(Electromagnetic hyperSensitivity =EHS)                      

Zuurstoftekort voor de coronapatiënt, maar ook voor de EHS ‘er
Bij het coronavirus zien we vaak dat er een ontsteking door de hele long of in beide longen zit. Daardoor kan de long niet meer goed zuurstof uitwisselen. Met als gevolg dat het zuurstofgehalte te laag wordt en dit kan leiden tot blijvend hersenletsel. 

Zuurstoftekort in de hersenen is een diffuse afwijking*(kwetsbare delen worden aangetast),waarbij met name geheugenproblemen en cognitieproblemen  (waarnemen, denken, onthouden van kennis en kennis toepassen en begrijpen) ontstaan. Hoe langer het zuurstof tekort duurt, hoe meer hersencellen er af sterven. Op dit moment is onbekend hoeveel mensen er na een corona infectie last krijgen van deze cognitieve stoornissen want zuurstof is van essentieel belang in de strijd tegen het coronavirus.

* Bij diffuus letsel zijn er meerdere axonen (een axon of zenuwvezel is een uitloper van een zenuwcel die elektrische impulsen geleidt) her en der in de hersenen te ver uitgerekt en meerdere kunnen geknapt afgescheurd zijn, waardoor de signalen niet meer door gegeven kunnen worden.

Maar waar niet over geschreven wordt, niet publiekelijk bekend wordt gemaakt is dat door de steeds grotere bandbreedte (in telecommunicatie termen, het verschil tussen de hoogste en de laagste frequentie), er eveneens zuurstoftekort ontstaat. Bandbreedte nodig voor alle draadloze communicatie.

 Zuurstof is belangrijk
En zuurstof is het belangrijkste molecuul voor het voortbestaan van onze 70 biljoen lichaamscellen. Zuurstof is tijdens de celstofwisseling nodig voor de verbranding van voedingsstoffen. Daarom kunnen onze lichaamscellen, zoals onze hersenen, maar een zeer beperkte tijd zonder zuurstof. Hierna treedt weefselversterf en functieverlies op.

Het zuurstofgehalte neemt werkelijk af
Magnetische velden van o.a. satellieten, zendmasten zoals 5G, mobiele telefoons en andere draadloze communicatieapparatuur, bederven de zuurstof die nodig is voor alles wat leeft op onze aarde, inclusief voor de mens. Er zijn al wetenschappelijke onderzoeken die tot op zekere hoogte aantonen dat er een verstoring in het proces van opname zuurstof naar bloed lijkt te plaats vinden. En “er is wetenschappelijk aangetoond dat de concentratie aan zuurstof in de atmosfeer langzaam afneemt”!

 Zonder vergunning
Want zonder dat er veel bekendheid en aandacht aan gegeven is, is in 2020 de 60 gigahertz (GHz) gewoon vergunningsvrij gemaakt! Bij deze hoogfrequente band is een enkele antenne niet meer genoeg en moeten meerdere elementen samenwerken in een array en de benodigde vergunning voor 60 gigahertz is eind 2019 afgeschaft. Deze mogen gebruikt worden door wie dat wil en zonder dit te vermelden dus!

De 60 GHz
5G maakt gebruik van de 60 gigahertz (GHz). Bij de 60 GHz is het nodig om dichtbij de antenne te zijn. Door de wetenschap wordt gesteld dat het signaal ongeveer 10 meter ver rijkt en wordt gestopt door muren en andere objecten. Ook bomen (de flora) absorberen deze hoogfrequente straling.

