op een menselijk beleid wat betreft de draadloze communicatie.

Dingen die niet kloppen
Er zijn dingen gaande die niet kloppen. Die vragen om duidelijkheid, die niet gegeven wordt. Over de herkomst van het virus is 14 maart 2020 is geen echte duidelijkheid bekend gemaakt. Wel komen er steeds meer signalen dat het virus mogelijk ontsnapt is uit een biologisch laboratorium in Wuhan, het Wuhan Institute of Virology. Wuhan, waar het laboratorium midden in de miljoenenstad staat en het epicentrum was van de besmettingen in China. Waar geruchten de ronde doen dat het nieuwe coronavirus is gesynthetiseerd en dat de pandemie is veroorzaakt door een lek vanuit het laboratorium. Of toch door vleermuizen die besmet zijn door de explosie in Yancheng waar 22-05-2019 een zware explosie was in een chemische fabriek in China? Het is moeilijk te geloven dat dit bewust is gedaan maar verschillende handelingen wereldwijd geven een nare biismaak, zoals dat:
-in november 2019 er 130.000 5G-antennes geïnstalleerd zijn in China, waarvan 10.000 antennes in Wuhan, ongeveer twee maanden voordat het corona-virus toesloeg:
-dat alle Chinezen in de herfst van 2019 een verplicht vaccin moesten ondergaan. Het vaccin bevatte REPLIZED (controleerbaar), RNA dat wordt geactiveerd door 5G in combinatie met Smart stof (chemtrails). En waarom is dit bericht nu niet meer te vinden op het WWW?
-tijdens de lockdown in maart 2020, de glasvezelleggers en de zendmastenvervangers, tot de vitale beroepen behoorden? Daar waar iedereen bijna thuis moest blijven werd er wél doorgewerkt aan de aanpassingen voor de uitrol van 5G. Dit terwijl er voor de lockdown veel protesten waren is dit duidelijk het de protesten in de kiem smeren?
-alom wordt beweerd dat een virus de veroorzaker van corona is, maar er geen wetenschappelijk bewijs voor deze bewering;
-het is omdat de EU een vaccinatiepaspoort in 2022 wil invoeren en dat ze bang zijn dat er teveel protest komt? Door het bespoedigen van angst bij mensen zodat ze zich vrijwillig laten vaccineren? En dan de dreiging dat zonder dit vaccinatie-paspoort het onmogelijk is om aan het maatschappelijke leven deel te nemen. Denk aan geen toegang tot publieke gebouwen, openbaar vervoer, scholen, dagverblijven, ziekenhuizen of werkkring;
-er een nano-chip ( in de vaccinatie-naald?) zit? Wordt zo iedereen stilletjes en stiekem voorzien van een minuscule NFC (Near Field Communication)-chip, de nieuwere en fijnere versie van RFID ( Radio Frequency IDentification)? 3 september 2020 maakten namelijk de technologische ontwikkelingstak van het Pentagon en de Bill & Melinda Gates Foundation, bekent dat ze samen met het tech-bedrijf Profusa, de ontwikkeling van een implanteerbare nanotech biosensor van hydrogel (stof vergelijkbaar met een zachte contactlens) ontwikkelen;
-genetische manipulatie kan plaatsvinden? Wordt door de nieuwe techniek CRISPR’s-cas9 (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) een genetische verandering aan de menselijke genen gemaakt? Is het niet zo dat alle corano-sneltesten DNA afnemen? En dat CRISPR’s van nature een belangrijk onderdeel van het bacteriële verdedigingsmechanisme tegen virussen zijn;
-het verdwijnen van contant geld op deze manier in de hand gewerkt wordt?
-er angst gezaaid wordt onder de burgers?

Langdurige klachten na het coronavirus
Een groot aantal patiënten met ‘milde’ coronaklachten hebben langdurige klachten blijkt uit duizenden reacties op Zorgwijzer (een vergelijking van zorgverzekeraars en zorgverzekeringen voor gebruikers) blijkt na genezing. Zorgwijzer valt onder het beheer van de Consumentenbond. Sommigen zijn al meer dan twee maanden ziek, terwijl iemand normaal gesproken binnen 2 weken is hersteld van het coronavirus. Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) zegt dat deze langdurige klachten echt een probleem vormen. Bij het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) staat het probleem op de agenda. De gemelde klachten zijn:
-alles overheersende moeheid;
-spierkrampen;
-kan bijna niet meer lopen;
-typen gaat moeilijk;
-dikke tong;
-droge mond;
-suizend gevoel in het hoofd;
-zuurbranden;
-pijn op de borst, steken in de borst, hartkloppingen;
-hoofdpijn, duizelig;
-irritatie in de luchtwegen;
-blijvende hoest;
-lichaam lijkt in brand te staan;
-veel tintelingen/ steken. Tintelingen die komen en gaan, sommige dagen erger dan andere;
-pieptoon oor en een vreemde smaak en geur.

