Arts die werkt met doodzieke coronapatiënten slaat alarm:
‘We behandelen de verkeerde ziekte’.
Arts Cameron Kyle-Sidell opende in 2020 een ic-afdeling in New York om kritieke coronapatiënten te behandelen. “Ik heb dingen gezien die ik nog nooit in mijn leven heb meegemaakt,” zegt hij. De arts dacht dat hij patiënten zou behandelen die een longontsteking hadden opgelopen als gevolg van het coronavirus SARS-Co-2*.

*Het coronavirus SARS-(severe acute respiratory syndrome) Co-2 is het virus dat de ziekte COVID-19 kan veroorzaken. Sommige mensen krijgen namelijk erge klachten, zoals longontsteking.

Verkeerde ziekte
In sommige gevallen ontstaat namelijk de longaandoening ARDS (acute respiratory distress syndrome). Dit is de ziekte waar de ziekenhuizen op zijn voorbereid. Kyle-Sidell heeft ernstig zieke coronapatiënten behandeld en is tot de conclusie gekomen dat Covid-19 deze ziekte níet veroorzaakt. “We behandelen de verkeerde ziekte,” stelt hij. “Ik vrees dat we in een korte tijd veel schade toebrengen aan patiënten omdat we ze de verkeerde behandeling geven.

Geen longontsteking
“De longziekte Covid-19 ís geen longontsteking en moet ook niet als zodanig worden behandeld,” benadrukt de arts. De aandoening lijkt sterk op hoogteziekte. “Het is alsof tienduizenden New Yorkers in een vliegtuig op 10.000 meter hoogte zitten en de cabinedruk langzaam wegvalt.” De patiënten die ik behandel, zien eruit alsof ze bij de top van Mount Everest zijn afgezet en geen kans hebben gehad om zich te acclimatiseren. Het zuurstofniveau in het bloed blijft dalen, de patiënt krijgt geen lucht* en zal uiteindelijk overlijden”.

*Lucht is een gasmengsel waarvan de totale druk de som is van de verschillende deeldrukken van de afzonderlijke gassen. Lucht bestaat voor het merendeel uit stikstof (78%) en zuurstof (21%). Door de lage zuurstofdruk op grootte hoogte wordt er minder zuurstof door ons lichaam opgenomen en daalt de hoeveelheid zuurstof in het bloed die beschikbaar is voor de verschillende lichaamsweefsels. Het lichaam heeft op grote hoogte echter dezelfde hoeveelheid zuurstof nodig als op zeeniveau, dus 21%.

Meer kwaad dan goed
“Ernstig zieke coronapatiënten worden in het ziekenhuis aan een beademingsapparaat gelegd, dat de druk op de longen opvoert om ze te openen. Deze behandeling doet dus meer kwaad dan goed, stelt de New Yorkse arts. Patiënten overlijden mogelijk door longschade veroorzaakt door het beademingsapparaat.”

Wat is hoogteziekte
Hoogteziekte of hypobaropathie is een verzameling van ziekteverschijnselen die kunnen optreden als iemand zich te snel naar grote hoogten verplaatst en er een tekort aan zuurstof in het lichaam ontstaat. Cameron Kyle-Sidell vindt dat de coronaklachten sterk op deze hoogteziekte-klachten lijken. Hoogteziekte heeft te maken met de hoeveelheid zuurstof in de lucht en geven de volgende klachten:
-misselijkheid;
-hoofdpijn tot zware hoofdpijn die niet verdwijnt met pijnstillers;
-algeheel malaisegevoel;
-duizeligheid;
-slapeloosheid;
-slechte eetlust;
-onregelmatige ademhaling in de slaap;
-verlaagde urineafgifte;
-licht oedeem op handen, voeten en gezicht;
-tintelende vingers.

5G gaat gebruik maken van hogere frequenties middels kleine antennes (small cells) en zorgen ervoor dat met 5G veel hogere datasnelheden bereikt worden dan met vorige netwerken. Ook kan 5G meer verbindingen tegelijk ondersteunen.  Als elektromagnetische golven een hoge frequentie hebben, wordt dat in de wetenschap elektromagnetische straling genoemd. Voorbeelden hiervan zijn UV-licht en röntgenstraling. Elektromagnetische golven met een dergelijke hoge frequentie worden ook wel ioniserende straling genoemd. Deze straling bevat zoveel energie dat ze een elektron uit een atoom kan wegslaan. Hierdoor krijgt het atoom een positieve lading en wordt het een ion. Op deze wijze kan ioniserende straling onder meer het DNA van lichaamscellen beschadigen. Schade aan het DNA kan kanker veroorzaken. Ook een te hoge blootstelling aan elektromagnetische velden (niet-ioniserende straling) kan gezondheidsschade veroorzaken: stralingsziekte.

