Is de ondergang van Atlantis lang geleden een waarschuwing voor nu om voorzichtig te zijn met alle draadloze technieken? Gaat de Aarde ten onder?

Een catastrofe rond het jaar 10.500 voor Christus maakte een einde aan het eilandenrijk Atlantis. Waar Atlantis precies lag, wat precies de oorzaak is geweest is en of het wel waar is, is na vele eeuwen nog steeds een vraag. Bekend is dat het waarschijnlijk een ontwikkelde beschaving heeft gehad met vergevorderde technologieën. Lijkt het verhaal van lang geleden op het verhaal van de 21ste eeuw na Christus? Is dit rond de 21ste eeuw weer het geval door alle vormen van draadloze technieken massaal in te voeren? En dat wereldwijd? Wetenschappers die wel waarschuwen worden monddood gemaakt. Is het verhaal van Atlantis misschien bedoeld als een boodschap? Gaat de keus voor een digitaal tijdperk ons de Aarde en de mensheid kosten?

 Atlantis

Atlantis is misschien is wel het meest beroemde en wereldwijd vertelde volksverhaal. Een verhaal van eeuwen geleden waar een gebied plotseling werd verwoest door de zee en nooit meer werd terug gevonden! Het rijk Atlantis zou een ontwikkelde beschaving zijn geweest, met wetenschappers in de bouwkunst, astronomie, astrologie en wiskunde.

Is dit alles in samenhang met een poolverschuiving?

Atlantis verzonk in de golven van de oceaan. De oorzaak kan een aardbeving zijn, verschuiving van platentektoniek of misschien een wisseling van een magnetische ompoling waar de magnetische Noord- en Zuidpool eens in de zoveel tijd van plek veranderen (magnetische declinatie). Doordat de verschillende magnetische krachtvelden van, in en om de aardbol steeds in beweging zijn, verandert de magnetische declinatie elk jaar een beetje en verklaart een poolverschuiving en een eventuele zondvloed.

Is dit alles in samenhang met de mens?

Of is de mens hier zelf debet aan? Heeft de mens gezorgd voor de ondergang van Atlantis? Al ver voor Christus bezat Atlantis een hoogstaande beschaving die op wetenschappelijk gebied aan de 21ste eeuw kon tippen. Zoals:

-machines die door de lucht scheerden;

-ruimtestations die hemelsteden werden genoemd;

-flitsen die helderder zijn dan 10.000 zonnen (ijzeren bliksem). Het intense licht uit deze ‘staven’ kon dieren doden. De proeven leidden uiteindelijk tot de ontwikkeling van de technologie voor het gebruik van kernenergie in 50.7007 voor Christus;

-een wolk als een parasol (atoombom);

-de ‘sprekende balk’ op een schip (die aan lasergeweren doen denken). Een balk die waarschuwde voor aankomende gevaren (zoals stormen);

-de robot. Een robot die boten met kwade bedoelingen liet zinken d.m.v. ‘hittestralen’;

– vervaarlijke staven die vanuit een centraal punt dieren vernietigden.

Kristalenergie en trillingen

In Atlantis werd gebruik gemaakt van kristalenergie. Onder invloed van zonlicht, sterrenlicht (de natuurlijke elektromagnetische velden) en etherisch/psychische energie (het intuïtieve gevoel) creëren kristallen unieke trillingen (frequenties) die over grote afstanden met elkaar resoneren (trilden). Hierdoor waren er geen stroomkabels nodig. Om stroom te creëren waren er in heel Atlantis driehoeksformaties opgesteld (poseurs) die met elkaar verbonden waren door een goud met koper gemengde staaf, die de zonnegolven konden opvangen en licht gaven. Dit voor vredelievende doeleinden bedoelde systeem maakte gebruik van een enorme kristallen satelliet en hing hoog boven Atlantis. Dit bolvormige apparaat met een diameter van meer dan acht kilometer was met behulp van technologie gemaakt en voorzag de hele dag de verschillende energiesystemen op de grond van de juiste voeding. Zodra deze satelliet in verkeerde handen viel begonnen ze er echter dodelijke lasers mee te creëren. De wetenschappers waarschuwden volop maar vonden geen weerklank.

Klonen

De kennis van de genetica werd gebruikt om kloningsprogramma’s voor mensen op te zetten. Een laag ontwikkeld slavenras werd gecreëerd dat al het vuile werk op hun eiland mocht opknappen.

Oorlog

Het beheer van het kristalenergiesysteem werd overgenomen door kwaadwillende leiders om Europese en Aziatische volken aan te vallen. De thermische dodelijke straal technologie raakte overbelast en verzakte het anti-zwaartekrachtsveld waardoor het neerstortte. Het gevolg was dat de rest van de centrales met kernbommen explodeerden. Het einde van Atlantatis?