Een deel van de ex-corona patiënten komt zelfs in een sociaal isolement terecht. Door de klachten kunnen ze niet meer meekomen bij gezinsactiviteiten en niet naar het werk. Klachten die veel weg hebben van de klachten bij elektrogevoeligheid.

Klachten van elektrogevoeligen
Bij elektrogevoeligheid wordt voor iedereen de emmer ander gevuld met toxische stoffen. De kunstmatig elektromagnetische velden van alle draadloze apparaten en zendmasten, laten de emmer doen overlopen en geven klachten als:
-een abnormale moeheid;
-spierkrampen, vooral in de benen;
-onwillekeurige bewegingen van de benen in rust:
-door de benen zakken;
-soort hyperventilatie aanval;
-een word-document of e-mail, altijd moeten nalezen op verwisseling van klanken (metathese of klankverwisseling) met de volgorde van bijv. de au, ou, eu, ui en ie, die omgedraaid worden in uo, ue, iu, of ei worden getypt. Foutjes, die standaard en onwillekeurig gemaakt worden;
-watterig in het hoofd zijn, het niet echt aanwezig zijn gevoel;
-hartritmestoornissen en vaak luide hartslag;
-jeuk;
-huidproblemen;
-vaak een bloedneus hebben;
-bloed ophoesten;
-vreemde tintelingen aan  vinger na vinger, langs de arm, de nek passerend naar de andere arm met een voor een tintelende vingers. Of beginnend bij de voet, via de nek naar de andere voet;
-hoge pieptoon in het oor (tinnitus);
-gezichtsverlamming aan een kant.

Klachten die grotendeels overeenkomen met de klachten van ex-coronapatiënten.

De microgolfziekte
Als mensen werken of wonen op een plaats met veel blootstelling aan microgolven (5G gaat gebruik maken van microgolven en infraroodstraling), kunnen ze een overbelasting krijgen van de microgolfstraling. Ze kunnen er ziek van worden of kunnen zelfs sterven aan deze microgolfvergiftiging of microgolfziekte. De dood neervallende spreeuwen in Den Haag bijvoorbeeld werden tijdens een test met een voor hen dodelijk frequentie van 5G straling geconfronteerd. Is hier de 60 GHz (straalzender) getest? Is corona dus eigenlijk een stralingsziekte? Microgolfziekte is niet besmettelijk, maar mensen die in dezelfde kamer wonen of werken kunnen dezelfde symptomen hebben omdat ze met dezelfde frequenties worden bestraald. Hoeveel mensen moeten er nog uitgeschakeld worden door ons draadloos gebruik? Geen 5G!