Zuurstof absorptie
En juist bij het gebruik van de 60 GHz kan dizuurstof ( O) of moleculaire zuurstof (een belangrijke enkelvoudige stof van het element zuurstof), een verzwakking veroorzaken doordat bij de 60 GHz straling, waterdamp absorbeert. Naarmate de elektromagnetische velden van de 60 GHz trillingen (van 24 GHz tot 184 GHz) hoger in de atmosfeer komen, zal 98% van de uitgezonden 5G-energie worden geabsorbeerd door de zuurstof in de atmosfeer (atmosferische zuurstof), waardoor elektronen de zuurstofmoleculen wijzigen. Het zijn juist deze elektronen die zich moeten binden aan de hemoglobine en myoglobine (zuurstofdragende moleculen) in ons bloed en daardoor zijn de rode bloedcellen niet in staat om zuurstof te vervoeren naar de lichaamscellen. Zonder zuurstof raakt de lever verstopt, het lichaam en de hersenen beginnen langzaam af te breken door langzame verstikking (benauwend gevoel).

Een van de klachten van long-Covid is; blijvende kortademigheid, waar dus het gebruik van de 5G masten een rol in spelen!

 Zonder vergunning
Want wanneer de zuurstofopname echter door de 60 GHz. verstoord wordt kan het zich niet binden aan de hemoglobine en myoglobine (zuurstofdragende moleculen) in ons lichaam en zijn de rode bloedcellen niet in staat om zuurstof te vervoeren naar de lichaamscellen. Zonder de nodige zuurstof zal een lichaam disfunctioneren en de hersenen langzaam schade oplopen.

Want wat zijn de gevolgen van zuurstoftekort?
Schade na zuurstoftekort ontstaat overal waar normaal gesproken bloed stroomt; dus ook: diffuse hersenschade. Sommige delen in de hersenen zijn gevoeliger voor zuurstoftekort dan andere delen. De hersenschors* en slaapkwab** bijvoorbeeld behoren tot de meest kwetsbare delen. Dat betekent dat geheugen en cognitie als eerste worden aangetast.

*Hersenschors of wel cortex of neocortex genoemd is het gebied in de hersenen, dus in het hoofd, waar informatie uit de rest van het lichaam ontvangen, geanalyseerd en geïnterpreteerd wordt.
**Slaapkwab of temporaal is een kwab aan de beide zijkanten van de hersenen, ongeveer boven de oren.

De hersenen
De hersenen zijn het enige orgaan in ons lichaam met een ingebouwd beveiligingssysteem: de bloed-hersenbarrière (BHB). Je hersenen hebben energie en zuurstof nodig om goed te kunnen werken. Via de bloedvaten krijgen de hersenen voldoende energie en zuurstof. De bloed-hersenbarrière is een soort grens tussen het bloed en de hersenen: goede stoffen mogen erdoor, slechte stoffen niet. Om de bloedvaten heen zit een laagje van speciale cellen om ze te beschermen. Deze cellen vormen samen de bloed-hersenbarrière.

De BloedHersenBarrière (BHB)
Lekkage in de bloed-hersenbarrière is een signaal dat er op termijn ook schade in het hersenweefsel ontstaat. Hoe sterker de lekkage, hoe groter de schade zal zijn (langzaam). Dat concluderen wetenschappers van het Maastricht UMC+ met behulp van een nieuwe MRI-techniek die is ingezet bij patiënten met een ziekte aan de kleine hersenvaten in maart 2021. 

 Wetenschappelijk bewijs voor elektrogevoeligheid (EHS)
Kunstmatig geproduceerde radiogolven (microgolven, infrarood en ultraviolette straling) van alle draadloze 5G toepassingen, wat (nog) niet genoemd wordt door de wetenschap, waar onze regering naar luistert, is dat: elektrogevoeligheid (EHS) wordt veroorzaakt door deze onzichtbare frequentiegolven van het draadloos gebruik, een lekkende BHB veroorzaken! 