Stralingsziekte is een ziekte die optreedt bij ioniserende straling* (na het zichtbaar licht). Het veroorzaakt, net als hoogteziekte, een verandering in de longen maar nu door vochtophoping, hoogtelongoedeem genoemd. De bloedvaatjes in de longen gaan lekken en hierdoor komt er onvoldoende zuurstof in de longen en laat het zuurstofniveau dalen, net als bij hoogteziekte.

*Ioniserende straling is straling die voldoende energetisch is om een elektron uit de buitenste schil van een atoom weg te slaan. Hierdoor krijgt het atoom in totaal een positieve lading in plaats van een neutrale lading, het atoom wordt geïoniseerd, en wordt een ion.  Ioniserende straling kan men niet zien, horen, proeven, ruiken of voelen.

Symptomen stralingsziekte
Ook bij de onzichtbare hoeveelheid elektromagnetische velden (straling) kan er als biologische effecten voor het menselijk lichaam o.a. samenklonteren van rode bloedcellen optreden waardoor er minder zuurstofopname mogelijk is (het ijzer in het bloed wordt magnetisch). Klachten die ontstaan zijn:
-misselijkheid met braken;
-hoofdpijn;
-algeheel ziekgevoel;
-vermoeidheid;
-aantasting van het darmslijmvlies;
-onvruchtbaarheid of een miskraam bij zwangerschap;
-aantasting van het beenmerg;
-brandwonden;
-stoornissen in de bloedaanmaak;
-ontstaan van bloedingen.

Verschil in 5G
5G kan verschillende vormen aangezet worden. Niet overal reageren mensen dan hetzelfde. Het onbegrip is dan ook groot. Want is het met de origineel bedoelde frequenties voor 5G of met de frequenties die Nederland moet hanteren omdat de 3,5 gigahertz nodig was voor wat anders tot 2022, de:
-700 megahertz;
-1400 megahertz;
-2100 megahertz.

Of zoals na 2022 met de:
-700 megahertz;
-3,5 gigahertz;
-26 gigahertz?

Of zoals in Nederland met de 60 gigahertz
Wordt er getest met de oorspronkelijk bedoelde frequenties? Of wordt er gebruik gemaakt van de licentievrije 60 gigahertz? Een frequentie die zuurstof absorbeert. Met name de 60 GHz frequentie heeft een zeer negatieve invloed op het vermogen om via de longen zuurstof op te nemen uit de lucht. Het is een frequentie waarbij rode bloedcellen gaan klonteren en rolletjes (rouleaux) gaan vormen. Het bloed wordt stroperig. Als dit lang aanhoudt, is een algehele ‘systeemcrisis’ hiervan het gevolg wat veel lijkt op de stralingsziekte. Deze frequentie (de 57 tot 71 gigahertz-band) is in juli 2019 officieel te gebruiken voor de mobiele 5G-netwerken zonder vergunning en maakt de weg vrij voor de uitrol van de 60 GHz millimeter-golftechniek, in Europa. Met ingaan van 1 januari 2020 wordt door alle 48 lidstaten van de EU 5G gebruikt zonder vergunning.

Behandeling of genezing van stralingsziekte is niet mogelijk
Is dit wat er wereldwijd gebeurd? Is de activering van de origineel bedoelde frequenties voor 5G hier de oorzaak van? Heeft het niets te maken met het coronavirus maar alles met de uitrol van 5G? Zijn mensen in Nederland die nu aan de bel trekken, de bewoners in testgebieden? Is het als gevolg van de verhoogde straling? Is het de stralingsziekte?

Stop met de uitrol van 5G! Het is in 2021 niet duidelijk genoeg of het de gezondheid schade zal berokkenen.

Bronnen:
Foto: https://pixabay.com/nl/photos/corona-coronavirus-covid-covid-19-5017820/
https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/overig/nee-in-nederland-worden-covid-19-pati%C3%ABnten-niet-verkeerd-beademd/ar-BB12ozcq
https://www.ninefornews.nl/arts-die-werkt-met-doodzieke-coronapatienten-slaat-alarm-we-behandelen-de-verkeerde-ziekte/?fbclid=IwAR2BwOPgH7tkOFC438GgcHEhsBCZxu1a6kHXIlgN6V67XzM49ysl1bT1L50
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoogteziekte
http://stralingsleed.nl/wp-admin/post.php?post=1748&action=edit
https://stralingsleed.nl/blog/60-ghz-zonder-licentie-wordt-gebruikt-voor-o-a-5g/
https://www.antennebureau.nl/antennes-en-techniek/5g-en-antennes
https://www.ed.nl/extra/willen-we-5g-als-we-weten-dat-het-schadelijk-is~a51fdac5/