Wat is biologische oorlogsvoering eigenlijk?
Biologische oorlogvoering is oorlog voeren met biologische wapens* of giftige stoffen die door levensvormen worden geproduceerd. Biologische wapens zoals van;
-schimmels;
-insecten;
-virussen:
-planten;
-bacteriën.

De materialen om bovenstaande organismen te produceren zijn relatief goedkoop en gemakkelijk verkrijgbaar. Ze zijn vaak zelf te produceren. De kennis die men ervoor nodig heeft is wereldwijd beschikbaar en dat betekent dat biologische wapenproductie eenvoudig is.

*De term ‘biologische wapens’ is een verzamelnaam voor microbiologische en toxine wapens. Microbiologische wapens zijn virussen, bacteriën of schimmels die zich kunnen vermenigvuldigen in mens, dier of plant. Toxinen zijn giftige stoffen geproduceerd door levende organismen o.a. in planten (paddenstoelen), dieren (slangen) en micro‑organismen (bacteriën).

Verdrag biologische wapens
Dat bio-wapens een gevaarlijke en stiekeme ontwikkeling kan worden, was al heel snel duidelijk. Op 10 april 1972 is dan ook al het verdrag biologische wapens ontstaan (Biological and Toxin Weapons Conventionis) en in 1975 van kracht gegaan wat in 1981 ook Nederland ondertekend heeft.

 Het verdrag Biological and Toxin Weapons Conventionis (BTWC of BWC) BTWC is een ontwapeningsverdrag dat én biologische-, én toxinewapens verbiedt te ontwikkelen, te produceren, op te slaan en te gebruiken. 183 landen zijn  toegetreden en tien staten hebben het Verdrag Biologische Wapens niet ondertekend of niet bekrachtigd; Tsjaad, de Comoren, Djibouti, Eritrea, Israël, Kiribati, Micronesia, Namibië, Zuid-Soedan en Tuvalu.

Gezamenlijk streven
De BTWC-staten streven ernaar dat het verdrag uitgevoerd wordt, ondanks de veranderingen in de wetenschap, technologie en politiek. De staten die lid zijn, willen elke 5 jaar bijeen komen om de werking van het BTWC te evalueren. Tussen deze toetsingsconferenties door zijn, verschillende activiteiten en initiatieven ontplooit om de doeltreffendheid van het verdrag te verbeteren. 

Want biologische wapens verspreiden ziekteverwekkende organismen of toxines om mensen, dieren of planten te schaden of te doden
Bio-wapens kunnen dodelijk en zeer besmettelijk zijn. Ziekten die door dergelijke wapens worden veroorzaakt, beperken zich niet tot de nationale grens en verspreiden zich wereldwijd. De gevolgen van het opzettelijk vrijgeven van biologische stoffen of toxines, kunnen dan ook dramatisch zijn. Naast het tragische verlies van levens, kunnen dergelijke gebeurtenissen leiden tot voedseltekorten, milieurampen, verwoestende economische verliezen, wijdverbreide ziekten, angst en wantrouwen bij de mensheid.

Biologische wapens
Een flink aantal micro-organismen, virussen en toxinen komen voor een bio-wapen in aanmerking. Het Amerikaanse Centers for Disease Control an Prevention (CDC) wees dan ook verschillende van deze ziekteverwekkers aan als bio-wapen aan, zoals:
-miltvuur (antrax);
-botuline toxisme;
-yersinia pestis (pest of zwarte dood);
-ebolavirus;
-pokkenvirus

En……een nieuw bio-wapen; het SARS-CoV-2-virus (corona)?
Want voordat de Sars-CoV-2 pandemie de wereld zou treffen in 2020 (met uitzondering van Antarctica), hebben Chinese wetenschappers die mogelijkheid al geopperd; bio-virus als wapen inzetten! Volgens The Weekend Australian is het geschreven document door Chinese wetenschappers, volksgezondheid-functionarissen en wapenexperts. Waar Chinese wetenschappers voorspellen dat; “een derde wereldoorlog met biologische wapens uitgevochten zal worden”.