 Ernstige biologische- en gezondheidseffecten
Dr. Priyanka Bandara, onafhankelijke wetenschapper van de Oceania Radiofrequency Scientific Advisory Association en Dr. David O Carpenter, Public Health expert verbonden aan de Albany NY University, zeggen over de impact van de wereldwijde elektromagnetische vervuiling: “een groeiende berg aan wetenschappelijk bewijs suggereert dat langdurige blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische straling, tot ernstige biologische- en gezondheidseffecten leidt. Nooit eerder is de mensheid van conceptie tot de dood blootgesteld aan zoveel radiofrequente elektromagnetische straling als in de laatste twee decennia (decennia is een periode van 10 jaar). Bewijs van de effecten daarvan op het centrale zenuwstelsel, inclusief een gewijzigde neurologische ontwikkeling en het toegenomen risico op sommige neurodegeneratieve ziekten, is een grote bron van zorg.”

De gevolgen
Of we de effecten ervan nou voelen of niet, straling heeft invloed op ons allemaal. In vele wetenschappelijke onderzoeken is namelijk aangetoond dat bij blootstelling aan straling;
-de bloed-hersenbarrière begint te lekken;
-dat ons hart en onze cellen aangestuurd worden door minuscule natuurlijke elektromagnetische impulsen (met een EEG of ECG aan te tonen). Dat deze minuscule natuurlijke elektromagnetische pulsen (die een lichaam nodig heeft) onder invloed van de onnatuurlijke straling van alle draadloze toepassingen, veranderd.

Dat het gevolg is dat de cellen niet meer optimaal kunnen functioneren en er een groot scala aan klachten ontstaan. Klachten als gevolg van de stralingsbelasting, zoals:
-vermoeidheid;
-concentratieverlies;
-hoofdpijn;
-brainfog (‘watten’ in het hoofd);
-slapeloosheid;
-duizeligheid;
-oorsuizen (tinnitus);
-griepgevoel;
-huidproblemen (jeuk);
-droge mond en ogen;
-gezwollen slijmvliezen;
-spier- en gewrichtspijn (kramp);
-verkoudheid (gaat in de loop van de morgen over);
-geheugenproblemen;
-moeite met denken.

Bij een langer durend zuurstoftekort ontstaat ook neurologische uitval zoals;
-verward praten of praten met dubbele tong;
-krachtsverlies of verlamming van armen en/of benen;
-een doof gevoel of tintelingen;
-minder goed kunnen zien;
-moeite met slikken;
-draaiduizeligheid en evenwichtsproblemen.

                                              Is dus corona eigenlijk elektrogevoeligheid?

Bronnen:
https://www.hersenletsel.nl/alles-over-nah/oorzaken-van-nah/zuurstoftekort
https://stralingsleed.nl/blog/de-60-gigahertz-ghz-band-voor-de-draadloze-communicatie-veroorzaakt-zuurstofgebrek/
https://nl.technocracy.news/neurosurgeon-low-levels-of-emf-radiation-can-cause-leak-in-blood-brain-barrier/
https://gaiacampus.com/wat-doet-elektromagnetische-straling-met-planten/
https://www.vitalogica.nl/levensnoodzakelijke-zuurstof/
https://stralingsbewust.info/wp-content/uploads/2019/06/Folder-5G-Wat-brengt-dat-zoal-met-zich-mee.pdf
https://www.hersenstichting.nl/corona-en-de-hersenen/#:~:text=In%20eerste%20instantie%20tast%20het%20coronavirus%20de%20longen%20van%20de,aandacht%2C%20geheugen%20en%20planning%20co%C3%B6rdineren.
https://stralingsleed.nl/blog/5g-60-gigahertz-ghz-is-niet-zomaar-een-frequentie-en-vooral-niet-onschuldig/
https://stralingsleed.nl/blog/hogere-bandbreedte-voor-5g-geeft-zuurstof-verstoring/
https://www.radboudumc.nl/nieuws/2018/probleem-in-kleinste-hersenvaten-vaak-overal-merkbaar
https://www.mumc.nl/actueel/nieuws/lekkende-bloed-hersenbarriere-voorspeller-van-latere-hersenschade
https://www.researchgate.net/profile/Priyanka-Bandara
http://www.electricwords.emfacts.com/index-BBB.html
https://www.merem.nl/nieuws/hersenschade-na-covid-19.htm