Parallellen met 5G
Er zijn gewoon veel paralellen te vinden met de uitbraak van het coronavirus en de gewenste uitrol van 5G. Uit het onderzoek van Bartomeu Payeras i Cifre. Bartomeu, een Spaanse bioloog, gespecialiseerd in microbiologie en werkzaam aan de Universiteit van Barcelona blijkt dat 5G een rol kan spelen bij de pandemie met de grote vraag: welke frequentie van 5G is aangezet? Wordt er gebruik gemaakt van de 60 GHz? 5G omvat de frequenties vanaf 500 megahertz (MHz) t/m 394 terahertz (THz) en hoogstwaarschijnlijk nog hoger (met name de 60 GHz frequentie die sinds 1 januari 2020 zonder vergunning gebruikt mag worden) heeft een zeer negatieve invloed op ons vermogen om via de longen zuurstof op te nemen uit de lucht. Het is een frequentie waarbij rode bloedcellen gaan klonteren en rolletjes (rouleaux) gaan vormen. Het bloed wordt stroperig. Als dit lang aanhoudt, is een algehele ‘systeemcrisis’ van het lichaam hiervan het gevolg. Enkele van de zeer verrassende ontdekkingen van het onderzoek zijn dat:
-de negen landen met de meeste infecties wereldwijd allemaal 5G-straling van de satellieten ontvingen;
-vier nabijgelegen landen met dezelfde breedtegraad zijn vergeleken: Portugal, Spanje, Italië, Griekenland. De twee landen met 5G (Spanje en Italië) hebben 220% meer besmettingen dan Portugal en Griekenland;
-de vergelijking tussen de kleine staat San Marino (Italië) en Kroatië (aan de overkant van de Adriatische Zee) verbluffend is. San Marino was de eerste Europese staat die 5G-technologie kreeg, en heeft de hoogste infectiegraad;
-de vijf steden met veel besmettingen in Italië aansluiten bij de uitrol van 5G, net als Spanje. De hotspots van de corona uitbraak, Barcelona en Madrid, hebben 5G-dekking;
-een andere opmerkelijke observatie is Afrika – een continent dat bijna zonder infecties is, behalve Zuid-Afrika. Bartomeu beweert dat alleen Zuid-Afrika 5G heeft;
-dat op San Marino, niet ver van Bologna in Italië, de hoogste 5G-dekking is en ook het hoogste aantal ernstige coronagevallen.

Grote Europese 5G-proeven en piloten

                                                         Testen 5G EVE

Het Europese 5G-observatorium volgt de marktontwikkelingen en proeven en acties die worden ondernomen door belanghebbenden uit de industrie en lidstaten in het kader van de uitrol van 5G in Europa en daarbuiten. Vanaf 2018 zijn er 245 onderzoeken vermeld waaronder technische tests. Testen door de Telecombedrijven, media, transport en automobiel. De 245 proeven werden uitgevoerd in 31 landen (199 proeven in 27 van de 27 EU-lidstaten en het VK en 46 in Rusland, San Marino, Noorwegen, Turkije en Zwitserland). Tot dusver zijn er geen proeven geregistreerd in de volgende lidstaten: Cyprus en Slovenië.

5G European Validation plarform for Extensive trials (EVE)
5G EVE is het Europese 5G-validatieplatform voor uitgebreide tests. Het is een van de drie 5G publiek-privaat partnerschap (PPS*)-infrastructuurprojecten die op 1 juli 2018 zijn gestart. Het doel is om geavanceerde 5G-infrastructuren in Europa te implementeren en te testen. Het 5G-EVE-concept is gebaseerd op het verder ontwikkelen en verbinden van bestaande Europese locaties in Griekenland, Spanje, Frankrijk en Italië om een ​​unieke 5G end-to-end-faciliteit te vormen.

* De 5G-Infrastructure-PPP is een gezamenlijk initiatief van 1,4 miljard euro tussen de Europese ICT-industrie en de Europese Commissie om de infrastructuur te heroverwegen en de volgende generatie communicatienetwerken en -diensten te creëren die alomtegenwoordige supersnelle connectiviteit en naadloze dienstverlening in alle omstandigheden.

Bronnen:
Foto bewerkt van: https://pixabay.com/nl/photos/mobiele-telefoon-5355388/
https://stralingsleed.nl/blog/coronaklachten-lijken-op-de-klachten-van-de-elektrogevoelige-ehser/
https://stralingsleed.nl/blog/ben-ik-nu-een-complotdenker/
https://stralingsleed.nl/blog/worden-mensen-genetisch-gemanipuleerd-en-het-belang-van-5g/
https://stralingsleed.nl/blog/wordt-het-gebruik-van-microgolven-en-infraroodstraling-5g-het-einde-van-alle-leven-op-aarde/
http://stralingsleed.nl/blog/schokkend-implanteerbare-5g-nanotech-biosensor-al-vanaf-2021-in-covid-19-vaccins/
https://www.zorgwijzer.nl/zorgverzekering-2021/veel-nederlanders-ervaren-langdurige-corona-klachten
https://www.elektrogevoeligheid.nl/symptomen-van-elektrohypersensitiviteit/
https://stralingsleed.nl/blog/vogels-vallen-dood-neer-en-een-link-naar-elektromagnetische-velden/
https://archive.fo/txk5C
https://stralingsleed.nl/blog/heeft-het-coronavirus-een-link-naar-5g/
https://www.5g-eve.eu/