Gedachte van de VN over biologische wapens
De Verenigde Naties (VN) hebben een belangrijke taak en dat is het voorkomen van grote conflicten en oorlogen. De denkwijze van de VN over biologische wapens is dat: “biologische wapens ziekteverwekkende organismen of toxines verspreiden om mensen, dieren of planten te schaden en/of te doden. Ze kunnen dodelijk en zeer besmettelijk zijn. Ziekten die door dergelijke wapens worden veroorzaakt, beperken zich niet tot nationale grenzen en kunnen zich snel over de hele wereld verspreiden. De gevolgen van het opzettelijk vrijgeven van biologische factoren of toxines kunnen dramatisch zijn. Naast het tragische verlies van levens, kunnen dergelijke gebeurtenissen leiden tot voedseltekorten, milieurampen, verwoestende economische verliezen en wijdverbreide ziekte, angst en wantrouwen bij het publiek”

.Het verdrag (resolutie 1540*) wat betreft biologische wapens (BWC) verbiedt dan ook de ontwikkeling, productie, opslag en het gebruik van biologische- en toxinewapens. 

*Resolutie 1540 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties werd unaniem door de VN-Veiligheidsraad aangenomen op 28 april 2004. De groei van nucleaire, chemische en biologische wapens, alsook de raketten en dergelijke om ze in te zetten, zijn een bedreiging van de internationale vrede en veiligheid.

Belangrijke artikelen in het verdrag biologische en toxinewapens (BTWC)
Artikel 1;
Artikel I is de kern van het BTWC en vereist dat elke staat “nooit onder geen enkele omstandigheid; ontwikkelt, produceert, voorraden aanmaakt of anderszins verwerft of behoudt;
Artikel 2;
Om biologische wapens en bijbehorende hulpbronnen te vernietigen of voor vreedzame doeleinden te gebruiken;
Artikel 3;
Het is niet toegestaan ​​om biologische wapens over te dragen of op enigerlei wijze te helpen of aan te moedigen;
Artikel 4:
Het nemen van alle nationale maatregelen die nodig zijn om de bepalingen van het BTWC in eigen land uit te voeren;
Artikel 5:
De verplichting van BTWC-staten om de bepalingen van het verdrag in eigen land uit te voeren. Dit is van essentieel belang om de nationale autoriteiten de kans te geven om te voldoen aan het ontwapeningsverdrag om biologische en toxinewapens te verbieden om 5G te verbieden of minder sterke frequenties te gebruiken en woon- en werkplekken creëren voor mensen die niet ongevraagd bestraald willen worden.

Wuhang/China en corona
De coronapandemie is zo goed als zeker begonnen op een dierenmarkt in de Chinese stad Wuhan. Een internationale groep onderzoekers, concludeert dat; eind 2019 in Wuhan een nieuwe, onbekende ziekte opdook. Tientallen mensen kregen last van zware longontsteking en uit onderzoek bleek dat ze een nieuw virus hadden opgelopen, dat de wetenschappelijke naam SARS-CoV-2 kreeg, in de volksmond; corona.

Is 5G daarom nodig?
5G als een onderdeel van een bio-wapen? Is het de bedoeling dat mensen een vaccinatie krijgen zogenaamd tegen corona maar tegelijkertijd met een nanochip worden ingespoten? Kan iedere gevaccineerde zo gevolgd worden? Wordt iedereen die gevaccineerd is een mens-machine? Moet daarom de vaccinatie herhaald worden? Is dít de bedoeling en mag niet gezegd worden?

Bronnen:
https://www.un.org/disarmament/biological-weapons/
https://worldunity.me/betrapt-chinese-militaire-wetenschappers-bespraken-weaponizing-coronaviruses-in-document-verkregen-door-de-amerikaanse-regering/
https://spectator.clingendael.org/nl/publicatie/het-belang-van-het-biologisch-wapenverdrag-coronacrisis
https://www.un.org/disarmament/biological-weapons/
Verdrag biologische wapens: https://treaties.unoda.org/t/bwc
https://en.wikipedia.org/wiki/Biological_Weapons_Convention
https://stralingsleed.nl/blog/covid-virus-door-mensenhanden-gemaakt/
https://www.hln.be/buitenland/chinese-klokkenluidster-beweert-dat-coronavirus-ontstaan-is-in-lab-en-kan-daar-wetenschappelijk-bewijs-voor-leveren~a76ef055/
Foto: https://pixabay.com/nl/illustrations/wapens-oorlog-bio-wapens-aanval-5241880/
https://www.metronieuws.nl/lezerscolumn/2020/03/corona-en-5g-wat-is-waar/