De overeenkomst met de gebeurtenis in Atlantis en de 21ste eeuw

Er is een vergelijking met wat er gebeurt in de 21ste eeuw na Christus. De wereld is een digitale wereld geworden. Wetenschappers waarschuwen massaal voor de elektromagnetische velden. De kunstmatige of technische velden gemaakt door mensenhanden. Onzichtbare, reukloze en onhoorbare elektromagnetische velden (straling) die massaal aanwezig zijn in ons milieu. Een gevaar voor de gezondheid van mensen, flora en fauna, waarschuwen vele wetenschappers. Niemand luistert. De overheid niet, de gezondheidsraad niet en de media laten het links liggen. Dezelfde elektromagnetische velden als van de kristalenergie maar dan gemaakt met mensenhanden. Waar worden ze voor gebruikt in de 21ste eeuw?

Gebruik van straling

Massaal worden elektromagnetische velden in de 21ste eeuw gebruikt voor:

  1. HAARP
  2. CERN
  3. TELECOMMUNICATIE

Ad.1 HAARP

HAARP maakt gebruik van dezelfde techniek als een ionosfeerbestraler genaamd EISCAT, die zich vlak bij Tromsø, Noorwegen bevindt. Daar word geëxperimenteerd met onderzoek naar de ionosfeer met radiogolven met een frequentie tussen 2 en 10kilohertz (KHz.) HAARP gebruikt meer energie namelijk 2.8 tot 10 megahertz (MHz.) Dit signaal kan zowel in pulsen als in een constante golf worden uitgezonden. Vervolgens wordt het effect van het signaal bestudeerd met instrumenten zoals VHF (very high frequency) en UHF (ultra high frequency) radars, hoog frequent (HF)- ontvangers en optische camera’s. Volgens het HAARP team zal dit de studie naar de primaire natuurlijke processen die plaatsvinden in de ionosfeer verbeteren.

Ad. 2 CERN

CERN is een afkorting voor Laboratoire européen pour la physique des particules (Europees laboratorium voordeeltjesfysica) en is gevestigd ten westen van de stad Genevé op de grens van Frankrijk en Zwitserland. Het doel van die experimenten is inzicht te krijgen in hoe de materie is opgebouwd. Waaruit bestaat het waarneembare universum of heelal? Uit welke deeltje bestaat de materie en wat zijn de krachten die de deeltjes bij elkaar houden. Experimenten die worden wordt gedaan met behulp van 6 deeltjesversnellers. De Large Hadron Collider of grote hadronen-botser (LHC) is de grootste deeltjesversneller en staat op de grens tussen Frankrijk en Zwitserland.

Vreemde ‘wolk’ in de lucht als gevolg van het werken van Het Advanced Wakefield (AWAKE) in Zwitserland.

De deeltjesversneller

Als een geladen deeltje wordt versneld zal het elektromagnetische ioniserende straling uitzenden. Is dit een gegeven om te vrezen voor de mensheid of voor de ondergang van de Aarde? Informatie van wetenschappers geven aan dat er 65% tot 70% kans is dat er zogenaamde negatieve ‘strangelets’ (ultradichte deeltjes of quarks) vrijkomen.

AWAKE

Citaat van een experimentele natuurkundige bij CERH: ”mijn belangrijkste interesse is de studie van exotische gebeurtenissen in zware ionen botsingen, met name de identificatie van strangelets, die waarschijnlijk geproduceerd zullen worden.’

Ad.3 Telecommunicatie

Draadloos communiceren. Het kan eind 20ste eeuw, begin 21ste eeuw. Vele masten voor 2G, 3G, 4G en 5G worden in korte tijd in het landschap gezet. Iedereen wil mobiel bereik en overal en de laatste witte zone (Winterswijk) verdwijnt in 2017. Het milieu is vergeven van de elektromagnetische velden (straling). Op dit moment staan er eind maart 2018 alleen in het kleine Nederland: 45.224 antenne-installaties, vele wifi punten in stads- en dorpscentra’s en bijna 17 miljoen mensen hebben een smartphone. Overal en altijd kan draadloos gecommuniceerd worden is de opzet door een techniek welke elektromagnetische velden gebruikt die alom in het milieu aanwezig zijn. Er zullen nog vele masten bijkomen volgens de overheid. Onzichtbaar, onhoorbaar en niet te ruiken zijn de elektromagnetische velden. Waar maken zich de wetenschappers naar om?

Een menselijke trek door alle evolutie heen, of toch niet?

Mensen die hun geschiedenis kennen, leren van het verleden om daar profijt van te hebben in het heden. Mensen die verantwoordelijkheid nemen voor hun fouten kunnen zichzelf vergeven. Maar kunnen zichzelf ook vergeven wanneer blijkt dat ze meegewerkt hebben aan een grote ramp? Wanneer ze er nooit eerlijk en integer vooruit zijn gekomen dat het draadloos gebruik een gevaar voor mens, flora en fauna is? Gaan we weer herhalen wat ooit gebeurd is?

Bronnen:

Boek van James Tybronn: Metatron spreekt

https://cerntruth.wordpress.com/2015/11/07/119-terrorists-will-start-production-of-strangelets-irony-or-destiny/